Dubrovačko-neretvanska županija

Download Report

Transcript Dubrovačko-neretvanska županija

DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
Provedba mjera energetske učinkovitosti
u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Maro Kristić
Upravni odjel za turizam,more i poduzetništvo
DNŽ AKTIVNOSTI U ENERGETICI OIE
U skladu s Županijskom razvojnom strategijom:
- Privlačenje novih ulaganja u proizvodnju iz OIE –
promotivne aktivnosti, izrade studija i prilagodbe
prostornih planova,
-Poticanje većeg korištenja OIE u javnom i privatnom
sektoru – edukacija poduzetnika, povezivanje
proizvođača opreme i korisnika.
Prostornim planom DNŽ definirane su buduće lokacije:
-Solarnih elektrana – grad Dubrovnik i općine Dubrovačko
primorje i Kula Norinska,
-Vjetroelektrana – gradovi Dubrovnik i Ploče, te općine
Konavle, Dubrovačko primorje, Kula Norinska, Pojezerje,
Zažablje, Ston i Orebić.
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
DNŽ PROIZVODNJA IZ OIE
Prema Registru MINGORP-a na pordučju DNŽ
registrirano je:
-3 projekta hidroelektrana – snage 13,02 MW,
-3 projekta sunčanih elektrana – snage 0,02 MW,
-15 projekata vjetroelektrana – snage 664,00 MW
Zastupljenost projekta po kapacitetima postrojenja su:
- Manja od 1 MW – 3 (14,29 %),
- Veća od 1 MW – 18 (85,71 %)
677,04 MW – ukupna snaga predviđena projektima
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
INVESTICIJE U OIE DNŽ
DUNEA i DNŽ sustavno rade na privlačenju interesa
ulagača u OIE na području DNŽ čiji je broj zamjetno velik,
a od kojih izdvajamo neke od najzanimljivijih /
najkvalitetnijih:
-ENERGIE PARK GmbH und Co. K,
-INDEPENDERGY,
-C.W.P.-GMBH i S.E.M.B.K.,
-Würth Solar GmbH & Co. KG
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
UNDP EE I DNŽ
DNŽ je od 2008. potpisnik Energetske povelje
gradonačelnika i župana RH.
U rujnu 2011. otvorena EE info galerija.
DNŽ je u vlasništvu 173 objekta unesenih u Informacijski
sustav za gospodarenje energijom (ISGE).
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
FZOEU I DNŽ
Temeljem natječaja Fonda iz 2010 odobreno je 5,47 mil.
HRK za 15 projekata iz područja energetske učinkovitosti
i korištenja OIE.
Fond i DNŽ su ugovorili zajedničko financiranje projekata
korištenja OIE u 2011. čime je obuhvaćeno 45 korisnika
solarnih kolektorskih sustava. Iznos poticaja je bio:
-do 55 % investicije u sisteme solarnih kolektora, tj,
-u iznosu do maksimalnih 16.500,00 HRK.
Projekt je uspješno realiziran u svibnju 2012.
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
DUNEA I DNŽ
DUNEA d.o.o. je Regionalna razvojna agencija osnovana
i u vlasništvu DNŽ.
DUNEA priprema, prijavljuje i provodi razvojne projekte u
skladu s prioritetima i mjerama Županijske razvojne
strategije na nacionalne i međunarodne programe.
Pored značajnog broja projekata u pripremi i fazi prijave,
trenutno su u provedbu 2 projekta:
-ALTERENERGY
-MASHARTILITY.
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
ALTERGNERGY
Energy Sustainability for Adriatic Small Communities
-IPA CBC Adriatic 2007-2013 - Strategic projects,
-€12.499.600,00 – ukupan budžet
-18 partnera
-€ 200.100,00 – DNŽ / DUNEA budžet
-85% EU sufinanciranje
-48 mjeseci
Specifični ciljevi projekta su:
-definiranje modela integralnog upravljanja energetskih
resursa,
-razvoj SEAP-a za projektna područja,
-potpora poduzetništvu u OIE,
-demonstracijski pilot projekt
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
MASHARTILITY
Measure and share data with utilities for the Covenant of
Mayors
-CIP-IEE-2011
-€2.425.850,00 – ukupan budžet
-17 partnera
-€ 88.044,00 – DUNEA budžet
-75% EU sufinanciranje
-36 mjeseci
Specifični ciljevi projekta u okviru CoM:
-razvoj strukture i implementacija sheme suradnje između
JL(R)S i njihovih institucija i operatora distribucijskih
sustava,
-razvoj, implementacija i monitoring SEAP-a,
-širenje svijesti o planovima i rezultatima projekta među
JL(R)S u Europi
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
HVALA NA PAŽNJI
Maro Kristić
Dubrovačko-neretvanska županija
Upravni odjel za turizam, more i poduzetništvo
Pred dvorom, 20000 Dubrovnik
www.dubrovnik-neretva.hr
T +38520351420
[email protected]
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA