Välkomna! Skarpnäcks koloniförening - Miljögruppen Miljödiplomering – vad ska det vara bra för? • En miljödiplomerad koloniförening blir tagen på allvar • Vi håller kolonirörelsens idé.

download report

Transcript Välkomna! Skarpnäcks koloniförening - Miljögruppen Miljödiplomering – vad ska det vara bra för? • En miljödiplomerad koloniförening blir tagen på allvar • Vi håller kolonirörelsens idé.

Välkomna!
Skarpnäcks koloniförening - Miljögruppen
Miljödiplomering – vad ska det
vara bra för?
• En miljödiplomerad koloniförening blir tagen
på allvar
• Vi håller kolonirörelsens idé levande
• Det syns att detta inte är ett sommarstugeområde/semesterby
• Risken för kraftiga prishöjningar minskar
• Vi kan bli Stockholms attraktivaste koloniområde
Skarpnäcks koloniförening - Miljögruppen
Miljödiplomering – vad krävs?
•
•
•
•
•
•
•
•
Att vi sorterar våra sopor
Att vi komposterar trädgårdsavfall
Att vi använder miljögodkända gödningsmedel
Att vi använder miljögodkända bekämpningsmedel
Att vi använder miljömärkta medel för disk och tvätt
Att vi vattnar enligt rekommendationerna
Att vi informerar nya kolonister
Varje punkt överensstämmer helt med Miljöprogrammet som antogs på årsmötet 2003.
Skarpnäcks koloniförening - Miljögruppen
Miljödiplomering – hur långt har
vi kommit?
• Vi sorterar våra sopor – men hur bra går det?
– Kastruller, stekpannor, cykelkedjor, tältpinnar är
inte förpackningar!
– Hinkar, baljor, väskor, skor, pottstolar, blomkrukor
är inte förpackningar!
– Platta till eller ta sönder kartonger så tar de
mindre plats!
– Dricksglas och skålar är inte förpackningar!
Skarpnäcks koloniförening - Miljögruppen
Miljödiplomering – hur långt har
vi kommit?
• Vi komposterar – men hur många gör det?
– Komposterar alla sitt trädgårdsavfall?
– Många vill fortfarande lämna komposterbart till
containern.
Skarpnäcks koloniförening - Miljögruppen
Miljödiplomering – vilka insatser
behövs i nuläget?
• Sopsorteringen
– Informera – informera – informera!
– I Miljöboken står det mesta
• Hur många har inte kompostering på tomten?
– Vi gör en inventering
– Vi ordnar kurser
• Gödsling och växtskydd
– Vi har informationsmaterial att dela ut till alla
• Bevattning
– Informera
Skarpnäcks koloniförening - Miljögruppen
Vad gör miljöombuden?
• Inventeringen
• Dela ut infoblad om gödsling och växtskydd
• Informera om sopsorteringen – vad som är
förpackningar
• Informera om bevattning
• Stöd och råd om sortering av sopor vid
evenemang/fester.
Skarpnäcks koloniförening - Miljögruppen