Lisbeth Schødt Sørensen og Randi Gunnerød

download report

Transcript Lisbeth Schødt Sørensen og Randi Gunnerød

ALTERNATIV OG SUPPLERENDE
KOMMUNIKASJON
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
Hvem er vi?
 Lisbeth Schødt Sørensen
 Randi Gunnerød
 Molde voksenopplæringssenter
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
Det handler om å si det man ønsker å si,
til dem man ønsker å si det,
på den måten man vil og
på det tidspunktet man ønsker.
Gayle Porter
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
 Alle vil kommunisere
 Alle kan kommunisere noe
 Kommunikasjon er like viktig som å spise, drikke og
røre på seg
 «Alle mennesker, uavhengig av funksjonshemning, har en
grunnleggende rettighet til, gjennom kommunikasjon, å påvirke
betingelsene for sin eksistens.»
(The National Joint Committee for the Communication Needs of
Persons with Severe Disabilities)
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
Hva er ASK?
Alternativ kommunikasjon: erstatter manglende
funksjonell tale
Supplerende kommunikasjon: støtter eksisterende
tale
Kommunikasjon
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
ASK
 Samlingsterm for ulike metoder som brukes for å
kompensere for kognitive og/eller kommunikative
vansker.



Styrke forståelse og uttrykksevne
Midlertidig eller permanent
Lav- og høyteknologi
 Bilder, symboler, tegn, hjelpemidler, teknikker, strategier,
kroppsspråk osv.
 ASK er ikke ett hjelpemiddel, men flere komponenter som
sammen skal fungere
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
Forekomst
 ca 16.000 personer i alle aldre er uten funksjonell tale
på grunn av utviklingsmessige vansker (anslag 2002)
I tillegg:
 Mennesker med afasi
 Mennesker med CP
 Mennesker med erverva skader
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
KOMMUNIKASJON ER SÅ MANGT
Ulike områder:
 Kunne be om hjelp
 Kunne formidle ønsker og behov
 Dialog og felles fokus (snakke om…….)
 Gi informasjon
 Omgivelseskontroll.
Viktig å kunne påvirke sine omgivelser
 ………………og kanskje litt underholdning
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
Kommunikasjon – «toveis»
 Kommunikasjon fra den som trenger ASK til
samtalepartner
OG
 Kommunikasjon fra samtalepartner til personen som
trenger ASK
Viktig å sikre at dette er tilstede – ikke kun
enveiskommunikasjon
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
Samtalepartnere
 Kommunikasjon kommer ikke av seg selv…
 De personer som bruker ASK har ofte et stort behov for
struktur og personlig støtte for at kommunikasjonen
skal lykkes.
 Kommunikasjonspartnerens ansvar:
- vise tillit og tro på, at personen har noe på hjertet
- vise respekt
- være nærværende og bruke nødvendig tid
- være en god rollemodell
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
Utfordring!
Hvordan skal vi legge til rette for en
funksjonell kommunikasjon?
 kommunikasjonen skal i størst mulig grad
 Være spontan og faktisk kunne påvirke sine omgivelser,
 fungere i naturlige miljøer / situasjoner og
