Promocija doktora nauka

Download Report

Transcript Promocija doktora nauka

20. juni 2014.
ALEN KARIĆ
promovira se na čast
DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA
JASMINA SMAJIĆ
promovira se na čast
DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA
HASAN KARAHASAN
promovira se na čast
DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA
SENAD SALKIĆ
promovira se na čast
DOKTORA DRUŠTVENIH NAUKA
IZ PODRUČJA EKONOMIJE
LEJLA TERZIĆ
promovira se na čast
DOKTORA DRUŠTVENIH NAUKA
IZ PODRUČJA EKONOMIJE
ALEKSANDAR VUJADINOVIĆ
promovira se na čast
DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA
ELDINA MALKIĆ SALIHBEGOVIĆ
promovira se na čast
DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA
ELVEDIN TRAKIĆ
promovira se na čast
DOKTORA TEHNIČKIH NAUKA
IZ PODRUČJA MAŠINSTVA
JASMINA ALIDŽANOVIĆ
promovira se na čast
DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA
ERNA EMIĆ
promovira se na čast
DOKTORA DRUŠTVENIH NAUKA
IZ PODRUČJA PSIHOLOGIJE
SERGIJE MARKOVIĆ
promovira se na čast
DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA
SVJETLANA MUJAGIĆ
promovira se na čast
DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA
ASMIR HRUSTIĆ
promovira se na čast
DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA
DŽEVAD DŽANANOVIĆ
promovira se na čast
DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA
ADIS FAJIĆ
promovira se na čast
DOKTORA TEHNIČKIH NAUKA
IZ PODRUČJA MAŠINSTVA
ANHEL KOLUH
promovira se na čast
DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA
KREŠIMIR LACKOVIĆ
promovira se na čast
DOKTORA DRUŠTVENIH NAUKA
IZ PODRUČJA ŽURNALISTIKE
NIDRET IBRIĆ
promovira se na čast
DOKTORA TEHNIČKIH NAUKA IZ
PODRUČJA PROCESNOG INŽENJERSTVA
JASNA HIVZIEFENDIĆ
promovira se na čast
DOKTORA TEHNIČKIH NAUKA
IZ PODRUČJA ELEKTROTEHNIKE
ELDAR GOLETIĆ
promovira se na čast
DOKTORA DRUŠTVENIH NAUKA IZ
PODRUČJA FIZIČKE KULTURE
NERMIN TOROMANOVIĆ
promovira se na čast
DOKTORA DRUŠTVENIH NAUKA
IZ PODRUČJA LOGOPEDIJE
SADIK AHMETOVIĆ
promovira se na čast
DOKTORA DRUŠTVENIH NAUKA
IZ PODRUČJA SURDOAUDIOLOGIJE
JASMINA KLEBIĆ
promovira se na čast
DOKTORA DRUŠTVENIH NAUKA
IZ PODRUČJA LOGOPEDIJE
TARIK HUREMOVIĆ
promovira se na čast
DOKTORA DRUŠTVENIH NAUKA
IZ PODRUČJA FIZIČKE KULTURE
IZUDIN DELIĆ
promovira se na čast
DOKTORA TEHNIČKIH NAUKA
IZ PODRUČJA MAŠINSTVA
LANA LEKIĆ
promovira se na čast
DOKTORA FARMACEUTSKIH NAUKA
HUSNI ISMAILI
promovira se na čast
DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA
HVALA NA PAŽNJI