DIE STORIE VAN PIET SE OUPA

Download Report

Transcript DIE STORIE VAN PIET SE OUPA

DIE STORIE VAN PIET SE OUPA:
DIE MAN WAT VANUIT DIE DOOD NA
DIE LEWE TERUGGEKOM HET.
FEITE OOR OUPA (1)
• 80 jaar oud
• Sy seun Matthys (Thys) sê hy’s nog soos ‘n (stout) kind.
“Almal probeer nog om pa groot te kry”
• Vol lewenslus en humor
• Woon in dorp (plaas te stil)
• Reël self partytjie vir sy 80ste verjaardag op Matthys se
plaas (met die V.L.V.)
• Het die Sondag na kerk van dorp na plaas gery, maar
die middag weer weggery (met netjiese klere) en kom
twee-uur in die oggend (!) plaas toe
FEITE OOR OUPA (2)
•
•
•
•
Oupa is stout
Lief vir vrouens en lekker eet; baie sosiaal
Draai punt van wenkbrou as hy iets geniet
Oupa een maand hartseer nadat weduwee nr. 1
sterf; kuier toe by weduwee nr. 2!
• Oupa (en Doon) is nie ‘n “werfhond van ‘n
mansmens nie” – sit nie by die huis nie.
• Oupa en Doon drink twee drankies in ‘n kroeg
terwyl Trudie solank ‘n allegaartjie (mixed grill) in
restaurant bestel.
• Oupa sak inmekaar toe hy sy eerste happie
skaaptjop neem.
FEITE OOR OUPA (3)
• Trudie skrik en ‘n ander verpleegster pas noodhulp op
Oupa toe.
• Dis tevergeefs: Oupa sterf en ‘n ambulans word ontbied.
• In haar skoktoestand pak Trudie die allegaartjie in ‘n
servet in haar INKOPIEsak.
• Die ambulans ry vinnig, met loeiende sirene, deur SWes se hoofstraat waar daar padwerke is.
• Oupa word so gestamp dat hy skielik weer lewe.
• Dokters doen baie toetse die middag maar vind niks
fout met hom nie.
• Oupa geniet die res van sy allegaartjie wat hy by Trudie
kry
• Oupa onthou niks van die dood – net die lekker
skaaptjop wat sy dood veroorsaak het.
STAMBOOM + PLEKKE
Oupa ( in Calitzdorp)
Matthys (Thys) ( op plaas - een uur se ry van
Calitzdorp)
Piet Wessie (waar?) en Trudie (getroud met
Doon ; woon in Somerset-Wes)
TYDLYN (1)
• Sondag voor Oupa se 80ste verjaardagpartytjie: Oupa gaan
na plaas
• Sondagmiddag: Oupa gaan weg en kom eers twee-uur in
die oggend terug
• Oupa se 80ste verjaarsdagpartytjie
• ‘n Tydjie daarna sterf weduwee nr. 1
• Een maand later kuier Oupa by weduwee nr. 2 in ouetehuis
op Calitzdorp
• Ses maande na weduwee nr. 1 se dood kuier Oupa by sy
kleindogter Trudie op Somerset-Wes
• Trudie se man Doon (hy was vroeër ‘n perdeteler op
Robertson toe sy ‘n hospitaalsuster op Montagu was)
Tydlyn 2
gaan elke dag saam met Oupa op ‘n uitstappie: na ‘n
plaas op Tulbagh, na ‘n veeveiling op Ceres, na ‘n
wynkelder tussen Worcester en Rawsonville.
• Een oggend gaan Trudie, Doon en Oupa rekeninge in
Somerset-Wes betaal.
• Oupa en Doon gaan etenstyd kroeg toe vir 2 drankies
en Trudie gaan solank restaurant toe.
• Trudie bestel ‘n allegaartjie (Oupa se gunsteling)
• Oupa neem een hap van sy skaaptjop en sak inmekaar
op die vloer.
• ‘n Ambulans neem Oupa hospitaal toe en ry vinnig oor
padwerke in Somerset-Wes se hoofstraat.
Tydlyn (3)
• Oupa word so geskud dat hy skielik weer lewe.
• Die ambulansmanne skrik baie groot toe hulle die
agterdeure van die ambulans oopmaak en hier sit Oupa
regop!
• Die dokters in die hospitaal doen allerlei toetse, maar
vind niks met Oupa verkeerd nie.
• Toe hulle in Doon se motor wegry van die hospitaal af,
gor Oupa se maag: hy’s honger!
• Trudie gee vir hom die allegaartjie wat sy in haar servet
toegedraai het en hy eet dit.
• Oupa vertel agterna vir almal hoe lekker die skaapvleis
waaraan hy dood is, was.
RUIMTE(S): Klein-Karoo en Boland
•
•
•
•
Calitzdorp: Ouetehuis , waar Oupa woon
Een uur se ry van Calitzdorp: Matthys se plaas
Somerset-Wes: Doon en Trudie se groot huis
Tulbagh, Ceres en kelder tussen Worcester en
Rawsonville: Oupa en Doon se daguitstappies
• Montagu: Trudie was vroeër ‘n hospitaalsuster
hier
• Roberston: Doon was vroeër ‘n perdeteler hier.
Verteller(s)
• Meer as een verteller:
• Hoof-/Storieverteller: vertel storie soos Piet dit aan
hom oor sy oupa vertel het.
• Hoof-/storieverteller sit en vertel stories aan luisteraars
in plaaswinkel (mondelinge verteller: baie detail hou
luisteraars in spanning)
• Piet soms verteller: vertel wat sy pa (Matthys) aan hom
vertel het.
• Oupa verteller: wanneer hy vertel hoekom hy uit
Calitzdorp weg is en hoe dit in die ouetehuis gaan
• Verskillende vertellers = interessante, humoristiese
storie.
SPANNINGSLYN
• Onderbrekings in storie(verteller beantwoord
gehoor se vrae; ander verteller voeg iets by) skep
spanning
• Hoogtepunt: oupa word wakker agter in die
ambulans
• Afloop: slot is verrassend (Oupa lewe!) en komies
(ambulansmanne skrik groot oor lewende oupa
EN oupa eet weer die vleis “wat sy dood
veroorsaak het” – net nadat hy uit die hospitaal
kom!) EN Oupa sê “ek weet net hoe lekker die
skaaptjop was wat my dood veroorsaak het!”
BOODSKAP
• AS JY JONK VAN GEES IS, SAL JY DALK LANGER
LEWE!