2013-06-20_vm-tidning_25.pdf -

download report

Transcript 2013-06-20_vm-tidning_25.pdf -

Svensk varumärkestidning nr 25/2013
Publiceringsdag 2013-06-20
Utfärdat av Patent- och registreringsverket
Design- och varumärkesavdelningen
Box 530
826 27 SÖDERHAMN
Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173 51
www.prv.se
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/0
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Nationella kungörelser
011 – Kungörelse av registreringar enligt varumärkeslagen i dess lydelse efter den 1 juli 2011. .................... 1 015 – Varumärkesregistreringen kvarstår med oförändrat skyddsomfång efter lagakraftvunna beslut i
invändningsärenden. ........................................................................................................................................ 53 023 – Registreringar avförda på egen begäran. ............................................................................................... 54 026 – Förnyade registreringar. ......................................................................................................................... 55 027 – Ändringar i registrerade varumärken. .................................................................................................... 62 028 – Rättelse av ändringar i registrerade varumärken. .................................................................................. 97 038 – Ändringar i registrerade varumärken, fullständigt registerinnehåll ..................................................... 101 Internationella kungörelser
051 – Kungörelse av internationell registrering för invändning enligt 5 kap 10 § varumärkeslagen............ 114 057 – Kungörelse av rättelse enligt 26 § förvaltningslagen av tidigare meddelat beslut avseende
internationell registrering............................................................................................................................... 128 059 – Kungörelse av att ny innehavare antecknats avseende en internationell registrering.......................... 129 061 – Kungörelse enligt 6 kap. 5 § varumärkeslagen av att en licens antecknats i varumärkesregistret eller
diariet. ............................................................................................................................................................ 131 062 – Kungörelse enligt 5 kap. 17 § varumärkeslagen av att internationell registrering förnyats. ............... 132 063 – Kungörelse av att internationell registrering avförts ur varumärkesregistret. ..................................... 134 064 – Kungörelse av att internationell registrering delvis upphört att gälla i Sverige. ................................. 135 066 – Kungörelse av beslut att internationell registrering inte ska gälla i Sverige. ...................................... 138 Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/1
011 – Kungörelse av registreringar enligt varumärkeslagen i dess lydelse efter den
1 juli 2011.
Registreringsnr 513501 – 513639
Den som vill framställa invändning mot en kungjord registrering, skall göra detta skriftligen, till Patentoch registreringsverket inom tre månader från kungörelsedagen.
Sista dagen för invändning är 2013-09-20.
Invändningen skall innehålla:
1. Invändarens namn eller firma samt postadress.
2. Om invändaren är företrädd av ombud, ombudets namn och postadress.
3. Uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen.
Invändningen skall vara undertecknad av invändaren eller hans ombud.
Invändningen och andra handlingar som åberopas skall ges in i två exemplar.
Reg nr:
513501
Registrerad:
Ans nr:
2007/03325
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2007-04-12
Audix, Memory, Homeline, Hometech
Innehavare:
Swedish Target Nordic Aktiebolag, c/o Focus Nordic AB, Box 55026, 400 53 Göteborg, Sverige.
Org. nr: 556677-1159.
Varor och tjänster:
11: Elektriska kaffebryggare; brödrostar; glassmaskin med kylarfunktion.
38: Personsökningstjänster (radio-, telefon- eller annan elektronisk kommunikation); telefoni.
Reg nr:
513502
Registrerad:
Ans nr:
2011/04494
Ansökningsdatum:
2013-06-20
Figurklass:
Innehavare:
27.05.09.
APEX MEDICAL CORP., No.9, Min Sheng Street, Tu-Cheng, Taipei County, Taiwan 236, R.O.C.,
Taiwan.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
2011-05-24
Ombud:
Varor och tjänster:
10: Luftmadrasser för patienter som lider av liggsår samt pumpar som används i samband därmed; luftkuddar för medicinska
ändamål; apparatur för intermitterande pneumatisk kompression (IPC) för medicinska ändamål; apparatur för sårbehandling
med negativt tryck (NPWT) för medicinska ändamål; medicinsk apparatur för kontinuerligt positivt luftvägstryck (för
andningsterapi); aerosolbehållare för medicinska ändamål; sugapparat för medicinska ändamål; oximetermätinstrument för
medicinska ändamål; syrgaskoncentrator för medicinska ändamål; steriliseringsapparater för medicinska ändamål; elektriska
stimulatorer för nerver, hud, muskler; ultraljudssmärtlindringsanordningar; blodtrycksmätare; elektroniska termometrar för
medicinska ändamål; rollatorer; gåstöd för medicinska ändamål; kryckor; fysiska träningsapparater för medicinska ändamål;
möbler för medicinska ändamål; masker för medicinska ändamål.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/2
Reg nr:
513503
Registrerad:
Ans nr:
2011/07108
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
02.09.01.
Märket utförs i rött och svart.
Idro Med Aktiebolag, Kanalgatan 59, 931 32 Skellefteå, Sverige.
Org. nr: 556423-0026.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
2013-06-20
2011-09-21
Ombud:
Varor och tjänster:
41: Utbildning relaterad till hälsa.
Reg nr:
513504
Registrerad:
Ans nr:
2011/07175
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2011-09-21
MISTRAL
Prioritet:
1: Begärd från Benelux, 2011-04-27, nr 1224207, 24.
2: Begärd från OHIM, 2011-08-05, nr 010180271, 27.
Mistral International B.V., Industrieweg 4 A, NL- 7641 AT WIERDEN, Nederländerna.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Innehavare:
Ombud:
Varor och tjänster:
18: Väskor för strandhanddukar.
24: Badhanddukar, strandhanddukar, tvättlappar, handdukar, quiltade (vadderade) sängöverkast, quiltade (vadderade)
örngott/kuddöverdrag.
27: Badmattor, gardiner, duschdraperier, köksdraperier, badrumsmattor, mattor, heltäckningsmattor, små mattor, flätade
mattor, bastmattor, linoleum och andra material för täckande av befintliga golv; väggdekorationer (icke textila).
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/3
Reg nr:
513505
Registrerad:
Ans nr:
2011/07176
Ansökningsdatum:
2013-06-20
Figurklass:
Prioritet:
26.01.03; 27.05.21.
1: Begärd från Benelux, 2011-04-27, nr 1224202, 24.
2: Begärd från OHIM, 2011-08-05, nr 010180263, 27.
Mistral International B.V., Industrieweg 4 A, NL- 7641 AT WIERDEN, Nederländerna.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
2011-09-21
Innehavare:
Ombud:
Varor och tjänster:
18: Väskor för strandhanddukar.
24: Badhanddukar, strandhanddukar, tvättlappar, handdukar, quiltade (vadderade) sängöverkast, quiltade (vadderade)
örngott/kuddöverdrag.
27: Badmattor, gardiner, duschdraperier, köksdraperier, badrumsmattor, mattor, heltäckningsmattor, små mattor, flätade
mattor, bastmattor, linoleum och andra material för täckande av befintliga golv; väggdekorationer (icke textila).
Reg nr:
513506
Registrerad:
Ans nr:
2011/08558
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
01.07.12; 04.05.05; 26.04.13; 26.04.14.
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
2013-06-20
2011-11-09
Ombud:
Varor och tjänster:
16: Trycksaker; spelprogram; spelregistreringskvitton; spelkuponger; lottsedlar; spelplaner; vinstkvitton och värdebevis;
marknadsföringsmaterial av papper ingående i klassen.
28: Leksaker; spel.
35: Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; företagsinformation.
36: Finansiella tjänster; monetära tjänster.
41: Vadhållningsverksamhet; sport- och idrottsaktiviteter; anordnande av lotterier; underhållning; hasardspel; kasinon
(hasardspel); speltjänster on-line (via datornätverk).
45: Juridiska tjänster; personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/4
Reg nr:
513507
Registrerad:
Ans nr:
2011/08568
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2011-11-09
ODDSET
Innehavare:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
16: Trycksaker; spelprogram; spelregistreringskvitton; spelkuponger; lottsedlar; spelplaner; vinstkvitton och värdebevis;
marknadsföringsmaterial av papper ingående i klassen.
28: Leksaker; spel.
35: Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; företagsinformation.
36: Finansiella tjänster; monetära tjänster.
41: Vadhållningsverksamhet; sport- och idrottsaktiviteter; anordnande av lotterier; underhållning; hasardspel; kasinon
(hasardspel); speltjänster on-line (via datornätverk).
45: Juridiska tjänster; personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov.
Reg nr:
513508
Registrerad:
Ans nr:
2012/03343
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2012-04-25
LA CUISINE
Innehavare:
Vinia Sweden AB, 18368 Täby, Sverige.
Org. nr: 556690-6052.
Varor och tjänster:
33: Vin.
Reg nr:
513509
Registrerad:
Ans nr:
2012/04889
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2012-06-26
KISTA GALLERIA
Innehavare:
Kista Galleria Kommanditbolag, Danmarksgatan 14, 164 53 Kista, Sverige.
Org. nr: 969661-0089.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
35: Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.
36: Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri; fastighetsförvaltning; uthyrning av
affärscentrum, uthyrning av lokaler.
37: Städning av kommersiella lokaler.
39: Uthyrning av parkeringsplatser, parkeringsgaragetjänster; sophämtning.
41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter,
kulturverksamhet.
42: Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och
forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror.
43: Utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende.
44: Medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; tjänster inom jordbruk,
trädgårdsskötsel och skogsvård.
45: Juridiska tjänster; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; personliga och sociala tjänster utförda för att
tillmötesgå individers behov.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/5
Reg nr:
513510
Registrerad:
Ans nr:
2012/05486
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2012-08-01
yuneek
Innehavare:
Apptrillion handelsbolag, c/o Rodney Lacey, Nynäsvägen 372, 122 34 Enskede, Sverige.
Org. nr: 969757-2874.
Varor och tjänster:
35: Återförsäljartjänster kopplad till kontorsmateriel och pappersvaror; återförsäljning avseende kontorsmateriel tillsammans
med försäljning av pappersvaror, trycksaker, datorutrustning och -kringutrustning samt underhållningsprodukter för hemmet;
återförsäljartjänster i samband med avyttring av möbler; återförsäljartjänster tillhandahållna i varuhus i samband med
avsättning av skönhetsprodukter, toalettartiklar, apparater för hushållsändamål, handverktyg, optiska varor, hemelektrisk- och
elektronisk utrustning.
Reg nr:
513511
Registrerad:
Ans nr:
2012/05689
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2012-08-14
HEALTHY BUSINESS
Innehavare:
Euro Accident Health & Care Insurance AB, Svärdvägen 5, 182 33 Danderyd, Sverige.
Org. nr: 556551-4766.
Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag, Studentgatan 6, 211 38 Malmö, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
9: Magnetiska databärare; inspelningsbara minnesskivor; CD-skivor, DVD:s och andra digitala inspelningsbara media;
mjukvaror; datorprogram (nedladdningsbara mjukvaror); datorspel (program); elektroniska anslagstavlor; elektroniska
tidskrifter (nedladdningsbara); nedladdningsbar programvara i form av mobilapplikationer.
16: Trycksaker; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); datorprogram (pappersremsor och kort för upptagning
av -); nyhetsbrev; tidningar; tidskrifter; tryckta publikationer.
35: Annons- och reklamverksamhet.
36: Försäkringsverksamhet; information, rådgivning och konsultation avseende försäkringar.
38: Telekommunikation; tillhandahållande av tjänster avseende elektroniska anslagstavlor (BBS) och samtalsinrättningar
(chat rooms); kommunikation via portal för att nå information.
41: Undervisnings- och utbildningstjänster; anordnande av handledning/instruktion; rekreationstjänster; arrangerande och
hållande av konferenser, kongresser, seminarium och event; upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej
nedladdningsbara); publicering av elektroniska böcker, tidskrifter och bloggar on-line; utgivning och publicering av
tidningar; information, rådgivning och konsultation avseende utbildning och rekreation.
44: Information, rådgivning och konsultation inom hälsa och arbetsmiljö.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/6
Reg nr:
513512
Registrerad:
Ans nr:
2012/06349
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2012-09-08
Figurklass:
04.05.21.
Beskrivning:
Märket uförs i vitt och svart med blå bakgrund.
Innehavare:
Fred Kalulanga, c/o Havsjö, Östervärnsgatan 1, 212 18 MALMÖ, Sverige.
Varor och tjänster:
9: Musikinspelningar; musikvideoinspelningar; nedladdningsbara musikfiler.
16: Musikpartitur; biljetter.
41: Bokning av biljetter till teater- och andra nöjesföreställningar; produktion av teater- och nöjesföreställningar;
filmproduktion; musikundervisning; publicering av musiktexter och texter till musik; publicering av musik; dans-, musikoch dramaföreställningar; undervisning/utbildning avseende dramatik; kulturverksamhet; organisering av fester för kulturella
ändamål; anordnande av kulturevenemang; anordnande av festivaler kulturella ändamål; produktion av scenshower;
produktion av teaterpjäser; produktion av levande shower; produktion av underhållning i form av tv-serier; produktion av
filmer för bio; regisserande av teatershower; regi eller framförande av pjäser; danstillställningar; organisering av
dansevenemang; anordnande av danstävlingar; anordnande av dansvisningar; arrangemang av dansevenemang; produktion av
underhållningsshower med dansare och sångare; musiktranskribering för andras räkning; komponerande av musik för andras
räkning.
Reg nr:
513513
Registrerad:
Ans nr:
2012/06784
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2012-09-25
Bryggan
Innehavare:
Agaton Kultur & Kommunikation AB, Nordenskiöldsgatan 24, 413 09 Göteborg, Sverige.
Org. nr: 556855-0056.
Rolf Agaton, Nordenskiöldsgatan 24, 413 09 Göteborg, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
41: Utbildning/handledning avseende personal från Socialförvaltning och Skolförvaltning ihop, med syfte att utveckla
gemensamt förhållningssätt och bemötande i skolan.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/7
Reg nr:
513514
Registrerad:
Ans nr:
2012/07668
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2012-10-25
Kompani Perspektiv
Innehavare:
1: Kerstin Hjelm, Rävpasset 3b, 806 35 Gävle, Sverige.
2: Gabriella Brandon-Cox, Norra Skeppargatan 23 b, 803 23 Gävle, Sverige.
Varor och tjänster:
41: Anordnande av instruktionskurser i personlig utveckling; anordnande av personliga utvecklingskurser; kurser i personlig
utveckling; coaching (träning); anordnande av utbildning; anordnande av utbildningskonferenser; anordnande av
utbildningsseminarier; anordnande av utbildningskurser i företagsledning; anordnande av utbildningskurser; ledning av
utbildningskurser; ledning av utbildningskurser i företag; undervisning/utbildning av personal; utbildning för vuxna;
utbildning relaterad till hälsa; handledning; handledning/instruktion av lärare; handledning/instruktion för föräldrar i
organisering av föräldrastödgrupper; handledning/instruktion och undervisning; handledning och instruktion;
instruktion/handledning i kommunikationstekniker.
Reg nr:
513515
Registrerad:
Ans nr:
2012/07702
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
26.04.22; 27.05.24.
Märket är utfört i blått och vitt.
P&B Gardiner Aktiebolag, Bangatan 8, 222 21 Lund, Sverige.
Org. nr: 556309-3847.
Varor och tjänster:
35: Återförsäljning av inredningstextilier och solskydd.
2013-06-20
2012-10-26
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/8
Reg nr:
513516
Registrerad:
Ans nr:
2012/08057
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
26.05.16; 26.15.09.
Academic Work Sweden AB, Drottninggatan 23, 2tr, 582 25 Linköping, Sverige.
Org. nr: 556559-5450.
Hamilton Advokatbyrå Kommanditbolag, Box 715, 101 33 Stockholm, Sverige.
2013-06-20
2012-11-06
Ombud:
Varor och tjänster:
35: Assistans avseende rekrytering och placering av personal; företagsrådgivning avseende rekrytering av personal;
konsultation rörande rekrytering; psykologisk testning vid rekrytering; psykologisk testning vid rekrytering av personal;
rådgivning avseende rekrytering av akademiker; rekrytering av fast personal; rekrytering av personal för datorstöd;
rekrytering av personal; rekrytering av tillfällig teknisk personal; rekrytering (personal -); spridning av information avseende
rekrytering av akademiker.
Reg nr:
513517
Registrerad:
Ans nr:
2012/08062
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2012-11-08
Fastighetssnabben
Innehavare:
Fastighetssnabben AB, Kanalvägen 3, 803 09 Gävle, Sverige.
Org. nr: 556197-7033.
Varor och tjänster:
35: Kontorstjänster nämligen administrering av hyror; redovisningstjänster innefattande upprättande av bokslut.
36: Lägenhetsuthyrning; fastighetsförvaltning.
37: Uppförande/anläggande av byggnationer samt projektledning därtill; reparation/underhåll; installationstjänster;
rådgivning, konsultation samt information för samtliga nämnda tjänster.
42: Energibesiktningar och energirevisioner.
45: Konsultation rörande brandskydd.
Reg nr:
513518
Registrerad:
Ans nr:
2012/08063
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
27.05.01.
Fastighetssnabben AB, Kanalvägen 3, 803 09 Gävle, Sverige.
Org. nr: 556197-7033.
Varor och tjänster:
35: Kontorstjänster nämligen administrering av hyror.
36: Lägenhetsuthyrning; fastighetsförvaltning.
2013-06-20
2012-11-08
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/9
Reg nr:
513519
Registrerad:
Ans nr:
2012/08064
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
26.11.08; 26.11.21; 27.05.21.
Märket är utfört i rött.
Fastighetssnabben AB, Kanalvägen 3, 803 09 Gävle, Sverige.
Org. nr: 556197-7033.
2013-06-20
2012-11-08
Varor och tjänster:
35: Kontorstjänster nämligen administrering av hyror; redovisningstjänster innefattande upprättande av bokslut.
36: Lägenhetsuthyrning; fastighetsförvaltning.
37: Uppförande/anläggande av byggnationer samt projektledning därtill; reparation/underhåll; installationstjänster;
rådgivning, konsultation samt information för samtliga nämnda tjänster.
42: Energibesiktningar och energirevisioner.
45: Konsultation rörande brandskydd.
Reg nr:
513520
Registrerad:
Ans nr:
2012/08391
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2012-11-15
Figurklass:
05.05.21; 26.01.12; 26.01.15; 26.11.12; 27.05.07.
Beskrivning:
Märket är utfört i rött, grönt och gult.
Innehavare:
Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, Nederländerna.
Ombud:
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
29: Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer; sylter;
fruktkompotter; ägg; mjölk och mjölkprodukter; margarin; ätliga oljor och fetter.
30: Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättningar; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål;
bröd, konditorivaror och godsaker; glass; honung, sirap; jäst, bakpulver; salt; senap; vinäger, örtsåser; kryddor; is; fruktsåser.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/10
Reg nr:
513521
Registrerad:
Ans nr:
2012/08471
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2012-11-20
MALACO KOMBIS
Innehavare:
Cloetta Sverige AB, Brogatan 7, 205 42 Malmö, Sverige.
Org. nr: 556674-9155.
Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 4501, 203 20 Malmö, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
30: Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd,
konditorivaror och godsaker, glass, honung, sirap; jäst, bakpulver, salt, senap, vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is.
Reg nr:
513522
Registrerad:
Ans nr:
2012/08472
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2012-11-20
MALACO SURISAR
Innehavare:
Cloetta Sverige AB, Brogatan 7, 205 42 Malmö, Sverige.
Org. nr: 556674-9155.
Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 4501, 203 20 Malmö, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
30: Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd,
konditorivaror och godsaker, glass, honung, sirap; jäst, bakpulver, salt, senap, vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is.
Reg nr:
513523
Registrerad:
Ans nr:
2012/08680
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2012-11-27
MAYOFRAICHE
Innehavare:
AAK Dalby AB, Box 74, 247 24 Dalby, Sverige.
Org. nr: 556236-0478.
Zacco Sweden AB, Box 4289, 203 14 Malmö, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
29: Mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter; fetthaltiga blandningar för livsmedel; vegetabiliska oljor och fetter
(ätbara) för livsmedelsindustrin; buljonger och buljongpreparat.
30: Vinäger; marinader; chutneys; senap; ketchup; smaksättningar, smaktillsatser, kryddor och kryddblandningar.
Reg nr:
513524
Registrerad:
Ans nr:
2012/09033
Ansökningsdatum:
REPASFALT
Innehavare:
NCC Roads Holding AB, 170 80 Solna, Sverige.
Org. nr: 556144-6732.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
19: Asfaltsblandning som kan bearbetas och tillverkas i kallt tillstånd.
37: Reparation av vägar.
2013-06-20
2012-12-11
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/11
Reg nr:
513525
Registrerad:
Ans nr:
2012/09226
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
15.09.01; 15.09.10.
Göta Energi AB, Bultgatan 40, 442 40 Kungälv, Sverige.
Org. nr: 556193-5585.
Zacco Sweden AB, P.O. Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
2013-06-20
2012-12-17
Ombud:
Varor och tjänster:
35: Marknadsföring av energitjänster, återförsäljning av el.
36: Finansiella konsultationstjänster inom energiområdet; konsultationer avseende finansiering av energiprojekt. Mäkleri av
utsläppsrättigheter; finansiell förvaltning av lös egendom; finansiell förvaltning. Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster;
monetära tjänster; mäklartjänster, inklusive mäklartjänster avseende energi.
38: Telekommunikationer, nämligen datorstödd överföring av meddelanden och bilder, kommunikationer via datorterminaler
och telefoni, elektronisk post, datorstödd överföring av betalningsuppdrag.
39: Distribution av energi och el, lagring, distribution, transport och leverans av energi och el, kundinformation inom
energiområdet.
42: Energibesparing (konsultation inom -); energirevisioner, ingående i klassen; konsultation inom energibesparing;
professionell konsultation avseende energieffektivitet i byggnader; rådgivning avseende energieffektivitet; rådgivning
avseende energianvändning, ingående i klassen; registrering av data avseende energiförbrukning i byggnader, ingående i
klassen; utveckling av integrerande energikoncept.
Reg nr:
513526
Registrerad:
Ans nr:
2012/09345
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2012-12-27
Klustr
Innehavare:
Fileon AB, Tallåsvägen 11, 191 41 Sollentuna, Sverige.
Org. nr: 556916-6365.
Jan Kempny, c/o Juristfirman Jan Kempny, Grev Turegatan 73, 114 38 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
9: Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder, magnetiska databärare;
inspelningsbara minnesskivor; CD-skivor; DVD's och andra inspelningsbara minnesskivor; CD skivor; DVD's och andra
digitala inspelningsbara media; mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner,
databehandlingsutrustningar; datorer; mjukvaror; eldsläckningsapparater. Elektroniska publikationer; datorprogram och
dataprogramvara; programvara med åtkomst eller som kan laddas ned från internet eller andra dator- eller
kommunikationsnät; kommunikationsprogramvara; programvara för skapande eller användande av bilder som representerar
individer eller föremål; programvara för att matcha attribut hos en person som använder databas, datorspelprogramvara;
datorspelprogram; CD-, CD-romskivor, DVD-skivor; digitala, elektroniska, optiska och magnetiska databärare; digitala,
elektroniska, optiska och magnetiska dataregistreringsmedel; inspelningar/ upptagningar med data, ljud, bild, spel, grafik,
text, program och information, grammofonskivor, skivor, band, kasetter, patroner och kort, alla innehållande eller avsedda att
innehålla data, ljud, bilder, spel, grafik, text, program eller information.; datorspel (programvaror); datorprogram
[nedladdningsbara mjukvaror]; datorprogram för databaser; digitala fotoramar; DVD spelare; elektroniska tidskrifter
[nedladdningsbara]; fodral för laptops/datorer; handledsstöd för användning vid datorer; trådlöst kommunikationsnät eller
datorbaserad system; laptopväskor MP3 spelare; programvaror i form av appar; nedladdningsbar app.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/12
16: Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker, bokbinderimaterial; fotografier;
pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial), konstnärsmaterial; kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och
undervisningsmaterial (ej apparater), plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser), trycktyper, klichéer.
Trycksaker; tryckta publikationer, instruktions- och undervisningsmaterial; annons-, reklam- och promotionsmaterial;
böcker, bildböcker, tidskrifter, periodiska publikationer och bilagor; broschyrer och kataloger; faktablad, pamfletter och
broschyrer; användarhandböcker; papper och pappersartiklar; papp och artiklar av papp; pappersvaror (skriv- och
kontorsmaterial) inkluderande pennor, blyertspennor, färgkritor, pennfodral, suddgummin, linjaler, affischer, märkpennor,
pennvässare, tavlor och tryck, klistermärken, dagböcker och kalendrar.
25: Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.
28: Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgransprydnader.
35: Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster. Bearbetning, lagring,
framtagning och/eller kontroll av datoriserad information; datasökning i datafiler (för tredje man); datoriserad
databashantering; datoriserad datahantering; datoriserad filhantering; datoriserad registerhantering; E-businesslösningar; Ehandelslösningar; inmatning, bearbetning, kontroll, lagring och/eller framtagning av uppgifter i databaser; skanning av
dokument; systematisering av information i databaser; uthyrning av annonseringstider på kommunikationsmedia.
38: Telekommunikation; telekommunikationstjänster; meddelandetjänster; upplåtande av åtkomst av system för elektronisk
post; kommunikationstjänster för elektronisk överföring av bilder som representerar individuella personers karaktär,
utsändningstjänster; televisionssändning; kabeltelevisionssändning; videosändning; ljudsändning; radiosändning; utsändning
av program via ett trådlöst kommunikationsnät; utsändning av program via datornät; elektronisk leverans av text, bilder och
fotografier via datornät; chatrum på internet, socialt nätverk; accesstjänster till telekommunikationsnätverk;
bredbandskommunikation; datorstödd sändning/överföring av meddelanden och bilder; digitala överföringstjänster och
sändningstjänster via internet; elektroniska anslagstaveltjänster [telekommunikationstjänster]; informationstjänster avseende
elektronisk post; informationstjänster avseende åtkomst till datanätverk/internet; internetleverantörstjänster, nämligen
upplåtande av åtkomst till datornätverk; IP-kommunikationstjänster (Internet Protocol); kommunikation via portal för att nå
information; kommunikationer via datorterminaler; nätleverantörer/ internetleverantörstjänster, nämligen upplåtande av
åtkomst till nätverk; routing- och kopplingstjänster inom telekommunikation; sändning (kontinuerlig) av film och program
via datornät - analogt med kabel-TV-sändning; sändning av meddelanden över elektroniska media; sändning av videofilm;
telekommunikation, nämligen upplåtande av åtkomst till distribuerade databaser; telekonferenstjänster; upplåtande av
internet chattrum; upplåtande av online-forum; upplåtande av telekommunikationsanslutningar till ett globalt datornätverk ;
upplåtande av åtkomst till databaser (telekommunikationstjänst); upplåtande av åtkomst till databaser innehållande film och
spel för beställning; upplåtande av åtkomst till datornätverk (telekommunikationstjänst); upplåtande av åtkomst till
elektroniska anslagstavlor; upplåtande av åtkomst till elektroniska butiker (telekommunikation); upplåtande av
telekommunikationskanaler för teleshoppingtjänster; uthyrning av modem/telekommunikationsutrustningar; uthyrning av
telekommunikationslinjer för åtkomst till datanätverk; uthyrning av åtkomsttid till globala datornätverk;
videokonferenstjänster; WAP-kommunikationstjänster; överföring och/eller sändning av databasinformation via telenät;
tjänster avseende kommunikation.
41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion: underhållning; sport- och idrottsaktiviteter;
kulturverksamhet; tjänster avseende underhållning; tjänster i samband med elektroniska spel; tjänster avseende elektroniska
spel via internet eller andra dator- eller telekommunikationsnät; information avseende underhållning och elektroniska spel;
underhållning via television; underhållning via interaktiv television: produktion tv-program; produktion av interaktiva tvprogram, underhållning medelst filmer; filmproduktion; distribution av filmer; redigering av filmer; datautbildning; digitala
bildhanteringstjänster; elektronisk skrivbordspublicering/desktop-publicering; informationstjänster avseende interaktiva spel;
publicering av elektroniska böcker och tidskrifter on-line; publicering/utgivning av datamedia; speltjänster tillhandahållna
on-line [för datornätverk]; undervisning i datorprogrammering; upplåtande av elektroniska publikationer on-line [ej
nedladdningsbara]; uthyrning av film, spel via internet.
42: Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och
forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvara och mjukvara; datorkonsulttjänster; datorkonvertering av
datorprogram och data [ej fysisk konvertering]; datorsystemanalyser; datorprogrammering; design av datormaskinvaror;
design/utformning av datormjukvaror/webbsidor/webbsajter; design av datorsystem; duplicering av datorprogram Installation
av datormjukvaror/datorprogramvaror; konsulttjänster avseende datormaskinvaror; konsulttjänster avseende datormjukvaror;
konsulttjänster avseende informationsteknologi; konsulttjänster avseende webbdesign; konvertering av data och dokument
från fysisk till elektronisk media ; molntjänster (SaaS); nätverkstekniska tjänster; nätverksövervakningstjänster;
serverhotelltjänster (hosting); skanning av dokument; skapande och underhållande av webbsidor för andra; underhåll av
datormjukvaror/datorprogramvaror; uppdatering av datormjukvaror/datorprogramvaror; upplåtande av sökmotorer för
internet; upplåtande av utrymme på webbservrar/webbsajter (webbhotell); uthyrning av datormaskinvara/kringutrustning till
datorer/datorer; uthyrning av datormjukvaror/datorprogramvaror; uthyrning av webbservrar; Webbhotelltjänster (hosting);
återhämtning av datainformation - back up-tjänster.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/13
Reg nr:
513527
Registrerad:
Ans nr:
2012/09352
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2012-12-28
RETRO
Innehavare:
Rådmansgatan Bar AB, Sveavägen 55, 11359 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556836-1348.
Varor och tjänster:
43: Restauranger; barer.
Reg nr:
513528
Registrerad:
Ans nr:
2013/00083
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
05.03.11; 27.03.11.
Märket utförs i grönt.
IKC Pension AB, Rundelsgatan 14, 211 36 MALMÖ, Sverige.
Org. nr: 556641-8785.
Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö, Sverige.
2013-06-20
2013-01-07
Ombud:
Varor och tjänster:
36: Bank-, finans- och försäkringstjänster; försäkringsförmedling; finansiell förvaltning av fonder; finansiell
värdepappersförvaltning; finansiella tjänster avseende värdepapper; investeringstjänster avseende värdepapper;
rådgivningstjänster avseende värdepapper ingående i klassen; värdepappersförvaltning; finansiell förvaltning av pensioner;
finansiell rådgivning avseende pension; försäkringsverksamhet avseende pensionsfonder; förvaltning av pensionsfonder;
pensionstjänster; rådgivning avseende investeringar för pensionering; rådgivning avseende pensioner (finansiella tjänster).
Reg nr:
513529
Registrerad:
Ans nr:
2013/00088
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-01-07
Heavenly ink tattoo
Innehavare:
1: Jens Bergström, Bivagen 1, 184 38 Åkersberga, Sverige.
2: Jens Eric Bergström med firma JB Tattoo Art Sthlm, c/o Jens Bergström, Bergavägen 8H,
184 30 Åkersberga, Sverige.
Varor och tjänster:
44: Tatuering; tatueringstjänster.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/14
Reg nr:
513530
Registrerad:
Ans nr:
2013/00728
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
20.05.25; 26.01.06; 26.04.12.
Västsvenska Idrottsförbundet, Kvibergsvägen 5, 415 82 GÖTEBORG, Sverige.
Org. nr: 857200-7774.
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 11918, 404 39 Göteborg, Sverige.
2013-06-20
2013-01-30
Ombud:
Varor och tjänster:
9: Spel i form av datorprogram, mjukvaror.
16: Papper och papp samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; pappersvaror (skriv- och kontorsmateriel);
tryckalster; spelkuponger, lottsedlar och spelregistreringskvitton; trycksaker.
28: Spel och leksaker; spelkort.
35: Annons- och reklamverksamhet; återförsäljartjänster inom lotterier.
36: Finansiell verksamhet; finansiella tjänster avseende lotteriverksamhet.
41: Underhållning; anordnande av tävlingar; sport- och kulturverksamheter; sport- och idrottsaktiviteter; produktion av TVprogram och vadhållningsprogram; anordnande av lotterier, spel, hasardspelstjänster, vadhållningsverksamhet och
speltjänster on-line.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/15
Reg nr:
513531
Registrerad:
Ans nr:
2013/01088
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
01.15.15; 26.01.13.
Märket utförs i svart, vitt, blått och orange.
Ikaros Cleantech AB, Sofiedalsvägen 1, 238 37 Oxie, Sverige.
Org. nr: 556416-7418.
Valea AB, Box 7086, 103 87 Stockholm, Sverige.
2013-06-20
2013-02-11
Ombud:
Varor och tjänster:
1: Absorberande cellulosa, avfettningsmedel för användning i tillverkningsprocesser, absorptionsmaterial för oljor, fett,
kemikalier, sorbenter och granulat huvudsakligen av kemikalier nämligen polyolefin.
6: Fat, och förvaringsskåp av metall för industriella ändamål; behållare av metall eller huvudsakligen av metall för
industriella ändamål avsedda för förvaring och transport, även dylika med häll-pump- och avtappningsanordningar; behållare
för sortering av avfall; förvaringskärl, uppsamlingskar och kar av metall; uppsamlingskärl av metall; containrar av metall;
metalltankar, förpackningsbehållare av metall för avfall; förpackningsbehållare för industriella ändamål av metall;
avfallsbehållare av metall; papperskorgar och självsläckande papperskorgar av metall; byggnadsmaterial av metall; flyttbara
byggnader (byggnationer) av metall; mellanväggar av metall; golv, golvbeläggningsplattor och golvplattor av metall;
godspallar, transportpallar, lastpallar och fatpallar av metall; kassaskåp; brandsäkra skåp och behållare av metall; depåer för
farligt gods av metall; nycklar; hållare, lastskenor, lastramper galler, hyllor för lagring, lagerställningar och ställningar, allt
av metall; förslutningar av metall för behållare; rör av metall; icke-elektriska kablar och metalltrådar; artiklar av oädla
metaller ej ingående i andra klasser.
8: Handdrivna verktyg och handredskap för industriella ändamål; handdrivna verktyg och handredskap för industriella
ändamål nämligen fatöppnare, fatpumpar, fattänger och fatnycklar; handdrivna verktyg, manuella fatverktyg, manuella
lyftverktyg, manuella handverktyg; skiftnycklar, skruvnycklar; knivar; manuella lyft- och vändanläggningar för gods avsedda
för industriella ändamål [handdrivna verktyg]; manuella lyft- och vändanläggningar för fat [handdrivna verktyg].
9: Apparater och instrument för besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning) och livräddning; apparater
och instrument för reglering eller kontrollering av elektricitet; fläktar för centralenheter, eldsläckningsapparater;
gasdetekteringsapparater, apparater och instrument för brandsäkerhet; apparater och instrument för gasskydd och
brandsäkerhet i form av larmanläggningar; skyddskläder för skydd mot skador, strålning och eld, skyddsdräkter, kläder
specialgjorda för laboratorier; asbestkläder och asbesthandskar för skydd mot olyckor och eld; elektriskt uppvärmda kläder;
skyddshjälmar, skyddshandskar, skyddsmasker, bländskyddsglasögon, bländskyddsskärmar, bländskyddsvisir, skyddsvisir
för arbetare.
19: Byggnadsmaterial (ej av metall); flyttbara byggnader (byggnationer) ej av metall; företagsinredningsmaterial bestående
av icke-metalliska galler, ställningar, lastskenor och lastrampen depåer för farligt gods (byggnationer), ej av metall;
plastgaller; mellanväggar, golv, golvplattor och golvbeläggningsplattor ej av metall; styva rör (ej av metall) för byggnation.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/16
20: Möbler för arbetsplatsen möbler avsedda för industriella inredningar; varor av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben,
elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast (ej
ingående i andra klasser); fat, kar, uppsamlingskar, uppsamlingskärl, containrar, hinkar, avfallsbehållare ingående i klass 20;
förpackningsbehållare för avfall, ej av metall; papperskorgar, självsläckande papperskorgar; tankar ej av metall eller murade
avsedda för industriella ändamål; behållare ej av metall för industriella ändamål och avsedda för förvaring och transport,
även dylika med häll- pump- och avtappningsanordningar; behållare för sortering av avfall; depåer för farligt gods; fat
(tunnor) av polyetylen; ställningar, hållare, lastskenor, galler, lagerställningar, hyllor, hållare och lastramper ej av metall och
ingående i klass 20; förvaringskärl, ej av metall eller murbruk; lastpallar, ej av metall; transportpallar, godspallar, fatpallar
och lastpallar ej av metall; hyllor för lagring; förslutningar, ej av metall för behållare; skåp; förvaringsskåp för industriella
ändamål; förvaringskärl ej av metall eller murbruk ingående i klassen.
35: Pr-tjänster, annonsverksamhet; uthyrning och spridning av annons- och reklammaterial, uthyrning av annonsutrymmen;
anordnande av utställningar för kommersiella ändamål och marknadsföringsändamål, varudemonstration; importexportagenturverksamhet; sammanställande av varusortiment för annans räkning; återförsäljning av fat, och förvaringsskåp
av metall för industriella ändamål, behållare av metall eller huvudsakligen av metall för industriella ändamål avsedda för
förvaring och transport, även dylika med häll- pump- och avtappningsanordningar; behållare för sortering av avfall;
förvaringskärl, uppsamlingskar och kar av metall, uppsamlingskärl av metall, containrar av metall, metalltankar,
förpackningsbehållare av metall för avfall, förpackningsbehållare för industriella ändamål av metall, avfallsbehållare av
metall, hinkar, papperskorgar och självsläckande papperskorgar av metall, byggnadsmaterial av metall, flyttbara byggnader
(byggnationer) av metall, mellanväggar av metall, golv, golvbeläggningsplattor och golvplattor av metall, godspallar,
transportpallar, lastpallar och fatpallar av metall, kassaskåp, brandsäkra skåp och behållare av metall, depåer för farligt gods
av metall, nycklar, hållare, lastskenor, lastramper galler, hyllor för lagring, lagerställningar och ställningar, allt av metall,
förslutningar av metall för behållare, rör av metall, icke-elektriska kablar och metalltrådar, artiklar av oädla metaller ej
ingående i andra klasser, handdrivna verktyg och handredskap för industriella ändamål, handdrivna verktyg och handredskap
för industriella ändamål nämligen fatöppnare, fatpumpar, fattänger och fatnycklar, handdrivna maskinverktyg, manuella fatoch lyftverktyg, manuella handverktyg, skiftnycklar, skruvnycklar, knivar, manuella lyft- och vändanläggningar för gods
avsedda för industriella ändamål, manuella lyft- och vändanläggningar för fat, lyft och bärremmar; apparater och instrument
för besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning) och livräddning; apparater och instrument för reglering
eller kontrollering av elektricitet, apparater och instrument bestående i fläktanordningar, eldsläckningsapparater, apparater
och instrument för gasskydd, apparater och instrument för brandsäkerhet, apparater och instrument för gasskydd och
brandsäkerhet i form av larmanläggningar, skyddskläder för skydd mot skador, strålning och eld, skyddsdräkter, kläder
specialgjorda för laboratorier, asbestkläder och asbesthandskar för skydd mot olyckor och eld, elektriskt uppvärmda kläder,
skyddshjälmar, skyddshandskar, skyddsmasker, bländskyddsglasögon, bländskyddsskärmar, bländskyddsvisir, skyddsvisir
för arbetare, byggnadsmaterial (ej av metall), flyttbara byggnader (byggnationer) ej av metall, företagsinredningsmaterial
bestående av galler, ställningar, lastskenor och lastramper, depåer för farligt gods (byggnationer; plastgaller, mellanväggar,
golv, golvplattor och golvbeläggningsplattor ej av metall, styva rör (ej av metall) för byggnation, möbler för arbetsplatser,
möbler avsedda för industriella inredningar, varor av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal,
bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast (ej ingående i andra klasser), fat, kar,
uppsamlingskar, uppsamlingskärl, containrar, avfallsbehållare, förpackningsbehållare för avfall, papperskorgar,
självsläckande papperskorgar, tankar ej av metall eller murade avsedda förindustriella ändamål, behållare ej av metall för
industriella ändamål och avsedda för förvaring och transport, även dylika med häll-pump- och avtappningsanordningar;
behållare för sortering av avfall, depåer för farligt gods, fat av polyetylen, ställningar, hållare, lastskenor, galler,
lagerställningar, hyllor, hållare och lastramper ej av metall, förvaringskärl, ej av metall eller murbruk, lastpallar, ej av metall,
transportpallar, godspallar, fatpallar och lastpallar ej av metall, hyllor för lagring, förslutningar, ej av metall för behållare,
skåp, förvaringsskåp för industriella ändamål, förvaringskärl ej av metall eller murbruk, hydrauliska lyftanordningar för gods,
lyftverktyg (maskinella), maskinverktyg, handverktyg, andra än handdrivna, verktyg (maskindelar), pumpar;
industridammsugare, hörselskydd, kranar, säckkärror, godskärror, trattar, kannor, avfallstunnor, säckar och påsar (ej ingående
i andra klasser), mattor, askkoppar.
Reg nr:
513532
Registrerad:
Ans nr:
2013/01091
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-02-12
IKAROS CLEANTECH
Innehavare:
Ikaros Cleantech AB, Sofiedalsvägen 1, 238 37 Oxie, Sverige.
Org. nr: 556416-7418.
Valea AB, Box 7086, 103 87 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
1: Absorberande cellulosa, avfettningsmedel för användning i tillverkningsprocesser, absorptionsmaterial för oljor, fett,
kemikalier, sorbenter och granulat huvudsakligen av kemikalier nämligen polyolefin.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/17
6: Fat, och förvaringsskåp av metall för industriella ändamål; behållare av metall eller huvudsakligen av metall för
industriella ändamål avsedda för förvaring och transport, även dylika med häll-pump- och avtappningsanordningar; behållare
för sortering av avfall; förvaringskärl, uppsamlingskar och kar av metall; uppsamlingskärl av metall; containrar av metall;
metalltankar; förpackningsbehållare av metall för avfall; förpackningsbehållare för industriella ändamål av metall;
avfallsbehållare av metall; papperskorgar och självsläckande papperskorgar av metall; byggnadsmaterial av metall; flyttbara
byggnader (byggnationer) av metall; mellanväggar av metall; golv, golvbeläggningsplattor och golvplattor av metall;
godspallar, transportpallar, lastpallar och fatpallar av metall; kassaskåp; brandsäkra skåp och behållare av metall; depåer för
farligt gods av metall; nycklar; hållare, lastskenor, lastramper galler, hyllor för lagring, lagerställningar och ställningar, allt
av metall; förslutningar av metall för behållare; rör av metall; icke-elektriska kablar och metalltrådar; artiklar av oädla
metaller ej ingående i andra klasser.
8: Handdrivna verktyg och handredskap för industriella ändamål; handdrivna verktyg och handredskap för industriella
ändamål nämligen fatöppnare, fatpumpar, fattänger och fatnycklar; handdrivna verktyg, manuella fatverktyg, manuella
lyftverktyg, manuella handverktyg; skiftnycklar, skruvnycklar; knivar; manuella lyft- och vändanläggningar för gods avsedda
för industriella ändamål [handdrivna verktyg]; manuella lyft- och vändanläggningar för fat [handdrivna verktyg].
9: Apparater och instrument för besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning) och livräddning; apparater
och instrument för reglering eller kontrollering av elektricitet; fläktar för centralenheter, eldsläckningsapparater;
gasdetekteringsapparater, apparater och instrument för brandsäkerhet; apparater och instrument för gasskydd och
brandsäkerhet i form av larmanläggningar; skyddskläder för skydd mot skador; strålning och eld, skyddsdräkter, kläder
specialgjorda för laboratorier; asbestkläder och asbesthandskar för skydd mot olyckor och eld; elektriskt uppvärmda kläder;
skyddshjälmar, skyddshandskar, skyddsmasker, bländskyddsglasögon, bländskyddsskärmar, bländskyddsvisir, skyddsvisir
för arbetare.
19: Byggnadsmaterial (ej av metall); flyttbara byggnader (byggnationer) ej av metall; företagsinredningsmaterial bestående
av icke-metalliska galler, ställningar, lastskenor och lastrampen depåer för farligt gods (byggnationer), ej av metall;
plastgaller; mellanväggar, golv, golvplattor och golvbeläggningsplattor ej av metall; styva rör (ej av metall) för byggnation.
20: Möbler för arbetsplatser; möbler avsedda för industriella inredningar; varor av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben,
elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast (ej
ingående i andra klasser); fat, kar, uppsamlingskar, uppsamlingskärl, containrar, hinkar, avfallsbehållare ingående i klass 20;
förpackningsbehållare för avfall, ej av metall; papperskorgar, självsläckande papperskorgar; tankar ej av metall eller murade
avsedda för industriella ändamål; behållare ej av metall för industriella ändamål och avsedda för förvaring och transport,
även dylika med häll- pump- och avtappningsanordningar; behållare för sortering av avfall; depåer för farligt gods; fat
(tunnor) av polyetylen; ställningar, hållare, lastskenor, galler, lagerställningar, hyllor, hållare och lastramper ej av metall och
ingående i klass 20; förvaringskärl, ej av metall eller murbruk; lastpallar, ej av metall; transportpallar, godspallar, fatpallar
och lastpallar ej av metall; hyllor för lagring; förslutningar, ej av metall för behållare; skåp; förvaringsskåp för industriella
ändamål; förvaringskärl ej av metall eller murbruk ingående i klassen.
35: Pr-tjänster, annonsverksamhet; uthyrning och spridning av annons- och reklammaterial, uthyrning av annonsutrymmen;
anordnande av utställningar för kommersiella ändamål och marknadsföringsändamål, varudemonstration; importexportagenturverksamhet; sammanställande av varusortiment för annans räkning; återförsäljning av fat, och förvaringsskåp
av metall för industriella ändamål, behållare av metall eller huvudsakligen av metall för industriella ändamål avsedda för
förvaring och transport, även dylika med häll- pump- och avtappningsanordningar; behållare för sortering av avfall;
förvaringskärl, uppsamlingskar och kar av metall, uppsamlingskärl av metall, containrar av metall, metalltankar,
förpackningsbehållare av metall för avfall, förpackningsbehållare för industriella ändamål av metall, avfallsbehållare av
metall, hinkar, papperskorgar och självsläckande papperskorgar av metall, byggnadsmaterial av metall, flyttbara byggnader
(byggnationer) av metall, mellanväggar av metall, golv, golvbeläggningsplattor och golvplattor av metall, godspallar,
transportpallar, lastpallar och fatpallar av metall, kassaskåp, brandsäkra skåp och behållare av metall, depåer för farligt gods
av metall, nycklar, hållare, lastskenor, lastramper galler, hyllor för lagring, lagerställningar och ställningar, allt av metall,
förslutningar av metall för behållare, rör av metall, icke-elektriska kablar och metalltrådar, artiklar av oädla metaller ej
ingående i andra klasser, handdrivna verktyg och handredskap för industriella ändamål, handdrivna verktyg och handredskap
för industriella ändamål nämligen fatöppnare, fatpumpar, fattänger och fatnycklar, handdrivna maskinverktyg, manuella fatoch lyftverktyg, manuella handverktyg, skiftnycklar, skruvnycklar, knivar, manuella lyft- och vändanläggningar för gods
avsedda för industriella ändamål, manuella lyft- och vändanläggningar för fat, lyft och bärremmar; apparater och instrument
för besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning) och livräddning; apparater och instrument för reglering
eller kontrollering av elektricitet, apparater och instrument bestående i fläktanordningar, eldsläckningsapparater, apparater
och instrument för gasskydd, apparater och instrument för brandsäkerhet, apparater och instrument för gasskydd och
brandsäkerhet i form av larmanläggningar, skyddskläder för skydd mot skador, strålning och eld, skyddsdräkter, kläder
specialgjorda för laboratorier, asbestkläder och asbesthandskar för skydd mot olyckor och eld, elektriskt uppvärmda kläder,
skyddshjälmar, skyddshandskar, skyddsmasker, bländskyddsglasögon, bländskyddsskärmar, bländskyddsvisir, skyddsvisir
för arbetare, byggnadsmaterial (ej av metall), flyttbara byggnader (byggnationer) ej av metall, företagsinredningsmaterial
bestående av galler, ställningar, lastskenor och lastramper, depåer för farligt gods (byggnationer; plastgaller, mellanväggar,
golv, golvplattor och golvbeläggningsplattor ej av metall, styva rör (ej av metall) för byggnation, möbler för arbetsplatser,
möbler avsedda för industriella inredningar, varor av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal,
bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast (ej ingående i andra klasser), fat, kar,
uppsamlingskar, uppsamlingskärl, containrar, avfallsbehållare, förpackningsbehållare för avfall, papperskorgar,
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/18
självsläckande papperskorgar, tankar ej av metall eller murade avsedda förindustriella ändamål, behållare ej av metall för
industriella ändamål och avsedda för förvaring och transport, även dylika med häll-pump- och avtappningsanordningar;
behållare för sortering av avfall, depåer för farligt gods, fat av polyetylen, ställningar, hållare, lastskenor, galler,
lagerställningar, hyllor, hållare och lastramper ej av metall, förvaringskärl, ej av metall eller murbruk, lastpallar, ej av metall,
transportpallar, godspallar, fatpallar och lastpallar ej av metall, hyllor för lagring, förslutningar, ej av metall för behållare,
skåp, förvaringsskåp för industriella ändamål, förvaringskärl ej av metall eller murbruk, hydrauliska lyftanordningar för gods,
lyftverktyg (maskinella), maskinverktyg, handverktyg, andra än handdrivna, verktyg (maskindelar), pumpar;
industridammsugare, hörselskydd, kranar, säckkärror, godskärror, trattar, kannor, avfallstunnor, säckar och påsar (ej ingående
i andra klasser), mattor, askkoppar.
Reg nr:
513533
Registrerad:
Ans nr:
2013/01395
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-02-23
CastorPollux
Innehavare:
Varor och tjänster:
25: Kläder.
Henric Dahl, Pusterviksgatan 15, 41301 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
513534
Registrerad:
Ans nr:
2013/01516
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-02-27
VIRUGUARD
Innehavare:
CCS Healthcare AB, Tunavägen 277 B, 781 73 Borlänge, Sverige.
Org. nr: 556335-4439.
L-O Lundquist Patentbyrå Aktiebolag, Box 80, 651 03 Karlstad, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
3: Rengöringspreparat i form av skum; desinficerande tvål.
5: Desinfektionsmedel för hygieniska ändamål.
Reg nr:
513535
Registrerad:
Ans nr:
2013/01679
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-03-01
PRIS FANGA
Innehavare:
Spielo International Canada ULC, 328 Urquhart Avenue, E1H R6 Moncton, New Brunswik,
Canada.
Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
9: Datorprogram för elektronik och elektroniska apparater för spel, nöjen och/eller ändamål för underhållning;
datorprogramvara för datorspel på internet och för spel på mobiltelefoner; programvara för online-spel, trådlösa och mobila
enheter; integrerade kretskort (smartcards); räkneapparater i myntstyrda apparater och delar till sådana varor.
28: Elektriska och elektroniska mynt och pollettstyrda nöjesmaskiner och underhållningsmaskiner; elektriska och
elektroniska apparater för spel, nöjen och underhållningsändamål; myntstyrda spelmaskiner, underhållnings- och
lotterimaskiner; automatiska spelmaskiner.
41: Upplåtande av direktanslutna datorspel på internet, kasinoinrättningar; upplåtande av jackpotsystem som innehåller en
eller flera spelautomathallar, såsom en jackpot eller ett pris med ett fast minimivärde som ökar tills jackpoten vinns.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/19
Reg nr:
513536
Registrerad:
Ans nr:
2013/01680
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-03-01
STENENS HEMLIGHED
Innehavare:
Spielo International Canada ULC, 328 Urquhart Avenue, E1H R6 Moncton, New Brunswik,
Canada.
Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
9: Datorprogram för elektronik och elektroniska apparater för spel, nöjen och/eller ändamål för underhållning;
datorprogramvara för datorspel på internet och för spel på mobiltelefoner; programvara för online-spel, trådlösa och mobila
enheter; integrerade kretskort (smartcards); räkneapparater i myntstyrda apparater och delar till sådana varor.
28: Elektriska och elektroniska mynt och pollettstyrda nöjesmaskiner och underhållningsmaskiner; elektriska och
elektroniska apparater för spel, nöjen och underhållningsändamål; myntstyrda spelmaskiner, underhållnings- och
lotterimaskiner; automatiska spelmaskiner.
41: Upplåtande av direktanslutna datorspel på internet, kasinoinrättningar; upplåtande av jackpotsystem som innehåller en
eller flera spelautomathallar, såsom en jackpot eller ett pris med ett fast minimivärde som ökar tills jackpoten vinns.
Reg nr:
513537
Registrerad:
Ans nr:
2013/02070
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-03-16
The Winery
Innehavare:
Varor och tjänster:
43: Hotell.
Jan Malmström med enskilda firman Malmström Design, Valla Ängshagen, 64692 Gnesta, Sverige.
Reg nr:
513538
Registrerad:
Ans nr:
2013/02078
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-03-16
BLUNDLUND
Innehavare:
Varor och tjänster:
16: Barnböcker.
28: Leksaker.
Moa Bartling, Heleneborgsgatan 9, 11731 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
513539
Registrerad:
Ans nr:
2013/02080
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-03-16
Hyup
Innehavare:
MedPre AB, Hornsgatan 57, 118 49 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556849-3463.
Varor och tjänster:
5: Förband (medicinska); förband (kirurgiska -); desinficerande förbandsmaterial.
Reg nr:
513540
Registrerad:
Ans nr:
2013/02081
Ansökningsdatum:
Meg-effekt
Innehavare:
MedPre AB, Hornsgatan 57, 118 49 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556849-3463.
Varor och tjänster:
5: Förband (medicinska); förband (kirurgiska -); steriliserade förband.
2013-06-20
2013-03-16
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/20
Reg nr:
513541
Registrerad:
Ans nr:
2013/02083
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-03-16
Trosa Rosteri
Innehavare:
Jessica Gustâv, Durkgatan 12, 61935 Trosa, Sverige.
Varor och tjänster:
11: Apparater för rostning av kaffebönor; automatiska installationer för tillagning av kaffe; bryggare (kaffe -), elektriska;
elektriska kaffeautomater; elektriska kaffebryggare; elektriska kaffebryggare för hushållsbruk; elektriska kaffefiltrerare;
elektriska kaffemaskiner; elektriska kaffepannor; elektriska kaffepannor med filtreringsapparat; elektriska kafferostare; filter
(kaffe -), elektriska; kaffekokare för catering; kaffemaskiner; kafferostare; kafferostningsapparater; kafferostningsugnar;
rostare (kaffe -).
30: Artificiellt kaffe; blandningar av kaffe; blandningar av kaffe och cikoria; blandningar av kaffe och malt; blandningar av
kaffeessenser och kaffe extrakt; blandningar av maltkaffe med kaffe; blandningar av maltkaffeextrakt med kaffe; cikoria för
användning som kaffeersättning; cikoria [kaffeersättning]; cikoria och cikoria-blandningar, allt avsett som kaffeersättning;
cikoria och cikoriablandningar, alla för användning som kaffeersättning; cikoria och cikoriablandningar, alla som
kaffeersättning; cikoriabaserade kaffeersättningar; cikoriablandningar för användning som kaffeersättning; cikoriaextrakt för
användning som kaffeersättning; cikoriapreparat för användning som ersättning för kaffe; drycker baserade på kaffe; drycker
bestående huvudsakligen av kaffe; drycker gjorda av kaffe; drycker (kaffebaserade -); filter i form av papperspåsar fyllda
med kaffe; frystorkat kaffe; hela kaffebönor; isdrycker baserade på kaffe; kaffe; kaffe i bryggd form; kaffe i mald form;
kaffe- och teersättningar; kaffe (rostat, i pulver-, korn- eller dryckesform); kaffe, te, kakao och kaffeersättningar;
kaffebaserade drycker; kaffebaserade drycker innehållande mjölk; kaffebaserade fyllningar; kaffebaserade preparat för
framställning av drycker; kaffeblandningar; kaffebönor; kaffedrycker; kaffedrycker med mjölk; kaffeersättning;
kaffeersättning [kaffesurrogat eller grönsakspreparat för användning som kaffe]; kaffeersättning (vegetabiliska preparat för
användning som -); kaffeersättningar; kaffeersättningar [på bas av spannmål eller cikoria]; kaffeessens; kaffeessenser;
kaffeessenser för användning som kaffeersättning; kaffeextrakt; kaffeextrakt för användning som kaffeersättning;
kaffeextrakt i form av smaktillsatser i drycker; kaffeextrakt i form av smaktillsatser för livsmedel; kaffekoncentrat;
kaffeoljor; kaffesmakämnen; kaffesurrogat; koffeinfritt kaffe; kolsyrade drycker (med kaffe-, kakao- eller chokladbas);
malda kaffebönor; malet kaffe; orostat kaffe; preparat bestående av glukos för användning som gräddersättning i kaffe;
rostade kaffebönor; rostat korn och malt för användning som kaffeersättning; smaksatt kaffe; sockeröverdragna kaffebönor;
tillagat kaffe och kaffebaserade drycker; vegetabiliska preparat för användning som kaffeersättning; vegetabiliskt baserad
kaffeersättning; vegetabiliskt baserade kaffegräddeersättningar.
32: Ale med kaffesmak; öl med kaffesmak.
40: Kaffemalning; malning av kaffe; rostning och bearbetning av kaffe.
43: Catering för utskänkning av mat och dryck; cateringtjänster för utskänkning av mat; klubbtjänster avseende utskänkning
av mat och dryck; kollektiv gästfrihet nämligen utskänkning av mat och dryck; restaurangtjänster för utskänkning av
snabbmat; utskänkning av mat och dryck; utskänkning av mat och dryck i restauranger; utskänkning av mat och dryck
[nattklubbar]; utskänkning av och mat och dryck; välgörenhetstjänster, nämligen utskänkning av mat för att behövande
personer.
Reg nr:
513542
Registrerad:
Ans nr:
2013/02094
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-03-17
Kunskapskontoret
Innehavare:
Kunskapskontoret AB, Att: Gustaf Cid, Smålandsgatan 19 (Hörnet), 214 30 Malmö, Sverige.
Org. nr: 556906-4545.
Varor och tjänster:
41: Undervisning/utbildning.
Reg nr:
513543
Registrerad:
Ans nr:
2013/02122
Ansökningsdatum:
Figurklass:
27.05.11.
Innehavare:
Joakim Sundberg, Runhällsgatan 20, 423 48 Torslanda, Sverige.
Varor och tjänster:
7: Tryckluftsverktyg; mekaniska slangvindor.
2013-06-20
2013-03-18
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/21
21: Munstycken för vattenslangar.
Reg nr:
513544
Registrerad:
Ans nr:
2013/02134
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
26.04.09.
Märket är utfört i färgerna gult och olika nyanser av grönt.
Lineroom AB, Nygatan 35 C, 632 20 Eskilstuna, Sverige.
Org. nr: 556911-2773.
2013-06-20
2013-03-19
Varor och tjänster:
6: Ramverk av metall för rum; konstruktionsramar av metall för byggnation.
11: Badrumsinstallationer.
37: Renovering av rörsystem; renovering och ombyggnation av fastigheter; renoveringstjänster för avloppsledningar.
42: Utformning av badrum.
Reg nr:
513545
Registrerad:
Ans nr:
2013/02236
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
27.05.01.
Cessity AB, Termovägen 90, 2 tr, 176 77 Järfälla, Sverige.
Org. nr: 556893-1801.
2013-06-20
2013-03-21
Varor och tjänster:
12: Fordon och farkoster.
35: Företagsledning.
42: Vetenskapliga och teknologiska tjänster.
Reg nr:
513546
Registrerad:
Ans nr:
2013/02242
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-03-21
Figurklass:
26.03.04.
Innehavare:
THOS Group AB, Nybrogatan 68, 114 41 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
20: Anpassade möbler; anslutningselement för möbler (ej av metall); antika möbler; arbetsbänkar [möbler]; arbetsbord
[möbler]; arkivskåp (möbler); avdelare för utrymmen [möbler]; avdelare (möbler); avdelningsskärmar för kontor [möbler];
badrumsinredning i form av möbler; bänkar [möbler]; bänkskivor [delar till möbler]; bänkskivor (möbler); bärbara
skiljeväggar [möbler]; bokställ [möbler]; bokstöd [möbler]; bord [möbler]; bord (möbler), ej för laboriatorie- eller
medicinska ändamål; bordsställ [möbler]; byggbara möbler; datorarbetsstationer [möbler]; dekorativa träpaneler [möbler];
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/22
dekorativa väggplattor (möbler), ej av textil; flyttbara förvaringshyllor [möbler]; flyttbara förvaringsställ av metall [möbler];
flyttbara förvaringsställ [möbler] ej av metall; flyttbara mellanväggar av metall [möbler]; flyttbara pallar (möbler); formade
överdragsklädslar för möbler; formsydda skyddsöverdrag för möbler; formsydda textila överdrag till möbler; förvaringshyllor
[möbler]; förvaringshyllor [möbler], ej av metall; förvaringskorgar [möbler]; förvaringslådor [möbler]; förvaringsmoduler
[möbler]; förvaringsskåp [möbler]; förvaringsställ [möbler], ej av metall; fristående mellanväggar [möbler];
garderobsindelningar [delar till möbler]; handduksskåp (möbler); hängande förvaringsställ [möbler]; höga pallar [möbler];
hurtsar (möbler); hyllor av metall (möbler); hyllor [delar av förvaringssystem] av metall möbler; hyllor [möbler]; hyllor
(möbler), ej av metall; hyllor [möbler] gjorda huvudsakligen av trä för förvaringsändamål; hyllor tillverkade av metall
[möbler]; hyllramar, ej av metall [möbler]; hyllstöd, ej av metall [delar till möbler]; integrerade möbler; klädda
omvandlingsbara möbler; köksbänkar (möbler); köksskåp [möbler]; konsoler för möbler (icke-metalliska -);
kontorsförnödenheter [möbler]; kontorsskåp [möbler]; kredensbord [möbler]; låsbara skåp [möbler]; mellanväggar (möbler);
metallådor [delar till möbler]; möbler; möbler av metall; möbler av plast; möbler av plastmaterial för badrum; möbler för
användning i toalettutrymmen; möbler för barnkammare; möbler för hem, kontor och trädgård; möbler för hemmet; möbler
för inomhusakvarier; möbler för inomhusbruk; möbler för sanitära ändamål; möbler gjorda huvudsakligen av glas; möbler
innehållande sängar; möbler (kontors- -); möbler som kan göras om till sängar; möbler, speglar, tavelramar; möbler
tillverkade av stål; modulhyllor [möbler]; omvandlingsbara möbler; puffar [möbler]; rullgardiner/persienner för inomhusbruk
(möbler); rumsavdelningspaneler [möbler]; sammanfogningar för möbler, ingående i klassen; skåp (handduks- -) [möbler];
skåp (möbler); skärmar [möbler]; soffgrupper i tre delar [möbler]; speglar [möbler]; ställ [möbler]; stapelbara möbler; stativ
(möbler) för tv-apparater; stoppade möbler; trähyllor [möbler]; uppblåsbara möbler; vägghyllor [möbler]; vägghyllor
[möbler], ej av metall; vilstolar [möbler]; mjuka inredningar [dynor].
42: Arkitektonisk utformning för inredning; design av inredningar [formgivning, planering]; design (formgivning, planering)
av inredningar; formgivning av inredning; information avseende harmonisering av färger, målarfärger och möblering för
inredningsdesign; information avseende kombinering av färger, målarfärger och möblering för inredningsdesign;
informationstjänster avseende sammanställning av färger, färger och inredning för exteriördesign; inredningar (design av -)
[formgivning, planering]; inredningsarkitekttjänster; inredningsdesign; inredningstjänster samt relaterade informations- och
rådgivningstjänster; kommersiell formgivning av inredningar; konsultation avseende inredningsdesign; konsultation rörande
val av gardiner [inredningsdesign]; konsultation rörande val av inredningstyger [inredningsdesign]; konsulttjänster avseende
inredning; professionell konsultation avseende formgivning av inredningar; rådgivning avseende inredningsdesign;
formgivning av möbler; konsultation rörande val av lösa överdrag för möbler [inredingsdesign]; designtjänster avseende
inredningstyger.
Reg nr:
513547
Registrerad:
Ans nr:
2013/02255
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-03-21
FORD SERVICE365
Innehavare:
Ford Motor Company, One American Road, DEARBORN, MI 48126, USA.
Ombud:
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 Lund, Sverige.
Varor och tjänster:
37: Reparation och underhåll av motorfordon.
Reg nr:
513548
Registrerad:
Ans nr:
2013/02258
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-03-22
FIBERINDEX
Innehavare:
BRITERA AB, Box 611, 101 32 STOCKHOLM, Sverige.
Org. nr: 556823-5807.
Bjerkéns Patentbyrå KB, Box 1274, 801 37 Gävle, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
35: Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; förmedling av handels- och
ekonomiska
kontakter;
professionella
företagskonsultationer;
företagsinformation;
marknadsföringstjänster;
marknadsprisanalyser; marknadsstudier; marknadsundersökningstjänster; återförsäljning avseende kontorsmateriel
tillsammans med försäljning av pappersvaror, trycksaker, datorutrustning och -kringutrustning samt underhållningsprodukter
för hemmet.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/23
Reg nr:
513549
Registrerad:
Ans nr:
2013/02259
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
27.05.01.
Märkets text utförs i svart med orange bård.
Combi Wear Parts AB, Box 205, 681 24 KRISTINEHAMN, Sverige.
Org. nr: 556588-8327.
Nobeli Business Support AB, Patent och varumärken, 691 81 Karlskoga, Sverige.
2013-06-20
2013-03-22
Ombud:
Varor och tjänster:
7: Maskiner och maskinverktyg.
12: Fordon och farkoster.
Reg nr:
513550
Registrerad:
Ans nr:
2013/02306
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
05.03.15; 05.03.20.
Märket är utfört i grönt, brunt och lila.
eMHå i Stockholm AB, Ekskogens Gård 12, 186 96 Vallentuna, Sverige.
Org. nr: 556634-1870.
2013-06-20
2013-03-25
Varor och tjänster:
35: Uthyrning av personal till barnomsorg och skola (bemanning).
Reg nr:
513551
Registrerad:
Ans nr:
2013/02307
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
01.01.02; 01.01.10.
1: Kungälvs kommun, Att: Kungälvs bibliotek, Box 666, Id 1119, 442 18 Kungälv, Sverige.
Org. nr: 212000-1371.
2: Orust kommun, Att: Orust kommunbibliotek, Hamntorget 18, 472 23 Henån, Sverige.
Org. nr: 212000-1314.
Varor och tjänster:
41: Bibliotek.
2013-06-20
2013-03-25
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/24
Reg nr:
513552
Registrerad:
Ans nr:
2013/02309
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-03-25
Pizzastruten
Innehavare:
Hadi Hadi, Enedalsvägen 10, 152 37 Södertälje, Sverige.
Varor och tjänster:
43: Restauranger, restaurangtjänster.
Reg nr:
513553
Registrerad:
Ans nr:
2013/02322
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-03-25
Green Tower Brewing Company
Innehavare:
Varor och tjänster:
32: Öl.
Lucas John Monryd, Järntorgsgatan 2, 63225 Eskilstuna, Sverige.
Reg nr:
513554
Registrerad:
Ans nr:
2013/02323
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-03-25
slutaslappa
Innehavare:
Daniel Almkvist, Humlegatan 5, 46431 Mellerud, Sverige.
Varor och tjänster:
41: Coaching [träning]; fysisk träning; handledning i fysisk träning; kurser i självmedvetenhet [träning]; instruktion vid
fysisk träning; konsultation avseende träning; konsulttjänster avseende maskinteknisk träning; konsulttjänster avseende
utformning av träningskurser; övervakning av fysisk träning; professionella träningstjänster; rådgivning (yrkes- -) [utbildning
eller träningsråd]; skrivna träningskurser; tjänster avseende träning av personal i detaljhandeln; tjänster för anordnande av
träning; tjänster för tillhandahållande av träningsutrustning; träning; träning i yoga; tränings- och fitnessträningstjänster;
tränings- och motionsanläggningar; träningskurser; träningstjänster avseende fitness; undervisning/utbildning avseende
fysisk träning; upplåtande av anläggningar för hälsoklubbar [fysisk träning]; upplåtande av instruktioner och utrustning
avseende fysisk träning; upplåtande av träningsanläggningar för offshorepetroliumindustrin; upplåtande av
träningsanläggningar för yngre personer; upplåtande av träningsanläggningar; upplåtande av utbildningstjänster rörande
träning; utfärdande av utbildnings- och träningspris; uthyrning av sport- eller träningsutrustning; yrkesrådgivning [utbildning
eller träningsråd].
Reg nr:
513555
Registrerad:
Ans nr:
2013/02324
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-03-25
Figurklass:
27.05.11.
Innehavare:
Shai Dahan, Kyrkogårdsgatan 17, LGH 1302, 504 30 Borås, Sverige.
Varor och tjänster:
25: Bärbara kläder och kläder, nämligen, skjortor; denim (kläder); halsdukar [kläder]; handvärmare [kläder]; hängslen för
kläder; hattar (pappers- -) [kläder]; kläder; kläder av denim; kläder, fotbeklädnader, huvudbonader; kortbyxor [kläder];
polotröjor [kläder]; slipsar [kläder]; stickade kläder; trikåvaror [kläder]; vantar [kläder]; t-shirts; ärmlösa tröjor; kort- eller
långärmade t-tröjor; kortärmade tröjor; polo tröjor; tröjor; tryckta t-tröjor.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/25
Reg nr:
513556
Registrerad:
Ans nr:
2013/02325
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-03-25
EAST 39th
Innehavare:
Shai Dahan, Kyrkogårdsgatan 17, LGH 1302, 504 30 Borås, Sverige.
Varor och tjänster:
25: Bärbara kläder och kläder, nämligen, skjortor; denim (kläder); halsdukar [kläder]; handvärmare [kläder]; hängslen för
kläder; kläder; kläder av denim; kläder, fotbeklädnader, huvudbonader; kortbyxor [kläder]; mösskärmar [kläder]; polotröjor
[kläder]; slipsar [kläder]; stickade kläder; trikåvaror [kläder]; vantar [kläder]; t-shirts; ärmlösa tröjor; kort- eller långärmade
t-tröjor; kortärmade tröjor; polo tröjor; tröjor; tryckta t-tröjor.
Reg nr:
513557
Registrerad:
Ans nr:
2013/02327
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-03-25
innovationskompassen
Innehavare:
Xpdition AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556303-6697.
Varor och tjänster:
35: Enkäter (undersökningar) i företagssyfte; företags- eller affärsverksamhet (undersökningar avseende -);
företagsinformation och -undersökningar; företagsstudier och -undersökningar; företagsutredningar, utvärderingar,
expertvärderingar, information och undersökningar.
Reg nr:
513558
Registrerad:
Ans nr:
2013/02328
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
26.05.18; 26.05.24.
Märket utförs i svart, vitt och orange (CMYK - 4, 20, 100, 0.).
Hammargrens Bigårdar AB, Badplatsvägen 17, 567 32 Vaggeryd, Sverige.
Org. nr: 556890-2877.
2013-06-20
2013-03-25
Varor och tjänster:
30: Honung.
Reg nr:
513559
Registrerad:
Ans nr:
2013/02331
Ansökningsdatum:
LiftCam
Innehavare:
LUDA Elektronik AB, Ludvig Brost, Aschebergsgatan 46, 41133, Sverige.
Org. nr: 556690-3950.
Varor och tjänster:
9: Videokameror anpassade för övervakningsändamål; videokameror för övervakningsändamål.
2013-06-20
2013-03-26
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/26
Reg nr:
513560
Registrerad:
Ans nr:
2013/02347
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-03-26
Kultur är miljövänlig energi!
Innehavare:
Järfälla kommun, Att: Järfälla kultur, Tornérplatsen 18, 177 80 Järfälla, Sverige.
Org. nr: 212000-0043.
Varor och tjänster:
41: Kulturverksamhet.
Reg nr:
513561
Registrerad:
Ans nr:
2013/02397
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
27.05.12.
Märket utförs i vitt, svart och rött.
Jonte Engdahl Motorsports AB, Teknikvägen 4, 246 43 Löddeköpinge, Sverige.
Org. nr: 556637-3451.
2013-06-20
2013-03-27
Varor och tjänster:
12: Motocross-motorcyklar.
Reg nr:
513562
Registrerad:
Ans nr:
2013/02399
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
27.05.17.
Märket utförs i blått.
Åke Nordahl Aktiebolag, Ralph Nordahl, Lärjeågatan 8, 415 25 Göteborg, Sverige.
Org. nr: 556114-4147.
2013-06-20
2013-03-27
Varor och tjänster:
16: Påsar (av papper eller plast -).
Reg nr:
513563
Registrerad:
Ans nr:
2013/02400
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-03-27
Anegy Academy
Innehavare:
Rufus Lidman, Radiovägen 25, 181 55 Lidingö, Sverige.
Varor och tjänster:
41: Undervisning/utbildning.
Reg nr:
513564
Registrerad:
Ans nr:
2013/02412
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
27.05.11.
decotex AB, c/o Marie Forsberg, Trollgatan 6, 331 51 Värnamo, Sverige.
Org. nr: 556909-5135.
Varor och tjänster:
24: Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser.
2013-06-20
2013-03-28
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/27
Reg nr:
513565
Registrerad:
Ans nr:
2013/02419
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-03-28
Kvarteret
Innehavare:
Balticgruppen Projekt AB, Box 489, Östra Strandgatan 26 B, 901 09 Umeå, Sverige.
Org. nr: 556833-3230.
John Doe Worldwide AB, Fiskargatan 8, 116 20 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
35: Företagsledning av hotell; upplåtande av kontorsanläggningar.
36: Finansiering av hotell; försäkring av hotellinkvartering; investeringsrådgivning avseende bostäder; leasing av bostäder
(lägenheter); lokalisering av bostäder för andra [permanent boende]; upplåtande av bostäder ingående i klassen; upplåtande
av permanenta bostäder; uthyrning av bostäder (lägenheter); bostadsförmedlingar [lägenheter]; leasing av lägenheter;
uthyrning av kontor och lägenheter; uthyrning av lägenheter; uthyrning av lägenheter, ateljer och hyresrum; uthyrning av
kontor; uthyrning av kontor [fastigheter].
37: Byggnation av bostadsfastigheter; byggnation av bostadsinteriörer; byggnation av bostadslägenhetsbyggnader;
byggnation av butiker; byggnation av fundament för byggnader; byggnation av kommersiella fastigheter; byggnation av
kontor; byggnation av parkeringshus; byggnation av trädgårdshus [uppförande och inglasning]; information avseende
byggnation; information avseende konstruktion, anläggning och byggnation; informationstjänster avseende byggnation av
byggnader; konstruktion, anläggning och byggnation (information avseende -); kundanpassad byggnation av byggnader;
kundanpassad byggnation av hem; specialkonstruktion av bostäder; renoveringstjänster avseende lägenheter; inredning av
utrustning avseende kontor, ingående i klassen.
43: Anordnande av hotellboende; anordnande av måltider på hotell; bokning av hotellinkvartering; bokning av hotellogi;
bokning av hotellrum för resenärer; bokningsservice för hotellrum; bokningstjänster av hotellrum; bokningstjänter avseende
hotellrum; cateringtjänster för hotell; hotell; hotell- och restaurangtjänster; hotellbokning; hotellbokningsagenturer;
hotellbokningstjänster; hotellinformation; hotellinkvarteringstjänster; hotellreservationer för andras räkning;
hotellverksamhet; restaurangtjänster som tillhandahålls av hotell; upplåtande av hotellokaler för konferenser; upplåtande av
information relaterade till hotell; upplåtande av kortvarigt boende (hotell); bostäder (semester- -); bostäder (uthyrning av
tillfälliga -); uthyrning av tillfälliga bostäder.
Reg nr:
513566
Registrerad:
Ans nr:
2013/02420
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-03-28
TURKS & CAICOS
Innehavare:
Johannes Franzén, Stadsuppdraget Sverige, Valhallavägen 168, 115 24 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
25: Halsdukar [kläder]; hängslen för kläder; kläder, fotbeklädnader, huvudbonader; kortbyxor [kläder]; stickade kläder;
herrkläder.
Reg nr:
513567
Registrerad:
Ans nr:
2013/02445
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
02.09.01; 17.01.05; 17.01.25.
Docmondo Sverige AB, Box 61, 431 21 MÖLNDAL, Sverige.
Org. nr: 556866-4873.
2013-06-20
2013-04-01
Varor och tjänster:
35: Annonsering genom överföring av reklam online för tredje part på elektroniskt kommunikationsnät; information,
rådgivning och konsultation avseende företagsledning eller företagsadministration, inklusive sådana tjänster upplåtna online
eller via internet; annons och reklam samt kommersiella informationstjänster via internet; annons- och reklamtjänster via
databaser; annons- och reklamtjänster via internet; annons- och reklamverksamhetstjänster; annons- och reklamverksamhet
samt marknadsföring; annons- och reklamverksamhet via elektroniska media särskilt genom internet; annons- och
reklamverksamhet; annons- och reklamverksamhet, säljfrämjande och marknadsföringstjänster; annons-, reklam- och
affärsverksamhet; annonsering, inkluderande marknadsföring relaterad till försäljning av varor och tjänster för tredje part
genom sändning av reklammaterial och spridning av reklambudskap via datornätverk; annonserings- och reklamtjänster;
marknadsföring, reklam och annonsverksamhet; publicering av annons- och reklammaterial; spridning av reklam för andras
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/28
räkning via internet; upplåtande av datoriserade reklamtjänster; upplåtande av utrymme på webbplatser för reklam av varor
och tjänster; uthyrning av reklamutrymme på internet; kommersiell företagsinformation med hjälp av datoriserade databaser;
kommersiella informationstjänster, åtkomst genom tillgång till databaser; uppdatering av företagsinformation på en
datoriserad databas.; uppdatering av reklaminformation i datoriserade databaser.
Reg nr:
513568
Registrerad:
Ans nr:
2013/02509
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-03
OFFTRAIL Running
Innehavare:
MEBIA Handelsbolag, Reginsgatan 3, 50446 Borås, Sverige.
Org. nr: 969747-3842.
Varor och tjänster:
41: Anordnande av idrottsaktiviteter och -tävlingar; handledning och instruktion, nämligen idrottscoaching; sport-, idrottsoch fritidsaktiviteter.
Reg nr:
513569
Registrerad:
Ans nr:
2013/02515
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-03
Womanize
Innehavare:
David & Dahan International Aktiebolag, Tanneskärsgatan 195, 421 60 Västra Frölunda, Sverige.
Org. nr: 556307-8137.
Varor och tjänster:
25: Tröjor; kortärmade tröjor; ärmlösa tröjor; kort- eller långärmade t-tröjor; polo tröjor; tryckta t-tröjor; scarfar; vantar
[kläder]; mössor [huvudbonader].
Reg nr:
513570
Registrerad:
Ans nr:
2013/02555
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
26.07.15.
beigt, grått och blått.
Green Light AB, Nautilusv 10, 18166 Lidingö, Sverige.
Org. nr: 556477-9683.
2013-06-20
2013-04-04
Varor och tjänster:
42: Programmering av datorprogramvara; programmering av programvara.
Reg nr:
513571
Registrerad:
Ans nr:
2013/02556
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-04
Good News Talks
Innehavare:
GNM Publishing Group AB, Arosvägen 20, 72217 Västerås, Sverige.
Org. nr: 556787-4143.
Varor och tjänster:
41: Anordnande av konferenser; anordnande av möten och konferenser; anordnande av seminarier och konferenser;
anordnande och genomförande av konferenser och seminarier; anordnande och hållande av konferenser; (anordnande och
ledning av) konferenser; arrangerande och hållande av konferenser; arrangerande och ledning av konferenser och seminarier;
organisation och genomförande av konferenser och seminarier.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/29
Reg nr:
513572
Registrerad:
Ans nr:
2013/02557
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-04
Two Piece Puzzle
Innehavare:
Anton Nilsson, Sven-Håkan Nilsson, Skutuddsvägen 57, 79146 Falun, Sverige.
Varor och tjänster:
41: Kulturverksamhet.
Reg nr:
513573
Registrerad:
Ans nr:
2013/02568
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-05
BELGOKLUBBEN
Innehavare:
Henrik Levy, Artillerigatan 89, 11530 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
35: Annons- och reklamtjänster för främjande av försäljning av drycker; reklamtjänster för promotion av drycker; tjänster i
form av inköp av varor för annans affärsverksamhet nämligen anskaffning alkoholhaltiga drycker.
39: Distributionstjänster rörande drycker såsom alkoholhaltiga drycker; leverans av färdiglagade maträtter och drycker.
Reg nr:
513574
Registrerad:
Ans nr:
2013/02586
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
27.01.16.
Märket utförs i marinblått.
Ambass AB, Bandygränd 2, 603 74 Norrköping, Sverige.
Org. nr: 556543-0252.
2013-06-20
2013-04-05
Varor och tjänster:
37: Hemvård och hemtjänst i form av städning, tvättning och annat hushållsarbete.
41: Undervisning/Utbildning; anordnande av handledning/instruktion inom vård och omsorg.
45: Personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov.
Reg nr:
513575
Registrerad:
Ans nr:
2013/02588
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-05
Nordenta Nortray
Innehavare:
Aktiebolaget Nordenta, Att: Jenny Rieglert, 745 85 Enköping, Sverige.
Org. nr: 556049-4899.
Varor och tjänster:
10: Dentala avtrycksbrickor.
Reg nr:
513576
Registrerad:
Ans nr:
2013/02589
Ansökningsdatum:
Nordenta Norvac
Innehavare:
Aktiebolaget Nordenta, Att: Jenny Rieglert, 745 85 Enköping, Sverige.
Org. nr: 556049-4899.
Varor och tjänster:
10: Sugapparater för dentalt bruk.
2013-06-20
2013-04-05
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/30
Reg nr:
513577
Registrerad:
Ans nr:
2013/02590
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-05
Nordenta Elegant
Innehavare:
Aktiebolaget Nordenta, Att: Jenny Rieglert, 745 85 Enköping, Sverige.
Org. nr: 556049-4899.
Varor och tjänster:
5: Dentala kompositer, ingående i klassen.
Reg nr:
513578
Registrerad:
Ans nr:
2013/02593
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-05
FN-loppet
Innehavare:
Svenska FN-förbundet, Att: Julia Gerestrand, Box 15115, 104 65 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 802000-9232.
Varor och tjänster:
41: Anordnade av idrottstävlingar; anordnande av idrottsaktiviteter och -tävlingar; anordnande av idrottsevenemang;
anordnande av idrottsevenemang, tävlingar och sportturneringar; anordnande av idrottsevenamang; anordnande av
idrottsevenemang och -tävlingar; anordnande av idrottstävlingar och ridtävlingar; anordnande av idrottstävlingar; anordnande
av idrottsturneringar; anordnande av tävlingar och idrottstävlingar; anordnande och genomförande av idrottstävlingar;
organisation av idrottsaktiviteter; [organisation av] idrottsaktiviteter; organisation av idrottsevenemang; organisation av
idrottstävlingar och -evenemang; organisation av tillställningar för kultur-, underhållnings- och idrottsändamål; organisering
av idrottsaktiviteter; organisering av idrottsaktiviteter och -tävlingar; organisering av idrottsevenemang och -tävlingar;
organisering av idrottstävlingar och -evenemang; organisering av lokala idrotts- och kulturevenemang; organisering av
sportevenemang och av idrottstävlingar; sport-, idrotts- och fritidsaktiviteter; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet;
sport- och idrottsaktiviteter; tävlingar (anordnande av idrotts- -); tävlingar [anordnande av idrotts -]; tidtagning vid idrottsoch sportevenemang; tidtagning vid idrottstävlingar; anordnande av sportevenemang och tävlingar; anordnande av
sportevenemang; anordnande av sporttävlingar; arrangerande av sporttävlingar; arrangerande och anordnande av
sportevenemang och tävlingar; organisation av sportaktiviteter; organisation av sportevenemang; organiserande av
sportaktiviteter; organisering av sport och sportevenemang; organisering av sportevenemang; sportaktiviteter.
Reg nr:
513579
Registrerad:
Ans nr:
2013/02594
Ansökningsdatum:
2013-06-20
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
07.01.03; 07.01.06; 07.01.08.
Svart, vitt, orange, lila , röd.
Sebastian Magnusson, c/o Lincopia Hus & Bygg AB, Engelbrektsgatan 25, 582 21 Linköping,
Sverige.
2013-04-05
Varor och tjänster:
37: Husbyggnation; byggtjänster relaterade till bostadsbyggnader; betongarbeten (reparation/underhåll);
betonggjutningstjänster; kakel-, tegel- eller betongblocksläggning för byggnation; murningstjänster; byggnader (rengöring av
fasader på -); nybeläggning av fasader; isolering av tak; nybeläggning av tak; takläggning; uppförande av takstolar av trä;
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/31
byggplatsövervakning avseende konstruktion; byggprojektledningstjänster på plats avseende konstruktion av byggnader;
demontering av konstruktioner; information avseende konstruktion, anläggning och byggnation; installation av färdiga
konstruktionsenheter; konstruktion av dräneringssystem; konstruktion av husutbyggnader; konstruktion av icke-bärande
ytterväggar; konstruktion av rörledningar; konstruktions-, anläggnings- eller byggnadstjänster; konstruktionskonsultationer;
rörmokeri samt gas- och vatteninstallation; rörmokerier; uthyrning av utrustning för rörmokeri.
Reg nr:
513580
Registrerad:
Ans nr:
2013/02596
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-05
VÄRMLANDSTRAFIK
Innehavare:
Ombud:
Värmlandstrafik AB, Tallbacksvägen 2, 684 30 Munkfors, Sverige.
Org. nr: 556206-4641.
Domain and Intellectual Property Consultants, Dipcon Aktiebolag, William Gibsons Väg 1,
433 76 Jonsered, Sverige.
Varor och tjänster:
39: Transport; emballering/paketering och förvaring av gods; anordnande av resor.
Reg nr:
513581
Registrerad:
Ans nr:
2013/02597
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-05
Fluid Fiction
Innehavare:
Eric Laarz, Axel Oxenstiernas gata 11, 724 78 Västerås, Sverige.
Varor och tjänster:
7: Automatiska dispensers (maskiner).
14: Modesmycken.
16: Modelleringsmaterial.
Reg nr:
513582
Registrerad:
Ans nr:
2013/02599
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
01.13.01; 01.13.15.
Märket är utfört i orange och svart.
de Wall Bemanning & Rekrytering AB, Sunnemobacken 58, 123 48 Farsta, Sverige.
Org. nr: 556803-2469.
2013-06-20
2013-04-06
Varor och tjänster:
35: Annons- och reklamverksamhet avseende rekrytering av personal; assistans avseende rekrytering och placering av
personal; företagsrådgivning avseende rekrytering av personal; konsultation rörande rekrytering; professionella
rekryteringstjänster; psykologisk testning vid rekrytering; psykologisk testning vid rekrytering av personal; rådgivning
avseende rekrytering av akademiker; rekrytering av fast personal; rekrytering av personal; rekrytering (personal -);
rekryterings- och placeringstjänster; rekryteringsannonser; rekryteringskonsultation inom området för finansiella tjänster;
rekryteringstjänster; rekryteringstjänster för försäljnings- och marknadsföringspersonal; spridning av information avseende
rekrytering av akademiker; testning (psykologisk -) vid rekrytering; upplåtande av information avseende rekrytering.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/32
Reg nr:
513583
Registrerad:
Ans nr:
2013/02600
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-06
Hälsovagnen
Innehavare:
Brian van den Brink, Zetterlund, Besmansvägen 14, 168 34 Bromma, Sverige.
Varor och tjänster:
12: Ambulerande restaurangvagnar; restaurangvagnar.
39: Leverans av färdiglagade maträtter och drycker.
43: Restauranger; restaurangtjänster avseende mat för avhämtning; restaurangtjänster för utskänkning av snabbmat; catering
av mat och dryck; utskänkning av mat och dryck.
Reg nr:
513584
Registrerad:
Ans nr:
2013/02601
Ansökningsdatum:
2013-06-20
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
24.15.11; 24.15.17; 27.05.06.
Märket utförs i grönt och svart.
Total Expansion S&B Handelsbolag, Ekbacksvägen 24, plan 2, 168 69 Bromma, Sverige.
Org. nr: 969691-4937.
2013-04-06
Varor och tjänster:
41: Utbildningstjänster relaterade till terapeutisk behandling.
44: Hälsovård relaterad till terapeutisk massage; information avseende massage; massage; skönhetsterapi behandling;
terapeutisk behandling av kroppen; terapeutisk behandling av ansiktet.
Reg nr:
513585
Registrerad:
Ans nr:
2013/02604
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-07
Nylonlove
Innehavare:
Jar of Candy Sweden AB, Camilla Giesecke, Sandstensvägen 11, 167 64 Bromma, Sverige.
Org. nr: 556788-8374.
Varor och tjänster:
25: Kläder.
Reg nr:
513586
Registrerad:
Ans nr:
2013/02605
Ansökningsdatum:
Figurklass:
26.04.18; 27.05.21.
Beskrivning:
Märket utförs i rött och svart.
Innehavare:
Kenneth Westerlund, Luthens gränd 21, 11866 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
35: Publicering av annons- och reklammaterial.
2013-06-20
2013-04-07
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/33
41: Publicering av trycksaker; publicering av elektroniska publikationer.
Reg nr:
513587
Registrerad:
Ans nr:
2013/02606
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-07
Olycksfågelgaranti
Innehavare:
Glaskedjan i Sverige AB, Risängsgatan 15, 602 28 Norrköping, Sverige.
Org. nr: 556790-0047.
Varor och tjänster:
37: Glassättning; glassättningstjänster; insättning av glasrutor, ingående i klassen; installation av glas; installation av glas och
glasenheter; renovering av glasrutor.
Reg nr:
513588
Registrerad:
Ans nr:
2013/02607
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
03.07.21; 04.05.15.
Märket utförs i svart och orange.
Glaskedjan i Sverige AB, Risängsgatan 15, 602 28 Norrköping, Sverige.
Org. nr: 556790-0047.
2013-06-20
2013-04-07
Varor och tjänster:
37: Glassättning; glassättningstjänster; insättning av glasrutor, ingående i klassen; installation av glas; installation av glas och
glasenheter; renovering av glasrutor.
Reg nr:
513589
Registrerad:
Ans nr:
2013/02609
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-07
Walk on Water
Innehavare:
Stefano Zuffanelli, Änderåsen, Gamla Landsvägen 24, 795 96 Boda Kyrkby, Sverige.
Varor och tjänster:
10: Sulor till fotbeklädnader [ortopediska].
25: Sulor för fotbeklädnader.
Reg nr:
513590
Registrerad:
Ans nr:
2013/02610
Ansökningsdatum:
Eko af Skåne
Innehavare:
Varor och tjänster:
29: Mejeriprodukter.
33: Sprit [drycker].
Emanuel Andersson, Näravägen 13, 27572 Lövestad, Sverige.
2013-06-20
2013-04-08
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/34
Reg nr:
513591
Registrerad:
Ans nr:
2013/02613
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-04
WLH
Innehavare:
Stiftelsen Waldorflärarhögskolan, Att: Göran Sjödin, Marklandsbacken 11, 168 36 Bromma,
Sverige.
Org. nr: 802009-3640.
Varor och tjänster:
41: Högre utbildning; utbildning/undervisning.
Reg nr:
513592
Registrerad:
Ans nr:
2013/02615
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-08
Cabriz Rosé
Innehavare:
Rowi Beverage AB, Västra Kyrkogatan 3, 262 32 Ängelholm, Sverige.
Org. nr: 556811-6528.
Varor och tjänster:
33: Vin.
Reg nr:
513593
Registrerad:
Ans nr:
2013/02616
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-08
Fresh Food. Fresh Concept. And a Whole Lot of Heart.
Innehavare:
Lise Charriere, Travarevägen 70, 233 92 Svedala, Sverige.
Varor och tjänster:
42: Designtjänster avseende restauranger; formgivning av restauranger; planering av restauranger [design]; utformning av
restauranger; planering av cateringinrättningar [formgivning].
43: Delikatesser [restauranger]; reservationer och bokningar av restauranger och måltider; restauranger; restauranger
(självserverings- -); upplåtande av information avseende restauranger; utskänkning av mat och dryck i restauranger; catering;
catering av mat och dryck; catering avseende mat och dryck; catering för utskänkning av mat och dryck; catering i
snabbmatscafeterior; cateringtjänster; cateringtjänster för hotell; cateringtjänster för utskänkning av mat; mobila
cateringtjänster; välgörenhetstjänster, nämligen cateringtjänster avseende mat och dryck.
Reg nr:
513594
Registrerad:
Ans nr:
2013/02618
Ansökningsdatum:
Vilda Växter
Innehavare:
Christina Tell, Broddarp Barkås, 524 96 Ljung, Sverige.
Varor och tjänster:
32: Smoothies (icke-alkoholhaltiga fruktdrycker).
2013-06-20
2013-04-08
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/35
Reg nr:
513595
Registrerad:
Ans nr:
2013/02622
Ansökningsdatum:
2013-06-20
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
26.01.18.
Märket utförs i vitt och blått.
AB Utredningsspecialisten Bo Engström Konsultfirma, Box 526, 136 25 Haninge, Sverige.
Org. nr: 556923-0914.
2013-04-08
Varor och tjänster:
35: Enkäter (undersökningar) i företagssyfte; företagsinformation och -undersökningar; företagsutredningar, utvärderingar,
expertvärderingar, information och undersökningar; tjänster avseende företagskonsultation, -rådgivning, -information och undersökning.
Reg nr:
513596
Registrerad:
Ans nr:
2013/02623
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-08
Marching for Love
Innehavare:
Triple & Touch KB, Göran Rudbo, Citrongatan 6, 426 54 Västra Frölunda, Sverige.
Org. nr: 969644-2434.
Varor och tjänster:
41: Produktion av underhållningsshower med dansare och sångare.
Reg nr:
513597
Registrerad:
Ans nr:
2013/02624
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-08
4U
Innehavare:
Ann-Catrin Hansson, Industrigatan 13A, 982 31 Gällivare, Sverige.
Varor och tjänster:
42: Design av kläder; design av modeaccessoarer.
Reg nr:
513598
Registrerad:
Ans nr:
2013/02626
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-08
Lizette
Innehavare:
1: Charlotte Kankkonen, Gissnabo, 573 92 Tranås, Sverige.
2: Annapia Thorin, Gissnabo, 573 92 Tranås, Sverige.
Varor och tjänster:
14: Äkta smycken; armband [smycken]; armband (smycken); berlocker [smycken] av oädel metall; cloissonné (smycken);
dekorativa artiklar för personligt bruk [berlocker eller smycken]; emaljerade smycken; flexibla metalltrådsband avsedda att
bäras som ett armband (smycken); fodral avsedda att innehålla smycken; halsband (smycken); halvfabrikat av ädelmetaller
för användning vid tillverkning av smycken, ingående i klassen; halvfabrikat av ädelstenar för användning vid tillverkning av
smycken, ingående i klassen; id-armband [smycken]; jade [smycken]; kedjor av ädelmetall [smycken]; kedjor (smycken);
klämmor av silver [smycken]; konstgjorda smycken; kors [smycken]; nålar för kavajslag [smycken]; nålar (smycken); oäkta
smycken; personliga smycken; prydnader för kläder i form av smycken; prydnader för öron i form av smycken;
prydnadsnålar [smycken]; ringar [smycken]; ringar som del av smycken; smycken; smycken, ädelstenar; smycken av
ädelmetall; smycken av ädelmetallegeringar; smycken av ädelstenar; smycken av bärnsten; smycken av glas; smycken av
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/36
guld; smycken av halvädla metaller; smycken av kristall överdragna med ädelmetall; smycken av oädla metaller; smycken av
odlade pärlor; smycken av plast; smycken av pläterad ädelmetall; smycken av silver; smycken för huvudet; smycken för
personlig utsmyckning; smycken för personligt bruk; smycken gjorda av brons; smycken gjorda av guld; smycken gjorda av
kristall; smycken gjorda av repkedjor; smycken gjorda av silver; smycken i form av pärlor; smycken innehållande diamanter;
smycken innehållande guld; smycken, klockor och ur; smycken med ädelstenar; smycken med pärlor; smycken med
utsmyckningsstenar; smycken överdragna med ädelmetall; smycken överdragna med ädla metallegeringar; smycken
tillverkade av ädelmetall; smycken tillverkade av brons; smycken tillverkade av guld; smycken tillverkade av halvädla
metaller; smycken tillverkade av oädla metaller; smycken tillverkade av plast; syntetiska stenar [smycken]; väskor
[utformade] för smycken; tråd av ädelmetall; trådar av ädelmetall (juvelerarvaror); trådgarn av ädel metall (juvelerarvaror);
armband; armband av ädelmetall; armband av guld; armband för armbandsur; armband för klockor; armband för ur;
armringar och armband; halsband; halsband (juvelerarvaror); smyckeskedjor av ädelmetall för halsband; smyckeskedjor till
halsband; tillslutningar för halsband; guldpläterade örhängen; örhängen; örhängen av ädelmetall; örhängen i guld;
guldpläterade ringar (juvelerarvaror); nyckelemblem överdragna med ädla metaller [ringar]; ringar av guld; ringar
[juvelerarvaror]; ringar (juvelerarvaror); ringar [juvelerarvaror] av ädelmetall; ringar [juvelerarvaror] gjorda av oädel metall;
ringar överdragna med ädla metaller; ringhållare av ädelmetall; berlocker av ädelmetall; berlocker av brons; berlocker av
halvädla metaller (juvelerarvaror); berlocker (juvelerarvaror); amuletter, nämligen smycken; pärlor för smyckestillverkning;
smyckesartiklar av ädelmetall; smyckesartiklar av ädelstenar; smyckeskedjor av ädelmetall för armband; smyckeskedjor av
ädelmetall som vristlänkar; smyckeskedjor för vrister; smyckeskedjor till armband; smyckeskrin; smyckeskrin av ädelmetall;
smyckeskrin, ej av ädelmetall; smyckeskrin [utformade]; smyckesskrin [shatull] av ädelmetall; smyckesnålar för användning
på hattar; smyckesprydnader; smyckesskrin; smyckesskrin, ej av metall; smyckesskrin (inredda); smyckesstenar;
smyckesuppsättningar; smyckesvaror; handgjorda pärlor (juvelerarvaror); odlade pärlor; pärlor; pärlor av bärnsten; pärlor
(juvelerarvaror); guldpläterade kedjor (juvelerarvaror); kedjenät av halvädla metaller (juvelerarvaror); kedjor av ädelmetall;
kedjor av ädelmetall eller överdragna därmed; kedjor (juvelerarvaror); kedjor (klock -); amuletter (juvelerarvaror); armband
(juvelerarvaror); guldtråd (juvelerarvaror); juvelerarartiklar; juvelerarvaror; varor av oäkta juvelerarvaror; wire av ädelmetall
(juvelerarvara); ädelstenar; ädelstenar i halvfabrikat samt imitationer därav; imitationer av ädelstenar; konstföremål av
ädelstenar; konstgjorda ädelstenar; naturliga ädelstenar.
18: Band av läder; imitation av läder; koppel (läder -); läder, obearbetat eller delvis bearbetat; läder och läderimitationer,
samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; läder och läderimitationer; läderimitation;
läderkoppel; läderkoppel för axlar (band); läderremmar; läderremmar för axlar; lädersnoddar; läderstroppar; lädertråd;
läderväskor; remmar av läder (axel- -); shoppingväskor av läder; snörband av läder; syntetiskt läder; tråd (läder- -); väskor
gjorda av läder; väskor tillverkade av läderimitation; väskor tillverkade av läder.
Reg nr:
513599
Registrerad:
Ans nr:
2013/02627
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-08
Attitude Stockholm
Innehavare:
Sixten Widlöf, Strömgatan 3, 591 45 Motala, Sverige.
Varor och tjänster:
35: Anordnande av mässor för kommersiella eller reklamändamål; anordnande av mässor för kommersiella ändamål och
reklamändamål; anordnande av mässor och utställningar för kommersiella ändamål eller reklamändamål; anordnande av
utställningar och mässor för kommersiella och reklamändamål; anordnande och genomförande av mässor för kommersiella
eller reklamändamål; marknadsföring av mässor för handelsändamål; mässor (anordnande av -) för kommersiella eller
reklamändamål; organisation av evenemang, utställningar, mässor och shower för kommersiella, säljfrämjande verksamhet
och reklamändamål.
Reg nr:
513600
Registrerad:
Ans nr:
2013/02629
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-08
Rosenrörelser
Innehavare:
Zoncare i Vallentuna Handelsbolag, Granberga 15, 186 91 Vallentuna, Sverige.
Org. nr: 969694-5105.
Varor och tjänster:
41: Anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning; anordnande av konferenser avseende
undervisning/utbildning; anordnande av seminarier rörande undervisning/utbildning; handledning/instruktion och
utbildning/undervisning; undervisning/utbildning.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/37
Reg nr:
513601
Registrerad:
Ans nr:
2013/02630
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-08
Swedish Red
Innehavare:
Rodceder AB, Åsgränd 4A, 753 10 Uppsala, Sverige.
Org. nr: 556798-3613.
Ahlford Advokatbyrå AB, Lotta Wikman Öman, Box 1111, 751 41 Uppsala, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
1: Kemikalier för användning i sammansättningar för bekämpning av skadeinsekter; ytaktiva preparat för användning i
samband med bekämpningsmedel för jordbruk, ingående i klassen; kemiska produkter för tillverkning av parfymer;
biologiska preparat (ej medicinska eller veterinära ändamål); kemikalier för användning för vetenskapliga ändamål [ej
medicinska eller veterinära]; kemikalier för användning vid analyser [dock ej medicinska och veterinära]; kemiska reagenser
(ej för medicinska eller veterinära ändamål); reagenser för analytiska ändamål, ingående i klassen [ej för medicinska eller
veterinära ändamål].
3: Krämer (tvål -) för användning i rengöring; tvål; tvål (deodorant -); tvål (desinficerande -); tvål (medicinsk);
blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; aromatiska ämnen för
parfymer; blomextrakt (parfymer); parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; parfymerade oljor; parfymerivaror;
tandpulver, tandkräm och tandpastor; bakteriedödande rengöringsmedel; oljor för rengöringsändamål; rengöringsmedel;
rengöringspreparat; rengöringsmedel för hushållsändamål; rengöringsmedel för möbler; rengöringspreparat för personligt
bruk; rengöringspreparat för tvätt; rengöringssubstanser för hushållsbruk.
5: Preparat för bekämpning av insekter; beteendeförändrande kemikalier för kontroll av skadedjur; kemikalier för skogsbruk
[skadedjursbekämpningsmedel]; kemiska preparat för utrotning av skadedjur; farmaceutiska och veterinära preparat; kemiska
preparat för veterinära ändamål; kemiska reagenser för medicinska eller veterinära ändamål; läkemedel för veterinära
ändamål; lotioner för veterinära ändamål; veterinära preparat och substanser; desinfektionsmedel för hygieniska ändamål;
hygieniska preparat för medicinskt bruk; dietiska livsmedel och dietiska substanser anpassade för medicinskt eller veterinärt
bruk, spädbarnsmat; dietiska preparat anpassade för medicinskt bruk; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial,
dentala avtryckningsmassor; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel; antiseptiska
rengöringsmedel; rengöringsmedel (för desinfektion) ej tvål.
21: Artiklar för rengöringsändamål; damvippor för rengöring; rengöring (trasor [torkdukar] för -); rengöringsborstar;
rengöringsdukar; rengöringsredskap (handdrivna); rengöringstrasor; skinn för rengöringsändamål.
25: Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.
30: Teer; te ersättningar.
31: Fröer belagda med ett antiparasitärt preparat; fröer och utsäden; naturliga fröer; odlingsmaterial [fröer]; levande plantor,
växter och blommor; spannmål och jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter, ej ingående i andra klasser.
37: Bekämpning av skadedjur, ingående i klassen; bekämpning av skadedjur med avseende på byggnader; ytbehandling med
sammansättningar för bekämpning av skadedjur och -insekter; desinfektionstjänster vid städning och skadedjursbekämpning;
skadedjursutrotning [ej för jordbruk, skogsbruk eller trädgårdsskötsel]; utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; städning;
hygienisk rengöring av byggnader; rengöring av byggnadsinteriörer; rengöring av golvbeläggning; rengöring av golvytor;
rengöring av hemtextilier; rengöring av hushållsredskap; rengöring av inredning; rengöring av möbler; rengöring av
väggytor; rengöring och reparation av pälsverk.
42: Utvärdering och bearbetning av kemiska analyser; utvärdering och bearbetning av kemiska synteser; veterinära
laboratorietjänster; biokemiska forskningstjänster; forskning inom kemiområdet; forskning inom miljöskydd; forskning och
utveckling av produkter; forskning om insektsdödande medel; forskning på miljöskyddsområdet; vetenskaplig forskning;
vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; forsknings- och utvecklingstjänster,
ingående i klassen.
44: Skadedjursutrotning för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; utrotning (skadedjurs- -), för jordbruks-, trädgårdsoch skogsbrukändamål; informationstjänster avseende nyttjande av kemikalier som används i trädgårdsskötsel.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/38
Reg nr:
513602
Registrerad:
Ans nr:
2013/02631
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
05.01.01; 05.01.03; 26.01.15.
Märket utförs i rött, grönt och vitt.
Rodceder AB, Åsgränd 4A, 753 10 Uppsala, Sverige.
Org. nr: 556798-3613.
Ahlford Advokatbyrå AB, Lotta Wikman Öman, Box 1111, 751 41 Uppsala, Sverige.
2013-06-20
2013-04-08
Ombud:
Varor och tjänster:
1: Kemikalier för användning i sammansättningar för bekämpning av skadeinsekter; ytaktiva preparat för användning i
samband med bekämpningsmedel för jordbruk, ingående i klassen; kemiska produkter för tillverkning av parfymer;
biologiska preparat (ej medicinska eller veterinära ändamål); kemikalier för användning för vetenskapliga ändamål [ej
medicinska eller veterinära]; kemikalier för användning vid analyser [dock ej medicinska och veterinära]; kemiska reagenser
(ej för medicinska eller veterinära ändamål); reagenser för analytiska ändamål, ingående i klassen [ej för medicinska eller
veterinära ändamål].
3: Krämer (tvål -) för användning i rengöring; tvål; tvål (deodorant -); tvål (desinficerande -); tvål (medicinsk);
blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; aromatiska ämnen för
parfymer; blomextrakt (parfymer); parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; parfymerade oljor; parfymerivaror;
tandpulver, tandkräm och tandpastor; bakteriedödande rengöringsmedel; oljor för rengöringsändamål; rengöringsmedel;
rengöringspreparat; rengöringsmedel för hushållsändamål; rengöringsmedel för möbler; rengöringspreparat för personligt
bruk; rengöringspreparat för tvätt; rengöringssubstanser för hushållsbruk.
5: Preparat för bekämpning av insekter; beteendeförändrande kemikalier för kontroll av skadedjur; kemikalier för skogsbruk
[skadedjursbekämpningsmedel]; kemiska preparat för utrotning av skadedjur; farmaceutiska och veterinära preparat; kemiska
preparat för veterinära ändamål; kemiska reagenser för medicinska eller veterinära ändamål; läkemedel för veterinära
ändamål; lotioner för veterinära ändamål; veterinära preparat och substanser; desinfektionsmedel för hygieniska ändamål;
hygieniska preparat för medicinskt bruk; dietiska livsmedel och dietiska substanser anpassade för medicinskt eller veterinärt
bruk, spädbarnsmat; dietiska preparat anpassade för medicinskt bruk; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial,
dentala avtryckningsmassor; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel; antiseptiska
rengöringsmedel; rengöringsmedel (för desinfektion) ej tvål.
21: Artiklar för rengöringsändamål; damvippor för rengöring; rengöring (trasor [torkdukar] för -); rengöringsborstar;
rengöringsdukar; rengöringsredskap (handdrivna); rengöringstrasor; skinn för rengöringsändamål.
25: Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.
37: Bekämpning av skadedjur, ingående i klassen; bekämpning av skadedjur med avseende på byggnader; ytbehandling med
sammansättningar för bekämpning av skadedjur och -insekter; desinfektionstjänster vid städning och skadedjursbekämpning;
skadedjursutrotning [ej för jordbruk, skogsbruk eller trädgårdsskötsel]; utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; städning;
hygienisk rengöring av byggnader; rengöring av byggnadsinteriörer; rengöring av golvbeläggning; rengöring av golvytor;
rengöring av hemtextilier; rengöring av hushållsredskap; rengöring av inredning; rengöring av möbler; rengöring av
väggytor; rengöring och reparation av pälsverk.
42: Utvärdering och bearbetning av kemiska analyser; utvärdering och bearbetning av kemiska synteser; veterinära
laboratorietjänster; biokemiska forskningstjänster; forskning inom kemiområdet; forskning inom miljöskydd; forskning och
utveckling av produkter; forskning om insektsdödande medel; forskning på miljöskyddsområdet; vetenskaplig forskning;
vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; forsknings- och utvecklingstjänster,
ingående i klassen.
44: Skadedjursutrotning för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; utrotning (skadedjurs- -), för jordbruks-, trädgårdsoch skogsbrukändamål; informationstjänster avseende nyttjande av kemikalier som används i trädgårdsskötsel.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/39
Reg nr:
513603
Registrerad:
Ans nr:
2013/02633
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
Varor och tjänster:
25: Kläder.
03.13.01; 27.05.23.
Mira Wannemark, Horisontvägen. 49, 128 34 Skarpnäck, Sverige.
Reg nr:
513604
Registrerad:
Ans nr:
2013/02634
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-08
2013-06-20
2013-04-08
809000
Innehavare:
Johanna Nilsson, Rangeltorpsgatan 51F, 412 69 Göteborg, Sverige.
Varor och tjänster:
35: Analys inom annons- och reklamområdet; analyser av medvetenheten hos allmänheten om reklam; annons och reklam
samt kommersiella informationstjänster via internet; annons- och reklammaterial (spridning av -); annons- och
reklammaterial (uppdatering av -); annons- och reklammaterial (uthyrning av -); annons- och reklamtjänster gjorda av radiooch tv-reklambyråer; annons- och reklamtjänster för främjande av mäkleri avseende aktier och andra värdepapper; annonsoch reklamtjänster via databaser; annons- och reklamtjänster för främjande av försäljning av drycker; annons- och
reklamtjänster via internet; annons- och reklamverksamhetstjänster; annons- och reklamverksamhet samt marknadsföring;
annons- och reklamverksamhet särskilt inom området telematik och telefonnätverk; annons- och reklamverksamhet via
elektroniska media särskilt genom internet; annons- och reklamverksamhet avseende finansiell investering; annons- och
reklamverksamhet avseende rekrytering av personal; annons- och reklamverksamhet avseende resebranschen; annons- och
reklamverksamhet i massmedia; annons- och reklamverksamhet; annons- och reklamverksamhet, säljfrämjande och
marknadsföringstjänster; annons-, reklam- och affärsverksamhet; annonsering genom överföring av reklam online för tredje
part på elektroniskt kommunikationsnät; annonsering, inkluderande marknadsföring relaterad till försäljning av varor och
tjänster för tredje part genom sändning av reklammaterial och spridning av reklambudskap via datornätverk; annonseringsoch reklamtjänster; anordnande av branschmässor för kommersiella- och reklamändamål; anordnade av tillställningar för
kommersiella- och reklamändamål; anordnande av annons- och reklamverksamhet; anordnande av demonstrationer för
reklamändamål; anordnande av distribution av reklamprover som svar på telefonförfrågningar; anordnande av festivaler för
reklamändamål; anordnande av mässor för kommersiella eller reklamändamål; anordnande av mässor för kommersiella
ändamål och reklamändamål; anordnande av mässor och utställningar för kommersiella ändamål eller reklamändamål;
anordnande av prisdragningar för reklamändamål; anordnande av utställningar för reklamändamål; anordnande av
utställningar för kommersiella eller reklamändamål; anordnande av utställningar för kommersiellt eller reklamändamål;
anordnande av utställningar för kommersiella ändamål eller reklamändamål; anordnande av utställningar och mässor för
kommersiella och reklamändamål; anordnande och genomförande av mässor för kommersiella eller reklamändamål;
arrangerande av distribution av reklamvaruprover; arrangerande av tävlingar för reklamändamål; demonstration av
fotografisk utrustning för reklamändamål; direktansluten reklam via datorkommunikationssystem; distribution av annonsoch reklammaterial per post; distribution av annons- och reklammaterial; distribution av reklamblad; distribution av
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/40
reklambroschyrer; distribution av reklambudskap; distribution av reklamflygblad; distribution av reklammaterial (flygblad,
prospekt, broschyrer, prover), speciellt för långdistansförsäljning via katalog, in- eller utrikes; distribution av reklammaterial
(flygblad, prospekt, broschyrer, prover, särskilt kataloger för långdistans försäljning) över gränserna eller ej; distribution av
reklammaterial; distribution av reklampost och reklambilagor bifogade med regelbundna utgåvor; distribution av
reklamtexter; distribution av reklamvaruprover; distribution av tryckt reklammaterial; distribution och spridning av
reklammaterial [häften, prospekt, trycksaker, prover]; färdigställande av annonser och reklam; förberedande och presentation
av audiovisuella visningar för reklamändamål; företagskonsultation avseende reklam; företagsrådgivning rörande reklam;
företagstjänster avseende tillhandahållande av sponsring för reklaminslag i tv; författande av reklamtexter; framtagning av
reklammaterial; genomförande av utställningar för reklamändamål; grafiska reklamtjänster; information avseende annonsoch reklamverksamhet; informationstjänster avseende annons- och reklamverksamhet; iordningställande av skyltar för
reklamändamål; komponerande av reklamtexter; konsultation avseende organisering av reklamkampanjer för företag;
konsultationer avseende reklam och företagsledning; konsulttjänster avseende annons- och reklamverksamhet; konsulttjänster
rörande reklam; layout tjänster för reklamändamål; layout-tjänster för reklamändamål; marknadsföring av affärsverksamhet
[reklam]; marknadsföring, reklam och annonsverksamhet; marknadsundersökning för reklam; mässor (anordnande av -) för
kommersiella eller reklamändamål; modellagenturtjänster för reklamändamål; modellagenturtjänster rörande reklam;
modevisningar i reklamsyfte (anordnande av -); organisation av evenemang, utställningar, mässor och shower för
kommersiella, säljfrämjande verksamhet och reklamändamål; organisation, hantering och övervakning av försäljnings- och
reklamstimulernade program; organisering, användning och övervakning av försäljnings- och säljfrämjande (reklam)
stimulansprojekt; planering för upplåtande av annons- och reklamutrymme i tidningar; planering och ledning av
handelsmässor, utställningar och presentationer för ekonomiska eller reklamrelaterade ändamål; planeringstjänster avseende
annons- och reklamverksamhet; produktion av annons- och reklammaterial; produktion av annons- och reklammateriel;
produktion av ljudinspelningar för reklamsyfte; produktion av ljudinspelningar för reklamändamål; produktion av reklam;
produktion av reklamfilmer; produktion av tv-reklaminslag; produktion av videoinspelningar för reklamsyfte; produktion av
videoinspelningar för reklamändamål; produktion av visuellt reklammateriel; publicering av annons- och reklammaterial;
publicering av reklamlitteratur; publicering av reklammaterial; publicering av reklamtexter; publiceringstjänster avseende
reklamtexter; rådgivningstjänster avseende reklam; rådgivningstjänster avseende reklamverksamhet; rådgivningstjänster
avseende reklam för franchiseföretag; radio- och tv-reklam; reklam; reklam, direktmarknadsföring; reklam för andra genom
spridning och administrering av kort för priviligierade användare; reklam- och affärsrådgivning avseende telematiktjänster;
reklam- och annonstjänster utomhus; reklam- och annonstjänster för främjande av näthandel; reklam- och annonsverksamhet
rörande farmaceutiska produkter och produkter för in vivo-bildframställning; reklam- och marknadsföringstjänster samt
relaterad rådgivning; reklam och marknadsföring; reklam och sales promotion avseende varor och tjänster som offererats och
beställts via telekommunikation eller på elektronisk väg; reklam och säljfrämjande verksamhet; reklam på elektroniska
anslagstavlor; reklam via biofilm; reklambyråer; reklambyråtjänster; reklamförmedling; reklamombud; reklamtexter
(komponerande av -); reklamtexter (publicering av -); reklamtjänster; reklamtjänster avseende böcker; reklamtjänster
avseende databaser; reklamtjänster avseende hotell; reklamtjänster avseende sjöfart och sjöfartsbranschen; reklamtjänster för
arkitekter; reklamtjänster för blomsterhandlare; reklamtjänster för handel; reklamtjänster för promotion av drycker;
reklamtjänster i samband med finansiella tjänster; reklamtjänster med hjälp av ballongskyltar; reklamtjänster med hjälp av
dubbelplakat; reklamtjänster och säljfrämjande tjänster; reklamtjänster relaterade till tidningar; reklamtjänster relaterade till
affärsverksamhet; reklamtjänster rörande farmaceutiska produkter för behandling av diabetes; reklamtjänster rörande
offentliga arbeten; reklamtjänster rörande transportbranschen; reklamtjänster via television; reproduktion av annons- och
reklammaterial; säljfrämjande reklam för undersökande projekt; säljfrämjande reklam relaterad till filosofisk skolning;
sammanställning av annonser och reklam för användning som webbsidor på internet; sammanställning av annons- och
reklammaterial för användning på internet; sammanställning av reklam; skapande av varumärken (reklamtjänster); skötsel av
reklam för sportpersonligheter; skyltningstjänster för reklamändamål; spridning av annons- och reklammaterial (häften,
broschyr och trycksaker); spridning av annons- och reklammaterial; spridning av annonser och reklammaterial [flygblad,
broschyrer, häften och prover]; spridning av data avseende annons- och reklamverksamhet; spridning av reklam för andra via
ett direktanslutet kommunikationsnät på internet; spridning av reklam för andras räkning via internet; spridning av reklam för
andras räkning; spridning av reklambroschyrer; stöd till ledningen för handelsföretag rörande reklam och annonsering; texter
(komponerande av reklam -); tjänster avseende elektronisk handel, nämligen ombesörjande av information om produkter via
telekommunikationsnät för reklam- och försäljningsändamål; tjänster avseende reklamutgivning; tjänster för att beräkning av
tittare och lyssnares påverkan av annonser och reklam; tjänster i form av reklam och marknadsföring för skapande av
varumärken; tv-reklamverksamhet; undersökningar avseende reklam; uppdatering av annons- och reklammaterial;
uppdatering av reklaminformation i datoriserade databaser; upplåtande av annons- och reklaminformation; upplåtande av
datoriserade reklamtjänster; upplåtande av reklamutrymmen i periodiska publikationer, tidningar och tidskrifter; upplåtande
av reklamutrymme genom elektroniska hjälpmedel och globala informationsnätverk; upplåtande av reklamutrymme;
upplåtande av utrymme på webbplatser för reklam av varor och tjänster; utarbetande av annons- och reklammateriel;
utarbetande av annons- och reklammaterial för användning som webbsidor; utarbetande av audiovisuella presentationer i
reklamsyfte; utarbetande av reklamdokument; utarbetande av reklamhäften; utarbetande av reklammaterial; utarbetande av
reklampublikationer; utarbetande av reklamspalter; utarbetande av reklamtexter; utarbetande och genomförande, i media av
reklamplaner och idéer; utdelning av produkter för reklamändamål; utdelning av varuprover för reklamändamål; utförande av
annons- och reklamtjänster; utformning av reklam för användning som webbsidor; utgivning av reklamfoldrar; utgivning och
uppdatering av reklamtexter; uthyrning av affischplank för reklamändamål; uthyrning av affischtavlor för reklamändamål;
uthyrning av all reklam- och marknadspresentationsmaterial; uthyrning av annons och reklammaterial; uthyrning av annons-
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/41
och reklammaterial; uthyrning av reklamhjälpmedel; uthyrning av reklammaterial; uthyrning av reklamplank; uthyrning av
reklamutrustning; uthyrning av reklamutrymme och reklammaterial; uthyrning av reklamutrymme i häften; uthyrning av
reklamutrymme på järnvägsegendom; uthyrning av reklamutrymme på internet; utredningstjänster relaterade till annonsering
och reklam; utställningar (anordnande av -) för kommersiellt eller reklamändamål; utställningar för kommersiella eller
reklamrelaterade ändamål; utveckling av reklamkampanjer för affärsverksamhet; varudemonstration för reklamändamål.
Reg nr:
513605
Registrerad:
Ans nr:
2013/02637
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-09
Maps & Marketing
Innehavare:
Webbvalet i mölndal ab, HÖGANÄSVÄGEN 47, 43735 Lindome, Sverige.
Org. nr: 556861-0348.
Varor och tjänster:
42: Formgivning, utarbetande, specialanpassning, tillämpning och underhåll av webbplatser för andras räkning.
Reg nr:
513606
Registrerad:
Ans nr:
2013/02641
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-04
Easysocket
Innehavare:
Mitsubishi Electric Corporation, 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo, Japan.
Ombud:
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
9: Datormjukvara för användning inom området fabriksautomatisering.
Reg nr:
513607
Registrerad:
Ans nr:
2013/02642
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-09
Rise Energy
Innehavare:
Auto24 i Dalarna AB(24 Energy Strips), Engelbrektsgatan 15, 791 62 FALUN, Sverige.
Org. nr: 556845-6569.
Varor och tjänster:
30: Tabletter (icke-medicinska) gjorda av koffeinbaserad glukos.
Reg nr:
513608
Registrerad:
Ans nr:
2013/02644
Ansökningsdatum:
GX Simulator
Innehavare:
Mitsubishi Electric Corporation, 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo, Japan.
Ombud:
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
9: Datormjukvara för användning inom området fabriksautomatisering.
2013-06-20
2013-04-04
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/42
Reg nr:
513609
Registrerad:
Ans nr:
2013/02645
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
24.01.15.
Märket utförs i rött, svart och vitt.
Chilly Concept Corporation AB, 404 29 Göteborg, Sverige.
Org. nr: 556625-5088.
2013-06-20
2013-04-09
Varor och tjänster:
6: Delar till lås av metall; dyckertar [låspinnar] av metall; icke-elektriska lås gjorda av metall; korta låsbultar av metall; lås
av metall för fordon och farkoster; lås av metall (icke-elektriska); låsbara metallskåp; låscylindrar av metall; låskistor av
metall; låsmekanismer av metall; låsreglar av metall; metallbultar för låsning av dörrar; brandsäkra dörrar av metall;
dörramar av metall; dörrar av aluminium; dörrar av metall; dörrar av metall för byggnader; dörrar av metall för inomhusbruk;
dörrar och fönster av metall; dörrbeslag av metall; dörreglar av metall; dörrenheter av metall; dörrfönsterramar av metall;
dörrinfattningar av metall; dörrkarmar av metall; dörrkedjor av metall; dörrlås; dörrlister av metall; dörrskydd av metall;
dörrskydd med metallkedja; dörrstängare (ej elektriska); gångjärn av metall för dörrar; gångjärn för dörrar och fönster (metall
-); metallbeslag för dörrar; metallkomponenter för dörrar; reglar (dörr -) av metall; säkerhetsbeslag av metall för dörrar;
skyddsplattor av metall för dörrar; titthål för dörrar av metall [icke-förstorande].
9: Elektriska lås; elektriska lås av metall; elektriska lås med larm; centrallås för dörrar (ingående i klassen); dörrtitthål
(tittögon); elektriska dörrlås; elektroniska dörrlås; förstorande titthål för dörrar; optiska kikhål [tittögon] för dörrar;
radiostyrda kontrollanordningar för dörrlås; titthål för dörrar; titthål [förstoringslinser] för dörrar.
19: Dörrar, ej av metall; dörrar för uppdragning vertikalt [ej av metall]; dörrar gjorda av glas till byggnader; dörrar gjorda av
plast till byggnader; dörrar gjorda av trä till byggnader; dörrar (icke-metalliska) till garage; dörrkarmar av trä; dörrkarmar, ej
av metall; genomskinliga dörrar av glas för byggnader; icke-metalliska genomskinliga dörrar för byggnader; upplyftbara
dörrar, icke-metalliska.
Reg nr:
513610
Registrerad:
Ans nr:
2013/02648
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-04
GX RemoteService
Innehavare:
Mitsubishi Electric Corporation, 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo, Japan.
Ombud:
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
9: Datormjukvara för användning inom området fabriksautomatisering.
Reg nr:
513611
Registrerad:
Ans nr:
2013/02649
Ansökningsdatum:
GX Explorer
Innehavare:
Mitsubishi Electric Corporation, 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo, Japan.
Ombud:
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
9: Datormjukvara för användning inom området fabriksautomatisering.
2013-06-20
2013-04-04
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/43
Reg nr:
513612
Registrerad:
Ans nr:
2013/02664
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-09
otherinstruments
Innehavare:
Unit Portables Nordic AB, Sveavägen 66, 9-10tr, 111 34 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556866-9971.
Varor och tjänster:
9: Återuppladdningsbara batterier; batteriadaptrar; batterienheter; batterier; batterikablar; batteriladdare; batteriladdare för
användning med telefoner; batteriladdarkablar; batteriladdningsutrustning; elektriska batterier; elektriska batteriladdare;
kraftenheter [batterier]; laddningsaggregat för elektriska batterier; bränsleceller; solceller för alstring av elektricitet.
Reg nr:
513613
Registrerad:
Ans nr:
2013/02666
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-09
Figurklass:
26.01.18; 27.05.15.
Innehavare:
helena sundberg, Hantverkargatan 6A, 93134 Skellefteå, Sverige.
Varor och tjänster:
3: Doftande potpurri; dofter; dofter för personligt bruk; dofter för rum; doftkulor [doftämnen]; doftpåsar; doftpreparat;
parfym- och doftoljor; potpurrier [doftblandningar]; flytande tvål; krämer (tvål -) för användning i rengöring; parfymerad
tvål; tvål; tvål för hushållsändamål; tvål för personligt bruk; fuktbevarande medel [kosmetika]; kosmetika; kosmetika för
användning på huden; kosmetika i form av krämer; kosmetika i form av lotioner; parfymer, eteriska oljor, kosmetika,
hårvårdspreparat.
21: Behållare för hushålls- eller köksändamål; burkar för hushållsändamål; glasvaror för hushållsändamål; hushållsporslin;
plastskålar [hushållsbehållare]; redskap för hushållsändamål.
24: Belagda vävnader; elastiska vävnader; förstärkta vävnader [textil]; förstärkta vävnader [tyger]; industriella vävnader;
mönstrade vävnader för användning vid brodering; textilier och vävnader i metervara; vävnader; vävnader för användning
vid tillverkning av gardiner; vävnader för tillverkning av textilartiklar för hushållet, ingående i klassen; vävnader och textila
produkter, ej ingående i andra klasser.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/44
Reg nr:
513614
Registrerad:
Ans nr:
2013/02669
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
26.04.17.
Märket utförs med blå ram runt vit etta och Hockeyettan i svart text.
Hockeyettan AB, Piteå HC, Västergatan 26 A, 941 33 Piteå, Sverige.
Org. nr: 556900-5902.
2013-06-20
2013-04-09
Varor och tjänster:
35: Administration avseende marknadsföring; annons- och reklamverksamhet, säljfrämjande och marknadsföringstjänster;
företagsrådgivning rörande marknadsföring.
41: Anordnande av idrottsevenemang, tävlingar och sportturneringar; organisering av sport och sportevenemang; anordnande
av sportevenemang och tävlingar; informationstjänster i samband med sport; organisation av sportevenemang; produktion av
sportevenemang för radio; produktion av sportevenemang för tv.
Reg nr:
513615
Registrerad:
Ans nr:
2013/02670
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
26.03.23; 27.05.23.
Twicegrip Sweden AB, Dotorpsgatan 44, 521 44 Falköping, Sverige.
Org. nr: 556920-7862.
2013-06-20
2013-04-09
Varor och tjänster:
25: Fotbeklädnader (halkskydd för -); halkskydd för fotbeklädnader; bakkappor för skor; fotbeklädnader (ej ortopediska
skor); högklackade skor; innersulor [för skor och stövlar]; klackar för skor; skor; skor för friidrott; skor för landhockey; skor
utan skosnören; tåhättor för skor; bakkappor för fotbeklädnader; fotbeklädnader; fotbeklädnader av canvas; fotbeklädnader,
bakkappor för -; fotbeklädnader [ej ortopediska fotbeklädnader]; fotbeklädnader för användning vid sport; fotbeklädnader för
barn; fotbeklädnader för damer; fotbeklädnader för fritidsbruk; fotbeklädnader för golf; fotbeklädnader för golfspel;
fotbeklädnader för herrar; fotbeklädnader för spädbarn; fotbeklädnader för sport; fotbeklädnader för sportändamål;
fotbeklädnader gjorda av trä; fotbeklädnader, järnbeslag för-; fotbeklädnader, ränder för -; gymnastikskor (fotbeklädnader);
innersockor för fotbeklädnader; innersulor för fotbeklädnader; japanska fotbeklädnader av rishalm (waraji); järnbeslag för
fotbeklädnader; kläder, fotbeklädnader, huvudbonader; pumps [fotbeklädnader]; ränder för fotbeklädnader; sulor för
fotbeklädnader; träningsskor [fotbeklädnader].
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/45
Reg nr:
513616
Registrerad:
Ans nr:
2013/02671
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-09
Figurklass:
26.03.04.
Beskrivning:
Märket utförs med svart text och tre trianglar i grått, rött och svart.
Innehavare:
Samir Alj Fält, Artillerigatan 75, NB, 114 45 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
41: Undervisning/utbildning; undervisningstjänster avseende pedagogiska tekniker.
42: Design av nya produkter; produktformgivning.
Reg nr:
513617
Registrerad:
Ans nr:
2013/02672
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-09
Odd Dogs
Innehavare:
Olof Göransson, Östra Henriksborgsvägen 43, 131 31 Nacka, Sverige.
Varor och tjänster:
35: Anordnande och ledning av evenemang för marknadsförings- och promotionändamål för andra; organisation av
evenemang, utställningar, mässor och shower för kommersiella, säljfrämjande verksamhet och reklamändamål;
konsultationer avseende sales promotion; reklamtjänster för promotion av drycker; sales promotiontjänster; analys inom
annons- och reklamområdet; analyser av medvetenheten hos allmänheten om reklam; annons och reklam samt kommersiella
informationstjänster via internet; annons- och reklammaterial (spridning av -); annons- och reklammaterial (uppdatering av ); annons- och reklammaterial (uthyrning av -); annons- och reklamtjänster via databaser; annons- och reklamtjänster för
främjande av försäljning av drycker; annons- och reklamtjänster via internet; annons- och reklamverksamhetstjänster;
annons- och reklamverksamhet samt marknadsföring; annons- och reklamverksamhet via elektroniska media särskilt genom
internet; annons- och reklamverksamhet avseende rekrytering av personal; annons- och reklamverksamhet avseende
resebranschen; annons- och reklamverksamhet i massmedia; annons- och reklamverksamhet; annons- och reklamverksamhet,
säljfrämjande och marknadsföringstjänster; annonserings- och reklamtjänster; anordnande av annons- och reklamverksamhet;
anordnande av festivaler för reklamändamål; arrangerande av tävlingar för reklamändamål; distribution av annons- och
reklammaterial per post; distribution av annons- och reklammaterial; distribution av reklamblad; distribution av
reklambroschyrer; distribution av reklamflygblad; distribution av reklammaterial; företagskonsultation avseende reklam;
företagsrådgivning rörande reklam; framtagning av reklammaterial; information avseende annons- och reklamverksamhet;
konsultation avseende organisering av reklamkampanjer för företag; konsulttjänster avseende annons- och
reklamverksamhet; konsulttjänster rörande reklam; marknadsföring av affärsverksamhet [reklam]; marknadsföring, reklam
och annonsverksamhet; modellagenturtjänster för reklamändamål; modevisningar i reklamsyfte (anordnande av -);
planeringstjänster avseende annons- och reklamverksamhet; rådgivningstjänster avseende reklam; rådgivningstjänster
avseende reklamverksamhet; reklam; reklam, direktmarknadsföring; reklam och marknadsföring; skapande av varumärken
(reklamtjänster); spridning av annons- och reklammaterial; spridning av reklam för andra via ett direktanslutet
kommunikationsnät på internet; spridning av reklam för andras räkning via internet; spridning av reklam för andras räkning;
tjänster i form av reklam och marknadsföring för skapande av varumärken; utarbetande av annons- och reklammateriel;
utarbetande av annons- och reklammaterial för användning som webbsidor; utarbetande av audiovisuella presentationer i
reklamsyfte; utarbetande av reklammaterial; utarbetande och genomförande, i media av reklamplaner och idéer; utförande av
annons- och reklamtjänster; utformning av reklam för användning som webbsidor.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/46
41: Festarrangemang; konsultation avseende festplanering; planering och organisering av fester; anordnande av diskjockeys
för fester och speciella tillställningar; anordnande av festivaler för underhållningsändamål; anordnande av festivaler för
träningsändamål; arrangemang av festivaler för underhållningsändamål; arrangemang (fest- -); arrangerande av festspel;
ceremoniledningstjänster för fester och specialtillställningar; festarrangeringstjänster; festarrangeringstjänster
(underhållning); festplaneringstjänster; organisation av fester; organisering av fester för kulturella ändamål; organisering av
fester för utbildningsändamål; organisering av fester för underhållningsändamål; organisering av festivaler; planering av
fester.
Reg nr:
513618
Registrerad:
Ans nr:
2013/02673
Ansökningsdatum:
2013-06-20
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
26.04.06; 27.05.21.
Märket utförs i turkos.
Helsingborgs Marathon AB, Andreas Gartmyr, Vadstenagatan 10, 252 50 Helsingborg, Sverige.
Org. nr: 556910-9670.
2013-04-09
Varor och tjänster:
41: Organisering av idrottstävlingar och -evenemang.
Reg nr:
513619
Registrerad:
Ans nr:
2013/02674
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
26.04.09.
Märket utförs i olika nyanser av rosa.
Sweet&Pure Café AB, Knutwallenbergsv 34 A, 133 34 Saltsjöbaden, Sverige.
Org. nr: 556926-2099.
2013-06-20
2013-04-10
Varor och tjänster:
43: Kafétjänster.
Reg nr:
513620
Registrerad:
Ans nr:
2013/02675
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
27.05.14.
Estea AB, Box 7135, 10387 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556321-1415.
Bengt Nihlmark Aktiebolag, Kungsgatan 33, 111 56 Stockholm, Sverige.
2013-06-20
2013-04-10
Ombud:
Varor och tjänster:
36: Fastighetsförvaltning; egendomsplanering [upprättande av finansiella tjänster]; finansiella tjänster; finansiella tjänster
avseende fastigheter; finansiella tjänster avseende försäkringar; finansiella tjänster avseende investeringar; finansiella tjänster
avseende värdepapper; finansiella tjänster avseende försäljning av egendom; finansiella tjänster avseende
fastighetsutveckling; finansiella tjänster för köp av fastigheter; handel med värdepapper (finansiella tjänster); tjänster
avseende företagsförvaltning (finansiella); upplåtande av information avseende försäkringar och finansiella tjänster.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/47
Reg nr:
513621
Registrerad:
Ans nr:
2013/02678
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
01.15.21.
Ahlsell Sverige AB, 117 98 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556012-9206.
Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, 103 61 Stockholm, Sverige.
2013-06-20
2013-04-09
Ombud:
Varor och tjänster:
39: Transport av gods, emballering och förvaring av gods.
Reg nr:
513622
Registrerad:
Ans nr:
2013/02680
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-10
ESTEA
Innehavare:
Estea AB, Box 7135, 10387 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556321-1415.
Bengt Nihlmark Aktiebolag, Kungsgatan 33, 111 56 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
36: Fastighetsförvaltning; egendomsplanering [upprättande av finansiella tjänster]; finansiella tjänster; finansiella tjänster
avseende fastigheter; finansiella tjänster avseende försäkringar; finansiella tjänster avseende investeringar; finansiella tjänster
avseende värdepapper; finansiella tjänster avseende försäljning av egendom; finansiella tjänster avseende
fastighetsutveckling; finansiella tjänster för köp av fastigheter; handel med värdepapper (finansiella tjänster); tjänster
avseende finansiella analyser; tjänster avseende företagsförvaltning (finansiella); upplåtande av information avseende
försäkringar och finansiella tjänster.
Reg nr:
513623
Registrerad:
Ans nr:
2013/02681
Ansökningsdatum:
lagamera
Innehavare:
Rena Snitt Sverige AB, Orrvägen 26-28, B1, 19255 Sollentuna, Sverige.
Org. nr: 556843-1711.
Varor och tjänster:
35: Försäljningsändamål (presentation av varor på kommersiella media, för -).
2013-06-20
2013-04-10
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/48
Reg nr:
513624
Registrerad:
Ans nr:
2013/02686
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-10
Matbank
Innehavare:
All Win AB, Arvid Hedvalls Backe 4, 411 33 Göteborg, Sverige.
Org. nr: 556819-5456.
Erik Spandow, Foyen Advokatfirma AB, Stora Nygatan 33, 411 08 Göteborg, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
43: Utskänkning av mat och dryck.
Reg nr:
513625
Registrerad:
Ans nr:
2013/02687
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-10
OLD SCHOOL HOCKEY
Innehavare:
Ronnie Rönnkvist, Norrängsv 45G, 141 43 Huddinge, Sverige.
Varor och tjänster:
16: Böcker, tidskrifter.
Reg nr:
513626
Registrerad:
Ans nr:
2013/02689
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
07.01.24; 24.15.01.
Märket utförs i gult och blått.
Rågsveden-Sveden Trä Aktiebolag, Näset 117, 780 54 Äppelbo, Sverige.
Org. nr: 556152-4470.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 STOCKHOLM, Sverige.
2013-06-20
2013-04-10
Ombud:
Varor och tjänster:
19: Byggnadsmaterial, ej av metall; styva rör (ej av metall) för byggnation; asfalt, tjära och bitumen; flyttbara byggnader
(byggnationer), ej av metall; golvbrädor; icke-metalliska golvsocklar; golvbeläggningar av trä; delvis bearbetat trä;
snickerivirke; sågat timmer; fanervirke; träfaner; träpaneler; lister, ej av metall; beklädnader för fönster (icke-metalliska);
fasader för fönster (ej av metall); fönster, ej av metall; fönsterbrädor (ej av metall); fönsterglas för byggnation;
fönsterkarmar, ej av metall; fönsterluckor, ej av metall; fönsterpaneler för användning vid byggnation [icke-metalliska
ramar]; fönsterramar, ej av metall; fönsterrutor för byggnation; fönsterskydd (ej av metall); glaspaneler för fönster; spröjs för
fönster (ej av metall); dörrar, ej av metall; glas i form av skivor för användning i dörrar; bjälkar, ej av metall; ribbor, ej av
metall; tvärslåar, ej av metall; tunnstavsvirke; tunnträ; formbart trä; lister, ej av metall för byggnadsändamål; ytbeläggningar
[byggnadsmaterial]; väggbeklädnader, ej av metall (byggnation); spontplankor, ej av metall; spontväggar, ej av metall;
väggfoder, ej av metall (byggnation); golv, ej av metall; innertak, ej av metall; träbrädor [byggnadsvirke]; beklädnader, ej av
metall, för byggnader; beläggningar, ej av metall, för byggnation; fasadbeklädnader, ej av metall, för byggnation;
ytbeklädnader, ej av metall, för byggnation; dörrpaneler, ej av metall; balkar, ej av metall; vägbeläggningsmaterial; trösklar,
ej av metall; väggplattor, ej av metall för byggnation; golvbeläggningsplattor, ej av metall; golvplattor, ej av metall; trappor,
ej av metall; byggpaneler, ej av metall; takbeläggningsmaterial, ej av metall; takventiler, ej av metall.
Reg nr:
513627
Registrerad:
Ans nr:
2013/02694
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-10
THE BURGUNDY
Innehavare:
Restaurant Leijontornet AB, Lilla Nygatan 5, 111 28 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556179-1558.
Groth & Co Kommanditbolag, Helena Perneborg, Box 6107, 102 32 STOCKHOLM, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
43: Restauranger; barer; utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/49
Reg nr:
513628
Registrerad:
Ans nr:
2013/02696
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-10
Tuna Tjej Cup
Innehavare:
Christer Karvia, Tallkottestigen 1, 186 53 Vallentuna, Sverige.
Varor och tjänster:
41: Anordnande av idrottsevenemang; anordnande av idrottsevenemang, tävlingar och sportturneringar; anordnande av
idrottsevenemang och -tävlingar.
Reg nr:
513629
Registrerad:
Ans nr:
2013/02731
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
26.01.04.
Reperio Search AB, Box 730, 120 02 Årsta, Sverige.
Org. nr: 556816-4106.
2013-06-20
2013-04-11
Varor och tjänster:
35: Professionella rekryteringstjänster; rekrytering av fast personal; karriärplacering (headhunting); konsultation rörande
rekrytering; psykologisk testning vid rekrytering; testning (psykologisk -) vid rekrytering.
Reg nr:
513630
Registrerad:
Ans nr:
2013/02732
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-11
Coractic
Innehavare:
Coractic AB, Hans Hagen, Mjälgavägen 101 E, 784 37 Borlänge, Sverige.
Org. nr: 556907-8321.
Varor och tjänster:
35: Konsulttjänster avseende fusioner och övertagning av företag; konsulttjänster avseende företagsfusioner; konsulttjänster
avseende företagsstrategier; konsulttjänster avseende industriledning inklusive kostnads-/avkastningsanalyser; konsulttjänster
avseende företagsvärv, ingående i klassen; konsulttjänster avseende annons- och reklamverksamhet; konsulttjänster avseende
företagsorganisation och -ledning; konsulttjänster avseende personaladministration; konsulttjänster avseende företagsledning;
konsulttjänster avseende varumärken, ingående i klassen.
Reg nr:
513631
Registrerad:
Ans nr:
2013/02733
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
01.15.15; 26.07.25.
Märket utförs i två nyanser av grönt.
Coractic AB, Hans Hagen, Mjälgavägen 101 E, 784 37 Borlänge, Sverige.
Org. nr: 556907-8321.
2013-06-20
2013-04-11
Varor och tjänster:
35: Konsulttjänster avseende fusioner och övertagning av företag; konsulttjänster avseende företagsfusioner; konsulttjänster
avseende företagsstrategier; konsulttjänster avseende industriledning inklusive kostnads-/avkastningsanalyser; konsulttjänster
avseende företagsvärv, ingående i klassen; konsulttjänster avseende annons- och reklamverksamhet; konsulttjänster avseende
företagsorganisation och -ledning; konsulttjänster avseende personaladministration; konsulttjänster avseende företagsledning;
konsulttjänster avseende varumärken, ingående i klassen.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/50
Reg nr:
513632
Registrerad:
Ans nr:
2013/02742
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
26.04.09; 26.04.12.
Märket utförs i blått, vitt och svart.
Executive Health Sweden AB, Sturevägen 18, 181 33 Lidingö, Sverige.
Org. nr: 556727-5473.
2013-06-20
2013-04-11
Varor och tjänster:
44: Läkarmottagning.
Reg nr:
513633
Registrerad:
Ans nr:
2013/02744
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
18.01.07; 18.01.09.
Märket utförs i blått, grönt och grått.
EcoSteam Sweden kommanditbolag, Spinnrocksvägen 45, 756 48 Uppsala, Sverige.
Org. nr: 969761-4072.
2013-06-20
2013-04-11
Varor och tjänster:
37: Fordonsklädsel- och -reparationstjänster; fordonsrengöring, -tvätt och -polering; fordonsreparationer; hygienisk
rengöring av fordon; montering och reparation av fordonsdäck; rostskyddstjänster av fordon; service av fordon; tjänster för
underhåll av fönster i fordon; tjänster för underhåll av vindrutor i fordon; utbyte av fordonsrutor; utbyte av fordonsvindrutor.
Reg nr:
513634
Registrerad:
Ans nr:
2013/03152
Ansökningsdatum:
Figurklass:
01.01.10; 26.01.10; 26.01.12.
Beskrivning:
Märket utförs i turkos, blå, ceris och lila.
Innehavare:
Lena Ranehag, Sjökvarnsvägen 9, 531 73 Källby, Sverige.
Varor och tjänster:
45: Andlig vägledning, ingående i klassen.
2013-06-20
2013-04-29
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/51
Reg nr:
513635
Registrerad:
Ans nr:
2013/03153
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-04-29
Figurklass:
24.17.21; 26.07.03.
Beskrivning:
Ljungfärg, lila.
Innehavare:
Lena Ranehag, Sjökvarnsvägen 9, 531 73 Källby, Sverige.
Varor och tjänster:
16: Omslag för böcker.
Reg nr:
513636
Registrerad:
Ans nr:
2013/03767
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
26.07.15; 27.05.21.
Märket utförs i blågrönt och svart.
Balticgruppen Projekt AB, Box 489, Östra Strandgatan 26 B, 901 09 Umeå, Sverige.
Org. nr: 556833-3230.
2013-06-20
2013-05-24
Varor och tjänster:
35: Företagsledning av hotell på uppdrag av tredje man; företagsledning av hotell; hotell (företagsledning av -); tjänster
avseende hotellförvaltning för annans räkning; upplåtande av kontorsanläggningar.
36: Investeringsrådgivning avseende bostäder; leasing av bostäder (lägenheter); lokalisering av bostäder för andra
[permanent boende]; upplåtande av bostäder ingående i klassen; upplåtande av permanenta bostäder; uthyrning av bostäder
(lägenheter); finansiering av hotell; försäkring av hotellinkvartering; försäkring för hotell; uthyrning av kontor och
lägenheter; uthyrning av lägenheter; uthyrning av lägenheter, ateljéer och hyresrum.
37: Specialkonstruktion av bostäder; byggnation av bostadsfastigheter; byggnation av bostadsinteriörer; byggnation av
bostadslägenhetsbyggnader; byggnation av kommersiella fastigheter; byggnation av kontor; byggnation av parkeringshus;
kundanpassad byggnation av byggnader; uppförande/anläggande av byggnationer.
43: Bostäder (semester- -); bostäder (uthyrning av tillfälliga -); uthyrning av tillfälliga bostäder; anordnande av hotellboende;
anordnande av måltider på hotell; bedömning av hotellinkvarteringar, ingående i klassen; bokning av hotellinkvartering;
bokning av hotellogi; bokning av hotellrum för resenärer; bokningsservice för hotellrum; bokningstjänster av hotellrum;
bokningstjänster avseende hotellrum; byråer för bokning av hotell; cateringtjänster för hotell; elektroniska
informationstjänster avseende hotell; hotellbokningstjänster; information rörande hotell; reservation av hotellrum; upplåtande
av hotellokaler för konferenser; upplåtande av information relaterade till hotell; upplåtande av kortvarigt boende (hotell).
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/52
Reg nr:
513637
Registrerad:
Ans nr:
2013/04155
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-06-11
Bondymon
Innehavare:
Avabon AB, Sickla allé 39, 13165 Nacka, Sverige.
Org. nr: 556635-3636.
Varor och tjänster:
9: Datorprogram och programvara; datorprogram (nedladdningsbar mjukvara).
35: Marknadsföring, reklam och annonsverksamhet; tjänster avseende sökverktyg för marknadsföring.
42: Molntjänster [saas]; utveckling av mjukvara.
Reg nr:
513638
Registrerad:
Ans nr:
2013/04156
Ansökningsdatum:
2013-06-20
2013-06-11
Bonapoint
Innehavare:
Avabon AB, Sickla allé 39, 13165 Nacka, Sverige.
Org. nr: 556635-3636.
Varor och tjänster:
9: Datorprogram och programvara; datorprogram (nedladdningsbar mjukvara).
35: Marknadsföring, reklam och annonsverksamhet; tjänster avseende sökverktyg för marknadsföring.
42: Molntjänster [saas]; utveckling av mjukvara.
Reg nr:
513639
Registrerad:
Ans nr:
2013/04157
Ansökningsdatum:
bonaplace
Innehavare:
Avabon AB, Sickla allé 39, 13165 Nacka, Sverige.
Org. nr: 556635-3636.
Varor och tjänster:
9: Datorprogram och programvara; datorprogram (nedladdningsbar mjukvara).
35: Marknadsföring, reklam och annonsverksamhet; tjänster avseende sökverktyg för marknadsföring.
42: Molntjänster [saas]; utveckling av mjukvara.
2013-06-20
2013-06-11
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/53
015 – Varumärkesregistreringen kvarstår med oförändrat skyddsomfång efter
lagakraftvunna beslut i invändningsärenden.
417559
502675
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
023 – Registreringar avförda på egen begäran.
509728
25/2013/54
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
026 – Förnyade registreringar.
Reg nr
27450
Beslutsdatum
2013-06-14
Nästa förnyelse
2023-07-31
27763
2013-06-18
2023-11-13
42049
2013-06-12
2023-05-29
42160
2013-06-18
2023-06-26
57248
2013-06-13
2023-06-12
106437
2013-06-12
2023-06-14
106442
2013-06-17
2023-06-14
106465
2013-06-17
2023-06-14
106572
2013-06-14
2023-06-28
106752
2013-06-18
2023-07-12
107129
2013-06-18
2023-08-16
107321
2013-06-18
2023-08-30
107956
2013-06-13
2023-11-15
143240
2013-06-17
2023-05-25
143295
2013-06-17
2023-06-01
143418
2013-06-17
2023-06-08
143473
2013-06-18
2023-06-15
143513
2013-06-17
2023-06-21
143742
2013-06-14
2023-07-13
143773
2013-06-17
2023-07-20
143886
2013-06-17
2023-07-27
144789
2013-06-14
2023-10-26
145062
2013-06-17
2023-11-23
25/2013/55
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
145457
2013-06-14
2023-12-28
146343
2013-06-17
2024-03-08
186851
2013-06-18
2023-06-10
186903
2013-06-17
2023-06-10
187003
2013-06-18
2023-06-17
187040
2013-06-12
2023-06-23
187061
2013-06-14
2023-06-23
187241
2013-06-18
2023-07-08
187259
2013-06-18
2023-07-08
187532
2013-06-13
2023-07-29
187786
2013-06-18
2023-08-19
187839
2013-06-13
2023-08-26
187879
2013-06-18
2023-08-26
188213
2013-06-13
2023-09-16
188366
2013-06-18
2023-09-30
188381
2013-06-17
2023-09-30
188812
2013-06-13
2023-11-04
189350
2013-06-14
2023-12-16
189376
2013-06-13
2023-12-16
189449
2013-06-18
2023-12-23
189453
2013-06-13
2023-12-23
189653
2013-06-18
2023-12-30
242421
2013-06-12
2022-11-13
242498
2013-06-13
2022-11-20
243389
2013-06-14
2022-12-04
243391
2013-06-17
2022-12-04
25/2013/56
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
243509
2013-06-14
2022-12-04
244256
2013-06-14
2022-12-18
245165
2013-06-14
2022-12-30
246895
2013-06-17
2023-02-19
248425
2013-06-14
2023-04-23
248562
2013-06-17
2023-04-23
249164
2013-06-14
2023-05-14
249448
2013-06-12
2023-05-28
249633
2013-06-14
2023-06-04
249756
2013-06-18
2023-06-18
249771
2013-06-14
2023-06-18
249776
2013-06-17
2023-06-18
249794
2013-06-17
2023-06-18
249832
2013-06-12
2023-06-18
249903
2013-06-12
2023-06-18
250086
2013-06-12
2023-07-16
250087
2013-06-12
2023-07-16
250276
2013-06-14
2023-07-23
250312
2013-06-14
2023-07-23
250338
2013-06-17
2023-07-23
250344
2013-06-17
2023-07-30
250440
2013-06-14
2023-07-30
250558
2013-06-12
2023-08-06
250578
2013-06-12
2023-08-06
250595
2013-06-13
2023-08-06
250609
2013-06-18
2023-08-06
25/2013/57
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
250610
2013-06-18
2023-08-06
250613
2013-06-12
2023-08-06
250688
2013-06-18
2023-08-13
250828
2013-06-14
2023-08-20
251090
2013-06-18
2023-08-27
251780
2013-06-18
2023-09-17
251802
2013-06-12
2023-09-17
252201
2013-06-17
2023-10-01
252386
2013-06-12
2023-10-08
252754
2013-06-13
2023-10-22
252755
2013-06-13
2023-10-22
252784
2013-06-18
2023-10-22
252805
2013-06-14
2023-10-22
252908
2013-06-17
2023-10-22
253002
2013-06-13
2023-10-29
253040
2013-06-17
2023-10-29
253241
2013-06-17
2023-11-12
253325
2013-06-12
2023-11-12
253457
2013-06-12
2023-11-19
253474
2013-06-17
2023-11-19
253689
2013-06-13
2023-12-03
253800
2013-06-14
2023-12-10
254095
2013-06-17
2023-12-17
254133
2013-06-18
2023-12-17
254210
2013-06-17
2023-12-30
254316
2013-06-18
2023-12-30
25/2013/58
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
254520
2013-06-17
2024-01-21
256862
2013-06-17
2024-03-25
358923
2013-06-14
2022-12-06
359190
2013-06-17
2022-12-20
359563
2013-06-17
2023-01-17
359637
2013-06-12
2023-01-24
359660
2013-06-11
2023-01-24
360554
2013-06-12
2023-04-11
360593
2013-06-18
2023-04-17
360637
2013-06-17
2023-04-17
360646
2013-06-14
2023-04-17
361370
2013-06-17
2023-06-06
361566
2013-06-17
2023-06-19
361584
2013-06-17
2023-06-19
361622
2013-06-18
2023-06-19
361637
2013-06-12
2023-06-19
361911
2013-06-17
2023-07-04
361946
2013-06-17
2023-07-04
362033
2013-06-17
2023-07-04
362063
2013-06-18
2023-07-18
362150
2013-06-12
2023-07-18
362285
2013-06-17
2023-07-18
362308
2013-06-17
2023-07-25
362348
2013-06-18
2023-08-01
362393
2013-06-18
2023-08-01
362453
2013-06-18
2023-08-15
25/2013/59
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
362630
2013-06-18
2023-08-22
362631
2013-06-18
2023-08-22
363047
2013-06-13
2023-09-26
363104
2013-06-17
2023-10-03
363218
2013-06-17
2023-10-10
363274
2013-06-17
2023-10-10
363304
2013-06-17
2023-10-10
363305
2013-06-17
2023-10-10
363387
2013-06-13
2023-10-10
363465
2013-06-13
2023-10-17
363466
2013-06-13
2023-10-17
363467
2013-06-13
2023-10-17
363468
2013-06-13
2023-10-17
363469
2013-06-13
2023-10-17
363470
2013-06-13
2023-10-17
363471
2013-06-13
2023-10-17
363575
2013-06-13
2023-10-24
363576
2013-06-13
2023-10-24
363577
2013-06-13
2023-10-24
363578
2013-06-13
2023-10-24
363579
2013-06-13
2023-10-24
363580
2013-06-13
2023-10-24
363581
2013-06-13
2023-10-24
363582
2013-06-13
2023-10-24
363583
2013-06-13
2023-10-24
363658
2013-06-13
2023-10-31
25/2013/60
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
363904
2013-06-17
2023-11-14
364190
2013-06-17
2023-11-21
364472
2013-06-17
2023-12-05
364609
2013-06-14
2023-12-12
364610
2013-06-14
2023-12-12
365527
2013-06-18
2024-02-20
25/2013/61
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/62
027 – Ändringar i registrerade varumärken.
Reg nr:
42160
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Registrerad:
Ändring:
Förnyelse
Ny adress
Innehavare:
Amanda Christensen Aktiebolag, Maskinvägen 9, 523 38 Ulricehamn, Sverige.
Org. nr: 556051-9257.
Reg nr:
57248
Anteckningsdatum:
2013-06-13
Ändring:
Andra ändringar
Registrerad:
1933-06-26
1943-06-12
Innehavare:
Cordenka GmbH & Co. KG, Glanzstoffstrasse, Industrie Center Obernburg, DE-63784 Obernburg,
Tyskland.
Ombud:
Awapatent Aktiebolag, Box 5117, 200 71 Malmö, Sverige.
Bolagsomvandling. Avtalsdatum 2003-03-12. Tidigare innehavare: Cordenka GmbH, Kasinostrasse 19-21,
DE-42103 WUPPERTAL, Tyskland
Reg nr:
77421
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Norstedts Förlagsgrupp AB, Box 2052, 103 12 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556045-7748.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
106437
Anteckningsdatum:
2013-06-12
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Burton's Foods Limited, Station Road, Burton Latimer, KETTERING,
NORTHAMPTONSHIRE NN15 5JR, Storbritannien.
Murgitroyd & Company, Mannerheimsvägen 12 B, 5 tr, 00100 Helsingfors, Finland.
Reg nr:
106752
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Flexibox Limited, Buckingham House, 361-366 Buckingham Avenue, SLOUGH, SL1 4LU,
Storbritannien.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1955-01-14
1963-06-14
1963-07-12
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/63
Reg nr:
107129
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Registrerad:
Ändring:
Förnyelse
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313, USA.
Christina Berggren, Carin Wiberg, c/o MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 11918,
404 39 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
129706
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-06-12
2012-12-27
Ändring:
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
The Amor All/STP Products Company, 44 Old Ridgebury Road, Danbury, CT 06810, USA.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
134428
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-06-13
2013-03-11
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Jungheinrich Aktiengesellschaft, AM Stadtrand 35, D-22047 Hamburg, Tyskland.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
143295
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Förnyelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Illinois Tool Works Inc., Glenview, IL, USA.
SGA2, Rue M.Dormoy, BP 7525, 64075 Pau Cedex, Frankrike.
Reg nr:
143513
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Förnyelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Sealed Air Corporation (US), 200 Riverfront Boulevard, ELMWOOD PARK, NJ 07407, USA.
SGA2, Rue M.Dormoy, BP 7525, 64075 Pau Cedex, Frankrike.
Reg nr:
143886
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Förnyelse
Firma (namn) ändring
Innehavare:
Ombud:
Carlisle Construction Materials GmbH, Eisenacher Landstrasse 70, 99880 Waltershausen, Tyskland.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1963-08-16
1970-01-16
1971-03-12
1973-06-01
1973-06-21
1973-07-27
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/64
Reg nr:
143888
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-06-12
2012-12-27
Registrerad:
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
The Amor All/STP Products Company, 44 Old Ridgebury Road, Danbury, CT 06810, USA.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
144789
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Cloetta AB, 590 69 LJUNGSBRO, Sverige.
Org. nr: 556308-8144.
Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, 203 20 Malmö, Sverige.
Reg nr:
155520
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Coop Marknad AB, Box 15200, 104 65 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556044-0397.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
162952
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
175237
Anteckningsdatum:
2013-06-12
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Robert Bosch (Australia) Pty Ltd, 1555 Centre Road, Clayton, 3169 Victoria, Australien.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
176279
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Firma (namn) ändring
Innehavare:
Ombud:
HEIN, LEHMANN GmbH, Alte Untergath 40, 47805 Krefeld, Tyskland.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1973-07-27
1973-10-26
1976-05-21
1978-04-07
1981-02-06
1981-04-24
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/65
Reg nr:
186404
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-06-13
2012-12-17
Ändring:
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Siemens Aktiebolag, Johanneslundsvägen 12-14, 194 87 Upplands Väsby, Sverige.
Org. nr: 556003-2921.
Zacco Sweden AB, P.O. Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
187045
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-06-13
2011-08-18
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Houghton Technical Corp., 1011 Centre Road, Suite 322, Wilmington, DE 19805, USA.
Awapatent Aktiebolag, Box 5117, 200 71 Malmö, Sverige.
Reg nr:
188279
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Firma (namn) ändring
Innehavare:
Ombud:
Swedbank AB, 105 34 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 502017-7753.
Valea AB, Box 7086, 103 87 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
188812
Anteckningsdatum:
2013-06-13
Ändring:
Förnyelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
SEAT, S.A., Autovía A-2 Km 585, ES-08760 MARTORELL, BARCELONA, Spanien.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Reg nr:
189653
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Firma (namn) ändring
Innehavare:
Ombud:
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner GmbH & Co. KG, Breitäckerstrasse 9,
96049 BAMBERG, Tyskland.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
195003
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening, 171 88 Solna, Sverige.
Org. nr: 702001-1693.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
1983-05-06
1983-06-23
Registrerad:
1983-09-23
Registrerad:
1983-11-04
Registrerad:
Registrerad:
1983-12-30
1985-03-01
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
197080
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Andra ändringar
2013-06-20
25/2013/66
Registrerad:
1985-07-12
Innehavare:
Reitan Servicehandel Sverige AB, Box 30185, 104 25 STOCKHOLM, Sverige.
Org. nr: 556061-5790.
Ombud:
Christina Berggren, c/o MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 11918, 404 39 Göteborg, Sverige.
Borttag av Carin Wiberg som ombud.
Reg nr:
210752
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Andra ändringar
Registrerad:
1988-06-03
Innehavare:
Reitan Servicehandel Sverige AB, Box 30185, 104 25 STOCKHOLM, Sverige.
Org. nr: 556061-5790.
Ombud:
Christina Berggren, c/o MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 11918, 404 39 Göteborg, Sverige.
Borttag av Carin Wiberg som ombud.
Reg nr:
214327
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-06-12
2013-05-24
Registrerad:
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Kolon Corporation, 1-23, Byulyang-dong, Kwacheon-City Kyunggi-do, Republiken Korea.
Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Box 10316, 100 55 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
229939
Anteckningsdatum:
2013-06-13
Ändring:
Firma (namn) ändring
Innehavare:
Ombud:
STAR-PLUS Muanyagipari Kft, Arnóti bekötöút 4, Pfl., HU-FELSÖZSOLCA 3651, Ungern.
Awapatent Aktiebolag, Box 5117, 200 71 Malmö, Sverige.
Reg nr:
232882
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Andra ändringar
Registrerad:
Registrerad:
1989-07-14
1992-01-31
1992-04-24
Innehavare:
Reitan Servicehandel Sverige AB, Box 30185, 104 25 STOCKHOLM, Sverige.
Org. nr: 556061-5790.
Ombud:
Christina Berggren, c/o MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 11918, 404 39 Göteborg, Sverige.
Borttag av Carin Wiberg som ombud.
Reg nr:
237470
Anteckningsdatum:
2013-06-13
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 5117, 200 71 Malmö, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
1992-07-03
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/67
Reg nr:
237471
Anteckningsdatum:
2013-06-13
Registrerad:
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 5117, 200 71 Malmö, Sverige.
Reg nr:
239670
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Andra ändringar
Registrerad:
1992-07-03
1992-08-28
Innehavare:
Reitan Servicehandel Sverige AB, Box 30185, 104 25 STOCKHOLM, Sverige.
Org. nr: 556061-5790.
Ombud:
Christina Berggren, c/o MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 11918, 404 39 Göteborg, Sverige.
Borttag av Carin Wiberg som ombud.
Reg nr:
243391
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Registrerad:
Ändring:
Förnyelse
Borttag av ombud
Innehavare:
STIFTELSEN WIRA-SPELEN, Box 313, 184 24 ÅKERSBERGA, Sverige.
Org. nr: 812000-2467.
Reg nr:
245165
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Förnyelse
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Fruit of the Earth, Inc., 3101 High River Road Suite 175, Ft. Worth, TX 76155, USA.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
248059
Anteckningsdatum:
2013-06-12
Ändring:
Firma (namn) ändring
Innehavare:
Ombud:
Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, I.P-R.A.M., Rua Visconde do Anadia,
No. 44, Funchal, Madeira, Portugal.
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, 103 95 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
249065
Anteckningsdatum:
2013-06-13
Ändring:
Nytt ombud
Firma (namn) ändring
Innehavare:
Ombud:
STAR-PLUS Muanyagipari Kft, Arnóti bekötöút 4, Pfl., HU-FELSÖZSOLCA 3651, Ungern.
Awapatent Aktiebolag, Box 5117, 200 71 Malmö, Sverige.
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1992-12-04
1992-12-30
1993-04-08
1993-05-14
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/68
Reg nr:
249494
Anteckningsdatum:
2013-06-12
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
CLEMENTONI - S.P.A., Zona Industriale Fontenoce, 62019 RECANATI (MC), Italien.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
249495
Anteckningsdatum:
2013-06-12
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
CLEMENTONI - S.P.A., Zona Industriale Fontenoce, 62019 RECANATI (MC), Italien.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
249771
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Deutsche Telekom AG, BONN, Tyskland.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
249794
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Förnyelse
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
NEC Display Solutions, Ltd., 4-28 Mita 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
249855
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-06-13
2008-04-01
Ändring:
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Clopay Building Products Company, Inc., 8585 Duke Boulevard, Mason, OH 45040, USA.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
250086
Anteckningsdatum:
2013-06-12
Ändring:
Förnyelse
Firma (namn) ändring
Innehavare:
Telenor Sverige Aktiebolag, 116 88 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556421-0309.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1993-05-28
1993-05-28
1993-06-18
1993-06-18
1993-06-18
1993-07-16
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/69
Reg nr:
250087
Anteckningsdatum:
2013-06-12
Registrerad:
Ändring:
Förnyelse
Firma (namn) ändring
Innehavare:
Ombud:
Telenor Sverige Aktiebolag, 116 88 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556421-0309.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
250227
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-06-13
2013-05-27
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Röhnisch Sportswear Aktiebolag, Box 6116, 700 06 Örebro, Sverige.
Org. nr: 556130-5649.
Bengt Nihlmark Aktiebolag, Kungsgatan 33, 111 56 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
250578
Anteckningsdatum:
2013-06-12
Ändring:
Förnyelse
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Adisseo France S.A.S., Antony Parc 2, 10 Place du Général de Gaulle, FR-92160 Antony,
Frankrike.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
250595
Anteckningsdatum:
2013-06-13
Ändring:
Förnyelse
Firma (namn) ändring
Innehavare:
Ombud:
Manitowoc Crane Group France, 18 chemin de Charbonnières, 69130 ECULLY, Frankrike.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
250609
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Gerd Petrik, Via Collina 43, CH-6612 ASCONA, Schweiz.
Rennenkampff & Partner Aktiebolag, Box 104, 551 13 Jönköping, Sverige.
Reg nr:
250610
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Gerd Petrik, Via Collina 43, CH-6612 ASCONA, Schweiz.
Rennenkampff & Partner Aktiebolag, Box 104, 551 13 Jönköping, Sverige.
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1993-07-16
1993-07-16
1993-08-06
1993-08-06
1993-08-06
1993-08-06
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/70
Reg nr:
250688
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Registrerad:
Ändring:
Förnyelse
Firma (namn) ändring
Innehavare:
Ombud:
Zoetis P LLC, 100 Campus Drive, Florham Park, NJ 07932, USA.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
251802
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-06-12
2010-08-25
Ändring:
Fusion
Innehavare:
Ombud:
COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D´INGENIERIE INGENICO,
28-32 Boulevard de Grenelle, 75015 Paris, Frankrike.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
252487
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
252805
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Cloetta AB, 590 69 LJUNGSBRO, Sverige.
Org. nr: 556308-8144.
Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, 203 20 Malmö, Sverige.
Reg nr:
253198
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Andra ändringar
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1993-08-13
1993-09-17
1993-10-08
1993-10-22
Registrerad:
1993-11-05
Registrerad:
1994-04-15
Innehavare:
TRIGANO, 100 rue Petit, 75019 Paris, Frankrike.
Ombud:
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Borttag av associationsbeteckningen.
Reg nr:
257215
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/71
Reg nr:
261345
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
261346
Anteckningsdatum:
2013-06-13
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
261347
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
261348
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
261349
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
261350
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1994-10-14
1994-10-14
1994-10-14
1994-10-14
1994-10-14
1994-10-14
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/72
Reg nr:
262147
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
262657
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-06-14
2013-04-22
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Onemop International AB, Klubbvägen 5, 3tr, 185 27 Danderyd, Sverige.
Org. nr: 556278-4792.
Reg nr:
264011
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
264694
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
303871
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
PAN Vision Aktiebolag, Box 15200, 104 65 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556592-2480.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
305668
Anteckningsdatum:
2013-06-13
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1994-11-25
1994-12-09
1995-02-03
1995-03-03
1995-07-28
1995-10-27
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/73
Reg nr:
308745
Anteckningsdatum:
2013-06-13
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
308746
Anteckningsdatum:
2013-06-13
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
308747
Anteckningsdatum:
2013-06-13
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
308748
Anteckningsdatum:
2013-06-13
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
308749
Anteckningsdatum:
2013-06-13
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
308750
Anteckningsdatum:
2013-06-13
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1996-02-16
1996-02-16
1996-02-16
1996-02-16
1996-02-16
1996-02-16
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/74
Reg nr:
308751
Anteckningsdatum:
2013-06-13
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
308752
Anteckningsdatum:
2013-06-13
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
308754
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
308755
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
308756
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
308757
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1996-02-16
1996-02-16
1996-02-16
1996-02-16
1996-02-16
1996-02-16
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/75
Reg nr:
308758
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
308759
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
308760
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
308761
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
308762
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
308763
Anteckningsdatum:
2013-06-13
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1996-02-16
1996-02-16
1996-02-16
1996-02-16
1996-02-16
1996-02-16
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/76
Reg nr:
308764
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
308765
Anteckningsdatum:
2013-06-13
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
308766
Anteckningsdatum:
2013-06-13
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
308767
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
308768
Anteckningsdatum:
2013-06-13
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
308769
Anteckningsdatum:
2013-06-13
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1996-02-16
1996-02-16
1996-02-16
1996-02-16
1996-02-16
1996-02-16
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/77
Reg nr:
308770
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Registrerad:
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
308818
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Norstedts Förlagsgrupp AB, Box 2052, 103 12 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556045-7748.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
309364
Anteckningsdatum:
2013-06-13
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
309365
Anteckningsdatum:
2013-06-13
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
309366
Anteckningsdatum:
2013-06-13
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
310629
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-06-17
1999-10-05
Ändring:
Fusion
Innehavare:
Ombud:
OTC Daihen Europe GmbH, Krefelder Strasse 675-677, 41066 Mönchengladbach, Tyskland.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1996-02-16
1996-02-16
1996-03-01
1996-03-01
1996-03-01
1996-03-29
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/78
Reg nr:
313142
Anteckningsdatum:
2013-06-13
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
323952
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Coop Marknad AB, Box 15200, 104 65 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556044-0397.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
339509
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
PAN Vision Aktiebolag, Box 15200, 104 65 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556592-2480.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
339807
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
PAN Vision Aktiebolag, Box 15200, 104 65 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556592-2480.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
341918
Anteckningsdatum:
2013-06-13
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
341919
Anteckningsdatum:
2013-06-13
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1996-05-24
1997-06-27
2000-08-18
2000-09-01
2000-11-03
2000-11-03
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/79
Reg nr:
343599
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
PAN Vision Aktiebolag, Box 15200, 104 65 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556592-2480.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
345738
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening, 171 88 Solna, Sverige.
Org. nr: 702001-1693.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
346040
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
PAN Vision Aktiebolag, Box 15200, 104 65 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556592-2480.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
349866
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening, 171 88 Solna, Sverige.
Org. nr: 702001-1693.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
349867
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening, 171 88 Solna, Sverige.
Org. nr: 702001-1693.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
350005
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening, 171 88 Solna, Sverige.
Org. nr: 702001-1693.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2001-01-12
2001-04-20
2001-05-11
2001-11-02
2001-11-02
2001-11-09
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/80
Reg nr:
350214
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening, 171 88 Solna, Sverige.
Org. nr: 702001-1693.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
354197
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-06-12
2013-03-20
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Riksförbundet för sexuell upplysning, Box 4331, 102 67 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 802002-8133.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
354537
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening, 171 88 Solna, Sverige.
Org. nr: 702001-1693.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
354538
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening, 171 88 Solna, Sverige.
Org. nr: 702001-1693.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
355227
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening, 171 88 Solna, Sverige.
Org. nr: 702001-1693.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
356371
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Norstedts Förlagsgrupp AB, Box 2052, 103 12 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556045-7748.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2001-11-16
2002-04-05
2002-04-19
2002-04-19
2002-05-10
2002-06-14
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/81
Reg nr:
360422
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Registrerad:
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
PAN Vision Aktiebolag, Box 6809, 113 86 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556592-2480.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
360593
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-06-18
2011-05-13
Ändring:
Förnyelse
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
OVIVO Luxembourg S.à.r.l., 6C, rue Gabriel Lippman, L-5365 MUNSBACH, Luxemburg.
L-O Lundquist Patentbyrå Aktiebolag, Box 80
, 651 03 KARLSTAD, Sverige.
Reg nr:
361285
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
KF Fastigheter Aktiebolag, Box 15200, 104 65 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556033-2446.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
362150
Anteckningsdatum:
2013-06-12
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Roller Bearing Co. of America, One Tribology Center, Oxford, CT 06478, USA.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
363049
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
363762
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-06-12
2013-05-07
Ändring:
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Asahi Group Holdings, Ltd., 23-1, Azumabashi 1-Chome Sumida-Ku, Tokyo, Japan.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2003-03-28
2003-04-17
2003-05-23
2003-07-18
2003-09-26
2003-10-31
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/82
Reg nr:
363904
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Förnyelse
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Lyckeby Industrial AB, Box 354, 261 23 Landskrona, Sverige.
Org. nr: 556095-4124.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
373711
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
KF Fastigheter Aktiebolag, Box 15200, 104 65 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556033-2446.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
374651
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Norstedts Förlagsgrupp AB, Box 2052, 103 12 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556045-7748.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
375560
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 STOCKHOLM, Sverige.
Reg nr:
375561
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
375562
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 STOCKHOLM, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2003-11-14
2005-07-22
2005-09-09
2005-10-14
2005-10-14
2005-10-14
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/83
Reg nr:
375585
Anteckningsdatum:
2013-06-13
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
375586
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
377241
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Coop Marknad AB, Box 15200, 104 65 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556044-0397.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
378640
Anteckningsdatum:
2013-06-13
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
378749
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
PAN Vision Aktiebolag, Box 15200, 104 65 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556592-2480.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
378995
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Coop Marknad AB, Box 15200, 104 65 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556044-0397.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2005-10-14
2005-10-14
2005-12-09
2006-02-17
2006-02-17
2006-03-03
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/84
Reg nr:
379160
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Coop Marknad AB, Box 15200, 104 65 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556044-0397.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
379161
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Coop Marknad AB, Box 15200, 104 65 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556044-0397.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
379541
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Coop Marknad AB, Box 15200, 104 65 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556044-0397.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
379542
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Coop Marknad AB, Box 15200, 104 65 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556044-0397.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
379599
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-06-12
2011-04-13
Ändring:
Överlåtelse
Borttag av ombud
Innehavare:
Slowine (PTY) Ltd., De Rust Estate, Grabouw 7160, Sydafrika.
Reg nr:
379937
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
PAN Vision Aktiebolag, Box 15200, 104 65 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556592-2480.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2006-03-10
2006-03-10
2006-03-24
2006-03-24
2006-03-24
2006-04-07
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/85
Reg nr:
382052
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-06-13
2013-03-21
Registrerad:
Ändring:
Fusion
Innehavare:
Ombud:
203 Brands AB, Birger Jarlsgatan 6, 114 34 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556760-1926.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
382481
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
384397
Anteckningsdatum:
2013-06-13
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
384398
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
386342
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Norstedts Förlagsgrupp AB, Box 2052, 103 12 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556045-7748.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
387772
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-06-13
2012-07-25
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
TRAONY SA, Plaza Cagancha 1145 piso 6, Montevideo, Uruguay.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2006-07-07
2006-07-28
2006-10-27
2006-10-27
2007-01-12
2007-03-23
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/86
Reg nr:
389045
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
389582
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Coop Marknad AB, Box 15200, 104 65 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556044-0397.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
390202
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-06-18
2013-05-14
Ändring:
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
FKP Scorpio Sweden AB, Sandhamnsgatan 36 BV, 115 28 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556840-7687.
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 7009, 103 86 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
390397
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Coop Marknad AB, Box 15200, 104 65 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556044-0397.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
393296
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-06-14
2013-04-22
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Onemop International AB, Klubbvägen 5, 3tr, 185 27 Danderyd, Sverige.
Org. nr: 556278-4792.
Reg nr:
393354
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2007-05-18
2007-06-15
2007-07-13
2007-08-03
2007-12-21
2008-01-04
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/87
Reg nr:
394213
Anteckningsdatum:
2013-06-12
Registrerad:
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Apoteket Aktiebolag (publ), Box 3001, 169 03 Solna, Sverige.
Org. nr: 556138-6532.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
394296
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Andra ändringar
Registrerad:
2008-02-22
2008-02-29
Innehavare:
Reitan Servicehandel Sverige AB, Att: Jonas Erlandsson, Box 30185, 104 25 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556061-5790.
Ombud:
Christina Berggren, c/o MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 11918, 404 39 Göteborg, Sverige.
Borttag av Carin Wiberg som ombud.
Reg nr:
395378
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-06-17
2013-06-14
Registrerad:
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Lena Jägerlind med firma Galleri Lammet, Gautiodsvägen 4 A, 182 62 Djursholm, Sverige.
Reg nr:
398550
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-06-14
2013-04-22
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Onemop International AB, Klubbvägen 5, 3tr, 185 27 Danderyd, Sverige.
Org. nr: 556278-4792.
Reg nr:
400036
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-06-14
2013-04-22
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Onemop International AB, Klubbvägen 5, 3tr, 185 27 Danderyd, Sverige.
Org. nr: 556278-4792.
Reg nr:
401172
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-06-13
2013-05-06
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Alander konsult AB, Ljusstöparbacken 9A, 3tr, 117 65 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556918-8575.
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2008-04-25
2008-10-31
2008-12-19
2009-01-23
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/88
Reg nr:
401538
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Norstedts Förlagsgrupp AB, Box 2052, 103 12 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556045-7748.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
401680
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Norstedts Förlagsgrupp AB, Box 2052, 103 12 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556045-7748.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
401918
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-06-12
2013-03-20
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Riksförbundet för sexuell upplysning, Box 4331, 102 67 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 802002-8133.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
402651
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Norstedts Förlagsgrupp AB, Box 2052, 103 12 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556045-7748.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
402652
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Norstedts Förlagsgrupp AB, Box 2052, 103 12 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556045-7748.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
402896
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Aktiebolaget Tidningen Vi, Box 2052, 103 21 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556041-3790.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2009-02-06
2009-02-13
2009-02-20
2009-03-27
2009-03-27
2009-04-09
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/89
Reg nr:
403075
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Norstedts Förlagsgrupp AB, Box 2052, 103 12 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556045-7748.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
404311
Anteckningsdatum:
2013-06-13
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Viking Toys AB, Ramsågsgatan 3, 385 22 Torsås, Sverige.
Org. nr: 556305-8352.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
406747
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Solberga Handelscenter Aktiebolag, Box 15200, 104 65 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556764-6483.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
406987
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Valbo Volymhandel AB, c/o KF Fastigheter, Box 15200, 104 65 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556632-6145.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
407018
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening, 171 88 Solna, Sverige.
Org. nr: 702001-1693.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
407131
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Solberga Handelscenter Aktiebolag, Box 15200, 104 65 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556764-6483.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
2009-04-17
Registrerad:
2009-06-12
Registrerad:
2009-10-16
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2009-10-23
2009-10-23
2009-10-30
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/90
Reg nr:
408873
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Aktiebolaget Tidningen Vi, Box 2052, 103 12 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556041-3790.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
409737
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Firma (namn) ändring
Innehavare:
Ombud:
Recruit Holdings Co., Ltd., Ginza 8-chome, Chou-ku, Tokyo, Japan.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
409796
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-06-17
2013-01-01
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Langenfeld BAD AB, Södra Kungsvägen 57, 181 32 Lidingö, Sverige.
Org. nr: 556536-8890.
Reg nr:
410003
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Norstedts Förlagsgrupp AB, Box 2052, 103 12 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556045-7748.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
412172
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening, 171 88 Solna, Sverige.
Org. nr: 702001-1693.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
412173
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening, 171 88 Solna, Sverige.
Org. nr: 702001-1693.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2010-01-22
2010-03-05
2010-03-05
2010-03-19
2010-08-20
2010-08-20
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/91
Reg nr:
413653
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Aktiebolaget Tidningen Vi, Box 2052, 103 12 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556041-3790.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
414730
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening, 171 88 Solna, Sverige.
Org. nr: 702001-1693.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
414731
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening, 171 88 Solna, Sverige.
Org. nr: 702001-1693.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
415702
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Coop Marknad AB, Box 15200, 104 65 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556044-0397.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
415908
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Coop Marknad AB, Box 15200, 104 65 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556044-0397.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
418397
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
MedMera Bank Aktiebolag, 171 88 Solna, Sverige.
Org. nr: 556091-5018.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2010-10-29
2010-12-10
2010-12-10
2011-01-21
2011-01-28
2011-05-20
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/92
Reg nr:
418398
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Registrerad:
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
MedMera Bank Aktiebolag, 171 88 Solna, Sverige.
Org. nr: 556091-5018.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
418535
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Coop Marknad AB, 171 88 Solna, Sverige.
Org. nr: 556044-0397.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
418536
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Coop Marknad AB, 171 88 Solna, Sverige.
Org. nr: 556044-0397.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
500023
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
MedMera Bank Aktiebolag, 171 88 Solna, Sverige.
Org. nr: 556091-5018.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
501023
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-06-12
2013-03-20
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Riksförbundet för sexuell upplysning, Box 4331, 102 67 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 802002-8133.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
503863
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-06-12
2013-05-16
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
TwebCast AB, Kocksgatan 62, 116 29 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556819-2917.
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2011-05-20
2011-05-20
2011-05-20
2011-07-22
2011-10-07
2012-03-02
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/93
Reg nr:
505796
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Aktiebolaget Tidningen Vi, Box 2052, 103 12 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556041-3790.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
506062
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
KF Näthandel Aktiebolag, c/o Kooperativa Förbundet (KF) ekonomisk förening, Box 15200,
104 65 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556011-2822.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
506063
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
KF Näthandel Aktiebolag, c/o Kooperativa Förbundet (KF) ekonomisk förening, Box 15200,
104 65 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556011-2822.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
508606
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Solberga Handelscenter Aktiebolag, c/o KF Fastigheter AB, 171 88 Solna, Sverige.
Org. nr: 556764-6483.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
508609
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening, 171 88 Solna, Sverige.
Org. nr: 702001-1693.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
508610
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening, 171 88 Solna, Sverige.
Org. nr: 702001-1693.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2012-06-08
2012-07-20
2012-07-20
2012-11-09
2012-11-09
2012-11-09
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/94
Reg nr:
508790
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening, 171 88 Solna, Sverige.
Org. nr: 702001-1693.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
509160
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-06-12
2013-03-03
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Wunderkraut Holding S.A., 121, avenue de la Falencerie, L-1511 Luxembourg, Luxemburg.
Awapatent Aktiebolag, Box 11394, 404 28 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
510275
Anteckningsdatum:
2013-06-13
Ändring:
Firma (namn) ändring
Innehavare:
1: H W Service Kungen Handelsbolag, Veddestavägen 13, 175 62 Järfälla, Sverige.
Org. nr: 969691-3194.
2: Walid Wasim Abugalia, Tönsbergsgatan 4 BV, 164 39 Kista, Sverige.
Reg nr:
510505
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Bokus AB, Box 2052, 103 12 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-0492.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
510506
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Bokus AB, Box 2052, 103 12 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-0492.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
510988
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Aktiebolaget Tidningen Vi, Box 2052, 103 12 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556041-3790.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2012-11-16
2012-11-30
2013-01-18
2013-02-01
2013-02-01
2013-02-15
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/95
Reg nr:
510989
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Aktiebolaget Tidningen Vi, Box 2052, 103 12 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556041-3790.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
510990
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Aktiebolaget Tidningen Vi, Box 2052, 103 12 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556041-3790.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
511039
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening, 171 88 Solna, Sverige.
Org. nr: 702001-1693.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
512410
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Aktiebolaget Tidningen Vi, Box 2052, 103 12 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556041-3790.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
512457
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Aktiebolaget Tidningen Vi, Box 2052, 103 12 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556041-3790.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
512458
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Aktiebolaget Tidningen Vi, Box 2052, 103 12 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556041-3790.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2013-02-15
2013-02-15
2013-02-22
2013-04-26
2013-04-26
2013-04-26
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/96
Reg nr:
512459
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Aktiebolaget Tidningen Vi, Box 2052, 103 12 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556041-3790.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
512460
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Aktiebolaget Tidningen Vi, Box 2052, 103 12 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556041-3790.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
2013-04-26
2013-04-26
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/97
028 – Rättelse av ändringar i registrerade varumärken.
Reg nr:
139060
Ans nr:
1901/39060
Felaktig kungörelse:
2013-06-07
Nytt ombud Groth & Co Kommanditbolag
Registrerad:
Ansökningsdatum:
1972-04-21
1900-01-01
STOKO
Innehavare:
Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, Tyskland.
Ombud:
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
3: Preparat för kropps- och skönhetsvård.
Reg nr:
139061
Ans nr:
1901/39061
Felaktig kungörelse:
2013-06-07
Nytt ombud Groth & Co Kommanditbolag
Registrerad:
Ansökningsdatum:
1972-04-21
1900-01-01
STOKODERM
Innehavare:
Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, Tyskland.
Ombud:
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
3: Preparat för kropps- och skönhetsvård.
Reg nr:
139156
Ans nr:
1901/39156
Felaktig kungörelse:
2013-06-07
Nytt ombud Groth & Co Kommanditbolag
Registrerad:
Ansökningsdatum:
1972-04-28
1900-01-01
CUPRAN
Innehavare:
Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, Tyskland.
Ombud:
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
3: Preparat för kropps- och skönhetsvård.
Reg nr:
140370
Ans nr:
1901/40370
Felaktig kungörelse:
2013-06-07
Nytt ombud Groth & Co Kommanditbolag
Registrerad:
Ansökningsdatum:
TETROL
Innehavare:
Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, Tyskland.
Ombud:
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
3: Preparat för kropps- och skönhetsvård.
1972-08-25
1900-01-01
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
Reg nr:
140988
Ans nr:
1901/40988
Felaktig kungörelse:
2013-06-07
Nytt ombud Groth & Co Kommanditbolag
25/2013/98
Registrerad:
Ansökningsdatum:
1972-10-20
1900-01-01
ARRETIL
Innehavare:
Ombud:
Varor och tjänster:
3: Hudvårdsmedel.
Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, Tyskland.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
141247
Ans nr:
1901/41247
Felaktig kungörelse:
2013-06-07
Nytt ombud Groth & Co Kommanditbolag
Registrerad:
Ansökningsdatum:
1972-11-17
1900-01-01
PRAECUTAN
Innehavare:
Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, Tyskland.
Ombud:
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
3: Preparat för kropps- och skönhetsvård.
Reg nr:
146010
Ans nr:
1901/46010
Felaktig kungörelse:
2013-06-07
Nytt ombud Groth & Co Kommanditbolag
Registrerad:
Ansökningsdatum:
1974-02-15
1971-07-20
TRAVABON
Innehavare:
Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, Tyskland.
Ombud:
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
3: Rengöringsunderlättande hudkräm.
Reg nr:
245217
Ans nr:
1992/06326
Felaktig kungörelse:
2013-06-07
Nytt ombud Groth & Co Kommanditbolag
Registrerad:
Ansökningsdatum:
1992-12-30
1992-07-08
SOLOPOL
Innehavare:
Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, Tyskland.
Ombud:
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
3: Kosmetiska preparat, särskilt kosmetiska preparat för vård och skydd av huden, hudrengöringspreparat, särskilt
handrengöringspreparat, tandvårdspreparat.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
Reg nr:
245696
Ans nr:
1992/06327
Felaktig kungörelse:
2013-06-07
Nytt ombud Groth & Co Kommanditbolag
25/2013/99
Registrerad:
Ansökningsdatum:
1993-01-15
1992-07-08
STOKOLAN
Innehavare:
Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, Tyskland.
Ombud:
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
3: Kosmetiska preparat, särskilt kosmetiska preparat för vård och skydd av huden, hudrengöringspreparat, särskilt
handrengöringspreparat, tandvårdspreparat.
Reg nr:
247440
Ans nr:
1991/02906
Felaktig kungörelse:
2013-04-05
Felaktigt firmanamn för innehavaren publicerat.
Registrerad:
Ansökningsdatum:
1993-03-19
1991-04-03
GYNOPHILUS
Innehavare:
Probionov, Rue de Frères Lumière, FR-15130 Arpajon Sur Cere, Frankrike.
Ombud:
Valea AB, Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg, Sverige.
Varor och tjänster:
5: Medel mot vaginala infektioner.
Reg nr:
255173
Ans nr:
1993/01498
Felaktig kungörelse:
2013-06-07
Nytt ombud Groth & Co Kommanditbolag
Registrerad:
Ansökningsdatum:
1994-02-11
1993-02-18
CABLOC
Innehavare:
Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, Tyskland.
Ombud:
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
1: Absorberande polymerplaster (obearbetade) för kraft- och kommunikationskablar.
Reg nr:
255643
Ans nr:
1992/06325
Felaktig kungörelse:
2013-06-07
Nytt ombud Groth & Co Kommanditbolag
Registrerad:
Ansökningsdatum:
1994-02-25
1992-07-08
KRESTO
Innehavare:
Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, Tyskland.
Ombud:
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
3: Kosmetiska preparat, nämligen kosmetiska preparat för vård och skydd av huden, hudrengöringspreparat,
handrengöringspreparat.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
401134
Ans nr:
2008/09226
Felaktig kungörelse:
2012-11-30
BRANN AB ombud för KMT Precision Griding AB.
Figurklass:
Innehavare:
Ombud:
Varor och tjänster:
7: Slipmaskiner.
2013-06-20
25/2013/100
Registrerad:
Ansökningsdatum:
18.07.09; 25.03.01.
1: KMT Precision Grinding AB, Box 910, 531 19 LIDKÖPING, Sverige.
Org. nr: 556020-6400.
2: Anki Sandin Almen, Box 910, 531 19 LIDKÖPING, Sverige.
Se akt., , Sverige.
2009-01-23
2008-10-09
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/101
038 – Ändringar i registrerade varumärken, fullständigt registerinnehåll
Reg nr:
146343
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Förnyelse
Inskränkning
Registrerad:
1974-03-08
Figurklass:
01.07.10; 01.11.10; 02.01.01.
Innehavare:
The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH, USA.
Ombud:
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
1: Kemiska produkter för industriella, vetenskapliga och fotografiska ändamål samt för användning i jordbruk, skogsbruk
och trädgårdsskötsel; konsthartser, obearbetade plaster i form av pulver, vätskor eller massor; naturliga gödselmedel och
konstgödselmedel; eldsläckningsmedel; härdmedel och kemiska preparat för lödning och svetsning; konserveringsmedel för
livsmedel; garvämnen; bindemedel för industriella ändamål.
3: Blekmedel och andra preparat för tvättning av kläder; preparat för rengöring, polering och fläckuttagning samt slipmedel;
tvål; parfymerivaror, eteriska oljor, kosmetiska preparat, hårvatten; tandvårdspreparat.
5: Farmacevtiska, veterinärmedicinska och hygieniska preparat; dietiska preparat för barn och sjuka; plåster och
bandagematerial; material för plombering och avtryck av tänder; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av ogräs,
skadedjur och ohyra.
16: Papper och pappersvaror, papp och pappvaror; trycksaker, tidningar och tidskrifter, böcker; bokbinderimaterial;
fotografier; pappershandelsvaror, bindemedel för pappersvaror; konstnärsutrustning; penslar; skrivmaskiner och
kontorsförnödenheter (dock ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (dock ej apparater); spelkort; trycktyper;
klichéer.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
163630
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Återkallad (pantsättning)
2013-06-20
25/2013/102
Registrerad:
1978-06-09
TRAPPER
Innehavare:
Ifö Sanitär Aktiebolag, Box 140, 295 22 Bromölla, Sverige.
Org. nr: 556033-0788.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
11: Reningsanläggningar för kloak- och avloppsvatten.
Reg nr:
194884
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Återkallad (pantsättning)
Registrerad:
1985-02-22
IFÖ AQUA
Innehavare:
Ifö Sanitär Aktiebolag, Box 140, 295 22 Bromölla, Sverige.
Org. nr: 556033-0788.
Advokatbyrån Jonas Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
11: Sanitetsporslin i form av toalettstolar, bidéer, tvättställ och badkar.
Reg nr:
231783
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Återkallad (pantsättning)
Registrerad:
IFÖ SPACE
Innehavare:
Ifö Sanitär Aktiebolag, Box 140, 295 22 Bromölla, Sverige.
Org. nr: 556033-0788.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
6: SAMTLIGA VAROR; särskilt duschkabiner och -väggar av metall.
11: SAMTLIGA VAROR
19: SAMTLIGA VAROR; särskilt duschkabiner och -väggar (ej av metall).
1992-03-27
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/103
Reg nr:
242421
Anteckningsdatum:
2013-06-12
Registrerad:
Ändring:
Förnyelse
Ny adress
Inskränkning
Figurklass:
Innehavare:
07.03.11; 26.03.23; 27.05.21.
Qstar Försäljning Aktiebolag, Spårgatan 5, 602 23 NORRKÖPING, Sverige.
Org. nr: 556349-2262.
1992-11-13
Varor och tjänster:
1: SAMTLIGA VAROR
4: SAMTLIGA VAROR
21: SAMTLIGA VAROR
32: SAMTLIGA VAROR
34: SAMTLIGA VAROR
35: SAMTLIGA TJÄNSTER
37: SAMTLIGA TJÄNSTER
43: Utskänkning av mat och dryck.
Reg nr:
264419
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Registrerad:
Ändring:
Återkallad (pantsättning)
1995-02-17
PUBLIC LINE
Innehavare:
Ifö Sanitär Aktiebolag, Box 140, 295 22 Bromölla, Sverige.
Org. nr: 556033-0788.
Advokatbyrån Jonas Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 MALMÖ, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
11: Apparater och anläggningar för vattenförsörjning och sanitära ändamål; urinoarer, urinaler (för sanitära ändamål),
spolningsanordningar, sanitetsporslin, duschkabiner, duschväggar.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
Reg nr:
266225
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Återkallad (pantsättning)
25/2013/104
Registrerad:
1995-06-02
CERATOP
Innehavare:
Ifö Sanitär Aktiebolag, Box 140, 295 22 Bromölla, Sverige.
Org. nr: 556033-0788.
Advokatbyrån Gulliksson Aktiebolag, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
11: Apparater och anläggningar för sanitära ändamål; sanitetsporslin.
Reg nr:
301576
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Registrerad:
Ändring:
Återkallad (pantsättning)
1995-05-12
CERANOVA
Innehavare:
Ifö Sanitär Aktiebolag, Box 140, 295 22 Bromölla, Sverige.
Org. nr: 556033-0788.
Advokatbyrån Gulliksson Aktiebolag, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
11: Apparater och anläggningar för sanitära ändamål; sanitetsporslin.
Reg nr:
303485
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Registrerad:
Ändring:
Återkallad (pantsättning)
1995-07-21
IFÖ PUBLIC
Innehavare:
Ifö Sanitär Aktiebolag, Box 140, 295 22 Bromölla, Sverige.
Org. nr: 556033-0788.
Advokatbyrån Gulliksson Aktiebolag, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
11: Apparater och anläggningar för vattenförsörjning och sanitära ändamål; urinoarer, urinaler (för sanitära ändamål),
spolningsanordningar, sanitetsporslin, duschkabiner, duschväggar.
Reg nr:
316387
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Registrerad:
Ändring:
Återkallad (pantsättning)
1996-08-23
MILJÖKNAPPEN
Innehavare:
Ifö Sanitär Aktiebolag, Box 140, 295 31 BROMÖLLA, Sverige.
Org. nr: 556033-0788.
Advokatbyrån Gulliksson Aktiebolag, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
11: Apparater för belysnig, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära
ändamål, häri inbegripet spolningsanordningar.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
Reg nr:
316753
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Återkallad (pantsättning)
25/2013/105
Registrerad:
1996-09-13
IFÖ CERA
Innehavare:
Ifö Sanitär Aktiebolag, Box 140, 295 31 BROMÖLLA, Sverige.
Org. nr: 556033-0788.
Advokatbyrån Gulliksson Aktiebolag, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
6: Samtliga varor.
11: Sanitetsporslin i form av toalettstolar, bidéer, tvättställ och badkar.
Reg nr:
346508
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Registrerad:
Ändring:
Återkallad (pantsättning)
2001-05-25
IFÖ PREMONT
Innehavare:
Ifö Sanitär Aktiebolag, Box 140, 295 22 Bromölla, Sverige.
Org. nr: 556033-0788.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
11: Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära
ändamål.
Reg nr:
348785
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Registrerad:
Ändring:
Återkallad (pantsättning)
2001-09-21
IFÖ SENSOR
Innehavare:
Ifö Sanitär Aktiebolag, Box 140, 295 22 Bromölla, Sverige.
Org. nr: 556033-0788.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
11: Sanitära apparater och utrustningar, häri inbegripet badkar, sittbadkar, innebeklädnader för badkar, massagebadkar,
duschar, duschkabiner, bidéer, vattenklosetter, flyttbara toaletter, urinaler, toalettsitsar, toalettskålar, spolningsanordningar,
spoltankar, inbyggnadsspoltankar, handtorkningsapparater för tvättrum, rörmakerillbehör för badkar, vattenkranar,
rörledningskranar, rörslingor.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
Reg nr:
359035
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Återkallad (pantsättning)
25/2013/106
Registrerad:
2002-12-20
IFÖ SCALA
Innehavare:
Ifö Sanitär Aktiebolag, Box 140, 295 22 Bromölla, Sverige.
Org. nr: 556033-0788.
Advokatbyrån Ström & Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 MALMÖ, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
11: Apparater för sanitära ändamål, häri inbegripet handfat, tvättställ, tvättbaljor och tvättgrytor (delar av sanitära
installationer).
Reg nr:
359036
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Registrerad:
Ändring:
Återkallad (pantsättning)
2002-12-20
IFÖ KVADRAT
Innehavare:
Ifö Sanitär Aktiebolag, Box 140, 295 22 Bromölla, Sverige.
Org. nr: 556033-0788.
Advokatbyrån Ström & Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 MALMÖ, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
11: Apparater för sanitära ändamål, häri inbegripet handfat, tvättställ, tvättbaljor och tvättgrytor (delar av sanitära
installationer).
Reg nr:
359037
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Registrerad:
Ändring:
Återkallad (pantsättning)
2002-12-20
IFÖ BOOMERANG
Innehavare:
Ifö Sanitär Aktiebolag, Box 140, 295 22 Bromölla, Sverige.
Org. nr: 556033-0788.
Advokatbyrån Ström & Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 MALMÖ, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
11: Apparater för sanitära ändamål, häri inbegripet handfat, tvättställ, tvättbaljor och tvättgrytor (delar av sanitära
installationer).
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
359660
Anteckningsdatum:
2013-06-11
Ändring:
Förnyelse
Inskränkning
2013-06-20
25/2013/107
Registrerad:
2003-01-24
Figurklass:
26.11.25; 27.05.22; 27.05.23.
Innehavare:
Martin Hedman, Ekkällegatan 18, 582 30 LINKÖPING, Sverige.
Varor och tjänster:
41: Arrangerande och hållande av seminarier och symposier; praktisk utbildning (instruktion); publicering av texter (ej
reklamtexter); undervisning; examinatortjänster; handledning; utbildningsakademier; utbildningsinformation.
42: Datakonvertering av datorprogram och data [ej fysisk konvertering]; datorsystemsanalyser; forskning och utveckling (för
tredje man); juridiska tjänster, speciellt immaterialrättsliga konsultationer; ingenjörstjänster; konvertering av data och
dokument från fysisk till elektronisk media; medlingstjänster; teknisk forskning; tekniska projektstudier; återhämtning av
datainformation.
Reg nr:
360656
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Återkallad (pantsättning)
Registrerad:
2003-04-17
IFÖ STOP
Innehavare:
Ifö Sanitär Aktiebolag, Box 140, 295 22 Bromölla, Sverige.
Org. nr: 556033-0788.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
4: Industriella oljor och fetter, brännoljor, släppoljor, oljegas; smörjmedel och -ämnen; dammabsorberande, -fuktande och bindande medel; bränslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysnings-medel; ljus och vekar för belysning.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
Reg nr:
360813
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Återkallad (pantsättning)
25/2013/108
Registrerad:
2003-05-02
IFÖ CERO
Innehavare:
Ifö Sanitär Aktiebolag, Box 140, 295 22 Bromölla, Sverige.
Org. nr: 556033-0788.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
11: Toaletter (vattenklosetter), flyttbara toaletter, urinaler, toalettskålar, toalettsitsar och toalettstolar.
Reg nr:
361791
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Registrerad:
Ändring:
Återkallad (pantsättning)
2003-06-27
CERA SUPPORT
Innehavare:
Ifö Sanitär Aktiebolag, Box 140, 295 22 Bromölla, Sverige.
Org. nr: 556033-0788.
Advokatbyrån Gulliksson Aktiebolag, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
6: Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall, flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material
av metall för järnvägsspår; icke- elektriska kablar och metalltrådar; rör av metall; kassaskåp; malmer; dörrbeslag och
dörrhandtag av metall; knoppar (handtag) av metall; krokar (metallvaror).
10: Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument; konstgjorda lemmar, ögon och tänder;
ortopediska artiklar, suturmaterial; armstöd för toaletter, duschstolar (handikapphjälpmedel), lyftanordningar för
handikappade; specialmöbler för medicinskt bruk.
20: Möbler, däri inbegripet möbler för inredning av badrum.
Reg nr:
361946
Anteckningsdatum:
2013-06-17
Ändring:
Förnyelse
Inskränkning
Figurklass:
Innehavare:
21.03.21.
IUC Sverige AB, Box 15063, 580 13 Linköping, Sverige.
Org. nr: 556626-2829.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Registrerad:
2003-07-04
Ombud:
Varor och tjänster:
35: Konsult- och rådgivningstjänster, projekt- och processledning och annan assistans vid affärs- och företagsverksamhet, vid
industri- och företagsledning och vid företagsutveckling, -administration och -organisation; undersökningar, utredningar,
beräkningar och analyser avseende företags- eller affärsverksamhet; företagsorganisationskonsultationer; förmedling av
tjänster; annons- och reklamverksamhet; anordnande av mässor och utställningar för kommersiella eller reklamändamål;
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/109
arbetsförmedlingar;
personalrekrytering;
ekonomisk
prognostisering;
företagsinformation;
företagsledning;
företagsadministration; företagsundersökningar; företagsutredningar; inköp av varor och tjänster för annans räkning;
konsultationer avseende företagsledning och -organisation; konsultationer avseende personaladministration;
marknadsprisanalyser; marknadsstudier; marknadsundersökningstjänster; omlokaliseringstjänster avseende företag;
professionella företagskonsultationer; public-relationtjänster; rationaliseringsexperter; systematisering av information i
databaser; undersökningar avseende företags- eller affärsverksamhet; utvärdering av affärsverksamhet.
41: Undervisning; utbildning; anordnande av handledning och instruktion; arrangerande och hållande av kongresser,
seminarier, symposier och studiecirklar; utbildningsinformation; nöjen och underhållning; artisttjänster; rekreationstjänster;
filmproduktion; produktion av radio- och televisionsprogram; teaterproduktion; klubbverksamhet (underhållning, nöje,
undervisning, utbildning); nöjes- och underhållningsinformation; framförande av liveföreställningar; festarrangemang;
uthyrning av utomhusarenor; anordnande av teater- och andra nöjesföreställningar (impressariotjänster); fotoreportage;
fotografering; sport- och idrottsaktiviteter; kulturverksamhet, museiverksamhet (visningar och utställningar); anordnande av
utställningar för kulturella eller utbildningsändamål.
42: Yrkesmässig expertis, konstruktion, provning och kvalitetskontroll samt information; produktutveckling inom
tillverkande industri; ingenjörstjänster; vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning, analyser,
projektstudier och design; industriell forskning; datorprogrammering; konsultationer inom området datormaskinvara;
underhåll, uppdatering, design, utveckling, analyser och installation av mjukvaror och av datorsystem; underhåll,
uppdatering, design, utveckling och analyser av datahårdvaror; återhämtning av datainformation; juridiska tjänster;
konsulttjänster avseende miljövård; kvalitetskontroll; konstnärlig (industriell), grafisk och industriell formgivning; design
(formgivning, planering) av inredningar; miljö- och certifieringstjänster enligt ISO-, IMAS- och QS-system.
Reg nr:
365527
Anteckningsdatum:
2013-06-18
Ändring:
Förnyelse
Ny adress
Andra ändringar
Registrerad:
2004-02-20
Figurklass:
03.01.01; 03.01.16; 24.09.02.
Innehavare:
The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C., 10400 Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, USA.
Ombud:
Valea AB, Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg, Sverige.
Omklassad enligt 10:e editionen.
Varor och tjänster:
43: 42 Hotell- och restaurangtjänster; grill-, snackbar- och teserveringstjänster; cocktailbartjänster; reservation av hotellrum.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
Reg nr:
376601
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Återkallad (pantsättning)
25/2013/110
Registrerad:
2005-11-25
IFÖ SOLID
Innehavare:
Ifö Sanitär Aktiebolag, Box 140, 295 22 Bromölla, Sverige.
Org. nr: 556033-0788.
Advokatbyrån Jonas Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
11: Apparater för uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål,
däri inbegripet handfat och tvättställ, badinstallationer, badkar, bidéer, duschar, duschkabiner, duschväggar, toaletter
(vattenklosetter); flyttbara toaletter, urinoarer, toalettskålar, toalettsitsar, vattenspolningsanordningar, spoltankar, bastuar,
bastuinstallationer, vattenledningar för sanitära ändamål, blandningskranar för vattenledningar, rörledningskranar och
rörledningstappar för sanitära installationer samt delar och tillbehör till förutnämnda varor ingående i klassen.
Reg nr:
381368
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Registrerad:
Ändring:
Återkallad (pantsättning)
2006-06-09
IFÖ SIGN
Innehavare:
Ifö Sanitär Aktiebolag, Box 140, 295 22 Bromölla, Sverige.
Org. nr: 556033-0788.
Kjell Ehrenstråhle, Allégatan 12 B, 234 31 LOMMA, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
11: Apparater för ångalstring, kokning, kylning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål, däri inbergripet handfat
och tvättställ, badinstallationer, badkar, bidéer, duschar, duschkabiner, duschväggar, toaletter, (vattenklosetter); flyttbara
toaletter, urinoarer, toalettskålar, toalettsitsar, vattenspolningsanordningar, spoltankar, bastuar, bastuinstallationer,
vattenledningar, blandningskranar för vattenledningar, rörledningskranar och rörledninigstappar för sanitära installationer
samt delar och tillbehör till förutnämnda varor.
Reg nr:
381369
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Registrerad:
Ändring:
Återkallad (pantsättning)
2006-06-09
IFÖ SIGN ART
Innehavare:
Ifö Sanitär Aktiebolag, Box 140, 295 22 Bromölla, Sverige.
Org. nr: 556033-0788.
Kjell Ehrenstråhle, Allégatan 12 B, 234 31 LOMMA, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
11: Apparater för uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål,
däri inbegripet handfat och tvättställ, badinstallationer, badkar, bidéer, duschar, duschkabiner, duschväggar, toaletter,
(vattenklosetter); flyttbara toaletter, urinoarer, toalettskålar, toalettsitsar, vattenspolningsanordningar, spoltankar, bastuar,
bastuinstallationer, vattenledningar, blandningskranar för vattenledningar, rörledningskranar och rörledningstappar för
sanitära installationer samt delar och tillbehör till förutnämnda varor.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
Reg nr:
381370
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Återkallad (pantsättning)
25/2013/111
Registrerad:
2006-06-09
IFÖ SENSE
Innehavare:
Ifö Sanitär Aktiebolag, Box 140, 295 22 Bromölla, Sverige.
Org. nr: 556033-0788.
Kjell Ehrenstråhle, Allégatan 12 B, 234 31 LOMMA, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
11: Apparater för uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål,
däri inbegripet handfat och tvättställ, badinstallationer, badkar, bidéer, duschar, duschkabiner, duschväggar, toaletter,
(vattenklosetter); flyttbara toaletter, urinoarer, toalettskålar, toalettsitsar, vattenspolningsanordningar, spoltankar, bastuar,
bastuinstallationer, vattenledningar, blandningskranar för vattenledningar, rörledningskranar och rörledningstappar för
sanitära installationer samt delar och tillbehör till förutnämnda varor.
