De powerpoint presentatie van de les - Kaaba

Download Report

Transcript De powerpoint presentatie van de les - Kaaba

Oude Wonderlijke verhalen
Wonderlijke verhalen zoals wij die hebben bestudeerd komen wij
ook tegen in de oudheid. Sommige van deze verhalen gaan over
gebeurtenissen die grote gevolgen hadden. Er zijn verhalen die
betrekking hebben op één bepaalde persoon of op een grote groep
mensen of zelfs een geheel volk. Deze gebeurtenissen zijn
opgetekend in de ‘grote boeken’.
Boek blz. 10 t/m 39, ca. 6 weken
1
Oude Wonderlijke verhalen
2
Abraham: ca. 4000 jaar geleden
Abraham is een rijk, gehuwd en kinderloos
man. Hij woonde met zijn vrouw te Ur te
Chaldea, in het huidige Irak. Waar anderen
hem gelukkig prijzen, ervaart hij dat zelf
anders. Zelfs de goden lijken hem het
gezochte geluk niet te schenken…totdat
een sprekende onbekende godheid sporen
achter laat in het leven van Abraham.
(Koran: Ibrahim, offerfeest)
Filmfragment (20 min.: Het bijna offer
van de zoon van Abraham, offerfeest)
Boek blz. 10 t/m 39, ca. 6 weken
3
Abraham: ca. 4000 jaar geleden
Abraham is een rijk, gehuwd en kinderloos
man. Hij woonde met zijn vrouw te Ur in
Chaldea, in het huidige Irak. Waar anderen
hem gelukkig prijzen, ervaart hij dat zelf
anders. Zelfs de goden lijken hem het
gezochte geluk niet te schenken…totdat
een sprekende onbekende godheid sporen
achter laat in het leven van Abraham.
(Koran: Ibrahim)
Filmfragment (20 min.: Hagar, Saraï,
Ismaël, Isaac en de engel)
4
Abraham: ca. 4000 jaar geleden
1.
2.
3.
4.
5.
Welke sporen van LB/Gd herken je?
Hard of zacht verhaal? Leg uit!
Noteer drie open vragen aan ….
Bedenk zelf een antwoord.
HW: zoek een verhaal over Abraham , Sarah, Isaäc, Ismaël,
Eliezar, etc.
5
Mozes: ca. 3000 jaar geleden
Mozes is met zijn vijf boeken de grootste
joodse profeet. Onder zijn leiding werd,
met vele grote tekenen, Israël bevrijd uit
Egypte. Bekend zijn met name de 10
ernstige plagen en de 10 geboden.
De joodse godheid JHWH leidde Zijn volk,
via de woestijn, naar het beloofde land.
(Kanaän tegenwoordig bekend als Israël).
(vragen: als hiervoor)
(Koran: Musa)
Filmfragment (22 min.: 10 plagen en
uittocht uit Egypte
6
Mozes: ca. 3000 jaar geleden
1.
2.
3.
4.
Welke sporen van LB/Gd herken je?
Hard of zacht verhaal? Leg uit!
Noteer drie open vragen aan ….
Bedenk zelf een antwoord.
HW:
zoek een kort verhaal met een bijpassende afbeelding over Mozes
7
Koning David: ca. 2500 jaar geleden
De eerste koning van Israël was Saul.
Ongehoorzaamheid aan JHWH luide het
einde van Sauls koningschap in. De geest
van JHWH verliet Saul en dat maakt hem
depressief. Saul liet zich troosten door
liederen van David: een herdersjongen uit
Bethlehem. (Zie de Psalmen in de Bijbel)
Gezalfd als opvolger van Saul versloeg
David de grote vijand van Israël: Goliath ( =
grote, ongelikte beer). David veroverde
Jeruzalem, de latere hoofdstad van zijn rijk.
Boek Dawuud)
blz. 10 t/m 39, ca. 6 weken
(Koran:
8
Koning David: ca. 3000 jaar geleden
1.
2.
3.
4.
5.
Welke sporen van LB/Gd herken je?
Hard of zacht verhaal? Leg uit!
Noteer drie open vragen aan ….
Bedenk zelf een antwoord.
HW: zoek een verhaal over Koning David.
9
Jesus: ca. 2000 jaar geleden
Jesus van Nazareth staat bekend als de
man die zonder de tussenkomst van een
man zou zijn verwekt. Door onder andere
de vele wonderlijke genezingen trok hij de
aandacht van grote massa’s mensen. Van
hem is ook bekend dat hij naast zijn leer en
werken, mensen ook vergeving schonk. Na
zijn dood aan het kruis zou Jesus op de
derde dag uit de dood zijn opgestaan.
(Koran: Isa)
Filmfragment (20 min.:
Opstandings-verhalen
10
Mohammed: ca. 1400 jaar geleden
1.
2.
3.
4.
5.
Welke sporen van LB/Gd herken je?
Hard of zacht verhaal? Leg uit!
Noteer drie open vragen aan ….
Bedenk zelf een antwoord.
HW: zoek een verhaal over Jesus
Boek blz. 10 t/m 39, ca. 6 weken
11
Mohammed: ca. 1400 jaar geleden
In het jaar 570 Jaar na Christus werd
Mohammed op het Arabische schiereiland
geboren. Hij had nauwe banden met de Hanifs,
een beweging die vond dat de Arabieren de
godsdienst van Abraham hadden vervormd. De
Hanif zochten naar de zuivere religie of banifijja.
Mohammed deed dat ook, door jaarlijks te
mediteren op de berg Hira te Mekka.
(Bijbel: komt niet voor)
Boek blz. 10 t/m 39, ca. 6 weken
Filmfragment (18 min.: the Message
deel 1)
12
Mohammed: ca. 1400 jaar geleden
1.
2.
3.
4.
5.
Welke sporen van LB/Gd herken je?
Hard of zacht verhaal? Leg uit!
Noteer drie open vragen aan ….
Bedenk zelf een antwoord.
HW: zoek een verhaal over Mohammed
Boek blz. 10 t/m 39, ca. 6 weken
13