 fungere i samspill med omgivelsene
INDIVIDUELL TILPASNING!!!
VIKTIG Å TA HENSYN TIL MOTORISKE FORUTSETNINGER – SYN – HØRSEL –
KOGNITIV FUNGERING
(Heldigvis fins mange ideer og tips som det er mulig å ta utgangspunkt i – se
ressursliste)
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
Eksempel
 Dame – ca 50 år
- Fikk afasi for en del år siden
- Hadde et stort ønske da hun kom til voksenopplæringa
– kunne sende og svare på SMS`er
Eksempel - videosnutt
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
Eksempel
 Ung dame med autisme
 Bruker ASK i sin kommunikasjon
- kroppsspråk / noen enkelte lyder
- Smil / blikk
- foto / bilder
- tegn og gester
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
DAGSPLAN
MED SYMBOLER OG BILDER
Tar ut bildet av gjeldende
aktivitet fra dagsplanen –
snakker om det før vi
igangsetter det vi skal
gjøre….. (felles fokus,
konsentrasjon, forberedelse)
En oversikt over hva som skal skje ………..
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
VALGTAVLE –
ulike bilder til ulik tid til valg
Velge en aktivitet ved hjelp av bilder
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
Tematavle / samtaleark
Samtaleark om HUSARBEID
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
Tematavle / Samtaleark
Samtale om hvor skal vi dra på tur
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
Tematavle / samtaleark
Samtaleark om 17. mai
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
Tematavle / samtaleark
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
Fra boka 1000 ting å tenke på
Eksempel
 Mann 53 år med alvorlig progredierende sykdom
 Begynner å få utydelig tale
 Vet at talen vil forsvinne
 Har behov for løsninger for ulike behov og situasjoner
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
Løsninger
 NN skal bruke minst mulig energi på å kommunisere rutiner,
systemer etc.
 Rutiner og «taus» kunnskap er tilgjengelig og kjent for alle.
 Ja/nei skal brukes og forstås likt hos alle
 Ja = se på personen som stiller spørsmålet. Nei=se bort
 NN skal være trygg for at han har mulighet til å gi uttrykk for
kroppslig ubehag etc. Mye av hans kommunikasjonsbehov med
hjelpeapparatet dreier seg om ytringer knyttet til kropp.
 Kroppsguide og ja/nei spørsmål
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
1. Hodet?
Hår?
Skal jeg ta det bort fra ansiktet?
1.2. Øyne?
Rusk i øynene?
Vil du at jeg skal vaska dem?
Er det lekkasje fra masken?
Klør det?
Har du vondt?
1.3. Ører?
Hører du dårlig?
Voks?
Vann?
Kløe?
Vondt?
1.4. Nesen?
Kløe?
Tørr?
Tett?
Vil du snyte deg?
Vondt?
1.5 Munnen?
Tørr?
Fukte munnen?
Skylle munnen?
Vil du pusse tenner?
Smøre leppene?
6. Hodet?
Vondt i hodet?
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
Forts. løsninger
 Mulighet til å kommunisere andre ting enn det som er
lagt inn i guidene.
 Øyepeketavle
 Mulighet til å kommunisere med andre gjennom
epost, SMS, Internett
 Datamaskin med øyestyring (Tobii med
Communicator)
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
KARTLEGGING - VIKTIG

