Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…

Download Report

Transcript Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…

Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
01.06.2010 –
31.05.2013
2,5 mln zł
kucharz
Powiat Toruński
Zespół Szkół, CKU
w Gronowie
Miasto
Włocławek
Zespół Szkół
Keuda z
Finlandii
Zespół Szkół
Elektrycznych we
Włocławku
technik
hotelarstwa
technik pojazdów
samochodowych
technik
teleinformatyk
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
3 etapy realizacji projektu:
konsultacje: cykl 24 spotkań z przedsiębiorcami
testowanie: wyjazdy uczniów i nauczycieli do przedsiębiorstw,
doradztwo zawodowe, szkolenia dla uczniów i nauczycieli,
współpraca ponadnarodowa, dodatkowe praktyki, modernizacja
pracowni zawodowych, konkurs umiejętności zawodowych
upowszechnianie: konferencje upowszechniające, zestaw 9
publikacji końcowych, platforma www.szkolaibiznes.pl
konsultacje
testowanie
upowszechnianie
wszyscy tworzymy
nową jakość
kształcenia
zawodowego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Produkty finalne projektu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Problemy i wyzwania, na które odpowiada
innowacja:
- trudna sytuacja na rynku pracy,
- bezrobotni absolwenci,
- pracodawcy poszukujący odpowiednio przygotowanych
pracowników,
- „niedopasowanie” kształcenia zawodowego do
wymogów stanowiska pracy,
- dynamiczne zmiany na rynku pracy,
- rozwój gospodarki opartej na wiedzy, nowoczesne
technologie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Najważniejsze efekty innowacji:
- wyposażenie ucznia absolwenta technikum w wiedzę i
umiejętności potrzebne na rynku pracy,
- przeszkoleni nauczyciele, w tym na rzeczywistych
stanowiskach pracy,
- wzrost jakości procesu kształcenia w szkole i na
stanowisku pracy w przedsiębiorstwie,
- zmodernizowane programy nauczania,
- zmodernizowane pracownie kształcenia zawodowego (we
współpracy z pracodawcami),
- nawiązanie (zacieśnienie) współpracy interesariuszy.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
kompetentny
nauczyciel
konkurencyjny
na rynku pracy
uczeń
zadowolony
pracodawca
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Współpraca z przedsiębiorcami:
- wyszukanie branżowych przedsiębiorców i przedstawienie idei
projektu,
- zaproszenie do udziału w konsultacjach,
- aktywny udział w konsultacjach,
- konsultowanie programów nauczania,
- głos doradczy przy zakupie doposażenia,
- świadczenie usług szkoleniowych,
- przyjmowanie uczniów i nauczycieli na praktyki obserwacyjne,
- aktywny udział w konkursach umiejętności zawodowych,
- partnerstwo z Keuda Vocational College w Finlandii,
- podpisanie porozumień o współpracy.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Konkurs umiejętności zawodowych
Skąd pomysł?
EUROPA - EuroSkills – pierwsza edycja 2008 r.
FINLANDIA - FinSkills – byliśmy, widzieliśmy
i spróbowaliśmy u siebie
POLSKA - Złota Kielnia- konkurs w branży budowlanej
… - brak konkurów w innych zawodach
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Nasz konkurs umiejętności zawodowych
krok po kroku
6. przeprowadzenie
konkursów
5. przygotowania do
konkursów (zakup
materiałów, nagród)
4. przyjmowanie zgłoszeń
(1 szkoła=1 drużyna 3
osobowa)- ogromne
zainteresowanie
3. zaproszenie wszystkich szkół
zawodowych z terenu województwa
kujawsko-pomorskiego kształcących
w danym zawodzie
2. wybór miejsc
konkursów (szkoła
czy przedsiębiorca)
1. opracowanie
regulaminu we
współpracy
przedsiębiorcami
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Celem naszych konkursów było:
- podniesienie poziomu przygotowania zawodowego uczniów,
- doskonalenie zawodowe i organizacyjne nauczycieli
przygotowujących uczniów do konkursu,
- doskonalenie umiejętności, rozbudzanie inicjatywy i pomysłowości
uczniów,
- możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności przed
egzaminem zawodowym,
- konfrontacja wiedzy i umiejętności uczniów zdobytych w różnych
miejscach odbywania zajęć praktycznych,
- integracja międzyszkolna oraz umiejętność pracy zespołowej,
- promowanie współpracy z przedsiębiorcami.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Konkurs dla zawodu kucharz
Co było tematem
konkursu?
Przygotowanie i podanie
obiadu dla 4 osób według
tradycyjnej kuchni
polskiej, składającego się
z przystawki, zupy, dania
głównego i deseru, z
przygotowanych przez
organizatora surowców
identycznych dla każdej
drużyny.
Co podlegało ocenie?
- higiena pracy i BHP,
- zaplanowanie czynności
- prawidłowe nakrycie
- estetyka wykonania i
pomysłowość
- technika składania serwetek
- oryginalność potrawy i
elegancja podania
- walory smakowe
- prezentacja i podanie
wykonanego dania
- umiejętność pracy w grupie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Konkurs dla zawodu kucharz
3 drużyny:
- Gronowo,
- Grudziądz,
- Rypin.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Konkurs dla zawodu kucharz
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Konkurs dla zawodu kucharz
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Konkurs dla zawodu kucharz
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Konkurs dla zawodu kucharz – pokonkursowe
pyszności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Konkurs dla zawodu kucharz
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Konkurs dla zawodu technik hotelarstwa
Co było tematem konkursu?
etap 1 – wykonanie
plakatu
reklamującego „Mój
hotel marzeń”
(godzina na
przygotowanie i 5
minut na
prezentację).
etap 2 – obsługa
gościa hotelowego –
losowanie sytuacji
konfliktowej (20
minut na
przygotowanie i 5
minut na odegranie
scenki).
etap 3 – nakrycie
stołu oraz obsługa
gościa (30 minut na
przygotowanie i 10
minut na
prezentację, od
przyjęcia
zamówienia przez
przygotowanie kawy
po podanie jej
gościowi).
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Konkurs dla zawodu technik hotelarstwa
Co podlegało ocenie?
etap 1 – plakat
„Hotel moich
marzeń”:
- estetyka
wykonania,
- pomysłowość,
- prezentacja
wykonanej pracy.
etap 2 – obsługa
gościa hotelowego:
- zachowanie i
postawa,
- radzenie sobie
konfliktowymi
sytuacjami.
etap 3 – nakrycie stołu
i obsługa gościa:
- sposób nakrycia
stołu,
- prawidłowość
przygotowania serwisu
kawowego,
- jakość obsługi,
- sprawność (czas
realizacji zamówienia)
i fantazja podania,
- umiejętność pracy w
grupie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Konkurs dla zawodu technik hotelarstwa
3 drużyny:
- Gronowo,
- Toruń,
- Brodnica.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Konkurs dla zawodu technik hotelarstwa
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Konkurs dla zawodu technik hotelarstwa
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Konkurs dla zawodu technik hotelarstwa
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Konkurs dla zawodu technik hotelarstwa
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Konkurs dla zawodu technik pojazdów
samochodowych
Co było tematem konkursu?
etap 1 – obsługa klienta salonu
samochodowego:
- wylosowanie scenki dotyczącej
awarii układu chłodzenia, układu
rozrządu bądź układu kierowniczego,
- wywiad z klientem,
- zaproponowanie pakietu usług,
- zdiagnozowanie usterki,
- sporządzenie wyceny i zlecenia
serwisowego.
etap 2 – czynności
serwisowe
samochodu:
-wymiana oleju wraz
z filtrami,
- wymiana klocków
hamulcowych,
- ustawienie świateł.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Konkurs dla zawodu technik pojazdów samochodowych
Co podlegało ocenie?
etap 1 – obsługa klienta:
- podejście do klienta,
- profesjonalizm,
- prawidłowość zdiagnozowania
usterki,
- sporządzenie wstępnego
kosztorysu,
- umiejętność sporządzenie
zlecenia serwisowego.
etap 2 – naprawa:
- poszczególne czynności
organizacji pracy na stanowisku,
- poszczególne czynności
prawidłowości naprawy klocków
hamulcowych,
- poszczególne czynności
prawidłowości ustawienia
świateł,
- poszczególne czynności
prawidłowości wymiany oleju,
- umiejętność pracy w grupie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Konkurs dla zawodu technik pojazdów samochodowych
3 drużyny:
- Toruń,
- Gronowo,
- Nadróż.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Konkurs dla zawodu technik pojazdów samochodowych
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Konkurs dla zawodu technik pojazdów samochodowych
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Konkurs dla zawodu technik pojazdów samochodowych
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Konkurs dla zawodu technik pojazdów samochodowych
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Konkurs dla zawodu technik teleinformatyk
Co podlegało ocenie?
Co było tematem
konkursu?
etap 1 – quiz wiedzy
branżowej „Jedna z
trzech”,
etap 2 – wykonanie
zadania praktycznego
związanego z sieciami
teleinformatycznymi.
etap 1 – Quiz wiedzy branżowej „Jedna z
trzech”:
- 4 pytania za 1 punkt,
- 2 pytania za 2 punkty,
- 3 pytania za 3 punkty,
- 2 pytania za 4 punkty,
etap 2 – Wykonanie zadania
praktycznego związanego z sieciami
teleinformatycznymi.
- konfiguracja serwera,
- połączenia sieciowe,
- instalacja drukarki,
- wydruk strony testowej,
- organizacja pracy na stanowisku,
- prezencja wyników rozwiązania,
- sposób prowadzenia rozmowy,
- umiejętność pracy w grupie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Konkurs dla zawodu technik teleinformatyk
3 drużyny:
- Włocławek
- Toruń
- Inowrocław
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Konkurs dla zawodu technik teleinformatyk
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Konkurs dla zawodu technik teleinformatyk
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Konkurs dla zawodu technik teleinformatyk
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Konkurs dla zawodu technik teleinformatyk
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
SZkOlna kuźnia Profesjonalistów
Konkursy w projektach 9.2
3 szkoły
widownia –
uczniowie
gimnazjum
zachęcanie do
samokształcenia
połączenie z innym
świętem szkoły,
np. drzwiami
otwartymi
promowanie
atrakcyjności
szkolnictwa
zawodowego
współpraca z
przedsiębiorcami
poprawa
umiejętności pracy
i rywalizacji w
grupie
rozwijanie
zainteresowań
zawodowych
rozwijanie
pomysłowości i
inicjatywy
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dobry zawód, dobry start
Konkursy w projektach 9.2
Projekt „Dobry zawód, dobry
start” (2011/2012)
carving
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dobry zawód, dobry start
Konkursy w projektach 9.2
organizacja imprez
okolicznościowych
autoprezentacja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Konkursy w projektach 9.2
Dobry zawód, dobry start
stylizacja paznokci
florystyka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
SZkOlna kuźnia Profesjonalistów
Konkursy w projektach 9.2
Projekt „SzOP” (2012-2014)
przedsiębiorczość
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
SZkOlna kuźnia Profesjonalistów
Konkursy w projektach 9.2
rozwój kariery
zawodowej
florystyka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
SZkOlna kuźnia Profesjonalistów
Konkursy w projektach 9.2
carving
stylizacja paznokci
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Projektowy kącik poetycki…
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Kolejny projekt 9.2 prawie zakończony,
i póki co nikt nie jest zmęczony.
Te projekty to zabawa,
dla nas koordynatorów należą się wielkie brawa,
bo dla młodzieży czas organizujemy,
i kształcenie zawodowe modernizujemy.
Z innowacji dobry przykład bierzemy
i o kolejne projekty aplikujemy,
bo dla nas edukacja to priorytetowa sprawa,
a z przedsiębiorcami współpraca jest ciekawa.
Teraz uczniowie z Chełmży i Gronowa potrafią już wszystko,
nawet najtrudniejsze zadanie można powierzyć tamtejszym florystkom.
Dzielna młodzież paznokcie wystylizuje, przyjęcie zorganizuje,
a i smaczne potrawy chętnie dla Państwa przygotuje.
PEFS niestraszny jest wtedy urzędnikom Starostwa,
cieszą się, wiedząc ile umie już brać uczniowska.
Ich zapał i zaangażowanie dają siłę na kolejne unijne wyzwanie
i współpracy z przedsiębiorcami kontynuowanie,
oby coraz więcej 9.2 oferowało,
i dalej aktywność Chełmży i Gronowa pokazywało!
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Dziękujemy za uwagę
Wydział Promocji i Rozwoju
Starostwa Powiatowego w Toruniu
www.szkolaibiznes.pl
www.powiattorunski.pl
[email protected]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego