tc ardahan ün*vers*tes* uluslarar arası ö*renc*ler*n ba*vuru, kabul

download report

Transcript tc ardahan ün*vers*tes* uluslarar arası ö*renc*ler*n ba*vuru, kabul

ÜNİVERSİTEMİZE
HOŞGELDİNİZ
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
ULUSLARARARASI ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU,
KABUL VE KAYIT KOŞULLARI
Kabul Şartları, Değerlendirme ve Kayıt Esasları
a) Uluslar arası ve ulusal geçerliliğe sahip lise bitirme ve/veya
üniversiteye giriş sınavından birinden başarılı olmak,
b) Kendi sistemindeki ortaöğretim mezuniyet puanına sahip olmak,
Adaylar ilan edilen kontenjanlardan başvurma hakkı bulunduğu
ve sıralamasını da belirttiği, Üniversite tarafından belirlenen
sayıda tercih yapabilir. Öğrenciler tercih sırası esas alınarak
Üniversite tarafından belirlenen puan sistemine yerleştirilirler.
• Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran
adayların değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bu
programların belirleyecekleri tarihlerde kendi esas ve usulleri
gereğince yapılır.
• Yurtdışından gelen öğrenciler üniversitede her öğretim yılında
belirlenecek olan eğitim ve sürdürülebilir yaşam maliyetinin
finansal kaynağını uluslar arası geçerliği olan resmi bir belge
değerlendirmek zorundadırlar.
• Kayıt hakkı kazanmış olan öğrencilerden isteyene üniversiteye
kabul mektubu verebilir. Yapılan değerlendirme sonucuna göre
üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler, gerekli belgelerle
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca belirlenen tarihler arasında
kayıt yaptırmak zorundadırlar.
• Öğretim dili Türkçe olan birimlere kabul edilen adayların
kaydolduktan sonra öğrenimlerine başlama zamanları üniversite
tarafından yapılacak olan veya eşdeğerliliği kabul edilen Türkçe
sınavından aldığı sonuçlara bağlıdır.
• Bu adaylardan;
a) Türkçesi yeterli olan (A düzey: tam notun %70’i ve üzeri)
birimlerinden öğrenimlerine hemen başlayabileceklerdir.
b) Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilecek olan adaylar
(B düzey: tam notun %70-%50’si) birimlerinden öğrenimlerine
devam ederken üniversitede açılacak olan Türkçelerini
ilerletmeleriyle ilgili kurslara/derslere devam etmekle yükümlü
tutulacaklardır.
c)
Türkçesi yetersiz olarak değerlendirilen adaylar (C düzeyi: tam notun
%50’sinden az) ise izinli sayılacakları bir yıl sonrasına kadar Türkçe öğrenmekle
yükümlü tutulacaklar ve Türkçe öğrendiklerini kanıtladıktan sonra birimlerinde
öğretime devam edeceklerdir. Belirlenen süreler içerisinde Türkçesini en az “B”
seviyesine çıkaramayan öğrenciler derslere devam edemezler.
Yurtdışından gelen bir öğrencinin geldiği sistemde aldığı notun müracaat ettiği
sistemdeki karşılığının bulmak için Rektör tarafından bir komisyon oluşturulur.
NOT: Üniversitemizi; On Dokuz Mayıs Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve
Marmara Üniversitesi ’nin yapacağı YÖS sınavının IÜUÖS sınavı ile eş değer kabul
edilecektir.
GENEL İLKELER
BAŞVURACAK ADAYLARIN
Başvuracak adayların:
1-) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
a) Yabancı uyruklu olanların,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk
vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından
çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı
Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge
sahibi olduklarını belgeleyenlerin,
c-) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. Vatandaşlığına
geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,
d-) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların ( Ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki
Türk okullarında tamamlayanlar dahil ),
e-) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini
tamamlayan GCE AL (The General Certificate of Education - Advanced Level) sınav
sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve
liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip
olacakların, başvuruları kabul edilir.
2-) Adaylardan;
a)T.C.
uyruklu
tamamlayanların,
olup
ortaöğreniminin
tamamını
Türkiye’de
ve
KKTC’de
b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE
AL sonucuna sahip olanlar hariç),
c) Uyruğundan birisi T.C. Olan çift uyrukluların,
ç) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC
liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında
diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav
sonuçlarına sahip olacaklar hariç),
d) (1) numaralı maddenin (b) bendinin tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift
uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede
tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki
Türk okullarında tamamlayanlar hariç),
e) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC
liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri
arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL
sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
f) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan
yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya (1)numaralı
maddenin (b) bendinin tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların,
başvuruları kabul edilmez.
NOT:
VİZE SORUNU OLAN ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI KESİNLİKLE YAPILAMAYACAKTIR.
IÜUÖS İÇERİĞİ
Iğdır Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavında;
100 Türkçe Soru sorulmaktadır. Sınav süresi 2 saat olarak
düzenlenmektedir.
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ADAYLARINA
BAŞVURU YAPARKEN VERİLEN DAVETİYE
İLGİLİ MAKAMA
………………… …………………… isimli adayın, Üniversitemize
yapmış olduğu IÜUÖS başvurusu kabul edilmiştir.
Adayın öğrencilik hakkı elde edebilmesi için 15/07/2013 tarihinde
üniversitemizde yapılacak olan IÜUÖS’na girmesi gerekmektedir.
Kesin kayıt için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.
Bilgilerinize arz/rica ederim.
KAYIT SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER
 Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki
Konsolosluğu’ndan onaylı Türkçe örneği,
T.C.
Büyükelçiliği
ya
da
 Lise diplomasının aslı Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu
gösteren, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerindeki T.C
Büyükelçiliği’nden alınacak denklik belgesi,
 Not belgesinin aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan
onaylı Türkçe örneği,
KAYIT SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER
 Sınav sonuç belgesinin aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da
Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği,
 Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfanın
ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan onaylı Türkçe
örneği,
 Adayın maddi olanaklarının ülkemizde yükseköğrenimini sürdürebilecek
düzeyde olduğunun belgelenmesi (Bu amaçla belirlenen maddi güvence
miktarı Iğdır Üniversitesi genel ağ sayfasında ilan edilir.)
KAYIT SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER
 Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu.
 Ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan alınacak
öğrenci vizesi,
 Uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesi ve Türkçe yeterlilik
belgesinin ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan
onaylı örneği,
 T.C vergi dairelerinden alınmış vergi kimlik numarası.
 10 adet vesikalık fotoğraf.
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ADAYLARINA
IÜUOS’Ü KAZANDIKTAN VE YERLEŞTİRİLDİKTEN
SONRA VERİLEN DAVETİYE
İLGİLİ MAKAMA
…………… ………………. isimli öğrenci adayı, Üniversitemiz ………………..
Fakültesi/Meslek Yüksek Okulu ……………..….. bölümüne kayıt hakkı kazanmıştır.
Üniversitemizde kayıt hakkı kazanan adayın en geç 04 /09 / 2013 günü mesai bitimi olan
17.00’a kadar kayıt yaptırması gerekmektedir.
Belirtilen gün ve saate kadar kayıt yaptırmayan öğrenci ‘‘kayıt hakkını’’ kaybedecektir.
Bilgilerinize arz/rica ederim.
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2013-2014 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KAYIT TAKVİMİ
15 Mayıs - 15 Temmuz 2013
Adayların Başvuruları
30 Temmuz 2013
Türkçe Yeterlilik Sınavı
15 Ağustos 2013
Sınav Sonuçlarının İlanı
04 Eylül 2013
Kazanan Öğrencilerin Kesin Kayıtlanması
09 Eylül 2013
Yedek Kontenjanlarının İlanı
10 Eylül 2013
Yedek Kazananların Kaydı
11-13 Eylül 2013
Ders Kaydı
16 Eylül 2013
Derslerin Başlaması
DETAYLI BİLGİ İÇİN www.igdir.edu.tr/ ZİYARET EDİNİZ
KONTENJANLAR
FAKÜLTE KONTENJANLARI
ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
10
GIDA MÜHENDİSLİĞİ (İkinci Öğretim)
10
ZİRAAT FAKÜLTESİ
BAHÇE BİTKİLERİ
10
TARIM EKONOMİSİ
10
TARLA BİTKİLERİ
10
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT
10
İLAHİYAT (İkinci Öğretim)
10
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRENCİ
KONTENJANLARI
ÇEVRE SAĞLIĞI
5
ÇOCUK GELİŞİMİ
5
İLK VE ACİL YARDIM
5
TIBBI DOKUMANTASYON VE SEKRETERLİK
5
TIBBI DOKUMANTASYON VE SEKRETERLİK (İkinci Öğretim)
5
TIBBI LABORATUVAR TEKNİKLERİ
5
TIBBI LABORATUVAR TEKNİKLERİ (İkinci Öğretim)
5
YAŞLI BAKIMI
5
IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRENCİ
KONTENJANLARI
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
5
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İkinci Öğretim)
2
İŞLETME YÖNETİMİ
2
İŞLETME YÖNETİMİ (İkinci Öğretim)
5
LOJİSTİK
2
MAKİNE
2
MUHASEBE VE UYGULAMALARI
2
MUHASEBE VE UYGULAMALARI (İkinci Öğretim)
5
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
5
DIŞ TİCARET
5
DIŞ TİCARET (İkinci Öğretim)
2
MALİYE
2
MALİYE (İkinci Öğretim)
5
BANKACILIK VE SİGORTACILIK
2
BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim)
5
GELENEKSEL EL SANATLARI
2
İKLİMLENDİRME SE SOĞUTMA
2
PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ
2
•
Sürekli gelişen bilgi ve teknolojileri kullanarak, uluslar arası standartlarda hizmet
vermek güler yüzlü bir ifadeyle güvenli ve en kısa zamanda bilgi ve belge
hizmeti sunan, kendine özgülüğü, bireyselliğin dokunulmazlığını, bütün yaşam
boyunca başkalarının varlık alanına saygı duymayı ve kardeşçe yaşama ilkesini
felsefe edinmiş Üniversitemiz;
– Sizleri bireyselliğinizi koruyarak toplumsal bir oluşun temel dinamiği olmaya,
– İnsan varlığı ile özü, dünya ile kendisi, geçmişi ve gelecek ile kesintisiz devam
ettirebilmeniz için ışığa karışmaya,
– Okumaya, bilimin aydınlığında tinsel varlığınızı enerjiye/ışığa dönüştürerek
mesafeleri böylesine büyük bir hızla aşmaya
– IŞIĞA KARIŞMAYA
DAVET EDİYOR
BİZİ SEÇTİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİZ