МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ Інформаційно - аналітична довідка про стан справ в АПК за січень-травень 2015 року 22 червня 2015 року Обсяги виробництва валової.

download report

Transcript МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ Інформаційно - аналітична довідка про стан справ в АПК за січень-травень 2015 року 22 червня 2015 року Обсяги виробництва валової.

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Інформаційно - аналітична довідка
про стан справ в АПК
за січень-травень 2015 року
22 червня 2015 року
Обсяги виробництва валової с.-г. продукції
94,6%
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні-травні 2015 року
порівняно з січнем-травнем 2014 року, за даними Державної служби статистики
України (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки
Крим і м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції)
У сільськогосподарських
підприємствах
94,6% 94,6%
У господарствах
населення
ТЕМПИ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ВАЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В РЕГІОНАХ
Збільшення обсягів
виробництва в 4-х
регіонах
Зменшення обсягів
виробництва в 20-ти
регіонах
Харківська обл.
-10,5%1Луганська
Тернопільська обл.
+2,7% Вінницька обл.
+11,7%
Херсонська обл.
+2,8%
2
%
області з найбільшим
приростом обсягів
виробництва
%
області з найбільшим
спадом обсягів
виробництва
ЗГІДНО ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
обл.
-53,6%
1Донецька
Миколаївська обл.
обл.
-13,9%
-34,5%
1
– дані можуть бути уточнені
Стан галузі рослинництва
ПОСІВ ЯРИХ КУЛЬТУР СТАНОМ НА 1 ЧЕРВНЯ 2015 РОКУ, ТИС. ГА
16 758,4 тис. га
посіяно ярих культур, або
93,6% до відповідного
періоду минулого року
5 023,0
4 708,2
150, 0%
4 500, 0
3 500, 0
116,3%
90,0%
2 910,3
130, 0%
93,7%
94,6%
71,3%
2 619,4
2 500, 0
61,1%
1 737,5
336,6 239,9
110, 0%
90, 0%
2 020,3
1 500, 0
500, 0
92,8%
70, 0%
1 339,9 1 267,8
50, 0%
459,0 425,9
30,1
18,4
30, 0%
10, 0%
- 500, 0
- 10, 0%
Зернові та
зернобобові
культури (без
кукурудзи)
Соняшник на
зерно
2014
3
Цукрові
буряки
2015
Кольза
(ріпак ярий)
Соя
Картопля
Овочі
відкритого
ґрунту
Зміна до відповідного періоду 2014 року
ЗГІДНО ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Стан галузі тваринництва
ВИРОБНИЦТВО ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА У ВСІХ КАТЕГОРІЯХ ГОСПОДАРСТВ
У СІЧНІ-ТРАВНІ 2015 РОКУ
% Зміна до аналогічного періоду 2014 року
1 318,5 ТИС. ТОНН
4 057,2 ТИС. ТОНН
-3,3%
М’ЯСО */
-4,2%
7 503,0 МЛН ШТУК
-12,9%
ЯЙЦЯ
МОЛОКО
*/ реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі
ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПОГОЛІВ’Я ХУДОБИ ТА ПТИЦІ У ВСІХ КАТЕГОРІЯХ ГОСПОДАРСТВ
НА 1 ЧЕРВНЯ 2015 РОКУ, тис. гол
10 000, 0
-8,0%
8 000, 0
6 000, 0
4 817
-6,5%
7 843
242897
-3,0%
-6,8%
7 606
225204
-7,3%
4 429
- 5, 0%
- 10, 0%
2 434
4 000, 0
0, 0%
2 275
1 908
2 000, 0
1 779
- 15, 0%
-
- 20, 0%
ВРХ
в т.ч. корови
01.06.2014
4
Свині
01.06.2015
ЗГІДНО ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Вівці та кози
Птиця
% зміни, 2015/2014
86,6
64,8
5
92,1
Виробництво продуктів
борошномельно-круп’яної
промисловості, крохмалів та
крохмальних продуктів
80,6
ЗГІДНО ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
85,2
Виробництво тютюнових виробів
виробництво безалкогольних
напоїв; в-во мінеральних вод та ін.
вод, розлитих у пляшки
+3,0%
в т.ч. виробництво виноградних
вин
84,9
Виробництво напоїв - всього
76,8
91,9
Виробництво чаю та кави
Індекс промислової продукції виробництва
харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
за січень-травень 2015 року у порівнянні з
відповідним періодом 2014 року
Виробництво какао, шоколаду та
цукрових кондитерських виробів
Виробництво цукру
Виробництво хліба, хлібобулочних і
борошняних виробів
90,6
Виробництво молочних продуктів
77,4
82,6
Виробництво олії та тваринних
жирів
93,9
Перероблення та консервування
фруктів і овочів
87,6%
