Lkj - Zeilvereniging Oosterplas

download report

Transcript Lkj - Zeilvereniging Oosterplas

Zeilvereniging Oosterplas
Algemene Leden Vergadering ZVO
11 maart 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Opening voorzitter en vaststellen agenda
Mededelingen voorzitter / Secretaris ontvangen stukken
Verslag vorige algemene ledenvergadering
Terugblik 2011
Financieel overzicht 2011
Samenstelling bestuur
Activiteitenplanning 2012
Commissie zeillessen
Commissie gebouwen en terreinen
Barcommissie
8. Begroting en tarieven 2012
9. Rondvraag / Afsluiting
2
ZV Oosterplas ALV 2012
5. Financieel overzicht 2011
FINANCIEEL OVERZICHT ZEILVERENIGING OOSTERPLAS 2011
INKOMSTEN
Begroot 2011
Contributies
Botenliggelden
Zeillessen
Advertenties
Subsidie jeugdsport
Zeilevenementen /wedstrijden
Niet zeilevenementen
Omzet clubhuis
Donaties/sleutelgeld
€
€
€
€
€
€
12.000,00
6.500,00
15.000,00
2.000,00
500,00
€
14.000,00
Totaal inkomsten
€
50.000,00
€
1.000,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1.250,00
3.500,00
3.000,00
300,00
2.500,00
1.750,00
900,00
7.000,00
1.500,00
300,00
12.000,00
15.000,00
Werkelijk 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
€
€
€
€
€
€
€
€
€
11.849,00
6.520,00
14.062,00
4.218,81
565,00
11.047,10
1.487,50
€
49.749,41
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1.231,19
1.241,00
4.187,20
3.944,42
363,23
1.880,86
1.750,76
559,40
4.921,97
1.102,26
127,92
10.642,24
6.975,43
UITGAVEN
Bestuur en administratie
Clubblad
Afdracht Watersportbond
Verzekering / belasting / rechten
Energie en reinigingsrecht
Telefoon
Onderhoud
Pacht accomodatie
Rente/kosten hypotheek
Zeillessen
Zeilevenementen
Niet zeilevenem. promotie
Inkoop en beheer clubhuis
Investeringen
Totaal uitgaven
€
RESULTAAT
€
SCHULDEN
50.000,00
-
per 01-01-2011
1
1-4
1
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
3
6
7
8
€
38.927,88
€
10.821,53
Algemene exploitatie
Zeillessen
Zeilevenementen /wedstrijden
Niet zeilevenementen
Exploitatie clubhuis
Investeringen
Begroot 2011
Werkelijk 2011
€
6.300,00 1-2-4-5 €
8.917,25
€
8.000,00
3
€
9.140,03
€
1.000,006
€
537,26€
300,007
€
127,92€
2.000,00
8
€
404,86
€
15.000,00€
6.975,43-
Resultaat incl investeringen
€
€
-
10.821,53
KAS
BANK, RABO 1219.06.299
SNS 90.08.66.438 Zakenrekening
SNS 93.84.94.309 Internetsparen
per 01-01-2011
€
132,05
€
1.912,66
€
12,71
€
10.650,43
per 31-12-2011
€
0,18€
314,33
€
43,44
€
19.243,05
SALDO KAS+BANK
SNS 82.69.96.868 Hypotheek
TOTAAL SALDO
€
€
€
€
€
€
19.600,64
5.766,6013.834,04
€
€
10.821,53
10.821,53
per 31-12-2011
Obligaties
Hypotheek
€
9.695,34-
€
€
5.766,60-
Totaal schulden
€
9.695,34-
€
5.766,60-
VERMOGEN
€
12.707,85
€
19.600,64
SALDO (vermogen - schulden)
€
3.012,51
€
13.834,04
Verschil begin en eindsaldo
Resultaat op basis van uitgaven
3
12.707,85
9.695,343.012,51
ZV Oosterplas ALV 2012
Kascontrole 2011
4
ZV Oosterplas ALV 2012
Ruud en Marie-Louise: Bedankt!
 Ruud Welmers:
 Marie-Louise Verhaak:
Voorzitter 2007 – 2012
Secretaris 2007 – 2011
6. Het nieuwe bestuur
 Kandidaat bestuursleden
Voorzitter:
Secretaris:
 Herkiesbare bestuursleden
Penningmeester:
Gebouw en Terrein:
 Zittend bestuurslid
Barzaken:
Jan Willem Cromwijk
Hans Pennings
Carla van Overbeek
William van de Bol
Maarten Vermeulen
6
ZV Oosterplas ALV 2012
6. Activiteitenplanning 2012
 Commissie Zeilen







Wedstrijdtraining
CWO lessen
Wedstrijdtraining
Instructeursopleiding
Wedstrijdzeilen
Zeillessen voor volwassenen
Schoolsport
 Gebouw en terrein
 Bootonderhoud
 Barcommissie
7
ZV Oosterplas ALV 2012
Wedstrijdtraining









Doel: Jeugd enthousiast krijgen voor wedstrijdzeilen
Niveau: Training voor wedstrijden op Combi-Zuid niveau
Trainers: Youri Welmers en Gijs Sliphorst
Aantal kinderen 2011-2012: 6
Optimist + Laser Pico
Tijdens de winter doortrainen:
5 trainingen in eerste helft 2012
Data: 15 januari, 12 februari, 11 maart, 22 april, 6 mei van 10-16h
Het is geen opleiding voor CWO3
8
ZV Oosterplas ALV 2012
Wedstrijdzeilen voor de Jeugd
 2011-2012
 Wedstrijdtraining Optimist
 Deelname aan alle 6 Combi-Zuid wedstrijden
 2012-2013
 Uitbreiding van aantal trainers
 Selectie van nieuwe deelnemers bij CWO 2/3 cursussen
 Uitbreiding wedstrijdtraining naar Splash
 2013-2014
 Verdere uitbreiding van deelnemers / boten / trainers
9
ZV Oosterplas ALV 2012
8 CWO blokken, waarvan 1 CWO 3








Blok 1: 3, 10, 17, 24 en 1 juli 2012; CWO 1, 2
Blok 2: 2 t/m 6 juli 2012; CWO 1, 2
Blok 3: 9 t/m 13 juli 2012; CWO 1, 2
Blok 4: 16 t/m 20 juli 2012; CWO 1, 2
Blok 5: 23 t/m 27 juli 2012; CWO 1, 2
Blok 6: 30 juli t/m 3 augustus 2012; CWO 1, 2
Blok 7: 6 t/m 10 augustus 2012; CWO 1, 2, 3
Blok 8: 19, 26 aug 2, 9, en 16 sept. 2012, CWO 1, 2
10
(voorjaarscursus)
(vakantieweek 1)
(vakantieweek 2)
(vakantieweek 3)
(vakantieweek 4)
(vakantieweek 5)
(vakantieweek 6)
(najaarscursus)
ZV Oosterplas Januari 2012
Instructeursopleiding 2012
 Zoveel mogelijk eigen instructeurs opleiden
 Opleiden van Zi-2  Zi-3
 Ongediplomeerde instructeurs  Zi-2
 Instroming nieuwe Hulpinstructeurs
 Opleiding instructeurs bij:
 ZVO zelf: Marijke Klijnstra
 Ondersteuning van: Jaap Wijnands (ex-Nautilus)
 Zeilinstructeurs weekend: 21 en 22 April
 Theorie en Praktijk
11
ZV Oosterplas Januari 2012
Wedstrijdzeilen
 Koninginnen Race
 Combi Zuid










ZV Oosterplas, ‘s-Hertogenbosch
WV de Pettelaer, ‘s-Hertogenbosch
R.R & Z.V. Maas en Roer, Roermond
WV de Maaskant, Lithooijen
WV de Waolenwiert, Maastricht
Jeugd Zeilvereniging Berkendonk, Helmond
Pannenkoeken Race
Bossche 5
Grote Prijs van ‘s-Hertogenbosch
Snert Race
12
ZV Oosterplas ALV 2012
Zeillessen voor volwassenen
 Zeilinstructie:
 Barbera Schol
 Lizzy Hofmans
 Boot:
 Efsix van André Vugts
 Volksboot van Tineke Smilde
13
ZV Oosterplas ALV 2012
Schoolsport: Zeil- en Surflessen
 Op zaterdag 2, 9, 16, 23 en 30 juni 2012
zeil- en surflessen aan kinderen
van de basisschool
 Organisatie: Suzanne Verdonk
14
ZV Oosterplas ALV 2012
Overige (Zeil)activiteiten
 Winterzeilen bij WV de Viking
 Zomeravond Zeilen
 45 jarig jubileum ZVO
15
ZV Oosterplas ALV 2012
Gebouw en terrein









Klusdagen: zaterdagen 14 en 21 april
Steiger repareren
Bestrating
Snoeien
Onderhoud dak + container
Boten + trailers krijgen een vaste plaats
Afvoeren van wrakken
Buiten-openhaard + knuffelwand
Je kunt je nog inschrijven voor deze klussen op de website
16
ZV Oosterplas ALV 2012
Bootonderhoud
 Schade aan Optimisten herstellen  Peter Schol
 Opti’s + Pico’s compleet houden  Leon Orbons
 Rescue boot repareren  Peter van Peperstraten
17
ZV Oosterplas ALV 2012
Barcommissie
 Maarten Vermeulen, Mildred, Godelieve:
iedereen hartelijk dank voor prachtig schaatsweekend
met geweldige omzet voor de clubkas
 IJsmeester: Maarten Schellekens: uitstekend ijs!
18
ZV Oosterplas ALV 2012
8. Begroting en tarieven
19
ZV Oosterplas ALV 2012
8. Begroting en tarieven
20
ZV Oosterplas ALV 2012
9 . Rondvraag en Afsluiting
21
ZV Oosterplas ALV 2012
Steun Bart de Haan op weg naar :
WK Riva 2012
OS Rio de Janeiro 2016
Dutch 49-er team
Bart de Haan
Remy Oomens
Dutch49erteam.nl
22
ZV Oosterplas ALV 2012
23
ZV Oosterplas ALV 2012