Ćwiczenia z delegacji służbowych więcej…

Download Report

Transcript Ćwiczenia z delegacji służbowych więcej…

Ćwiczenia z rozliczania delegacji służbowych krajowych i zagranicznych –

przygotowała Grażyna Mirska na podstawie publikacji wyd. SIGMA 28.10.2013, CZĘSTOCHOWA

Podróż krajowa. Diety. Ćwiczenie nr 1:

 Pracownik odbywał podróż krajową od poniedziałku od godz. 10 do piątku do godz. 14.  W jakiej wysokości i ile diet przysługuje pracownikowi?

Podróż krajowa. Diety. Odpowiedź do ćwiczenia nr 1:

 4 pełne diety

4 x 30,00=120 zł

 50% diety za rozpoczętą dobę (4 godziny)

0,5 x 30,00 = 15,00 zł Razem pracownikowi przysługuje należność z tytułu diety w wysokości 135 zł.

Zmniejszenie diety. Ćwiczenie nr 2:

Pracownik odbywa podróż krajową od poniedziałku od godziny 10.00 do piątku do godziny 14.00.

Pracownikowi w ramach usługi hotelarskiej zapewniono śniadania. Czy w takim przypadku zostaje obniżona dieta, a jeżeli tak to w jaki sposób?

Zmniejszenie diety. Ćwiczenie nr 2: Odpowiedź do ćwiczenia nr 2:

W takim przypadku kwota diety za dobę podróży krajowej zostaje obniżona o 25%, czyli o 7,50 zł i wynosi 22,50 zł. Połowa diety za rozpoczętą dobę również zostaje obniżona o 25%, czyli o 3,75 zł i wynosi 11,25 zł.

Pracownik, w tym przypadku za czas podróży krajowej otrzymuje:

Zmniejszenie diety. Ćwiczenie nr 2: Odpowiedź do ćwiczenia nr 2:

4 diety za 4 pełne doby (od poniedziałku od godz.10.00 do piątku do godz. 10.00), obniżone o 25% każda:

4 x 22,50 zł = 90,00 zł

Połowę diety za rozpoczętą dobę (4 godz. od godz.10.00 do 14.00), obniżoną o 25%

0,5 x 22,50 zł = 12,25 zł

Pracownikowi razem przysługuje 4,5 obniżonej diety w wysokości 101,25 zł.

Zmniejszenie diety. Ćwiczenie nr 2: Odpowiedź do ćwiczenia nr 2 komentarz

Przez zapewnienie pracownikowi wyżywienia należy rozumieć umożliwienie pracownikowi zjedzenie posiłku, niezależnie od tego, czy pracownik z tego posiłku skorzysta. Nie ma znaczenia, czy w rachunku hotelowym wyszczególniony został bezpłatny posiłek. Wystarczy, że w swojej ofercie hotel zapewnia, w ramach usługi hotelarskiej, posiłek, za który pracodawca nie ponosi odrębnych kosztów.

Podróż krajowa. Ćwiczenie nr 3:

Jan Kowalski zatrudniony w Doradztwie Prawnym z siedzibą w Sopocie jest prawnikiem i prowadzi rokowania w sprawie umowy w Częstochowie o najem nieruchomości. Zarząd Spółki delegował go do Częstochowy na 17 dni od 13.03.2013 do 29.03.2013 roku w celu wykonania swoich zadań. Pracownik wyjechał z Sopotu pociągiem o godz.8.30 13.03.2013 i wrócił o godz. 20.45 dn. 29.03.2013 roku. Cena za bilety wynosi 126,00 zł. Dwa pierwsze noclegi pracownik spędził u rodziny. Pozostałe w hotelu – za co otrzymał rachunek hotelowy w wys. 72,00 zł za 1 nocleg. Jak będzie wyglądało jego rozliczenie ?

Podróż krajowa. Odpowiedź do ćwiczenia nr 3:

Rozliczenie pracownika będzie wyglądało następująco: diety: liczone od godz. 8.30 dn.13.03.2013 r. do 20.45 dn.29.03.2013 r. - 16 dób pełnych,

1 doba niepełna, ale powyżej 12 godz.: 17 x 30,00 = 510,00 zł

Podróż krajowa.

