Liturgie - Lidwinakerk

Download Report

Transcript Liturgie - Lidwinakerk

Liturgie
Opwekking
Psalm
Jesaja
Opwekking
Gezang
Jasaja
Gezang
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
194:
89:
11:
638:
168:
11:
52:
98:
182D:
3
1
1, 2
2, 4
Amen
Collecte: Diaconie
Welkom in deze dienst
Voorganger: ds. K. Harmannij
Mededelingen kerkenraad
Diensten
09:30
16:30
voorganger: ds. K. Harmannij
voorganger: ds. K. Harmannij
De collecte is bestemd voor de diaconie onder andere
gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden.
Volgende week zullen we in de morgendienst het Heilig
Avondmaal vieren.
Mededelingen kerkenraad
Morgenavond vergadert de kerkenraad in het
kerkgebouw. De diaken vergaderen bij een van de
broeders thuis. Beide vergaderingen beginnen om 20.00
uur.
Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje
koffie/thee/fris te drinken.
Agenda
10 december
Bijbelstudieclub Dabar
Ond: 1 Korinthe, schets 3
Inl: Henk
Bij: Betty Voogt
13 december 1930
Lidwina in concert
Deze week zijn jarig:
9 december:
Koen van Pijkeren
zr P. van de Riet-de Boer
10 december: br Luuk de Graaf
11 december: Denise Pielman
Jari Pielman
12 december: Minke Schaaij
Liturgie
Opwekking
Psalm
Jesaja
Opwekking
Gezang
Jasaja
Gezang
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
194:
89:
11:
638:
168:
11:
52:
98:
182D:
3
1
1, 2
2, 4
Amen
Collecte: Diaconie
Liturgie
Opwekking
Psalm
Jesaja
Opwekking
Gezang
Jasaja
Gezang
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
194:
89:
11:
638:
168:
11:
52:
98:
182D:
3
1
1, 2
2, 4
Amen
Collecte: Diaconie
Gezang 175C
Liturgie
Opwekking
Psalm
Jesaja
Opwekking
Gezang
Jasaja
Gezang
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
194:
89:
11:
638:
168:
11:
52:
98:
182D:
3
1
1, 2
2, 4
Amen
Collecte: Diaconie
Opwekking 194
U maakt ons één.
U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.
)
)
) 2x
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
)
)
) 2x
Liturgie
Opwekking
Psalm
Jesaja
Opwekking
Gezang
Jasaja
Gezang
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
194:
89:
11:
638:
168:
11:
52:
98:
182D:
3
1
1, 2
2, 4
Amen
Collecte: Diaconie
Liturgie
Opwekking
Psalm
Jesaja
Opwekking
Gezang
Jasaja
Gezang
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
194:
89:
11:
638:
168:
11:
52:
98:
182D:
3
1
1, 2
2, 4
Amen
Collecte: Diaconie
Psalm 89: 3
3
Uw macht bezingen, HEER, de engelen in koor.
Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door.
Geen enkel schepsel, HEER, hoe hoog in ’t licht gezeten,
hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten.
Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen
in eerbied en ontzag uw grote troon omringen.
Liturgie
Opwekking
Psalm
Jesaja
Opwekking
Gezang
Jasaja
Gezang
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
194:
89:
11:
638:
168:
11:
52:
98:
182D:
3
1
1, 2
2, 4
Amen
Collecte: Diaconie
Liturgie
Opwekking
Psalm
Jesaja
Opwekking
Gezang
Jasaja
Gezang
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
194:
89:
11:
638:
168:
11:
52:
98:
182D:
3
1
1, 2
2, 4
Amen
Collecte: Diaconie
Liturgie
Opwekking
Psalm
Jesaja
Opwekking
Gezang
Jasaja
Gezang
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
194:
89:
11:
638:
168:
11:
52:
98:
182D:
3
1
1, 2
2, 4
Amen
Collecte: Diaconie
Opwekking 638
Wie is als Hij?
de Leeuw maar ook het Lam,
gezeten op de troon.
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.
Opwekking 638
Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat zij onder gaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard',
alle heiligen; aanbid Hem.
Liturgie
Opwekking
Psalm
Jesaja
Opwekking
Gezang
Jasaja
Gezang
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
194:
89:
11:
638:
168:
11:
52:
98:
182D:
3
1
1, 2
2, 4
Amen
Collecte: Diaconie
ZONDAG 7 DECEMBER 2014
Liturgie
Opwekking
Psalm
Jesaja
Opwekking
Gezang
Jasaja
