3.Žymiausia istorinė Lietuvos moteris Barbora Radvilaitė ir kitos

download report

Transcript 3.Žymiausia istorinė Lietuvos moteris Barbora Radvilaitė ir kitos

Žymiausia istorinė Lietuvos
moteris Barbora Radvilaitė
ir kitos Lietuvai nusipelnę
Radvilų moterys
RAIMONDA RAGAUSKIENĖ
„Vienybės medis“
(2009 m. Vilnius)
skulptorius Tadas Gutauskas,
architektas Rolandas Palekas
Trys žymios XVI-XVII a. LDK, bet mažai
žinomos šiandien Radvilų giminės moterys
Elžbieta Šidlovecka
Radvilienė (1533-1562),
Vilniaus vaivadienė
Mikalojus Kristupas (1549 m.)
Elžbieta (1550 m.)
Zofija (1552 m.)
Ona (1553 m.)
Jonas (1554 m.)
Jurgis (1556 m.)
Albertas (1558 m.)
Stanislovas (1559 m.)
Kristina (1560 m.)
Elžbieta Radvilienė buvo gana aktyvi
viešajame LDK gyvenime
Vilniaus vaivada Mikalojus
Radvila Juodasis (1515-1565)
Jan Kochanowski, Zuzana, 1562
Didikės autografas, 1553 m.

Biržų ir Dubingių šakos kunigaikščių Radvilų gyvenimo trukmės vidurkis:

skaičiuojant nuo 18 m. - 40 m.

skaičiuojant nuo visų žinomų šakos atstovų gimimo – 26 m.

Vyrų amžiaus trukmė – 50 m. moterų – 34 m.
Dviejų seserų – karalienės Barboros brolio anūkių
Zofijos ir Kotrynos Radvilaičių portretai
LDK maršalkienė Zofija Radvilaitė ChodkevičienėDorohostaiska (1576 pab.-1614 VIII 15)
LDK maršalka
Kristupas
Manvydas
Dorohostaiskis
(1562-1615)
„Hipikos, arba
Knygos apie
žirgus“
(1603)
autorius
Užpalių seniūnienė Kotryna Radvilaitė
Naruševičienė-Goraiska (1579-1629)
Žymiausia istorinė
Lietuvos moteris
Barbora Radvilaitė
Per daugiau nei 450 metų po
Barboros mirties susiformavo
gerokai nuo realybės atitolusi
legendinė karalienės istorija,
įsitvirtino įvairūs su ja susiję
netikslumai ir mitai
Lukas Kranachas, Barbora Radvilaitė (apie 1553)
Lietuvoje ilgą laiką Barboros įvaizdį kūrė:
-grožinė literatūra,
-teatro scena.
8-ajame deš. Barbora įžengė ir
į Lietuvos teatro sceną

Barboros Radvilaitės įvaizdžio formos

Lenkijoje Barbora Radvilailieka viena iš daugelio, nors ir
ryškesnių, karalienių. Šiandieninis dėmesys jai ne toks stiprus,
kaip 8-9 deš. (XX a.)

Ukrainoje Barbora niekada nebuvo tarp populiariausių istorinių
asmenybių

Baltarusijoje karalienės įvaizdis taip pat blankus
Barboros kultas Lietuvoje