Сами ли сме във Вселената? Автори: Владимир Божилов (ФЗФ на СУ) , Никола Каравасилев (ИА на БАН) За лектора:  Владимир Божилов ◦ Докторант в катедра.

download report

Transcript Сами ли сме във Вселената? Автори: Владимир Божилов (ФЗФ на СУ) , Никола Каравасилев (ИА на БАН) За лектора:  Владимир Божилов ◦ Докторант в катедра.

Сами ли сме във Вселената?
Автори: Владимир Божилов (ФЗФ на СУ) ,
Никола Каравасилев (ИА на БАН)
1
За лектора:

Владимир Божилов
◦ Докторант в катедра “Астрономия”,
Физически Факултет, СУ
◦ Редактор “Наука” в сп. BBC ЗНАНИЕ
◦ Комуникатор на науката от 2010г.
◦ Запален изследовател на всичко
интересно... и на повечето не чак толквоа
интересни, но важни неща като например
гравитацията ;-)
2
Днес ще разберете...
Има ли извънземен живот?
 Има ли извънземни цивилизации и
били ли са извънземни на Земята?
 Какво очакваме да открием в
космоса?

САМИ ЛИ СМЕ!?
Как да познаем едно
Извънземно?
ИМА ЛИ ИЗВЪНЗЕМНИ НА
ЗЕМЯТА?
Да, нашето ДНК...
... И самият живот всъщност идват
от звездите...
ЗАЩО?
Защото само в ядрата на звездите
се създават по тежките елементи,
без които животът където и да е. би
бил невъзможен.
 Когато една звезда избухне, това се
нарича Свръхнова. Експлозията
разнася тези вече образувани тежки
елементи върху други планети, като
Земята.

Защо мислим, че има извънземен живот?

“Космосът е по-голям от всичко, което
някога сме си представяли. И ако в него
сме само ние, не е ли това ужасна загуба
на пространство?”
 Карл Сейгън
ЗАЩО ИМА СМИСЪЛ ДА ТЪРСИМ
ЖИВОТ ИЗВЪН ЗЕМЯТА?
•
Търсенето на живот(на микро или марко ниво) извън Земята и извън
Слънчевата система е от фундаментален научен интерес
•
Вече имаме все по-бързо нарастващ брой открити Екзопланети (вече
почти 840)
•
Нараства броят на мисиите, които могат до доведат до реално
детектиране и на Земеподобни екзопланети
Можем да разглеждаме въпроса научно,
а не като научна фантастика
17
КАКЪВ Е ОСНОВНИЯТ ПРОБЛЕМ:
•
•
ПАРАДОКСЪТ НА ФЕРМИ
АКО ИМА ДРУГИ РАЗУМНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ, ТО
ЗАЩО НЯМАМЕ КОНТАКТ С ТЯХ?
ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ЖИВОТЪТ НА ЗЕМЯТА ДА Е
УНИКАЛЕН?
• КАКЪВ
МОДЕЛ И ТЕОРЕТИЧЕН МЕТОД ЗА
ТЪРСЕНЕ НА РАЗУМЕН ЖИВОТ МОЖЕМ ДА
ИЗПОЛЗВАМЕ?
•
18
МОМЕНТ...!

Има свидетелства за извънземни,
идвали на Земята, нали така!?
ТОГАВА ЗАЩО СИ ГУБИМ
ВРЕМЕТО С ТАЗИ ЛЕКЦИЯ?
Айнщайн пита...

Снимка на излъчване на НЛО ли е това?
А. Не, това е абсурдно!
B. Това е Северното
Сияние
C. Това е ефект от
изстрелване на ракета
на НАСА
D. Да, това е снимка на
НЛО, което се разтваря
в пространството
Била ли е посещавана Земята от
извънземни?



НЕ. Защото:
НЛО-тата изглежда се появяват
само на хора без научна подготовка,
които не използват научни
инструменти. Това води до
объркване на фотографски дефекти
с космически кораби.
НИКОГА не е бил наблюдаван
летящ извънземен кораб с
телескоп. А телескопите следят
ЦЯЛОТО небе, ВСЯКА вечер вече
повече от век.
Ами строежите от миналото?
22
Древни Астронавти... Или просто
изкуство на древността?
Хората в древността НЕ СА били лишени от творчество, ниско
интелигентни и неспособни да създадат нищо сами, без помощта на
всевишен извънземен. Древното изкуство НЕ ОПИСВА само онова,
което е пряко пред очите им. Подобна интерпретация е не само
невярна, но и обидна за всеки интелигентен човек.
23
Живот в Слънчевата система:
•Как се е образувала и как еволюира Слънчевата система ?
•Има ли живот и какъв на Марс, Венера, Титан ?
•Какъв живот търсим:
• подобен или
• различен от земния ?
Титан, една от
Луните на Сатурн
Образуване на слънчева
система от ГПК
От гледна точка на Биохимията:
•Биохимичната основа на живота- ДНК,
РНК, амино киселини, протеини
•Метаболизъм, възпроизвеждане, мутация и
еволюция на организмите т.е.
• Еволюцията на живота върху Земята
От гледна точка на Астрономията:
• Еволюцията на Вселената
• Как се образуват галактиките и звездите
• Каква е еволюцията на една звезда и как
се
образуват
химичните
елементи,
необходими
за
възникването
и
еволюцията на живота
Не е ли малко прекалено егоистично да търсим
само живот подобен на нашия?




Други кандидати за форми на живот:
В океаните от метан на Титан
Екстремофили в ледената шапка на Марс
Някакви силициеви “същества”?
Но единствено при условията, налични на
Земята, знаем, че се е случила и еволюция
към технологична цивилизация. Затова –
акцент върху земеподобните езкопланети.
Изглежда, че:
Животът може да възниква
навсякъде, където е възможно
 НО: Дали това със сигурност води и
до технологична цивилизация т.е.
до други разумни същества в
космоса?


НЕКА ДА ПРОВЕРИМ!
Живот извън Слънчевата Система:
•Уравнението на Дрейк
Nic  RPpPeNePL PI Lic
• Зона на обитаемост около дадена звезда.
•Галактична зона на обитаемост
• Екзопланетни системи
Изработваме комютърен модел... И получаваме
оценка на вероятността за наличие на
извънземен живот в Млечния Път!
Процедурата продължава да еволюцира модела, докато:
а) възникналият сложен
живот върху съответната
планета доведе до разумна
технологична
цивилизация, която може
да изпрати сигнали в
космоса
б) времето необходимо за
развитие на
интелигентен живот
стане по-голямо от
времето за престой на
звездата върху Главната
Последователност
31
МОМЕНТ ...!!! Не пропускаме ли нещо!?
КАК от сложен живот изобщо се развива и
КАКВО Е РАЗУМ?
Какво е ентропия? С думи прости – хаосът
може само да се увеличава...но не и да
намалява.
Именно и затова стареем...
Приципа за нарастване на ентропията в еволюцията:
◦ Естественият
подбор
е
оцеляване
на
огранизмите/репликаторите/,
които
най-ефективно
консумират свободната енергия в системата т.е.
Оцеляват именно
онези
видове,
които
поефективно
увеличават
ЕНТРОПИЯТА!

Ентропийна хипотеза (Божилов и Нам, 2010)
◦ Разумните видове са най-добрите и
еволюционно
изгодни
репликатори,
увеличаващи ентропията максимално
бързо за минимално време в огромен мащаб
36
Ако това е така...

Излиза, че трябва да има много
извънземни развити технологични
цивилизации....
САМО ЧЕ:
Повечето от тях обаче за кратко време
изпълняват своят еволюционен път – т.е.
максимализиране на ентропията, и се
самоунищожават. За съжаление, това не е
никак добра перспектива за нашия вид...
И така, какво показва числения експеримент?
~100 планети
Графика за комбинираните резултати на получените индекси на обитаемост
за планетите в една подобна на Млечния път галактика, съгласно базовата
(черно) и ентропийната (червено) хипотеза.
39
Проекти за излъчване на сигнали от
Земята към Космоса

SKA (The Square Kilometer Array Radio Telescope)
през 2022 г.

Вероятността за успех е оценена на около
10 на минус седма т.е. 0.0000001.
Ето защо Вселената мълчи...
В крайна сметка...

Показахме, че търсенето на ETI е научен проблем,
който можем да изследваме чрез съвременни
компютърни методи

Видяхме, че закона за ентропията може да е част
от основния еволюционен механизъм, свързан с
появата на разумни видове във Вселената

От извършения числен експеримент разбрахме, че
макар извънземни цивилизации да може да
възникват, повечето от тях изглежда се
самоунищожават, а онези, които оцеляват, имат
минимална вероятност за успешна обмяна на
сигнали, дори със скоростта на светлината.
42
Благодаря за вниманието!
43