ІППО КМПУ ІМЕНІ Б.Д.ГРІНЧЕНКА МЕТОДИЧНИЙ КОНСТРУКТОР ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ КОНСТРУКТОРА Конструктор призначений для швидкого створення графічних організаторів (Graphic organizer) текстової інформації (навчальних таблиць, схем, діаграм). ХТО СКЛАДАТИМЕ ТАБЛИЦІ Таблиці може складати вчитель у.

download report

Transcript ІППО КМПУ ІМЕНІ Б.Д.ГРІНЧЕНКА МЕТОДИЧНИЙ КОНСТРУКТОР ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ КОНСТРУКТОРА Конструктор призначений для швидкого створення графічних організаторів (Graphic organizer) текстової інформації (навчальних таблиць, схем, діаграм). ХТО СКЛАДАТИМЕ ТАБЛИЦІ Таблиці може складати вчитель у.

ІППО КМПУ
ІМЕНІ Б.Д.ГРІНЧЕНКА
МЕТОДИЧНИЙ
КОНСТРУКТОР
ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ПРИЗНАЧЕННЯ КОНСТРУКТОРА
Конструктор призначений для
швидкого створення графічних
організаторів (Graphic organizer)
текстової інформації
(навчальних таблиць, схем,
діаграм).
ХТО СКЛАДАТИМЕ ТАБЛИЦІ
Таблиці може складати вчитель
у програмі Pawer Point, готуючись
до уроку, а також учитель спільно з
учнями або й самі учні на уроці
на SMARТ-дошці.
З ЯКИХ ЕЛЕМЕНТІВ
СКЛАДАЄТЬСЯ КОНСТРУКТОР
ЕЛЕМЕНТИ КОНСТРУКТОРА МАЮТЬ
ТАКИЙ ВИГЛЯД:
ВПИСАТИ ТЕКСТ
ТЕКСТ
ВПИСАТИ ТЕКСТ
ТЕКСТ
ТЕКСТ
ВПИСАТИ ТЕКСТ
ВПИСАТИ ТЕКСТ
ТЕКСТ
ЕЛЕМЕНТИ КОНСТУКТОРА
ВПИСАТИ ТЕКСТ
ВПИСАТИ ТЕКСТ
ТЕКСТ
ВПИСАТИ ТЕКСТ
ТЕКСТ
ЯКІ ТАБЛИЦІ МОЖНА СКЛАСТИ
Т-таблиця: графічний організатор,
що має Т-подібну форму: дві
колонки “під одним дахом”
ВИДИ РЕЧЕНЬ
ЗА ЕМОЦІЙНИМ ЗАБАРВЛЕННЯМ
ОКЛИЧНІ
РОЗПОВІДНІ, ПИТАЛЬНІ,
СПОНУКАЛЬНІ РЕЧЕННЯ,
ЩО ВИРАЖАЮТЬ ЕМОЦІЙНІ
ПЕРЕЖИВАННЯ І ВИМОВЛЯЮТЬСЯ
З ОКЛИЧНОЮ ІНТОНАЦІЄЮ
НЕОКЛИЧНІ
РОЗПОВІДНІ, ПИТАЛЬНІ,
СПОНУКАЛЬНІ РЕЧЕННЯ,
ЩО НЕ ВРАЖАЮТЬ ОСОБЛИВИХ
ПЕРЕЖИВАНЬ І ВИМОВЛЯЮТЬСЯ
СПОКІЙНИМ ТОНОМ
ЗРАЗОК Т-ТАБЛИЦІ
ОРФОГРАМИ
БУКВЕНІ
НЕБУКВЕНІ
вибір написання
слова
(певної букви) з ряду
можливих варіантів
за умови
однакової вимови
написання слів
разом, окремо,
через дефіс,
апостроф,
перенос слів,
скорочення слів
Черговий,
боротьба,
спитати
Нехтувати,
сузір’я,
синьо-жовтий
ЗРАЗОК Т-ТАБЛИЦІ
НЕ З ДІЄСЛОВАМИ
якщо без не
дієслово не
вживається:
ненавидіти,
нехтувати,
незчутися;
якщо дієслово має
префікс
недо: недочувати,
недобачати
в усіх інших
випадках:
не цвісти,
не встигати,
не допомагати,
не здужати
(не змогти)
ЗРАЗОК Т-ТАБЛИЦІ
ВИДИ РЕЧЕНЬ
ЗА ЕМОЦІЙНИМ ЗАБАРВЛЕННЯМ
РОЗПОВІДНІ, ПИТАЛЬНІ,
СПОНУКАЛЬНІ РЕЧЕННЯ,
ЩО ВИРАЖАЮТЬ
ЕМОЦІЙНІ
ПЕРЕЖИВАННЯ І
ВИМОВЛЯЮТЬСЯ
З ОКЛИЧНОЮ
ІНТОНАЦІЄЮ
ОКЛИЧНІ
РОЗПОВІДНІ,ПИТАЛЬНІ,
СПОНУКАЛЬНІ РЕЧЕННЯ,
ЩО НЕ ВРАЖАЮТЬ
ОСОБЛИВИХ
ПЕРЕЖИВАНЬ І
ВИМОВЛЯЮТЬСЯ
СПОКІЙНИМ ТОНОМ
НЕОКЛИЧНІ
ЯКІ ТАБЛИЦІ МОЖНА СКЛАСТИ
М-таблиця – графічний організатор,
що складається з трьох колонок
“під одним дахом”
БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛОВА
ОЗНАЧАЮТЬ
ЯВИЩА
ПРИРОДИ:
СВІТАЄ,
ДОЩИТЬ,
СМЕРКАЄ
СТИХІЙНІ
ЯВИЩА:
ЗАМЕЛО,
ЗАНЕСЛО,
ЗАТОПИЛО
ФІЗИЧНИ
Й
АБО
ПСИХІЧН
ИЙ СТАН
ЛЮДИНИ:
ЛИХОМАН
ИТЬ,
НЕ
СПИТЬСЯ
ЗРАЗОК М-ТАБЛИЦІ
ПРАВОПИС ПРИЙМЕННИКІВ
РАЗОМ
ПОХІДНІ
ПРИЙМЕННИКИ,
УТВОРЕНІ ВІД
ПРИСЛІВНИКІВ
ТА ІМЕННИКІВ
Поруч, навкруги,
внаслідок
ЧЕРЕЗ ДЕФІС
ОКРЕМО
ПРИЙМЕННИКИ,
УТВОРЕНІ
ПОЄДНАННЯ
ПРИЙМЕННИКІВ
З, ІЗ
З ІНШИМИ
ПРИЙМЕННИКАМИ
ПОХІДНІ
ПРИЙМЕННИКИ,
УТВОРЕНІ
ПОЄДНАННЯМ
ПРИСЛІВНИКІВ ТА
ІМЕННИКІВ
З НЕПОХІДНИМИ
ПРИЙМЕННИКАМИ
З-під, з-над,
із-за, із-над
Під час,
згідно з,
незалежно від
ЗРАЗОК М-ТАБЛИЦІ
СПОСОБИ ДІЄСЛІВ
ДІЙСНИЙ
Дієслова
дійсного
способу
означають дію,
яка
відбувається,
відбулась
або відбудеться
реально.
УМОВНИЙ
Дієслова
умовного
способу
означають дію
не реальну,
а бажану або
можливу
за певних умов.
НАКАЗОВИЙ
Дієслова
наказового
способу
виражають
прохання,
побажання,
спонукання
або наказ.
ЗРАЗОК М-ТАБЛИЦІ
ВИДИ РЕЧЕНЬ
ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ
РОЗПОВІДНІ
ПИТАЛЬНІ
СПОНУКАЛЬНІ
МІСТЯТЬ
ПОВІДОМЛЕННЯ
МІСТЯТЬ
ЗАПИТАННЯ
МІСТЯТЬ
Коса покоси косить. Що я можу?
