Co to jest PowerPoint?

download report

Transcript Co to jest PowerPoint?

Slide 1

Wprowadzenie do obsługi
programu PowerPoint

Możliwości programu


Slide 2

Przebieg prezentacji:

Wstęp- Co to jest PowerPoint?
Tworzenie prezentacji
Wybór układu slajdu
Wprowadzanie danych
Sortowanie slajdów
Tworzenie animacji
Wprowadzanie efektów dźwiękowych
Wprowadzanie dodatkowych elementów
do prezentacji


Slide 3

PowerPoint
Program PowerPoint służy do tworzenia i uruchamiania
pokazów slajdów.
Uwaga!
Do wyświetlania slajdów na komputerach, w których nie zainstalowano
programu PowerPoint służy część programu o nazwie
PowerPointViewer. Przy użyciu Kreatora prezentacji przenośnych
program Viewer można zapisać na tym samym dysku (w tym samym
pakiecie), na którym jest zapisana prezentacja. Następnie, już na
innym komputerze, pakiet prezentacji można rozpakować wraz z
programem Viewer i używać go do uruchamiania prezentacji. Aby móc
uruchamiać wiele prezentacji, można utworzyć specjalną listę pokazów,
obsługiwaną przez program Viewer.


Slide 4

Tworzenie nowej prezentacji

Nową prezentację można
utworzyć na kilka sposobów.


Slide 5

Tworzenie nowej prezentacjiKreator zawartości
Najprostszym
sposobem
zawiera
jest użycie
szereg
przykładowych
Kreatora
zawartości, (np.):
prezentacji
który
proponuje
prezentacjiużytkownikowi
związanych z
prezentację
o sugerowanej
zebraniem zespołu
treści
i dostosowaną
planowaniem
zajęć do
sugerowanego szablonu
prezentacje
przeznaczone do
projektowego.
wykorzystania w Internecie.


Slide 6

Tworzenie nowej prezentacji


Innym różnią
sposobem
rozpoczęcia
Szablony
się między
sobą:

tworzenia prezentacji jest
kolorami i wzorami tła
wybór odpowiedniego
 rozmieszczeniem
obiektów
szablonu projektowego,
który
 oraz
rozmiarem
i krojem pisma
określa
ogólną formę
prezentacji, ale nie jej treść.Slide 7

Tworzenie nowej prezentacji
Prezentację można utworzyć
ponadto:
 na podstawie konspektu
importowanego z innej
aplikacji (na przykład Word)
 lub rozpoczynając pracę od
pustej prezentacji, która nie
zawiera żadnej treści.Slide 8

Wybór układu slajdów

Aby zmienić wzorzec slajdu musimy
wykonać następujące czynności:
1
W widoku slajdu lub
sortowania slajdów zaznacz slajd,
Tworząc
prezentację
który chcesz
zmienić.wybieramy
jakie
elementy
się znaleźć
2
Na paskumają
narzędzi
Typowena
slajdzie
jak mają
być Układ slajdu.
zadania ikliknij
przycisk
rozmieszczone
3
Za pomocą paska przewijania
Możemy
odpowiednie
przejrzyj wybrać
dostępne
układy, kliknij
wzorce
z
układu
slajdów
jeden z układów, a następnie kliknij
Lub możemy
stworzyć własny
przycisk
Zastosuj.
wzorzec
4
Zmień rozmieszczenie
obiektów (ukrytych lub
zachodzących na siebie) tak, aby
wypełnić nowy układ slajdu.


Slide 9

Wprowadzanie danych
Tekst w polu


Wprowadzanie tekstubezpośrednie wpisanie go w
odpowiednim symbolu zastępczym na
slajdzie.
wpisywanie do pola tekstowego
wpisywanie tekstu do autokształtu


Wprowadzanie
rysunkówwprowadzanie ClipArtów
wprowadzanie rysunków z plikutekstowym
Tekst w
autokształcie


Slide 10

Sortowanie slajdów

Istotna jest kolejność
oraz sposób
wyświetlania slajdów
Można to ustalić w
widoku sortowania
slajdów


Slide 11

Tworzenie animacji

Prezentację możemy
uatrakcyjnić poprzez
dodanie animacji:
 tytułu
 tekstu slajdu
 przejście slajdów
 ustawienia akcjiSlide 12

Animacja tytułu
Animacja tekstu
Animacja tekstu
Animacja tekstu
Animacja tekstu
Animacja tekstu
Animacja tekstu
Animacja tekstu

Animacja tekstu
Animacja tekstu
Animacja tekstu
Animacja tekstu
Animacja tekstu
Animacja tekstu
Animacja tekstu


Slide 13

Przejście slajdów

Ściemnienie
w poziomie


Slide 14

Przejście slajdów

Boks
wychodzący


Slide 15

Przejście slajdów

Szachownica
w dół


Slide 16

Przejście slajdów

Zakrywaj
z lewej


Slide 17

Przejście slajdów

Krystalizacja


Slide 18

Przejście slajdów

Prążki od
prawej w dół


Slide 19

Przejście slajdów

Zwijanie
symetryczne


Slide 20

Inne możliwości
T a b e la

T a b e la

T a b e la

T a b e la

T a b e la

T a b e la

T a b e la

T a b e la

T a b e la

T a b e la

T a b e la

T a b e la

T a b e la

T a b e la

T a b e la

T a b e la

T a b e la

T a b e la

T a b e la

T a b e la

T a b e la

T a b e la

T a b e la

T a b e la


Slide 21

Inne możliwości
Schemat organizacyjny

Tutaj wpisz nazwisko
Tutaj wpisz tytuł

Tutaj wpisz nazwisko
Tutaj wpisz tytuł

Tutaj wpisz nazwisko
Tutaj wpisz tytuł

Tutaj wpisz nazwisko
Tutaj wpisz tytuł

Wpisz dane


Slide 22

Inne możliwości
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Wsch.
Zach.
Płn.

1. Kw

2. Kw

3. Kw

Wykresy

4. Kw


Slide 23

Koniec

To już koniec prezentacji