Barrierer og muligheder Project Zero arrangement i F llessalen p Christiansborg

download report

Transcript Barrierer og muligheder Project Zero arrangement i F llessalen p Christiansborg

BAR R IER ER O G M U L IG HED ER F O R
EN ER G IEF F EKT IVISER ING I BYG G ER IET
ENERGIRIGTIGE BOLIGER – FRA AM BITION TIL FORRETNING HOS DE PRIVATE UDLEJERE
FÆLLESSALEN PÅ CHRISTIANSBORG, TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2015
SENIORFORSKER OLE MICHAEL JENSEN AFDELINGEN FOR ENERGI OG MILJØ
Barrierer og muligheder
•
•
•
•
•
D e s tø r ste b a r ri e rer !
Vi k u n n e e n g a n g !
Te k n ol o gi e n h j æl p e r p å ve j !
En e r g i re nove ri ng, d e r b a tte r !
Ko mmu n en s o m a k tiv s p ille r !
2
De største barrierer?
Europe Brent spot price $ per barrel
• For lave energi- og fjernvarmepriser
• Stor indsat – lille gevinst
• Man glemmer alle fordelene
Fordeling af
gevinster
HUSK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lavt energiforbrug
Lille klimabelastning
Kontrol over energiregningen
Bedre energimærke
Flot bygning
Mere at prale af
Højere salgsværdi
Sundere indeklima
God samvittighed
Grøn image
3
De største barrierer?
Europe Brent spot price $ per barrel
•
•
•
•
For lave energi- og fjernvarmepriser
Stor indsat – lille gevinst
Man glemmer alle fordelene
Ejer-lejer-paradokset
Fordeling af
gevinster
EJER/LEJER-paradokset
Fordele
• Ejer
Lavt energiforbrug
• Lille klimabelastning
betaler
• Kontrol over energiregningen
• Bedre energimærke
• Flot bygning
Illust. Ejerforeningen
• Mere at prale af
• Højere salgsværdi
• Sundere indeklima
• God samvittighed
• Grøn image
Lejer
høster
gevinsten
4
Vi kunne engang !
5
Vi kunne engang !
25 %
350
200
300
150
250
100
200
50
150
0
100
Rumopvarmning
Elektriske apparater
Energi forbrug
per arealenhed (kWh/m2)
Samlet energi forbrug
i husholdniner (PJ)
250
25 %
Energiforbrug pr. kvadratmeter
6
Vi kunne engang !
25 %
350
200
300
150
250
100
200
50
150
0
100
Rumopvarmning
Elektriske apparater
Energi forbrug
per arealenhed (kWh/m2)
Samlet energi forbrug
i husholdniner (PJ)
250
25 %
Energiforbrug pr. kvadratmeter
7
Teknologien hjælper på vej
- 4 teknologiske revolutioner
Isolering
Energiruder
Varmeveksling
VE
8
Energirenovering batter mest
COWIs lavenergi kontorhus
180
Varmt vand
160
Infiltration
Energirenovering
140
Ventilation
Transmission
120
100
Nybyggeri
80
60
40
20
0
Gennemsnit
BR08
2015-krav
2020-krav
Enfamilie-lavenergihus
9
Kommunen som aktiv spiller
Tre ting, der virker !
Opret Energispare- og klimasekretariat
1. Bygnings-Portal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. Forhåndsaftale
3. Målrettet energirådgivning
Forbrug og CO2-udslip
Uafhængig rådgivning om:
Energimærke
Forslag til energibesparelser
• Tekniske løsninger
Energibesparelsespotentiale i KWh og kr.
• Valg af håndværkere
§§
Nøgletal (benchmark) for tilsvarende huse
Kommunen som garant• Respekt for byggeskik
Tal og GIS-kort.
for forhåndsaftale • Arkitekthjælp
+ Tilstandsrapport
• Total-økonomi
+ BBR-data
mellem ejer og lejer • Lånemuligheder
+ ejendomsvurdering
• Indeklima
+ ejendomskattebillet
•
Andre NEBS
TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN
OLE MICHAEL JENSEN AFDELINGEN FOR ENERGI OG MILJØ
SBI ÅLBORG UNIVERSITET