medewerking_vakdidactisch_onderzoek.

download report

Transcript medewerking_vakdidactisch_onderzoek.

VAKGROEP GESCHIEDENIS
Beste geschiedenisleraar,
Dit jaar willen enkele masterstudenten geschiedenis van de Universiteit Gent in
hun scriptie een vakdidactisch onderwerp aansnijden. Als onderdeel van hun
onderzoek willen ze ook lessen observeren.
Concreet gaat het om volgende onderwerpen en probleemstellingen:



controversiële onderwerpen in de geschiedenisles:
o Het conflict Israel - Palestina (3e graad)
o De Kruistochten (2e graad)
de aandacht voor Latijns-Amerika in de geschiedenisles (4de tot 6de jaar)
hoe triggeren leraren de interesse van leerlingen voor de klassieke
oudheid? (2de jaar)
De studenten zullen een interview of enquête afnemen en lessen over de
bovenstaande onderwerpen observeren. De onderzoeken zullen verlopen volgens
alle regels van de wetenschappelijke deontologie.
Bent u bereid om mee te werken aan één of meerdere van deze onderzoeken?
Dan mag u uw contactgegevens bezorgen per mail ([email protected]).
De studenten zullen vervolgens met u contact opnemen om verder af te spreken.
Hartelijk dank alvast om mee te willen werken aan dergelijk belangwekkend
onderzoek.
Met vriendelijke groeten,
Prof. dr. Bruno De Wever