Перероблення та консервування
риби, ракоподібних і малюсків
Виробництво м’яса та м’ясних
продуктів
Виробництво харчових продуктів
Індекси виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових
виробів
Збільшення обсягів
виробництва у травні
2015 року порівняно з
квітнем 2015 року
ІНДЕКСИ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, НАПОЇВ І ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ
У СІЧНІ-ТРАВНІ 2015 РОКУ У ПОРІВНЯННІ З АНАЛОГІЧНИМ ПЕРІОДОМ 2014 РОКУ, %
231,7
148,7
100,4
Стан фінансування АПК (1)
ФІНАНСУВАННЯ
Спеціальний фонд державного бюджету
1,49
млрд
грн
Передбачено
видатків на
підтримку АПК
у 2015 році
56,5 млн грн
Спрямовано Державною казначейською
службою України Аграрному фонду України,
станом на 22.06.2015
«Витрати Аграрного фонду, пов’язані з
комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об’єкмлн грн тів державного цінового регулювання
державного інтервенційного фонду»
«Формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також
закупівлі матеріально-технічних ресурмлн грн сів для потреб сільськогосподарських
товаровиробників»
44,2
12,3
25,6 млн грн
Спрямовано Державною казначейською
службою України на надання кредитів
фермерським господарствам, станом
на 22.06.2015
6
ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМСТВ АПК ЗА
РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
852,1
млн грн
Передбачено фінансову
підтримку за рахунок коштів
місцевих бюджетів у 2015
році
764,2 млн грн
87,8 млн грн
Фінансування ветлікарень і
лабораторій
Підтримка розвитку
підприємств АПК
97,8
млн грн
Профінансовано за
результатами І кварталу
поточного року з обласних
бюджетів, що становить
11,5% від передбаченого
83,1 млн грн
Фінансування ветлікарень
і лабораторій (10,8%)
14,6 млн грн
Підтримка розвитку
підприємств АПК (16,6%)
ЗГІДНО ДАНИХ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Стан фінансування АПК (2)
КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
млрд грн
залучено кредитів підприємствами
АПК, станом на 19.06.2015, що
майже в 1,4 раза більше, ніж
на відповідну дату 2014 року
7,65
13%
Короткострокові
Середньострокові
16%
71%
Довгострокові
ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ, ПІД ЯКІ ЗАЛУЧАЮТЬСЯ
КРЕДИТИ У 2015 РОЦІ (В СЕРЕДНЬОМУ ПО
УКРАЇНІ)
28%
25%
В національній
валюті
7
18%
16%
В іноземній
валюті
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОМПЛЕКСУ ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВИХ РОБІТ
У 2015 РОЦІ
На
67,6 млрд грн 1 млрд грн
Фактичні витрати сільгосптоварови- більше
робників за підсумками проведення
комплексу весняно-польових робіт
від планової
потреби
57,2 млрд грн 10,3 млрд грн
Власні кошти
104,9% до потреби
Залучені кредити
87% до потреби
З яких 6,5 млрд грн
банківські кредити, або
96,4% до потреби
3 538,4
грн/га ріллі
Фактичні витрати коштів в середньому по
Україні, що на 1481,6 грн більше, ніж у
2014 році
ЗГІДНО ДАНИХ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Зовнішньоекономічна діяльність
7 231,6 $ млн США 3 940,6 $ млн США
Зовнішньоторговельний обіг
сільськогосподарської продукції за
січень-травень 2015 року
5 586,1 ЕКСПОРТ
$млн США
Позитивне зовнішньоторговельне сальдо за
січень-травень 2015 року
-19,3%
Зменшився обсяг
експорту в порівнянні з
аналогічним періодом
2014 року
1 645,5 ІМПОРТ
$млн США
1 600
6 000
5 232,8
81,0%
5 000
100, 0%
90, 0%
76,3%
1 400
-46,4%
Зменшився обсяг
імпорту в порівнянні з
аналогічним періодом
2014 року
100, 0%
1 371,2
90, 0%
80, 0%
80, 0%
1 200
70, 0%
70, 0%
4 000
1 000
60, 0%
3 000
50, 0%
40, 0%
2 000
800
56,3%
400
353,4
0, 0%
Продукція
рослинництва
Січеньтравень 2015р.
8
40, 0%
30, 0%
20, 0%
20, 0%
10, 0%
0
50, 0%
43,3%
274,3
600
30, 0%
1 000
60, 0%
200
10, 0%
0
Продукція
тваринництва
Зміна 2015/2014, %
ЗГІДНО ДАНИХ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
0, 0%
Продукція
рослинництва
Січень-травень 2015р.
Продукція
тваринництва
Зміна 2015/2014, %