Mette Greisen, forstander, Tietgen KompetenceCenter "Next Step"

download report

Transcript Mette Greisen, forstander, Tietgen KompetenceCenter "Next Step"

Hvordan kan samspillet med andre aktører befordre
uddannelsernes arbejde med kompetenceudvikling generelt
og især i forhold til anerkendelse af realkompetencer?
Hvad er uddannelsernes muligheder og udfordringer i
forhold til at etablere konstruktive samspil med andre
aktører og internt på institutionerne?
v/Mette Greisen, forstander Tietgen KompetenceCenter
www.tietgen.dk/tkc
1
Kompetenceudvikling
– to perspektiver
Virksomhedsniveau:
EFTERSPØRGSEL
Kvalificering
UDBUD
www.tietgen.dk/tkc
 Strategisk forankring
 Faglig og/eller
organisatorisk udvikling
 Ledelsesmæssigt
commitment
 Før / efter aktiviteter
 RKV
 osv
Kompetenceudvikling
- to perspektiver
Individniveau:
EFTERSPØRGSEL
Kvalificering
UDBUD
www.tietgen.dk/tkc
 Karriereudvikling
 Specialisering/nyt
jobområde/omstilling
 Faglært/videregående –
Tilknytning til
arbejdsmarkedet
 RKV
 osv.
Vertikalt
Samarbejdsflader
- RKV i Praksis
University College Lillebælt
/LedelsesAkademiet
Diplom
Erhvervsakademiet Lillebælt
/LedelsesAkademiet
AU
Tietgen KompetenceCenter/
VEU-Center Fyn
Horisontalt
www.tietgen.dk/tkc
AMU
RKV-koncept i proces






Fælles mindset
Fælles indgang
Fælles markedsføring/brochurer
Fælles systematik og procedurebeskrivelse
Fælles standard i forhold til dokumentation
Brug af ”Min kompetencemappe”
www.tietgen.dk/tkc
5
Mindset
Etik
 Seriøsitet i proces- og
rammesætning
 Giv den nødvendige
anerkendelse – ikke for
meget og ikke for lidt!
 ”Forlang ikke mere end i
klasseværelset”
 Se ikke ”faget” isoleret,
men kig på hele
personen
 Hurtig sagsbehandling
www.tietgen.dk/tkc
Empati
 Vurdering af evne, vilje
parathed og viden om
 Introduktion og
vejledning til RKV-proces
uddannelse og læring
 Teame up med nogen i
samme situation fx
mentorer / de gode
historier
6
Udfordringer





Masseproduktion <> ordreproduktion
Institution <> individ
Identisk med <> ækvivalerende med
Fag <> jobprofiler/kompetenceprofiler
Uddannelse <> uddannelses-, erhvervs- og
arbejdsmarkedspolitik
www.tietgen.dk/tkc
7
Muligheder
Større politisk fokus – mål og ramme
Fælles nationalt mindset og systematik
Strategisk og ledelsesmæssigt fokus
Erhvervet med ind – RKV-udvalg
Etablere projekter med erhverv og beskæftigelse
Lettere brugertilgang/øget brugerfokus
Uddannelsesinstitutioners tilgængelighed,
kompetence og beredskab øges/højnes
 Nyt navn?







www.tietgen.dk/tkc
8