Prečo žaba môže žiť vo vode aj na súši?

download report

Transcript Prečo žaba môže žiť vo vode aj na súši?

Obojživelníky
 patria medzi stavovce,
 majú vlhkú kožu,
 mláďatá sa vyliahnu vo vode,
 dospelé obojživelníky žijú na suchu.
Delenie obojživelníkov
 Červone
 Mloky
 Žaby
Mloky
 majú chvost,
 žijú v potokoch a rybníkoch,
 na predných nohách majú štyri prsty,
 patria medzi ohrozený druh.
Salamandra škvrnitá
 má nápadné žlté škvrny,
 z kože vylučuje jedovatú látku,
 žije blízko vody,
 je zákonom chránená.
Žaby
 telo majú bez chvosta,
 koža je hladká a vlhká,
 ústa majú široké a oči veľké,
 zadné končatiny sú dlhšie – umožňujú skákanie a
plávanie,
 žijú v blízkosti vody.
Ropucha
 koža je bradavičnatá,
 v bradaviciach sa nachádza jed – ochranná funkcia,
 je nemotornejšia a ťarbavejšia,
 živí sa hmyzom, je užitočná.
Rozmnožovanie
 mláďatá sa liahnu z vajíčok – žubrienky,
 vajíčka kladú do vody, sú slizké a rôsolovité,
 žubrienky žijú vo vode, postupne im dorastajú nohy.
Znaky obojživelníkov
 dospelé žaby dýchajú pľúcami a kožou,
 pri love potravy im pomáha jazyk,
 v zime spia.
Prečo žaba môže žiť vo vode aj
na súši?
Obojživelníky môžu žiť vo vode aj na suchu. V zime spia. Patria sem
mloky a žaby.
Mloky – žijú v potokoch, majú chvost, na predných nohách majú štyri
prsty, sú ohrozeným druhom.
Salamandra škvrnitá – má žlté škvrny, z kože vylučuje jed, je zákonom
chránená.
Žaby – bez chvosta, koža je hladká a vlhká, ústa široké, oči veľké, zadné
končatiny sú dlhšie – skákanie, plávanie, dýchajú pľúcami, pri love
potravy im pomáha jazyk.
Ropucha bradavičnatá – má bradavičnatú kožu, v bradaviciach je jed, je
nemotorná a ťarbavá, živí sa hmyzom.
Rozmnožovanie – vajíčka kladú do vody, z nich sa vyliahnu žubrienky,
postupne im dorastajú nohy.
Ďakujem za pozornosť.