Załącznik 3 - ObronaNarodowa.pl

Download Report

Transcript Załącznik 3 - ObronaNarodowa.pl

Propozycja struktury kompani NSR
- Komponentu Terytorialnego
/wariant/
KRS: 0000394881
NIP: 894-303-39-22
REGON: 021704510
www.obronanarodowa.pl
Według prezentowanej koncepcji, kompanie wojewódzkie NSR na czas „W”
rozwijające się do batalionów
DOWÓDCTWO
KOMPANII
PLUTON
ROZPOZNAWCZY
34/34
PLUTON
LEKKIEJ
PIECHOTY
38/38
PLUTON
LEKKIEJ
PIECHOTY
38/38
322/322
PLUTON
DOWODZENIA
40/40
PLUTON
LEKKIEJ
PIECHOTY
38/38
PLUTON
LOGISTYCZNY
48/48
PLUTON
LEKKIEJ
PIECHOTY
38/38
PLUTON
WSPARCIA
OGNIOWEGO
48/48
NSR-KT, struktura kompanii
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
PLUTON DOWODZENIA
ZESPÓŁ DOWODZENIA
Dowódca kompani
AKMS
Zastępca dowódcy
kompani
AKMS
Kierowca
HONKER / AKMS
Oficer ds. łączność
/d-ca pl. dowodzenia
AKMS
Oficer informacyjny
AKMS
Medyk
AKMS
Weterynarz
AKMS
Oficer ds.
reagowania kryzysowego
AKMS
NSR-KT, struktura kompanii
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
DRUŻYNA ŁĄCZNOŚCI
Dowódca drużyny
AKMS
Dowódca sekcji I
łączności
AKMS
Dowódca sekcji II
łączności
AKMS
Dowódca sekcji III
łączności
AKMS
Radiotelegrafista
AKMS
Radiotelegrafista
AKMS
Kierowca
SMOK-3 / AKMS
Radiotelegrafista
AKMS
Radiotelegrafista
AKMS
Kierowca
HONKER WD / AKMS
Kierowca
HONKER WD / AKMS
NSR-KT, struktura kompanii
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
DRUŻYNA PRZECIWCHEMICZNA
Dowódca drużyny
AKMS
Dowódca sekcji
likwidacji skażeń
AKMS
Dowódca sekcji I
rozpoznania skażeń
AKMS
Dowódca sekcji II
rozpoznania skażeń
AKMS
Kierowca / chemik
IRS-2C / AKMS
Zwiadowca
AKMS
Zwiadowca
AKMS
Kierowca
BRDM-2 / AKMS
Zwiadowca
AKMS
Kierowca
BRDM-2 / AKMS
NSR-KT, struktura kompanii
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
PLUTON
ROZPOZNAWCZY
SEKCJA DOWODZENIA
Dowódca plutonu
AKMS
Zastępca dowódcy
plutonu
AKMŁ
Radiotelegrafista
AKMS
Medyk
AKMS
Strzelec granatnika
AKM + PALLAD
NSR-KT, struktura kompanii
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
DRUŻYNA ROZPOZNANIA
Dowódca drużyny
AKMS
Dowódca sekcji
AKMŁ
Zwiadowca
QUAD
AKMŁ / RPG-7
Zwiadowca
QUAD
AKMŁ / RPG-7
Zwiadowca /
kierowca
BRDM-2 / AKMS
Zwiadowca
PKM
Operator BSL
BSL / AKMS
Zwiadowca
AKM + PALLAD
NSR-KT, struktura kompanii
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
DRUŻYNA TROPIĄCA
Dowódca drużyny
AKMS
Przewodnik I
AKMS
Przewodnik III
AKMS
Pies tropiący
Pies bojowy
Przewodnik II
AKMS
Przewodnik IV
AKMS
Pies tropiący
Pies bojowy
NSR-KT, struktura kompanii
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
PLUTON LEKKIEJ
PIECHOTY
SEKCJA DOWODZENIA
Dowódca plutonu
AKMS
Zastępca dowódcy
plutonu
AKMŁ
Radiotelegrafista
AKMS
Medyk
AKMS
Strzelec granatnika
AKM + PALLAD
NSR-KT, struktura kompanii
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
DRUŻYNA PIECHOTY
Dowódca drużyny /
dowódca sekcji II
AKMS
Dowódca sekcji I
AKMŁ
Strzelec KM
PKM
Strzelec granatnika
AKM + PALLAD
Amunicyjny KM
AKMS
Strzelec granatnika
AKM + PALLAD
Strzelec RPG
RPG-7 + AKMS
Amunicyjny RPG
AKMS
NSR-KT, struktura kompanii
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
DRUŻYNA WSPARCIA
Dowódca drużyny
AKMS
Strzelec wyborowy
SWD lub SWD-M
Strzelec granatnika
RGP-40
Pomocnik
AKMŁ
Amunicyjny RGP
AKMS
Strzelec KM
PKM
Strzelec moździerza
LM-60K / AKMS
Amunicyjny KM
AKMS
Amunicyjny
moździerza
AKMS
NSR-KT, struktura kompanii
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
PLUTON WSPARCIA
DRUŻYNA DOWODZENIA
Dowódca plutonu
AKMS
Zastępca dowódcy
plutonu
AKMŁ
Radiotelegrafista
AKMS
Medyk
AKMS
Strzelec granatnika