Odpowiedź do ćwiczenia nr 3 cd.: ryczałt na dojazdy

(20% za każdą rozpoczętą dobę):

17 x 6,00 = 102,00 zł

Zwrot ceny biletów za przejazd pociągiem – 126,00 zł.

Podróż krajowa. Odpowiedź do ćwiczenia nr 3 cd.

Noclegi wg ryczałtu (150% diety za każdą dobę).

Pierwsze dwa noclegi pracownik spędził u rodziny): 2 x 45,00 = 90,00 zł Noclegi wg rachunków hotelowych 14 x 72,00 = 1008,00 zł. Razem koszt delegacji wynosił 1837,00 zł.

Ponieważ pracownik pobrał zaliczkę w kwocie 1900,00zł to po powrocie musi zwrócić 64,00 zł. Do rozliczenia dołączył 2 bilety oraz rachunek z hotelu.

Podróż zagraniczna.

Ćwiczenie nr 4:

Pracownik zatrudniony w spółce z Gdańska udał się w podróż służbową do Niemiec. Do Warszawy przyjechał pociągiem wieczornym, przenocował i na drugi dzień wyruszył pociągiem do Niemiec.

Kiedy rozpoczęła się jego podróż zagraniczna?

Podróż zagraniczna.

Odpowiedź do ćwiczenia nr 4:

Pracownika podróż zagraniczna rozpoczęła w momencie przekroczenia granicy Niemiec.

się

Do tego momentu (podróż pociągiem do Warszawy, nocleg) otrzymuje on diety i inne świadczenia z tytułu podróży służbowej krajowej.

Podróż zagraniczna.

Ćwiczenie nr 5:

Pracownik zatrudniony w przedsiębiorstwie w Warszawie leciał w podróż zagraniczną samolotem na Słowację.

Samolot wyleciał z Warszawy i miał międzylądowanie w Krakowie.

Od kiedy rozpoczyna bieg podróż zagraniczna?

Podróż zagraniczna. Odpowiedź do ćwiczenia nr 5:

Czas, od którego biegnie podróż zagraniczna, rozpoczyna się od chwili startu samolotu w Krakowie.

Podróż zagraniczna. Ćwiczenie nr 6: Pracownik odbywa podróż zagraniczną, a państwem docelowym jest Argentyna. Jednakże dojazd odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy etap do Belgii , a następny z Belgii do Argentyny . Jak jest liczona dieta w przypadku: a) Jeżeli Argentyna jest wskazana w poleceniu wyjazdu jako docelowa?

b) Jeżeli wskazane są dwa państwa docelowe tj. Belgia i Argentyna?

Podróż zagraniczna. Odpowiedź do ćwiczenia nr 6: Dieta wypłacana jest w wysokości i walucie tego państwa, które pracodawca wskazał jako państwo docelowe

.

Jeżeli pracodawca jako państwo docelowe wskazał Argentynę, wówczas dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla Argentyny, czyli 50 USD za pobyt w Argentynie.

Podróż zagraniczna. C.d. Odpowiedź do ćwiczenia nr 6:

Dieta w pełnej wysokości przysługuje za każdą dobę (24 godziny) podróży zagranicznej. Jeżeli część podróży trwała niepełną dobę:

- do 8 godzin – przysługuje 1/3diety - ponad 8 godzin do 12 godzin – przysługuje 50% diety - ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości

.

Podróż zagraniczna. c.d. Odpowiedź do ćwiczenia nr 6:

Przewidywany czas trwania podróży zagranicznej określa pracodawca w poleceniu wyjazdu.

Pracownikowi przysługują diety za faktyczny czas przebywania w podróży zagranicznej, co zostanie ustalone w rozliczeniu dokonanym przez pracownika, po jego powrocie.

Ważne jest ustalenie momentu rozpoczęcia podróży służbowej, gdyż od tej chwili rozpoczyna się liczenie dób, za które przysługują diety do docelowego państwa tu do Belgii 48 EUR i Argentyny 50 USD.

