Van Hall Instituut - Hogeschool Van Hall Larenstein.

download report

Transcript Van Hall Instituut - Hogeschool Van Hall Larenstein.

Boeken- en dictatenlijst opleiding Bedrijfskunde & Agribusiness:
Majors Agrarische Bedrijfskunde, Foodmarketing en Retail, Agrarisch
Ondernemerschap en Duurzame Innovatie en Business (let op: 1 boek niet voor
Agrarisch Ondernemerschap)
Eerste studiejaar 2014-2015 PERIODE 1
Boeken
code Titel
schrijver(s)
uitgever
LBA111VN Je studie, je toekomst. Oriëntatie op opleiding en werkveld
e
123
Werken met logistiek. 6 druk. 2011 H.M. Visser &
Noordhoff Uitgevers
A.R. van Goor
Dit boek niet voor Agrarisch
Ondernemerschap
e
139
Basisboek Bedrijfseconomie. 9
P. de Boer e.a.
Noordhoff Uitgevers
druk. 2011
236
Grondslagen van de marketing.
Prof. Dr. Bronislaw
Noordhoff Uitgevers
e
8 druk. 2013
Verhage
297
Een praktijkgerichte benadering van Van Dam & Marcus
Noordhoff Uitgevers
e
organisatie en management. 7
druk. 2012
LBA101VN Bedrijf en externe omgeving
e
414
Hoofdlijnen Nederlands Recht. 11
Mr. C.J. Loonstra
Noordhoff Uitgevers
druk. 2014
509
Algemene economie en
A.J. Marijs, W.
Noordhoff Uitgevers
e
bedrijfsomgeving. Leerboek. 3
Hulleman
e
druk. 2012. 2 druk ook toegestaan
Studieloopbaanbegeleiding
e
384
Competentiemanagement. 3 druk.
N. van der Sijde, R.
Noordhoff Uitgevers
2012
Grit & R. Guit
Dictaten: Deze zijn verkrijgbaar bij de repro
Repronummer
Titel
LBA101VN Bedrijf en externe omgeving
Word 2010 UK Deel 2
11030 Leerstof voor het HBO
05070
Syllabus richtlijnen voor verslagen
Prijzen zijn onder voorbehoud.
Richtprijs
€ 5,10
€ 1,71
ISBN
richtprijs
978
9001794408
€ 62,95
978
9001797881
978
9001817855
978
9001809676
€ 69,95
978
9001833992
978
9001813925
€ 62,50
978
9001814229
€ 30,95
€ 74,95
€ 67,95
€ 69,95