ŠELMY - LASICOVITÍ

Download Report

Transcript ŠELMY - LASICOVITÍ

ŠELMY - LASICOVITÍ
a) VYDRA ŘÍČNÍ
Vzhled
Válcovité tělo, široký ocas, na hřbetě
tmavě hnědá srst, na břiše světlejší
 Tvar jejího těla ji předurčuje k tomu,
že je výborný plavec.
Při pohybu ve vodě ji pomáhá i hladká
srst, blány mezi prsty a široký ocas,
který slouží jako velmi dobré kormidlo.
ŠELMY - LASICOVITÍ
Jako jeden z mála živočichů trávících
většinu času ve vodě - nemá vydra
velkou tukovou vrstvu, která by ji
chránila před chladem.
K tomu jí slouží její hustá srst, o kterou
vydra náležitě pečuje.
ŠELMY - LASICOVITÍ
ŠELMY - LASICOVITÍ
Rozšíření
Vydra se v České republice vyskytuje v
jižních Čechách, na Šumavě a na
Českomoravské vrchovině.
Všeobecně je rozšířená v Evropě, Asii a
severní Africe, kde ji můžeme spatřit
poblíž stojatých i tekoucích vod, občas
se dostane až do moře nebo oceánu,
přičemž však požaduje pravidelný
přístup k sladké vodě.
ŠELMY - LASICOVITÍ
ŠELMY - LASICOVITÍ
Můžeme jí potkat především u tekoucích
vod, ale i rybníků.
Na podzim se stěhuje k menším tokům,
které nezamrzají a poskytují dostatek
potravy.
Revír jedné vydry můře být až
stokilometrový úsek řeky.
Záleží na čistotě vody a na množství ryb a
jiné potravy.
Teritorium samce bývá zpravidla až jednou
tak velké než samice.
ŠELMY - LASICOVITÍ
ŠELMY - LASICOVITÍ
Způsob života a potrava
Vydra je zvíře s převážně noční
aktivitou.
 Tyto krásné šelmy jsou samotářské, ale
velmi pohyblivé a hravé.
V zajetí to je zaručený mazlíček
chovatele.
Vydra se živí hlavně rybami. Nepohrdne
ani rakem, žábou či vodním ptákem.
ŠELMY - LASICOVITÍ
ŠELMY - LASICOVITÍ
 Ve vodě dokáže kořist vytrvale
pronásledovat a tím ji udolá.
Kořist si poté odnese někam na suché
místečko v houští a zde kořist usmrtí a
sní.
Její denní příděl potravy může
dosáhnout i 1 kg. Vydra často loví staré
a nemocné jedince a tím eliminuje šíření
různých nemocí.
ŠELMY - LASICOVITÍ
ŠELMY - LASICOVITÍ
Rozmnožování
Vydry nemají žádnou stanovenou dobu
námluv.
Vydří máma rodí ve své noře, kterou si
vyhloubí v kořenech stromů, nebo zabere
opuštěnou noru třeba po králíkovi.
 V jednom vrhu bývají zpravidla 2 až 3, po
narození jsou slepá.
Vydry patrně nemají mláďata každý rok.
ŠELMY - LASICOVITÍ
Ochrana
Vydra je citlivá na čistotu vody. Velké
znečišťování a nenávist rybářů a
rybníkářů v minulém století mělo za
příčinu její velký úbytek.
V současné době patří podle naší
legislativy mezi silně ohrožené druhy.
ŠELMY - LASICOVITÍ
ŠELMY - LASICOVITÍ
b) LASICE KOLČAVA
Je nejmenší a zároveň nejhojnější šelma
v ČR z čeledi lasicovití.
Popis
Velikost těla (155-260 mm) je velmi
různorodá, samice jsou však vždy menší.
Srst je zbarvena mléčněhnědě až
rezavohnědě s bělavou náprsenkou a
spodní stranou těla.
ŠELMY - LASICOVITÍ
Na ocase se na rozdíl od hranostaje
nenachází černá špička.
V ČR se na zimu
nepřebarvuje,
jen zesvětlá.
ŠELMY - LASICOVITÍ
Stanoviště
Lasice kolčavy vyhledávají sušší místa ve
volné krajině - pole a louky s mezemi,
méně v okolí lidských obydlí.
Úkryty si vyhledávají v různých
štěrbinách, hromadách dříví,
stromových dutinách i myších norách.
ŠELMY - LASICOVITÍ
 Aktivní je hlavně za soumraku a nad
ránem, ale můžeme ji zastihnout na lovu
i ve dne.
Potrava
Její potravou jsou myši a hraboši, méně
hmyz, obojživelníci a ptáci.
ŠELMY - LASICOVITÍ
ŠELMY - LASICOVITÍ
Způsob života
Lasice žijí samotářsky v různých
štěrbinách a dutinách.
V zajetí se může kolčava dožít až 10 let,
v přírodě však obvykle 2-3 roky.