Det er ikke lett å vite hva andre tenker, hva som er viktig å få
sagt osv.
Derfor er det veldig viktig å involvere personen det gjelder
og nære kommunikasjonspartnere (pårørende, venner evt
kollegaer) for å finne ut hva et alternativ – supplerende
kommunikasjonssystem skal inneholde
Hvordan ta vare på den gode
dialogen med den som trenger et
kommunikasjonshjelpemiddel?
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
Kartlegging - fortsatt
 Det fins en rekke metoder til utredning av kommunikasjon,
som kan benyttes i forskjellig omfang avhengig av typen
kommunikasjonsnednettelse og behov
Noen eksempler:

- Social network

- Pragmatisk profil

- Gemensam problemløsning

- samtalematte www.talkingmats.com
(se under nettadresser m.m. – her finner du link til
kartleggingsverktøy)
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
Kartlegging fortsatt….
 Uansett hvilken utredningsmetode som blir benyttet
er det viktig å tenke på at dette aldri er en
engangsforeteelse. Nye behov vil helt sikkert melde
seg, og det vil være nødvendig å endre / justere
kommunikasjonssystemet
KONTINUERLIG
PROSESS!
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
HJELPEMIDLER
«ASK-gruppa» ved Seksjon for
Nevrohabilitering
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
Tilgang til å si ja, nei, vet ikke
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
Bokstavtavle
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
Kommunikasjonsbøker
Se video fra
«Når ordene
tryter»
(Dart – Gøteborg)
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
Tematavler
som passer til det enkelte sted
- Fysioterapeut
- Sykehus
- Samtale om ulike tema
- osv
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
Talemaskiner -enkle
Vocaflex - Abilia
Step by step
Abilia
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
iPad
 Det finnes flere
apper for
kommunikasjon.
Grid Player er ett
eksempel.
 Gratis å laste ned
grid player
(cognita)
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
Mer avanserte talehjelpemidler datamaskiner
Roll talk (Abilia)
Light writer
(abilia)
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
RollTalk
 http://www.youtube.com/watch?v=jx8zvhMWK-
4#t=128
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
Ha ei verktøykasse
med utstyr for
kommunikasjon!
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
Verktøykasse - innhold
 - ja / nei (ark med bilder/symbol eller tekst)
 Papir og blyant (skrive / tegne)
 Bokstavtavle
 Talltavle
 Noen enkelte aktuelle tematavle (alt etter situasjon)
 En enkelt kommunikasjonsbok – med de enkleste
behovsuttrykk (tørst, sulten, smerte, varm, kald,
ring….., må på do, ligger vondt…)
 nettbrett (eks Ipad), med f.eks tilgang til Grid Player
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
Nyttige nettadresser m.m.















www.ask-loftet.no meget nyttig nettsted om ASK – gratis materiale til kopiering
www.isaac.no meget nyttig nettsted (under lenker kan du finne adresser til mange andre interessante
nettsteder)
www.statped.no (søk f.eks på alternativ supplerende kommunikasjon)
www.talkingmats.com
www.naku.no
www.erher.no
www.dart-gbg.org (spennende svensk nettsted om ASK mm)
www.tavs.dk
www.vikom.dk
www.abilia.no (forhandler av bla. kommunikasjonshjelpemidler)
Cognita.no (forhandler av bla kommunikasjonshjelpemidler
www.normedia.no trykk på fanen alternativ og supplerende kommunikasjon – skrål ned til
Comminicate in print. Her får du mange gratis symboler
www.kc-hil.dk Trykk fanen «download» – og her finner du ca 600 gratis symboler ARACAAC samt
video i bruk av talking mats. ELLER last ned fra: http://www.tks2.no/ask/?p=2165
www.gratisskole.dk/?mod=minipic (ca 1500 gratis symboler)
http://www.tks2.no/ask/?p=4662 lettleste nyheter med symboler (www.klartale.no – uten
symboler)
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
 Når orden tryter – kommunikasjonsbøker ved afasi (kan bestilles via www.dart-gbg.org)
 Youtube: Hanne snakker med øynene http://www.youtube.com/watch?v=5ZXczUfdLks
 Språk- og talevansker hos voksne. Bestilles hos www.vox.no
 Veien videre – lesebok for voksne. Marie-Lisbet Amundsen
 Jeg finner ikke ordene – kommunikasjonsbok for afasirammede og for fremmedspråklige (fagforlaget)
 Tusen ting å tenke på. Bestilles på Trøndelag kompetansesenter. (bok med ulike tema – med symboler
KARTLEGGING: (dette er kun noen enkelte forslag)
 Pragmatisk profil http://www.tavsgruppen.dk/download/pragmatiskprofil/
 Sosial Networks: en kommunikasjonsoversikt for mennesker med store kommunikasjonsvansker og deres
kommunikasjonspartnere . http://www.tks2.no/ask/?page_id=199
 Gemensam problemløsning vid alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Dart eller
hjelpmedelsinstitutet i Sverige
 Kartlegging og samtale: www.talkingmats.com


Videosnutt: http://www.kc-hil.dk/produkter/sporgekit-med-symboler-oger-brugerinddragelsen.html
Et annet tips er: www.you.tube.com Dr. Joan Murphy using Talking Mats Original with Ian
IPAD – IPHONE:
 Nyttige apper til kommunikasjon: Grid Player (gratis), Predictable (koster ca 1000), tegnordboka, tap to talk,
textplate. Det fins mange apper å bruke. På www.Frambu.no fins en oversikt over aktuelle apper å bruke
innen opplæring / kommunikasjon. Ta kontakt om du ønsker mer informasjon.
 http://www.moava.org/ ideer og tips – litt av hvert
[email protected] eller [email protected]
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød
Takk for oss 
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød