1-sahifa: Atamalarni tarjima qilish.

download report

Transcript 1-sahifa: Atamalarni tarjima qilish.

MAVZU: KISLOROD
GURUHCHASI
ELEMENTLARI
Bellashuv shartlari
•
•
•
•
1-sahifa: Atamalarni tarjima qilish.
2-sahifa: “Kim chaqqon?” o’yini.
3-sahifa: Kimyodan bahru-bayt.
4-sahifa: Tezkor savollar.
1-sahifa: Atamalarni tarjima
qilish.
•
•
•
•
•
oxigenium –
acid –
periodik sistem –
phizic charakter–
burner -
• sulfur –
• salt –
• chemical
charakter –
• test tube –
• glass stick -
2-sahifa: “Kim chaqqon?” o’yini.
Bitta qog’ozda olimlarning
ism-shariflari, ikkinchi
qog’ozda ular kashf etgan
qonunlar nomi tartibsiz
ravishda keltirilgan. Ularni
muvofiqlashtiring.
3-sahifa: Kimyodan bahru-bayt.
Adabiyot darslaridagi bahru-bayt
o’yini kimyoga bog’lanadi.
Kimyoviy elementlar nomi
keltiriladi. Uning oxirgi harfi bilan
boshlanadigan element nomi
bilan davom ettiriladi va hokazo.
4-sahifa: Tezkor savollar.
Guruh sardorlariga 5 tadan
tezkor savollar beriladi
(1 balldan). Sardor topa
olmagan javob uchun guruhga
imkoniyat beriladi (0.5 balldan)
Yangi mavzu bayoni
1-guruh ishtirokchilari
tomonidan kislorodga,
2-guruh ishtirokchilari
tomonidan oltingugurtga
tavsif beriladi.
Kislorod elementi
Kislorod 1771 yil 1 avgustda J. Pristli tomonidan kashf etilgan.
•
•
•
•
•
•
Kimyoviy belgisi – O
Oddiy modda formulasi – O2
Nisbiy atom massasi – 16
Nisbiy molekulyar massasi - 32
Birikmalardagi valentligi – II
Elektronlar soni - 8
Tabiatda uchrashi
• Erkin holda havoda – 47%
• Brikmalar holida er sharida – suv, oksidlar,
tuzlar, minerallar
Ishlatilishi
• Nafas olishda (Suv osti kemasi, kosmik
kemalarda, samolyot, akvolang)
• Metallurgiyada (Metallarni qirqish va
payvandlash)
• Kimyo sanoati
Endi “Kislorod” haqida film
ko’ramiz
Oltingugurt elementi
•
•
•
•
•
Kimyoviy belgisi – S
Oddiy modda formulasi – S
Nisbiy atom massasi – 32.064
Birikmalardagi valentligi – II, IV, VI
Elektronlar soni - 16
Oltingugurtni tabiatda uchrashi
Pirit FeS2
Rux aldamasi ZnS
Mis yaltirog’i Cu2O
Sof holda erkin S
S
Qo’rg’oshin yaltirog’i PbS
Sulfidlar
Vodorod sulfid H2S
Sulfatlar
Gips CaSO4*2H2O
Taxir tuz MgSO4*7H2O
Glauber Tuzi Na2SO4*10H2O
Oltingugurtni ishlatilishi
Kauchuklarni vulqonlashda
Gugurt ishlab chiqarish
Sulfat kislata ishlab chiqarishda
Uglerod (IV)-sulfid ishlab chiqarishda
S
Tibbiyotda turli xildagi dorilar ishlab chiqarishda
O’simliklarni zararkunandalardan himoya qiluvchi
vositalar ishlab chiqarishda
Qora porx ishlabchiqarishda
Qog’oz ishlab chiqarish uchun zarur bolgan Ca(HSO2)2
Uyga vazifa
• 144 – sahifadagi savol va topshiriqlarni
bajaring.