Б.Лепкий.
В.Сосюра.
ЗАКЛИК, НАКАЗ,
ПРОХАННЯ
Силу рукам дай!
І.Франко.
ЯКІ ДІАГРАМИ МОЖНА СКЛАСТИ
Діаграма Венна утворюється з двох
кіл, що перетинаються.
ДОПОМІЖНЕ
ДІЄСЛОВО+
НЕОЗНАЧЕНА
ФОРМА
ДІЄСЛОВА
ДІЄСЛІВНИЙ
СКЛАДЕНИЙ
ПРИСУДОК
ІМЕННИЙ
СКЛАДЕНИЙ
ПРИСУДОК
УТВОРЕНІ
З ДВОХ
СЛІВ
ДІЄСЛОВОЗВ’ЯЗКА
+
ІМЕННА
ЧАСТИНА
ЯКІ МОЖНА СКЛАСТИ СХЕМИ
ЧИСЛІВНИК
ДІЄСЛОВО
ІМЕННИК
САМОСТІЙНІ
ПРИСЛІВНИК
ПРИКМЕТНИК
ЗАЙМЕННИК
СЛУЖБОВІ
ПРИЙМЕННИК
СПОЛУЧНИК
ЧАСТКА
ЯКІ МОЖНА СКЛАСТИ СХЕМИ
ПІДМЕТ
ЧЛЕНИ
РЕЧЕННЯ
ПРИСУДОК
ОЗНАЧЕННЯ
ДОДАТОК
ОБСТАВИНА
ЯКІ МОЖНА СКЛАСТИ СХЕМИ
ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ
УПИШІТЬ ПРИКЛАД
УПИШІТЬ ПРИКЛАД
ПОВ’ЯЗАНІ ЗА
ЗМІСТОМ З ОДНИМ
І ТИМ СЛОВОМ
У РЕЧЕННІ,
ВІДПОВІДАЮТЬ
НА ОДНЕ ПИТАННЯ
ЯКІ МОЖНА СКЛАСТИ ТАБЛИЦІ
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ
З ЧОГО УТВОРЕНЕ
ГОЛОВНЕ СЛОВО
+
ЗАЛЕЖНЕ СЛОВО
Х
новий підручник
Х
вивчити правило
Х
прочитати вголос
ВИДИ ЗА БУДОВОЮ
ПРОСТІ
СКЛАДНІ
СЛОВО+СЛОВО
З КІЛЬКОХ СЛІВ
(ОСІННІЙ ДЕНЬ;
РАДІСНИЙ НАСТРІЙ;
ЗУСТРІЧ З ДРУЗЯМИ;
ЗІБРАЛИСЯ БІЛЯ ШКОЛИ;
СПІЛКУВАЛИСЯ ЖВАВО;
НАВЧАТИМУСЬ ОХОЧЕ.
(ПРИВІТАТИ ПЕРШУ
ВЧИТЕЛЬКУ;
ПОДАРУВАТИ БУКЕТ
ГЛАДІОЛУСІВ;
ДОМОВИТИСЯ ПРО
ЗУСТРІЧ У БІБЛІОТЕЦІ.
ЯКІ МОЖНА СКЛАСТИ ТАБЛИЦІ
ВИДИ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ
ЗА СПОСОБОМ ВИРАЖЕННЯ ГОЛОВНОГО СЛОВА
ВИД
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ
ІМЕННІ
ДІЄСЛІВНІ
ПРИСЛІВНИКОВІ
ЧИМ ВИРАЖЕНЕ
ГОЛОВНЕ СЛОВО
ІМЕННИКОМ,
ПРИКМЕТНИКОМ,
ЧИСЛІВНИКОМ
ЗАЙМЕННИКОМ,
ДІЄСЛОВОМ
ПРИКЛАДИ
Кмітливий школяр;
відомий усім;
другий зліва;
ми з тобою
Збирати каштани;
говорив упевнено.
