H1 Marketing vandaag en morgen

Download Report

Transcript H1 Marketing vandaag en morgen

Hoofdstuk 1
Marketing vandaag
en
morgen
Hoofdstuk 1
Marketing
vandaag en
morgen
Het Nike verhaal
Principes van Marketing Hoofstuk1
3
Definitie van marketing
“Marketing is een sociaal management proces waarin individuen en
groepen verkrijgen waar zij behoefte aan hebben en wat zij wensen, door
producten en waarde te creëren en deze met anderen uit te wisselen
(ruil)”.(Kotler)
"Marketing is een functie binnen organisaties en een verzameling van
processen voor het creëren, communiceren en leveren van waarde voor
klanten en voor het beheersen van de klantrelatie op manieren die gunstig
zijn voor de organisatie en haar stakeholders” 2004 officiële AMA definitie
bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Marketing
Accent ligt op:
• creëren en overbrengen iets waardevols
• opbouwen zinvolle relaties met klanten.
© Economie Leer Kracht 2011
De marketingmix:
combinatie van instrumenten voor invullen marketingbeleid
Waarde voor de klant
Principes van marketing – Hoofdstuk 1
6
Behoefte/ waarde voor klant?
Principes van marketing – Hoofdstuk 1
7
Principes van marketing – Hoofdstuk 1
8
Ontwikkeling van marketing denken
(1e fase: one to many)
1900- 1930: Product en productievisie
product zo goed en goedkoop mogelijk produceren.
klant komt vanzelf naar verkooppunt. (Sellersmarket)
Ford: “je kunt alle kleuren krijgen, als het maar zwart is”
1930-1950: Verkoopgeorienteerde visie
meer te koop dan wordt verkocht
producent zoekt klant
Promotie: Reclame
1950-nu: marketing visie
Aandacht voor wens klant d.m.v. de 4P’s.
Segmentatie (opdelen) en differentiatie (aanpassen)
Marketingafdeling
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
© Economie Leer Kracht 2011
Planet, People, Profit
Ontwikkeling van marketing denken
(2e fase: one to one)
2000: Internet
Principes van Marketing Hoofstuk1
10
1900
1930
1960
1975
nu
Wat kan er gemarket worden?
-
Materiële goederen
Diensten
Ervaringen
Gebeurtenissen
Personen
Plaatsen
Organisaties
Informatie
Ideeën
Principes van marketing – Hoofdstuk 1
12
Waarde halen uit klanten (CRM)
• Klanttrouw en klantretentie
• Klantaandeel vergroten
– Customer lifetime value (klantwaarde)
• Customer equity opbouwen
Principes van marketing – Hoofdstuk 1
13
Het nieuwe marketinglandschap
•
•
•
•
Duurzaamheid
Non-profitmarketing
De elektronische markt, internet
Mondialisering / globalisering
Principes van marketing – Hoofdstuk 1
14
Marketing anno nu
Principes van marketing – Hoofdstuk 1
15
Principes van marketing – Hoofdstuk 1
16
Vakorganisaties en tijdschriften
•
•
•
•
•
Tijdschrift voor Marketing
Journal of Marketing
Harvard Business Review
www.marketingonline.nl
http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pag
es/AMA%20Publications/AMAPublications.aspx
Principes van marketing – Hoofdstuk 1
17
Matrix van de Boston Consulting Group
Principes van marketing - Hoofdstuk 3
18
General Electric Matrix
hoog
midden
laag
Concurrentiepositie
Marktaantrekkelijkheid
hoog midden
laag
Principes van marketing - Hoofdstuk 3
19
Groeimatrix Ansoff
Product
Markt
bestaand
marktontwikkeling
nieuw
diversificatie
nieuw
Risico
marktpenetratie
bestaand
hoog
productontwikkeling
laag
21