Gezang
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
194:
89:
11:
638:
168:
11:
52:
98:
182D:
3
1
1, 2
2, 4
Amen
Collecte: Diaconie
Gezang 168, NG88, Canon
1 'k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
2 Hem heb ik lief,
zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en weet:
Hij is mij steeds nabij.
Liturgie
Opwekking
Psalm
Jesaja
Opwekking
Gezang
Jasaja
Gezang
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
194:
89:
11:
638:
168:
11:
52:
98:
182D:
3
1
1, 2
2, 4
Amen
Collecte: Diaconie
Liturgie
Opwekking
Psalm
Jesaja
Opwekking
Gezang
Jasaja
Gezang
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
194:
89:
11:
638:
168:
11:
52:
98:
182D:
3
1
1, 2
2, 4
Amen
Collecte: Diaconie
Liturgie
Opwekking
Psalm
Jesaja
Opwekking
Gezang
Jasaja
Gezang
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
194:
89:
11:
638:
168:
11:
52:
98:
182D:
3
1
1, 2
2, 4
Amen
Collecte: Diaconie
Gezang 52, Gz 9: 1, 2
1
Zo laat Gij, HEER, Uw knecht,
naar 't woord, hem toegezegd,
thans henengaan in vrede;
nu hij Uw zaligheid,
die Gij hebt toebereid
gezien heeft op zijn bede.
Gezang 52, Gz 9: 1, 2
2
Een licht, zo groot, zo schoon,
Gedaald van 's hemels troon,
Straalt volk bij volk in d' ogen;
Terwijl 't het blind gezicht
Van 't heidendom verlicht,
En Isrel zal verhogen.
Liturgie
Opwekking
Psalm
Jesaja
Opwekking
Gezang
Jasaja
Gezang
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
194:
89:
11:
638:
168:
11:
52:
98:
182D:
3
1
1, 2
2, 4
Amen
Collecte: Diaconie
Liturgie
Opwekking
Psalm
Jesaja
Opwekking
Gezang
Jasaja
Gezang
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
194:
89:
11:
638:
168:
11:
52:
98:
182D:
3
1
1, 2
2, 4
Amen
Collecte: Diaconie
Liturgie
Opwekking
Psalm
Jesaja
Opwekking
Gezang
Jasaja
Gezang
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
194:
89:
11:
638:
168:
11:
52:
98:
182D:
3
1
1, 2
2, 4
Amen
Collecte: Diaconie
Psalm 98: 2, 4
2
God heeft gedacht aan zijn genade,
aan Israël zijn trouw getoond.
De verste landen slaan het gade,
hoe Hij zijn volk met heil bekroont.
Kom met een lofzang voor de HERE,
juich, aarde, juich van louter vreugd!
Zing psalmen, onze God ter ere,
breek uit in jubel, wees verheugd!!
Psalm 98: 2, 4
4
Laat al de stromen vrolijk zingen,
de handen klappen voor de HEER,
de bergen uitgelaten springen,
en juichen onze God ter eer.
Want, zie, Hij komt de aarde richten;
verwacht Hem, volken, weest bereid.
Hij komt een nieuwe wereld stichten
op recht en op gerechtigheid.
Liturgie
Opwekking
Psalm
Jesaja
Opwekking
Gezang
Jasaja
Gezang
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
194:
89:
11:
638:
168:
11:
52:
98:
182D:
3
1
1, 2
2, 4
Amen
Collecte: Diaconie
Gezang 182D
Liturgie
Opwekking
Psalm
Jesaja
Opwekking
Gezang
Jasaja
Gezang
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
194:
89:
11:
638:
168:
11:
52:
98:
182D:
3
1
1, 2
2, 4
Amen
Collecte: Diaconie
Op zaterdagmiddag 13 december ’14 wordt een sfeervol kerst –
benefietconcert georganiseerd, met daarbij een heerlijke High Tea. Van
14.30 – 17.30 uur. In de Emmaüskerk: Jan van der Wegelaan nr. 2.
Iedereen is van harte welkom.
Er treden verschillende muziek -, en gospel-groepen op, o.a gospelgroep
Lichterlaaie, die mooie kerstmuziek spelen en zingen.
Bij de thee wordt allerlei gebak geserveerd..
De gehele opbrengst is t.b.v. de bouw van een school voor straatkinderen
in Noord-India. Zie: www.house-of-revival.org
Toegangsprijzen: € 10,00 pp. Tot 6 jr. €5,00. Per gezin €25,00. (concert
incl. High tea). Voorverkoop kaarten:
bij De Fakkel, Schootsestraat 69 Eindhoven of
te bestellen via [email protected]
U bent van harte uitgenodigd.
Zaterdag 13 december
19.30-20.30 uur
An Raskin op bajan met
haar accordeonklas
Koninklijk conservatorium
den Haag
Programma op
www.lidwinaconcerten.nl
Hé, spaar je mee?
Voor DCE!
Neem je zegels of doos mee naar de kerk!