Bilaga 1 Notera att det i nästan samtliga fall står ungdomarnas namn

download report

Transcript Bilaga 1 Notera att det i nästan samtliga fall står ungdomarnas namn

Bilaga 1
Notera att det i nästan samtliga fall står ungdomarnas namn. En vuxen ska ersätta det
namnet. Meddela namn + id-nummer senast två veckor innan aktuellt arrangemang.
Vi kommer att på Sävedalsloppet även att använda oss utav ungdomar från 13 år och
uppåt som får en kallelse senare.
Göteborgsvarvets Monteruppbyggande Friidrottens Hus 15 maj 2011. Arbetstid ca 3
timmar. Samlingstid: 16:00.
161-3
177-1
180-3
182-2
256-1
267-1
298-1
312-1
325-1
Anna
Florian
Björn
Anki
Alma
Alfred
Gabriel
Annahita
Gustav
Taserud
Llullakaj
Andersson
Jerpenfeldt
Vitalis
Zarkout
Wallmark
Nikavar
Brandén
0736-658023
0708-80 63 75
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0703-470155
[email protected]
+46 702-039917 [email protected]
+460708-27998 [email protected]
0708-794884
[email protected]
+460704-531604 [email protected]
Göteborgsvarvets Monteruppbyggande Frölundaborg 17 maj 2011. Arbetstid ca 3
timmar. Samlingstid: 18:00.
114-3
188-2
240-1
272-1
292-1
297-1
819-1
887-1
Christian
Tomas
Christer
Ludvig
Oskar
Jakob
Jeanette
Dag Olav
Wernung
Gredenhag
Rundberg
Nilsson
Nyström
Rahm
Palm
Wirstad
0704-191094
[email protected]
[email protected]
070-6082933
[email protected]
+460706652293 [email protected]
+46070-7815577 [email protected]
070-7122765
[email protected]
[email protected]
Göteborgsvarvet 21 maj 2011. Arbetstid ca 5 timmar (17 år eller äldre)
104-1
108-1
110-1
112-1
118-1
123-1
125-1
132-1
134-1
137-1
142-1
152-1
153-2
154-2
161-1
165-1
166-1
169-1
170-1
179-1
182-1
185-1
193-1
194-1
196-1
201-1
210-1
Samuel
Alva
Astrid
Annie
Maria
Marcus
Jacob
Alva
Jonathan
Emma
Oscar
Ella
Emma
Sebastian
Emrik
Elin
Adrian
Fanny
Oscar
Lucas
Hanna
Ellen
Alfrida
Fabian
Ellen
John
Anna
Göransson
Möller
+46070-3009134
Boström
031 - 322 62 12
Fingal
0707-801062
Jangsten
0709-607389
Eriksson
0708-633622
Bergström
Bomark
Östeberg
0704-442359
Andréasson
Edman
0708-897907
Wallfur Skiljic
Wahlsten
Larsson
Taserud
+46733-982360
Landén
+460705374686
Suvén
0703-688354
Börjesson
0706-095008
Andreasson
0762-363180
Florén Göransson 0702-172677
Zeylon
0706-704198
Hubert
0733-177633
Svennung
Berndtsson
Andersson
Eliasson
Stommel Torgersson
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
220-1
222-1
223-1
228-1
232-1
233-1
244-1
245-1
247-1
248-1
254-1
258-1
259-1
263-1
264-1
273-1
274-1
288-2
293-1
294-1
300-1
301-1
308-1
311-1
320-1
326-1
329-1
503-2
505-1
506-1
507-1
507-2
509-1
655-1
845-1
Emma
Jean-Igor
Michelle
Ellery
Anton
Desmond A
Carl
Carl-Fredrik
Jonathan
Mattias
Alicia
Felicia
Elvira
Sara
Elina
Sofie
Elina
Evelina
Gabriel
Alvin
Axel
Anna
Anton
Axel
Filip
Ebba
Elsa
Tobias
Calke
Camilla
Elin
Maria
Dan-Eric
Karl-Erik
Louise
Romell
Leibovici
0762-297092
De Silva
Liljequist Zebeda 0704-377962
Alpsten
Manu
Josefsson
Sjöland
0734-448384
Johansson
070-6515044
Petersen
Rugner
+46734239702
Nordahl Vieira
Larsson
0730-274800
Sundeman
+46794946988
Egriell
Hallman
0704-625974
Vansvik
0705-171138
Ahlberg
070-7444130
Hansson
070-3364237
Betz Karlsson
Samuelsson
Janson Nilsson +46761272620
Florin
+460706-388031
Jeske-Magnusson
Johansson
Rössberger
+460707-408232
Palm
Gustavsson
Ström
Andersson
Borglund
Borglund
Archer
Edvardsson
Bichler
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Sävedalsspelen dag 1, lördagen den 11 juni 2011. Arbetstid ca 6 timmar.
109-2
113-1
116-1
117-1
129-2
131-1
135-1
136-2
137-2
141-1
150-2
154-1
160-1
162-1
164-1
171-2
172-1
173-1
178-1
184-2
186-2
188-1
191-2
199-1
211-3
230-1
234-2
236-3
237-1
244-2
249-1
250-1
251-2
266-2
270-1
275-1
Per
Isabelle
Hannes
Carl
Göran
Isac
Christoffer
Kristina
Margnus
Axel
Susanne
Kristoffer
Johan
Matilda
Malin
Lena
Gustav
Liv
Kajsa
Tord
Lars
Cajsa
Andreas
Elin
Eva
Linnea
Fam
Pia
Kassandra
Magnus
Tilda
Ulrika
Anna
Annika
Stina
Stein
Woxenius
Westerlund
0761-968192
Åkersten
+460736-555377
Melander
0704-920479
Kajler
Lissåker
+46 705590684
Segerdahl
0701-482530
Rauholt Lundkvist
Andreasson
Nilsen
0768-750801
Gullberg
Larsson
0737-007310
Andersson
Lindén Jansson
Lindskog
0732-307715
Haglund Backman
Boqvist
Omsén
070-3884995
Norman
Andreasson
Widell
Gredenhag
0705-723688
Fredlund
0706-750112
Erlander
070-4618912
Bodin
Löfqvist
0702-039037
Söderberg
Kron
0706-889088
Mc Conell
0705-333655
Josefsson
Angergård
Magnusson
+46733745391
Ljungblom
0730-2411997
Altskär
0703-475112
Elwe
0705-121320
Kleiven
0705-739561
[email protected]
[email protected]
[email protected]ocalnet.net, [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
278-1
281-2
284-1
287-1
291-1
293-3
303-3
304-1
307-1
309-2
318-2
319-1
322-1
323-2
501-1
502-2
503-2
511-1
512-1
617-1
716-1
802-1
804-1
805-1
806-1
807-1
811-1
812-1
813-1
816-1
817-1
818-1
820-1
827-1
828-1
833-1
834-1
838-1
846-1
Ludvig
Anita
Leo
Hannah
Olviia
Christer
Linda
Linus
Erik
Jonas
Lars-Åke
Linn
Sigrid
Krister
Anders
Lars
Annelie
Emma
Per
Cecilia
Toni
Anja
Anna
Anna
Annika
Camilla
Elisabeth
Erik
Eva
Göran
Henrik
Håkan
Johan
Lena
Louise
Mikael
Mikaela
Olof
Thomas
Pålsson
Bengtsson
Lundberg
Lagerholm
Lundbäck
Olofsson
Berlin
Larsson
Ågren
Lifmark
Back
Marcusson
Wigerstedt
Arvidsson
Glad
Yhlen
Gustavsson
Rutgersson
Johansson
Horak
Österholm
Skans
Norén
Samuelsson
Lewerth
Wennström
Vehmanen
Fröiseth
Rönnbeck
Snöwall
Petzäll
Johansson
Ljungkvist
Thornéus
Erlander
Iggström
Vukovic
Manns
Sellgren
+46733709817
[email protected]
[email protected]
+46031-3227977 [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
070-7857155
[email protected]
+46 705 75 13 90 [email protected]
0706-214582
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+46705089689 [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Sävedalsspelen dag 2, söndagen den 12 juni 2011. Arbetstid ca 9 timmar
105-2
128-1
139-1
144-1
156-1
167-2
186-2
203-1
217-5
225-1
226-1
227-1
231-1
243-2
243-3
252-1
255-1
260-1
271-1
276-1
279-1
280-1
282-1
283-1
290-1
295-1
299-1
302-1
306-1
314-1
315-1
324-1
Benjamin
Simon
Nickole
Oscar
Linnea
Thomas
Lars
Elias
Jimmy
Tommy
Anton
Mohammed
Melker
Christina
Björn
Emilia
Nils
Hanna
Henrik
Elin
Johanna
Alva
Klara
Elinor
Sarah
Melissa
Moa
Simon
Gabriel
Felicia
Viktor
Emil
Nygren
Carlsson
Banovic
Arvidson
Lind
Morsing
Widell
Björk
Nielsen
Birgersson
Björck
Yassin
Tillenius
Helldén
Helldén
Sjökvist-Wiinikka
Jensen
Eriksson
Hillemyr
Andersson
Engsner
Krus
Mellqvist
Björklund
Besker
Persson
Tornestig
Melén
Steffensen
Bergmark
Gisselblad Seibt
Nettby
+46-706-273103 [email protected]
0707-222650
+460705483147 [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+460733-506199 [email protected]
[email protected]
0739-463688
[email protected]
0734-406304
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0732-706096
[email protected]
0707-157 350
[email protected]
070-5645830
0733-677556
0762-439280
[email protected]
[email protected]
0762-454656
[email protected]
0763-727038
[email protected]
0706-490168
[email protected]
[email protected]
+460705672550 [email protected]
+46733102333 [email protected]
[email protected]
0763-679102
[email protected]
[email protected]
331-1
501-2
513-1
515-2
801-1
809-1
815-1
825-1
831-1
839-1
841-1
846-1
Lisen
Anna
Stellan
Per
Anders
Catrine
Fredrik
Laila
Marianne
Per
Peter
Thomas
Kymmer
Tepp
Carlsson
Kjellander
Björklund
Andersson
Blomgren
Abrahamsson
Månsson
Samuelsson
Kaltenbrunner
Sellgren
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Rosa Steget lördagen den 20 augusti 2011. Arbetstid ca 4 timmar. Uppbyggnad av startoch målområdet ca 6 timmar.
