Dimensionering af bjælke B2

Download Report

Transcript Dimensionering af bjælke B2

Beregning af bjælke i stål
Dimensionering af bjælke B2
Dimensionering af bjælke B2
Beregningen foregår i følgende trin:
1. En belastningsopgørelse
2. Bestemmelse af bøjningsspændingen
3. Bestemmelse af forskydningsspændingen
4. Bestemmelse af nedbøjningen
Last på bjælke B2
Linjelast (kN/m) = Areallast (kN/m2) x Belastningsbredde (m)
Dimensionering af bjælke B2
Belastningsopgørelsen
Last fra etageadskillelse:
Gulv 3,8 kN/m3 · 0,022 m
Mineraluld 0,4 kN/m3 · 0,1 m
Bjælker 3,8 kN/m3 · 0,1 m · 0,2 m : 0,6 m
Fyrrustik 3,8 kN/m3 · 0,016 m
gk:
= 0,084 kN/m2
= 0,040 kN/m2
= 0,127 kN/m2
= 0,061 kN/m2
= 0,312 kN/m2
qk:
= 1,000 kN/m2
Dimensionering af bjælke B2
Teknisk Ståbi 10. udgave. Side 139
Dimensionering af bjælke B2
Permanent last:
gk = 0,312 kN/m2 · 4,0 m (+ egenlast 0,3 kN/m) = 1,548 kN/m
Nyttelast:
qk=1,0 kN/m2 · 4,0 m
= 4,000 kN/m
Regningsmæssig last (STR):
rd=1,0 ·1,0 ·1,548 kN/m +1,0·1,5·4,0 kN/m= 7,548 kN/m
Regningsmæssig last (anvendelse):
gd=1,0 · 1,548 kN/m = 1,548 kN/m;
qd=1,0 · 4,0 kN/m =
4,000 kN/m
rd  KFI   Gj ,sup  Gkj,sup  KFI   Q,1  Qk ,1
Dimensionering af bjælke B2
Bøjningsstyrke.
Se Teknisk Ståbi side 95, 239, 240, 241, 214 og 204-205.
1 2 1
M d  rd l   7,548  6 2  33,97 kNm
8
8
Der vælges HE160 B
 m, d
 m, d
M d 33,97 106


 95,96Mpa
3
Wpl
35410
M d 33,97 106


 96Mpa  f yd  214MPa
3
Wy
35410
Dimensionering af bjælke B2
Nedbøjning fra permanent og nyttelast
Se Teknisk Ståbi side 195 205og 214.
5g d l 4
5 1,548 60004
l
ug 

 5m m 
6
6
384EI 384 0,2110  24,9 10
1200
5qd l 4
5  4,0  60004
l
uq 


12
,
9
m
m

384EI 384 0,21106  24,9 106
465
Dimensionering af bjælke B2
Opgave:
Find en passende dimension for
stålbjælken når der vælges et IPE-profil