Helhedsprincippet i lovgivningen

Download Report

Transcript Helhedsprincippet i lovgivningen

Temadag om helhedssyn
den 30. august 2011
Helhedsprincippet i lovgivningen
v/ Trine Schultz & Nina Von Hielmcrone
1
”Helhedssynet i socialt arbejde i retligt perspektiv ”
Retssikkerhedslovens § 5
”Kommunalbestyrelsen skal behandle ansøgninger og spørgsmål
om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give
hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også vejledning og
rådgivning. Kommunalbestyrelsen skal desuden være
opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden
myndighed eller efter anden lovgivning.”
2
Helhedsprincippets to funktioner
Helhedsprincippet
Retssikkerhedslovens § 5
Ydelsesfunktion
§
§
§
§
§
Rådgivningsfunktion
§
§
§
§
3
Ydelsesfunktionen – Helhedsorienteret sagsbehandling
Henvendelse
fra borger
Sagsoplysning/
udredning
Handleplan/
jobplan

Formål

Sagsbehandlingens faser

Hvor omfattende skal helhedsvurderingen være?

Helhedsprincippet i den materielle lovgivning

Når kommunen ikke overholder regler om helhedsvurdering
Afgørelse
Opfølgning
4
Rådgivningsfunktionen - vejledningspligten

Formål

Den generelle vejledningspligt

Situationsbestemt rådgivning og vejledning

En vidtgående vejledningspligt

Følger af manglende eller forkert vejledning
5
Hindringer for realisering af helhedsprincippet

Stadigt voksende regelmængde, der gør lovgivningen meget
omfangsrig og kompleks

Udfordringer i forbindelse med digitalisering af forvaltningen

De organisatoriske ændringer, der betyder, at det sociale arbejde
foregår i mange specialiserede afdelinger, bl.a. jobcentre,
borgerservicecentre, handicapforvaltninger og ydelseskontorer
(private aktører)
6