113-1
116-1
117-1
131-1
135-1
141-1
154-1
160-1
164-1
172-1
178-1
191-2
199-1
237-1
287-1
291-1
304-1
307-1
319-1
322-1
105-1
108-1
111-1
115-1
122-1
127-1
138-1
146-1
148-1
149-1
155-1
163-1
169-1
170-2
174-2
176-1
189-4
198-1
207-3
216-1
217-3
217-5
220-1
221-1
232-1
241-1
254-1
257-1
261-1
269-1
277-1
285-1
288-2
310-2
316-1
317-1
318-1
321-1
Isabelle
Hannes
Carl
Isac
Christoffer
Axel
Kristoffer
Johan
Malin
Gustav
Kajsa
Andreas
Elin
Kassandra
Hannah
Olviia
Linus
Erik
Linn
Sigrid
Nellie
Alva
Sarah
Molly
Greta
Niklas
Matilda
Tomislav
Simon
Vilda
Lovisa
Felicia
Fanny
Steve
Ohne
Tindra
Anna
Jonathan
Tilda
Julius
Magdalena
Jimmy
Emma
Sofie
Anton
Linus
Alicia
Lova
Theodor
Melvin
Oskar
William
Evelina
Kent
Hanna
Leo
Teodor
Smilla
Westerlund
Åkersten
Melander
Lissåker
Segerdahl
Nilsen
Larsson
Andersson
Lindskog
Boqvist
Norman
Fredlund
Erlander
Mc Conell
Lagerholm
Lundbäck
Larsson
Ågren
Marcusson
Wigerstedt
Nygren
Möller
Hedlund
Jerhamre
Hansen
Johansson
Ekenberg
Magdic
Johansson
Lycke
Kjellen
Stuhlhofer
Börjesson
Andreassomn
Sjölin
Säfström
Breitholtz
Bergenstein
Oldberg
Holst
Nielsen
Nielsen
Romell
Julander
Alpsten
Borgvall
Rugner
Skanske
Norlander
Agroth
Lindqvist
Lundström
Ahlberg
Jansson
Gisselblad Seibt
Lidbrink
Back
Etz
0761-968192
+460736-555377 [email protected]
0704-920479
+46 705590684
0701-482530
0768-750801
0737-007310
[email protected]
0732-307715
[email protected]
[email protected]
0706-750112
070-4618912
0705-333655
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+46 705 75 13 90 [email protected]
0706-214582
[email protected]
+46705089689 [email protected]
0706-273103
[email protected]
+46070-3009134 [email protected]
[email protected]
[email protected]
0707-547404
[email protected]
0702-608936
0706-100370
[email protected]
0700-929792
[email protected]
0706-666212
0708-185490
[email protected]
[email protected]
0761-049401
[email protected]
0706-095008
[email protected]
[email protected]
0706-672468
[email protected]
0761-099576
[email protected]
0733-496490
[email protected]
+460733-834234 [email protected]
070-2945824
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+46070-7879400 [email protected]
+46734239702 [email protected]
+460765-556232 [email protected]
73438183
[email protected]
0768-438965
[email protected]
[email protected]
[email protected]
070-7444130
[email protected]
0730-260899
[email protected]
0709-565599
0707-807609
0733-872721
[email protected]
[email protected]
[email protected]
330-1
331-1
509-1
808-1
823-1
832-1
840-1
841-1
Veronika
Sävebrink Petzäll
Kaspar
Lindqvist
Dan-Eric
Archer
Carina
Hellquist
Kerstin (Christer Rundberg)
Matilda
Nyman Lorenzon
Peter
Ahlbaum
Peter
Kaltenbrunner
070-7219588
+460767885814 [email protected]
[email protected]
070-3844491
[email protected]
0766-263826
[email protected]
0739-446444
[email protected]
0768-152121
0737-287366
[email protected]
Sävedalsloppet lördagen den 15 oktober 2011. Arbetstid ca 6 timmar.
326-1
162-1
177-1
230-1
249-1
250-1
256-1
267-1
270-1
272-1
278-1
284-1
292-1
297-1
298-1
312-1
325-1
Patrik
Matilda
Florian
Linnea
Tilda
Ulrika
Alma
Alfred
Stina
Ludvig
Ludvig
Leo
Oskar
Jakob
Gabriel
Annahita
Gustav
Rössberger
Lindén Jansson
Llullakaj
Löfqvist
Angergård
Magnusson
Vitalis
Zarkout
Elwe
Nilsson
Pålsson
Lundberg
Nyström
Rahm
Wallmark
Nikavar
Brandén
[email protected]
0708-80 63 75
0702-039037
+46733745391
0703-470155
+46 702-039917
0705-121320
+460706652293
+46733709817
+46031-3227977
+46070-7815577
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+460708-27998 [email protected]
0708-794884
[email protected]
+460704-531604 [email protected]