Jejími nepřáteli jsou zejména draví
ptáci, sovy a lišky.
ŠELMY - LASICOVITÍ
ŠELMY - LASICOVITÍ
Rozmnožování
Říje probíhá zejména na jaře, samice
rodí po 30-37 dnech březosti 3-7 mláďat.
Mezi přední vlastnosti lasice patří
lstivost a vypočítavost.
ŠELMY - LASICOVITÍ
Areál rozšíření
Areál rozšíření zahrnuje většinu Evropy
(chybí jen v Irsku a na Islandu) a Asie, a
také severní Afriku. Nověji je k tomuto
druhu řazena i lasička žijící v Severní
Americe.
V ČR se s ní běžně setkáme všude od
nížin po hřebeny hor.
ŠELMY - LASICOVITÍ
ŠELMY - LASICOVITÍ
ŠELMY - LASICOVITÍ
c) KUNA LESNÍ
Zeměpisné rozšíření: Evropa, Asie
Biotop: lesy
 Potrava: veverky, menší savci, ptáci,
hmyz, bobule
Rozměry: délka těla až 53 cm, délka
ocasu 28 cm, hmotnost kolem 1,5 kg
ŠELMY - LASICOVITÍ
O životě
Kuna lesní je obyvatelkou lesů.
U nás žije na území celé republiky, ale
není příliš hojná.
Velmi dobře šplhá po stromech.
Přes den se ukrývá v dutinách nebo ve
veverčích hnízdech, po západu slunce se
vydává na lov.
ŠELMY - LASICOVITÍ
Chytá veverky, ale i další menší savce,
také ptáky a hmyz a na podzim žere
různé bobule a ovoce.
 Kuna lesní je velká asi jako kočka
domácí. Má ovšem štíhlejší tělo
s hustou, hladkou a hnědou srstí.
ŠELMY - LASICOVITÍ
Srst na nohou prorůstá i chodidlovými
polštářky. Má to důležitý význam pro
šplhání. Chlupy na chodidlech zabraňují,
aby se zvíře smekalo při pobíhání na
zledovatělých větvích.
Rozmnožování
Samice vrhá v dubnu v doupěti 2 až
7 mláďat, která jsou slepá.
ŠELMY - LASICOVITÍ
ŠELMY - LASICOVITÍ
Zajímavosti
Kuna lesní je samotářský tvor.
Svůj okrsek si označuje páchnoucím
výměškem, který vylučuje z pachových
žláz pod ocasem.
Tyto pachové značky nalézáme nejen na
stromech, ale spolu s trusem i na lesních
cestách, na kamenech a na všech
vyvýšených bodech jejího okrsku.
ŠELMY - LASICOVITÍ
ŠELMY - LASICOVITÍ
Hlavními smysly kuny jsou zrak a sluch.
Čich má sice dobrý, ale ne tak dokonalý
jako šelmy psovité. Proto se kuna chytne
snadno do želez nebo do jiných lidských
nástrah.
ŠELMY - LASICOVITÍ
ŠELMY - LASICOVITÍ
d) JEZEVEC LESNÍ
Obývá kromě severní Skandinávie celou
Evropu, Krétu, Malou Asii a odtud až na
Dálný východ.
Na lovení jezevců byla vyšlechtěna
speciální psí plemena – jezevčíci.
ŠELMY - LASICOVITÍ
ŠELMY - LASICOVITÍ
Stavba těla
Na území ČR je největší kunovitou
šelmou, váží až 20 kg, dlouhý je až 85 cm
a s ocasem má metr.
V porovnání s ostatními kunovitými
šelmami má jezevec zcela odlišný tvar
těla. Má téměř bílou hlavu, jen přes oči
má široké černé pruhy.
ŠELMY - LASICOVITÍ
Srst je žlutošedá až černá.
Jezevec lesní má slabý zrak, o něco lepší
sluch a vynikající čich.
Vyhrabává si noru ve vyvýšeném terénu.
Je vždy hodně členitá s mnoha
chodbami a komorou ve středu, kde
spí.
Nora může být až 5 m hluboká.
ŠELMY - LASICOVITÍ
Přes zimu omezuje svoji aktivitu, hodně
spí, ale do skutečného zimního spánku
se sníženou tělesnou teplotou neupadá.
Je velmi čistotný – trus ukládá mimo
noru, neobjevují se zde ani zbytky
potravy na rozdíl třeba od nor lišek.
Živí se hmyzem, dešťovkami, hraboši,
vejci, semeny, houbami, kořínky, občas i
zdechlinou – je všežravec.
ŠELMY - LASICOVITÍ
ŠELMY - LASICOVITÍ
Rozmnožování
Jezevčí páření se nazývá chrujení.
Rodí 1-5 mláďat.
Jezevčí rodinka má průměrně 6 členů.
Jezevci se dožívají věku až 15 let.
I přes jeho velký počet se zakládají
záchranné stanice, kde chovají tyto
jezevce a těch je v Česku asi 50.
Jezevec je těžko spatřitelný.
ŠELMY - LASICOVITÍ