Podróż zagraniczna. Ćwiczenie nr 7:

Pracownik odbywa pociągiem podróż zagraniczną do Czech .

Zgodnie z poleceniem wyjazdu, wystawionym przez kierownika zakładu pracy, podróż służbowa ma trwać od poniedziałku od godziny 12.00 (moment przekroczenia granicy Czech) do czwartku do godz. 21.00 (moment powrotnego przekroczenia granicy Polski).

W jakiej wysokości przysługują diety pracownikowi ?

Podróż zagraniczna. Odpowiedź do ćwiczenia nr 7:

Pracownikowi przysługują: diety za trzy pełne doby 3 x 41 = 123 EUR oraz ½ diety ( za 9 godzin – 20,50 EUR)

Razem: diety 143,50 EUR.

Podróż zagraniczna. Ćwiczenie nr 7:

Po powrocie okazało się iż pociąg przekroczył granicę z opóźnieniem i zgodnie ze stemplem przekroczenia granicy pociąg opuścił Polskę o godz.15.00.

Jak zmienia się wysokość przysługujących diet?

Podróż zagraniczna. Ćwiczenie nr 7:

W związku z powyższym, pracownikowi przysługują diety za 3 pełne doby tj.:

3 x 41 EUR = 123 EUR

oraz 1/3 diety ( do 8godzin w wys. 13,67 EUR). Razem: 136,67 EUR

Podróż zagraniczna. Ćwiczenie nr 7:

Diety w pełnej wysokości przysługują wówczas, gdy pracownik sam pokrywa koszty wyżywienia. Ulegają one modyfikacją, jeżeli część lub całość wyżywienia pokrywana jest przez pracodawcę lub zagraniczną stronę zapraszającą.

Jeżeli pracownik otrzymuje za granicą całodzienne bezpłatne wyżywienie, przysługuje mu 25% diety ustalonej według zasad dotyczących sposobu obliczania diet.

Podróż zagraniczna. Ćwiczenie nr 7: Pracownikowi, otrzymującemu bezpłatne wyżywienie , za granicą kwotę diety zmniejsza się posiłek stanowi odpowiednio: - 5% diety za śniadanie, - 30% diety za obiad, - 30% diety za kolację.

częściowe o koszty zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy

Podróż zagraniczna. Ćwiczenie nr 8:

Pani Grażyna Mirska udała się w podróż do Hiszpanii na 9 dni do 12.03.2013 r. do 20.03.2013 r. Jako środek transportu został jej przyznany samolot w klasie ekonomicznej wylatujący z Warszawy 12.03.2013 r. o godz. 9.20. Powrót nastąpił zgodnie z rozkładem lotów 20.03.2013 roku o godz. 15.30.

Podróż zagraniczna. Ćwiczenie nr 8:

Pani Grażyna Mirska dwa noclegi spędziła w pokoju gościnnym strony zagranicznej, z którą prowadziła rozmowy; 6 pozostałych nocy spędziła w hotelu w innej miejscowości cena 120 EUR/1 nocleg.

Jak powinno wyglądać rozliczenie delegacji?

Odpowiedź do ćwiczenia nr 8:

Rozliczenie delegacji wygląda następująco:

diety

– 8 pełnych dób i jedna rozpoczęta doba do 8 godzin.:

8 x 50 EURO = 400,00 EURO 1/3 x 50 EURO = 16,67 EURO Razem = 416,67 EURO

Odpowiedź do ćwiczenia nr 8:

Koszty 6 noclegów hotelowych (dwa noclegi bezpłatne w pokoju gościnnym) 6 x 120 EURO = 720 EURO (nie została przekroczona kwota limitu wynosząca 160 EURO).

Koszty dojazdów samolot: 50,00 EURO

Koszty przejazdów miejscowych (10% diety za każdą rozpoczętą dobę) 9 x 5,00 EURO = 45,00 EURO Razem: koszty 1231,67 EURO.

Dziękujemy za uwagę

Życzymy udanych podróży służbowych DORADZTWO PRAWNE I SZKOLENIA EKO-KONSULST KRAKÓW www.eko-konsult.com.pl