AKM + PALLAD
Operator WKBW
WKBW TOR 12,7
Spotter
AKMŁ
NSR-KT, struktura kompanii
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
DRUŻYNA MOŹDZIERZY
Dowódca drużyny
AKMS
Strzelec moździerza
LM-60D / AKMS
Strzelec moździerza
LM-60D / AKMS
Pomocnik strzelca
AKMS
Pomocnik strzelca
AKMS
Amunicyjny
moździerza
AKMS
Amunicyjny
moździerza
AKMS
Amunicyjny
moździerza
AKMS
Amunicyjny
moździerza
AKMS
NSR-KT, struktura kompanii
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
DRUŻYNA SAPERSKA
Dowódca drużyny
AKMS
Operator wyrzutni
min AT
PMM / AKMS
Saper - miner
miny / C4 / AKMS
Pomocnik operatora
wyrzutni min AT
AKMS
Amunicyjny min AT
AKMS
Saper - miner
miny / C4 / AKMS
Saper
wykrywacz min
/ AKMS
Amunicyjny min AT
AKMS
Saper - miner
miny / C4 / AKMS
Saper - miner
miny / C4 / AKMS
NSR-KT, struktura kompanii
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
DRUŻYNA PRZECIWPANCERNA
Dowódca drużyny
AKMS
Operator SPG
SPG-9 / AKMS
Operator SPG
SPG-9 / AKMS
Pomocnik operatora
AKMS
Pomocnik operatora
AKMS
Operator PPK
FAGOT / AKMS
Amunicyjny SPG
AKMS
Amunicyjny SPG
AKMS
Amunicyjny SPG
AKMS
Amunicyjny SPG
AKMS
Amunicyjny PPK
AKMS
NSR-KT, struktura kompanii
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
DRUŻYNA PRZECIWLOTNICZA
Dowódca drużyny
AKMS
Strzelec ppzr
9K32 Strzała / AKMS
Zastępca dowódcy
radiotelegrafista
AKMS
Strzelec WKM
NSW UTIOS
Obserwator
AKMS
Pomocnik strzelca
AKMS
Strzelec ppzr
9K32 Strzała / AKMS
Saper przeciwlotniczy
Mina / AKMS
Obserwator
AKMS
Amunicyjny WKM
AKMS
Amunicyjny WKM
AKMS
NSR-KT, struktura kompanii
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
PLUTON LOGISTYCZNY
DRUŻYNA TRANSPORTOWA
Dowódca drużyny
HONKER / AKMS
Dowódca sekcji I
kierowca
STAR / AKMS
Dowódca sekcji II
kierowca
STAR / AKMS
Dowódca sekcji III
kierowca
STAR / AKMS
Dowódca sekcji IV
kierowca
HONKER / AKMS
Kierowca
STAR / AKMS
Kierowca
STAR / AKMS
Kierowca
STAR / AKMS
Kierowca
HONKER / AKMS
Kierowca
STAR / AKMS
Kierowca
STAR / AKMS
Kierowca
STAR / AKMS
Kierowca
HONKER / AKMS
Kierowca
STAR / AKMS
Kierowca
STAR / AKMS
Kierowca
STAR / AKMS
Kierowca
HONKER / AKMS
NSR-KT, struktura kompanii
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
DRUŻYNA MATERIAŁOWA
Dowódca drużyny
AKMS
Kierowca HONKER
AKMS
Dowódca sekcji
kontenerowej
AKMS
Operator
wózka widłowego
AKMS
Magazynier
AKMS
Kierowca
JELCZ z HIAB
AKMS
Kucharz
AKMS
Kierowca HONKER
AKMS
NSR-KT, struktura kompanii
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
DRUŻYNA REMONTOWA
Dowódca drużyny
AKMS
Dowódca sekcji I
remontowej
AKMS
Dowódca sekcji II
remontowej
AKMS
Dowódca sekcji III
remontowej
AKMS
Technik kierowca
STAR / AKMS
Technik kierowca
STAR / AKMS
Technik kierowca
HONKER / AKMS
NSR-KT, struktura kompanii
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
DRUŻYNA INŻYNIERYJNA
Dowódca drużyny
AKMS
Dowódca sekcji
narzędziowej
AKMS
Kierowca
HONKER + łodzie
AKMS
Operator maszyny
inżynieryjnej
AKMS
Kierowca
STAR + narzędzia
AKMS
Kierowca
HONKER + lodzie
AKMS
Operator maszyny
inżynieryjnej
AKMS
NSR-KT, struktura kompanii
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
DRUŻYNA MEDYCZNA
Dowódca drużyny
medyk
Zastępca dowódcy
dowódca sekcji I
Ratownik medyczny
AKMS
Dowódca sekcji II
Dowódca sekcji III
Ratownik medyczny
AKMS
Ratownik medyczny
AKMS
Kierowca
ratownik medyczny
HONKER / AKMS
Kierowca
ratownik medyczny
HONKER / AKMS
Kierowca
ratownik medyczny
STAR / AKMS
NSR-KT, struktura kompanii
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
Dziękujemy za uwagę
[email protected]
[email protected]