Поблизу від школи;
ПРИСЛІВНИКОМ
дуже важливо.
ЯКІ МОЖНА СКЛАСТИ ТАБЛИЦІ
РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ДІАЛОЗІ
РД
- РЕПЛІКА
СА
СХЕМА
- СЛОВА АВТОРА
Учитель каже Миколі:
- Ти знову спізнився.
СА :
- РД . (!?)
- На мене напали озброєні бандити, пояснює той.
-
,-
- Що вони у тебе забрали?- лякається
вчитель.
-
?-
.
- Домашнє завдання! – бідкається
Миколка.
-
!-
.
.
ЯКІ МОЖНА СКЛАСТИ ТАБЛИЦІ
РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ДІАЛОЗІ
РД
- РЕПЛІКА
СА
- СЛОВА АВТОРА
УПИШІТЬ РЕЧЕННЯ
УПИШІТЬ РЕЧЕННЯ
УПИШІТЬ РЕЧЕННЯ
УПИШІТЬ РЕЧЕННЯ
УПИШІТЬ РЕЧЕННЯ
УПИШІТЬ РЕЧЕННЯ
СХЕМА
ЯКІ МОЖНА СКЛАСТИ ТАБЛИЦІ
ДІЄПРИКМЕТНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА
ЗАГАЛЬНЕ
ЗНАЧЕННЯ,
ПИТАННЯ
МОРФОЛОГІЧНІ
ОЗНАКИ
СИНТАКСИЧНА
РОЛЬ
ПОСТІЙНІ
НЕПОСТІЙНІ
ОЗНАКА
ПРЕДМЕТА
ЗА ДІЄЮ
ВИД
РІД
ОЗНАЧЕННЯ
Який? Яка?
Яке? Які?
ЧАС
ЧИСЛО
ПРИСУДОК
АКТИВНИЙ ЧИ
ПАСИВНИЙ
ВІДМІНОК
ЯКІ МОЖНА СКЛАСТИ ТАБЛИЦІ
ФОРМИ ДІЄСЛОВА
НАЗВА ФОРМИ
ЗАГАЛЬНЕ
ЗНАЧЕННЯ
ПИТАННЯ
ПРИКЛАДИ
НЕОЗНАЧЕНА
ФОРМА
ДІЯ, СТАН АБО
ПРОЦЕС ПОЗА
ЧАСОМ
ЧИСЛОМ, ОСОБОЮ
ЩО РОБИТИ?
ЩО ЗРОБИТИ?
ПИСАТИ,
НАМАЛЮВАТИ
ОСОБОВЕ
ДІЄСЛОВО
ДІЯ, СТАН ПРЕДМЕТА
ЩО РОБЛЮ? ЩО
ЗРОБЛЮ? ЩО
РОБИВ? ЩО БУДУ
РОБИТИ?
ПИШУ,
МАЛЮВАЛИ
ДІЄПРИКМЕТНИК
ОЗНАКА
ПРЕДМЕТА
ЗА ДІЄЮ
ЯКИЙ? ЯКА?
ЯКЕ? ЯКІ?
ПИСАНИЙ,
МАЛЮЮЧИЙ
БЕЗОСОБОВА
ФОРМА
НА -НО, -ТО
ДІЯ, ЩО
СПРИЙМАЄТЬСЯ
ЯК РЕЗУЛЬТАТ
ЩО ЗРОБЛЕНО?
ПИСАНО,
НАМАЛЬОВАНО
ДІЄПРИСЛІВНИК
ДОДАТКОВА ДІЯ,
ОБСТАВИНА ДІЇ
ЩО РОБЛЯЧИ?
ЩО ЗРОБИВШИ?
ПИШУЧИ,
НАМАЛЮВАВШИ
ІППО КМПУ
ІМЕНІ Б.Д.ГРІНЧЕНКА
НА ВСЕ ДОБРЕ!