20: Möbler och delar samt tillbehör till möbler särskilt innefattandes men ej begränsat till badrumsmöbler, underskåp till
tvättställ, väggskåp till badrum, handtag till möbler, högskåp för badrum, överskåp för badrum, speglar.
Reg nr:
381371
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Registrerad:
Ändring:
Återkallad (pantsättning)
2006-06-09
IFÖ SENSE ART
Innehavare:
Ifö Sanitär Aktiebolag, Box 140, 295 22 Bromölla, Sverige.
Org. nr: 556033-0788.
Kjell Ehrenstråhle, Allégatan 12 B, 234 31 LOMMA, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
11: Apparater för uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål,
däri inbegripet handfat och tvättställ, badinstallationer, badkar, bidéer, duschar, duschkabiner, duschväggar, toaletter,
(vattenklosetter); flyttbara toaletter, urinoarer, toalettskålar, toalettsitsar, vattenspolningsanordningar, spoltankar, bastuar,
bastuinstallationer, vattenledningar, blandningskranar för vattenledningar, rörledningskranar och rörledningstappar för
sanitära installationer samt delar och tillbehör till förutnämnda varor.
20: Möbler och delar samt tillbehör till möbler särskilt innefattandes man ej begränsat till badrumsmöbler, underskåp till
tvättställ, väggskåp till badrum, handtag till möbler, högskåp för badrum, överskåp för badrum, speglar.
Reg nr:
391627
Anteckningsdatum:
2013-06-14
Ändring:
Återkallad (pantsättning)
Registrerad:
2007-10-12
IFÖ SOLO
Innehavare:
Ifö Sanitär Aktiebolag, Box 140, 295 22 Bromölla, Sverige.
Org. nr: 556033-0788.
Advokatbyrån Gulliksson Aktiebolag, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
11: Apparater för uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål;
badinstallationer, badkar, bidéer, duschar, duschkabiner, duschväggar, toaletter, (vattenklosetter); flyttbara toaletter,
urinoarer, toalettskålar, toalettsitsar, vattenspolningsanordningar, spoltankar, bastuar, bastuinstallationer, vattenledningar
samt delar och komponenter till förutnämnda varor.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
506865
Anteckningsdatum:
2013-06-13
Ändring:
Märkes-ändring
2013-06-20
25/2013/112
Registrerad:
2012-09-14
Figurklass:
02.09.01; 27.03.02.
Beskrivning:
Märket är utfört i blått, rött och svart.
Innehavare:
Lise Charriere, Travarevägen 70, 233 92 Svedala, Sverige.
Varor och tjänster:
30: Cikoria och cikoriablandningar, alla för användning som kaffeersättning; blandningar av kaffe och cikoria; artificiellt
kaffe; blandningar av kaffeessenser och kaffe extrakt; blandningar av kaffe och malt; blandningar av maltkaffe med kaffe;
blandningar av kaffe; blandningar av maltkaffeextrakt med kaffe; cikoria och cikoria-blandningar, allt avsett som
kaffeersättning; cikoria och cikoriablandningar, alla som kaffeersättning; cikoria för användning som kaffeersättning;
frystorkat kaffe; sockeröverdragna kaffebönor; tillagat kaffe och kaffebaserade drycker; kaffedrycker med mjölk; rostat korn
och malt för användning som kaffeersättning; kaffe i bryggd form; cikoriabaserade kaffeersättningar; koffeinfritt kaffe; kaffe,
te, kakao, kaffeersättning; orostat kaffe; cikoriablandningar för användning som kaffeersättning; kaffekoncentrat;
kaffeersättningar (på bas av spannmål eller cikoria); kaffeersättning (kaffesurrogat eller grönsakspreparat för användning
som kaffe); kaffe (rostat, i pulver-, korn- eller dryckesform); malet kaffe; kaffebönor; vegetabiliska preparat för användning
som kaffeersättning; kaffeersättning; kaffebaserade drycker innehållande mjölk; cikoriapreparat för användning som
ersättning för kaffe; kolsyrade drycker (med kaffe-, kakao- eller chokladbas); rostade kaffebönor; kaffeessens; hela
kaffebönor; malda kaffebönor; kaffesmakämnen; drycker baserade på kaffe; kaffeessenser; cikoriaextrakt för användning
som kaffeersättning; isdrycker baserade på kaffe; kaffebaserade fyllningar; kaffeersättningar; filter i form av papperspåsar
fyllda med kaffe; kaffe- och teersättningar; kaffeessenser för användning som kaffeersättning; kaffeblandningar; kaffeextrakt
för användning som kaffeersättning; kaffeextrakt i form av smaktillsatser i drycker; kaffeoljor; drycker bestående
huvudsakligen av kaffe; kaffebaserade drycker; kaffebaserade preparat för framställning av drycker; kaffeextrakt;
kaffeextrakt i form av smaktillsatser för livsmedel; preparat bestående av glukos för användning som gräddersättning i kaffe;
kaffe i mald form; kaffedrycker; drycker gjorda av kaffe; smaksatt kaffe; vegetabiliskt baserade kaffegräddeersättningar;
vegetabiliskt baserad kaffeersättning.
43: Catering för utskänkning av mat och dryck; catering avseende mat och dryck; utskänkning av mat och dryck
(nattklubbar); catering av mat och dryck; upplåtande av information avseende tillagning av mat och dryck; anordnande av
bröllopsmottagningar [mat och dryck]; välgörenhetstjänster, nämligen cateringtjänster avseende mat och dryck; värdtjänster,
ingående i klassen [mat och dryck]; kollektiv gästfrihet nämligen utskänkning av mat och dryck; utskänkning av mat och
dryck i restauranger; klubbtjänster avseende utskänkning av mat och dryck; utskänkning av mat och dryck.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
511031
Anteckningsdatum:
2013-06-12
Ändring:
Inskränkning
2013-06-20
25/2013/113
Registrerad:
2013-02-22
Touch of Color
Innehavare:
Anna Winter, Holmgårdsvägen 4, 187 74 Täby, Sverige.
Varor och tjänster:
3: Brun-utan-sol-krämer (kosmetika); efter-sol-geléer (kosmetika); brun-utan-sol-lotioner (kosmetika); kosmetika för djur;
mousse [kosmetika]; kroppskrämer (kosmetika); grundlack för naglar [kosmetika]; bantningshjälpmedel [kosmetika], ej för
medicinska ändamål; förstärkningssmedel för naglar [kosmetika]; parfymer, eteriska oljor, kosmetika; läppbeläggningar
[kosmetika]; mjölker [kosmetika]; fuktbevarande medel [kosmetika]; hudmasker [kosmetika]; icke medicinsk kosmetika;
preparat för avlägsnande av kosmetika; kosmetika för personligt bruk; refills för kompakta puder [kosmetika]; brun-utan-solpreparat (kosmetika); ansiktsservetter impregnerade med kosmetika; efter-sol-oljor (kosmetika); nagellackborttagningsmedel
(kosmetika); eyeliner [kosmetika); hudblekningspreparat (kosmetika); nagelspetsar [kosmetika]; kroppskrämer [kosmetika];
kosmetika för ögonbryn; ansiktstoner [kosmetika]; solskyddsmedel [kosmetika]; sololjor (kosmetika); skrubbpreparat
(kosmetika); sol spärrar [kosmetika]; solskyddande krämer [kosmetika]; sololjor [kosmetika]; solblockerande läppstift
(kosmetika); solgeléer (kosmetika).
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/114
051 – Kungörelse av internationell registrering för invändning enligt 5 kap 10 §
varumärkeslagen.
Den som vill invända mot att en internationell registrering gäller i Sverige ska göra det skriftligen till
Patent- och registreringsverket inom tre månader från kungörelsedagen. Sista dagen för invändning är
2013-09-20.
Invändningen ska innehålla:
1. Invändarens namn eller firma och adress.
2. Om invändaren är företrädd av ombud, ombudets namn och adress.
3. Uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen.
Invändningen ska vara undertecknad av invändaren eller hans ombud.
Invändningen och andra handlingar som åberopas ska ges in i två exemplar.
Reg nr:
Designerad:
173448
2010-09-15
Publicerad:
2013-06-20
Condetta
Innehavare:
August Storck KG, Waldstrasse 27, 13403 Berlin, Germany.
Ombud:
Awapatent Aktiebolag, Box 5117, 200 71 MALMÖ, Sverige.
Varor och tjänster:
1: Food preserving products.
5: Chemical products for medical and sanitary use, dietetic foodstuffs, starch preparations for dietetic and dietary purposes,
especially for the production of dry glucose.
29: Dietetic foodstuffs, meat, fish, fruit and vegetable jellies, dietetic foodstuffs.
30: Sugar, syrup, cocoa, chocolate, sugar confectionery, confectionery and pastry goods, baking powder, dietetic foodstuffs,
malt, ice blocks for the production of edible ice, starch preparations for dietetic and dietary purposes, especially for the
production of dry glucose.
31: Dietetic foodstuffs.
Reg nr:
Designerad:
539189
2012-03-09
Publicerad:
2013-06-20
LINTUR
Innehavare:
Varor och tjänster:
5: Herbicides.
Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland.
Reg nr:
Designerad:
584602
2012-04-03
Publicerad:
LOLITA LEMPICKA
Innehavare:
PIVIDAL Joseph-Marie, 1, avenue Montaigne, F-75008 PARIS, France.
Varor och tjänster:
3: Perfumery, cosmetics.
2013-06-20
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Designerad:
2013-06-20
637778
2012-03-27
25/2013/115
Publicerad:
2013-06-20
AKTEO
Beskrivning:
Innehavare:
Translation of the mark: Verbal elements without meaning.
WINTIS, WORLD INVESTMENTS TIMEPIECES SA, Rue du Rhone 114, Case Postale,
CH-1211 Genève 3, Switzerland.
Varor och tjänster:
14: Watches, clock and watchmaking articles, chronometric instruments; jewelry products, jewelry and precious stones;
common metals and their alloys (other than for dental use).
Reg nr:
Designerad:
957072
2008-03-06
Publicerad:
2013-06-20
JETTFLEXX
Prioritet:
Begärd från Benelux, 2007-09-11, nr 1142881, .
Innehavare:
Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, Netherlands.
Ombud:
Bergenstråhle & Lindvall Aktiebolag, Box 17704, 118 93 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
7: Industrial printing machines.
Reg nr:
Designerad:
1047285
2010-07-22
Publicerad:
2013-06-20
PLATO
Innehavare:
SCIENTIA VASCULAR, LLC, 705 Trademark Drive, Unit #104, Reno, NV 89521,
United States.
Aros Patent AB, Box 1544, 751 45 UPPSALA, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
10: Surgical and medical apparatus and instruments for use in vascular, intravascular or endovascular surgery, not including
masks used for radiotherapy equipment.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/116
Reg nr:
Designerad:
1047655
2012-04-10
Publicerad:
2013-06-20
Figurklass:
Innehavare:
25.01.25.
Fujian Powerland Leather Case & Products Co.,Ltd., Hushi Industrial Zone, Xiuyu District,
Putian City, Fujian Province, China.
Varor och tjänster:
18: Imitation leather; purses; travelling bags; rucksacks; trimmings of leather for furniture; handbags; fur; umbrellas; canes;
clothing for pets.
25: Clothing; layettes (clothing); swimsuits; football shoes; shoes; neckties; leather belts (clothing); hats; hosiery; gloves
(clothing).
Reg nr:
Designerad:
1051500
2011-12-13
Publicerad:
2013-06-20
Figurklass:
24.15.13; 27.03.15; 27.05.10; 29.01.12.
Beskrivning:
The mark is in colour.
Innehavare:
ONTIME LOGISTICS AS, Postboks 63 Haugenstua, N-0915 Oslo, Norway.
Varor och tjänster:
36: Goods, fire and life insurance underwriting for goods or persons under transportation.
37: Maintenance and repair of vehicles or other objects used in connection with transportation of persons or goods.
39: Transport; packaging and storage of goods; freight forwarding, car transport, car rental, boat transport, rental of storage
containers, river transport, packaging of goods, air transport, removal services, freight (shipping of goods), freight
distribution of general cargo and quantity goods, garage rental, international transport, railway transport, refrigerator van and
refrigerator ship transport, vehicle and coach rental, barge transport, air transport, warehousing, transporting furniture,
passenger transport, rescue operations (transport), marine transport, chauffeur services, ship brokerage, forwarding of goods,
traffic information, transit services, transportation information, transport brokerage, transport reservation, delivery of goods
and parcels, rental of warehouses, delivery of goods by mail order, armored-car transport.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Designerad:
2013-06-20
1060492
2010-09-09
25/2013/117
Publicerad:
2013-06-20
R+ technology
Prioritet:
Begärd från Norge, 2010-04-07, nr 201003780, .
Innehavare:
Kongsberg Seatex AS, Pirsenteret, N-7462 Trondheim, Norway.
Ombud:
Rennenkampff & Partner Aktiebolag, Box 104, 551 13 Jönköping, Sverige.
Varor och tjänster:
9: Scientific, nautical, surveying, photographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving
and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling electricity; magnetic data carriers.
Reg nr:
Designerad:
1061963
2012-03-20
Publicerad:
2013-06-20
Figurklass:
28.05.; 28.05.00.
Beskrivning:
Transliteration of the mark: Zolotaya Igla.
Innehavare:
Frey Medical Technologies AG, c/o MCE Place Bel-Air 1, CH-1003 Lausanne, Switzerland.
Varor och tjänster:
3: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;
soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
5: Pharmaceutical products, veterinary products; sanitary products for medical purposes; dietetic substances adapted for
medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for dental fillings and dental impressions;
disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
10: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles;
suture materials.
14: Precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated therewith included in this class, jewelry,
precious stones, timepieces and chronometric instruments.
16: Paper, cardboard and goods made from these materials, included in this class; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives (glues) for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); printing type; printing blocks.
35: Advertising; business management; business administration; office functions.
41: Education; training; entertainment; sporting and cultural activities.
43: Services for providing food and drink; temporary accommodation.
44: Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or animals; agriculture, horticulture and
forestry services.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Designerad:
1074144
2011-01-19
2013-06-20
25/2013/118
Publicerad:
2013-06-20
Figurklass:
26.11.12; 27.05.01; 29.01.13.
Beskrivning:
Black, orange and red.
Prioritet:
Begärd från Tyskland, 2010-09-07, nr 30 2010 052 658.0/30, .
Innehavare:
August Storck KG, Waldstrasse 27, 13403 Berlin, Germany.
Ombud:
Awapatent Aktiebolag, Box 5117, 200 71 Malmö, Sverige.
Varor och tjänster:
1: Substances for preserving foodstuffs, included in this class; products for stabilization and for adjustment of fluidity of
foodstuffs, included in this class, in particular emulsifiers and buffer agents; sweetener, included in this class, in particular
aspartame; all goods also as semi-finished goods.
2: Colorants for beverages and food, included in this class, also as semi-finished goods.
3: Herbal flavoring substances for beverages (essential oils), also as semi-finished goods.
5: Chemicals for medical purposes and healthcare; protein basis for medical purposes; dietetic foodstuffs for medical
purposes; all goods also as semi-finished goods; starch for dietetic purposes.
29: Preparations (also in powder form) for making non-alcoholic milk beverages with milk predominating, also with added
fruits and/or fruit products for the food industry; preparations for making non-alcoholic soya-based beverages used as milk
substitutes also with added fruits and fruit products or cocoa; thickening agents, included in this class, in particular pectin,
carrageenan, alginates, jellies; cocoa butter; all goods also as semi-finished goods, and all goods also as dietetic foodstuffs
for non-medical purposes; milk powder for alimentary purposes.
30: Preparations (also in powder form) for making desserts and sweets for the food industry, in particular puddings, icecream and sweets of all kinds, also with added milk and fruit components, included in this class; preparations (also in powder
form) for making cocoa products, cocoa and chocolate beverages included in this class for the food industry; cocoa and
chocolate powder; pudding powder, baking and filling mixtures as well as fillings for pastries, confectionery and other
sweets, included in this class; flavors and flavoring substances, included in this class; sugar, glucose; dextrose, syrup; cocoa;
chocolate; confectionery; bakery products; baking powder; malt for human consumption; basic ice-cream mixtures for the
manufacturing of ice-cream; starch for foodstuffs, in particular for the manufacturing of dry glucose; yeast extracts for
alimentary purposes; all goods also as semi-finished products, and all goods also as dietetic foodstuffs for non-medical
purposes; rice starch flour and wheat starch flour.
42: Technical conception and development of recipes and products for the manufacturing of foodstuffs, in particular dairy
products and soy products; consultancy, namely technical consultancy with the conception and development of products as
well as technical consultancy with the realization of products for the manufacturing of foodstuffs, in particular dairy products
and soy products; research and development services in relation to new products for third parties.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Designerad:
2013-06-20
1089770
2012-03-06
25/2013/119
Publicerad:
2013-06-20
Figurklass:
05.03.15; 29.01.13.
Beskrivning:
The mark is in colour.
Innehavare:
CASTER, 99 rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS, France.
Varor och tjänster:
3: Perfumery products, cosmetic preparations not for medical use for skin care, maintenance and improvement, for shaving
and after shaving, cosmetic suntanning preparations, hair sunscreening preparations, non-medical preparations for the care,
maintenance and beautification of the hair, hair lotions, shampoos, creams, gels, masks, mousses, balms for hair care and
styling, hair sprays, hair dyes and bleaching preparations, hair waving and styling preparations.
Reg nr:
Designerad:
1094723
2011-07-14
Publicerad:
2013-06-20
EASYMIX
Innehavare:
Liebherr-International Austria GmbH, Dr. Hans-Liebherr-Straße 4, A-5500 Bischofshofen, Austria.
Ombud:
Kransell & Wennborg Kommanditbolag, Box 27834, 115 93 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
7: Diesel engines (except for land vehicles), electric motors (except for land vehicles); components, spare parts and
accessories for all the aforementioned goods (as far as included in this class).
9: Surveying, optical, measuring, signalling and checking (supervision) apparatus and instruments.
12: Diesel engines for land vehicles, electric motors for land vehicles, hydraulic circuits for vehicles; components, spare parts
and accessories for all the aforementioned goods (as far as included in this class).
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/120
Reg nr:
Designerad:
1108194
2011-12-22
Publicerad:
2013-06-20
Figurklass:
Beskrivning:
05.03.14; 26.01.18; 27.05.01; 29.01.03.
The trademark consists of the wording "THIS IS PLASH TIC TAC" with the wording "THIS IS
PLASH" in green color inserted inside a white circle with a green frame; under the above mentioned
wording, is placed a stylized leaf in green color with a white frame with shades of grey; inside the
stylized green leaf is placed the wording "Tic Tac" in white color. Light green, dark green, white
and grey. White: background of the circle, the words "Tic Tac" and the frame of the stylized leaf;
light green and dark green: the words "This is Plash", the frame of the circle and the background of
the stylized leaf; grey: the lower left corner of the frame of the stylized leaf.
Begärd från Italien, 2011-07-29, nr TO2011C002624, .
FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero, 1, I-12051 ALBA CN, Italy.
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, 103 95 Stockholm, Sverige.
Prioritet:
Innehavare:
Ombud:
Varor och tjänster:
30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
35: Advertising; business management; business administration; office functions.
41: Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities.
Reg nr:
Designerad:
1114409
2011-12-29
Publicerad:
2013-06-20
Figurklass:
Innehavare:
26.04.18; 27.05.10; 29.01.13.
AYAKS AYAKKABI VE SATIS HIZMETLERI LIMITED SIRKETI, Keresteciler Sitesi Zakkum,
Sokak No:18 Merter, TR-34173 Güngören / Istanbul, Turkey.
Varor och tjänster:
10: Medical, dental, veterinary and surgical apparatus and instruments, namely, injection needles, surgical thread, apparatus
for artificial respiration, blood pressure measuring apparatus, hearing aids, medical X-ray apparatus; furniture adapted for
medical treatment purposes; heat beds and electric blankets for medical purposes, air pillows for medical purposes, water
beds for medical purposes; electrically-heated cushions for medical purposes; massage apparatus for medical purposes;
implants consisting of artificial materials, namely, artificial breasts, artificial cartilage, artificial eyes, artificial jaws, artificial
joints, artificial limbs, artificial skin for surgical purposes, artificial teeth; medical orthopedic materials, namely, orthopedic
support bandage, orthopedic belts, orthopedic braces, orthopedic footwear, abdominal corsets, plaster casts for orthopedic
purposes, templates for orthopedic purposes, vertebral orthopedic apparatus, orthopedic soles; clothing especially for
operating rooms; bone implants made from artificial materials; foot retractors for use in podiatric surgery, surgical gloves,
surgical mask, surgical shoe covers, incontinence sheets; instruments for contraception purposes, namely, condom; feeding
bottles, baby bottle nipples, pacifiers for babies.
18: Goods made of leather and imitations of leather, namely travel bags, valises, wallets, backpacks for carrying babies,
leather and stout leather boxes for storing greeting cards, and leather hat boxes for travel; make-up cases sold empty, toiletry
bags sold empty, vanity cases sold empty, tool bags sold empty, book bags; carrying cases for documents, wallets, briefcases,
backpacks, school bags, leather shopping bags; and notecases, namely business card cases; umbrellas, parasols and walking
sticks.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/121
25: Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats, skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, t-shirts, sweatshirts, dresses,
bermuda shorts, shorts, pajamas, pullovers, jeans, tracksuits, rainwear, beachwear, bathing suits, swimming suits; articles of
clothing made from cotton denim, namely, trousers, jackets, overcoats, coats, skirts, suits, waistcoats, shirts, T-shirts,
sweatshirts, dresses, shorts, articles of clothing made from knitted fabrics, namely, trousers, jackets, overcoats, coats, skirts,
jerseys, dresses, pullovers; underclothing, namely, boxer shorts, brassieres, briefs, pants, socks, footwear, namely shoes,
excluding orthopedic shoes, sandals, waterproof boots, walking boots, bootees, sporting shoes, slippers; shoe parts namely
heelpieces, insoles for footwear, footwear uppers, headgear, namely caps, skull caps, sports caps, hats, berets; gloves,
stockings, belts, camisoles, sarongs, scarves, neck scarves, shawls, collars, mufflers, neckties, ties, suspender belts.
Reg nr:
Designerad:
1114472
2012-03-09
Publicerad:
2013-06-20
Figurklass:
Beskrivning:
27.05.11; 29.01.12.
The mark consists of the expression "MAXIMUM FIANDRE EXTRALITE" together with the
design as per the enclosed specimen. Black and green Pantone 340C.
Begärd från Italien, 2011-09-12, nr BO2011C001220, .
GRANITIFIANDRE S.P.A., Via Radici Nord, 112, CASTELLARANO (Reggio Emilia), Italy.
Prioritet:
Innehavare:
Varor och tjänster:
19: Non-metallic building materials; non-metallic building tiles; tiles; materials for covering floor including coverings of
ceramic and stoneware.
Reg nr:
Designerad:
1114580
2012-02-14
Publicerad:
2013-06-20
Figurklass:
26.04.09; 27.05.24; 29.01.12.
Beskrivning:
White and blue.
Innehavare:
Young Mountain Marketing GmbH, Humboldstraße 4, A-8010 Graz, Austria.
Varor och tjänster:
25: Clothing, in particular snowboard clothing.
35: Advertising.
37: Building construction, in particular construction of sports facilities for snowboarding.
41: Arranging and conducting of entertainment and sporting events, namely snowboarding events; providing sports facilities
for snowboarding.
42: Design of snowboard clothing; technical planning of sports facilities for snowboarding.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/122
Reg nr:
Designerad:
1114627
2012-02-20
Publicerad:
2013-06-20
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
27.05.11; 28.03.; 28.03.00.
Transliteration of the mark: Liqun.
China Tobacco Zhejiang Industrial Co.,Ltd, No.288 Jianguo Nan Road, Hangzhou City, Zhejiang
Province, China.
Varor och tjänster:
34: Tobacco; chewing tobacco; cigars; cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purposes; cigarettes;
cigarillos; herbs for smoking; snuff; cut tobacco; tobacco powder.
Reg nr:
Designerad:
1114634
2012-01-09
Publicerad:
Figurklass:
Prioritet:
Innehavare:
02.09.14.
Begärd från Kina, 2011-08-10, nr 9830248, .
Nantong Henghui Gloves Co., LTD., West side of Huangshan Rd.,
Rudong New Development Zone, Nantong, 226400 Jiangsu, China.
2013-06-20
Varor och tjänster:
9: Protection devices for personal use against accidents; clothing for protection against accidents, irradiation and fire; antiglare glasses; protective helmets; respiratory masks, other than for artificial respiration; gloves for protection against
accidents; protective masks; shoes for protection against accidents, irradiation and fire; ear plugs; clothing for protection
against fire.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Designerad:
2013-06-20
1114775
2012-01-18
25/2013/123
Publicerad:
2013-06-20
TROMBEXDUO
Prioritet:
Begärd från Tjeckiska Republiken, 2011-07-22, nr 487373, .
Innehavare:
Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, CZ-102 37 Praha 10 - Dolní Mecholupy, Czech republic.
Varor och tjänster:
5: Medicines, pharmaceutical preparations for human use.
Reg nr:
Designerad:
1114776
2012-01-18
Publicerad:
2013-06-20
DUOTROMBEX
Prioritet:
Begärd från Tjeckiska Republiken, 2011-07-22, nr 487372, .
Innehavare:
Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, CZ-102 37 Praha 10 - Dolní Mecholupy, Czech republic.
Varor och tjänster:
5: Medicines, pharmaceutical preparations for human use.
Reg nr:
Designerad:
1114780
2012-02-07
Publicerad:
2013-06-20
SIDRETANA
Prioritet:
Begärd från Tjeckiska Republiken, 2011-11-25, nr 490612, .
Innehavare:
Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, CZ-102 37 Praha 10 - Dolní Mecholupy, Czech republic.
Varor och tjänster:
5: Medicines, pharmaceutical preparations for human use.
Reg nr:
Designerad:
1114781
2012-02-07
Publicerad:
2013-06-20
SIDRENATA
Prioritet:
Begärd från Tjeckiska Republiken, 2011-11-25, nr 490611, .
Innehavare:
Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, CZ-102 37 Praha 10 - Dolní Mecholupy, Czech republic.
Varor och tjänster:
5: Medicines, pharmaceutical preparations for human use.
Reg nr:
Designerad:
1114791
2012-02-20
Publicerad:
2013-06-20
Sirantox
Innehavare:
JIANGSU SINORGCHEM TECHNOLOGY CO., LTD., Room 212, No. 1 Yaocheng Avenue,
Taizhou City, Jiangsu Province, China.
Varor och tjänster:
1: Rubber additives; pharmaceutical intermediates; papermaking additives; color intermediates; pesticide intermediates.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Designerad:
2013-06-20
1114823
2012-03-30
25/2013/124
Publicerad:
2013-06-20
THERAHOT
Prioritet:
Begärd från Schweiz, 2012-03-23, nr 53465/2012, .
Innehavare:
Novartis AG, CH-4002 Basel, CH-4002 Basel, Switzerland.
Varor och tjänster:
5: Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances
adapted for medical or veterinary use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides.
Reg nr:
Designerad:
1114852
2012-03-29
Publicerad:
2013-06-20
Publicerad:
2013-06-20
HPP
Prioritet:
Begärd från Frankrike, 2011-11-08, nr 11 3 874 137, .
Innehavare:
HUTCHINSON SA, 2 rue Balzac, F-75008 PARIS, France.
Varor och tjänster:
7: Machine coupling and transmission components (except for land vehicles).
Reg nr:
Designerad:
1114872
2012-04-03
Figurklass:
26.11.12.
Innehavare:
Acolin Fund Services AG, Stadelhoferstrasse 18, CH-8001 Zürich, Switzerland.
Varor och tjänster:
36: Insurance underwriting; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs.
Reg nr:
Designerad:
1114906
2012-03-15
Publicerad:
2013-06-20
Golden needle
Innehavare:
Frey Medical Technologies AG, c/o MCE Place Bel-Air 1, CH-1003 Lausanne, Switzerland.
Varor och tjänster:
3: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations;
soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
5: Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for
medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants;
pesticides; fungicides, herbicides.
10: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles;
suture materials.
14: Precious metals and their alloys, jewelry, precious stones, horological and chronometric instruments.
16: Paper, cardboard; bookbinding material; adhesives (glues) for stationery or household purposes; artists' materials;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); plastic materials for packaging (included in this class);
printing type.
35: Advertising; business management; business administration; office functions.
41: Entertainment; sporting activities.
43: Services for providing food and drink; temporary accommodation.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/125
44: Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or animals; agriculture, horticulture and
forestry services.
Reg nr:
Designerad:
1114977
2012-02-13
Publicerad:
2013-06-20
Figurklass:
Innehavare:
27.05.01.
ZHEJIANG LIDE ELECTRIC CO., LTD., Back Street Industrial Zone, No. 53 Liuyue Road,
Liushi, Yueqing, Zhejiang Province, China.
Varor och tjänster:
9: Switches, electric; circuit breakers; light dimmers (regulators), electric; remote control apparatus; distribution boxes
(electricity); control panels (electricity); alarms; push buttons for bells; sockets, plugs and other contacts (electric
connections).
Reg nr:
Designerad:
1114991
2011-10-31
Figurklass:
Beskrivning:
28.03.00.
Transliteration of the mark: Xun Fei. Translation of the mark: The first character means
"information" and the second character means "fly".
ANHUI USTC iFLYTEK CO., LTD, Huangshan Rd. 616, Hi-Tech Development Zone, Hefei,
230000 Anhui, China.
Innehavare:
Publicerad:
2013-06-20
Varor och tjänster:
42: Computer programming; updating of computer software; computer software design; computer systems analysis;
consultancy in the field of computer hardware; conversion of data or documents from physical to electronic media;
maintenance of computer software; hosting computer sites (web sites); real time connection service for data exchange
between computer users (terms too vague in the opinion of the International Bureau - Rule 13(2)(b) of the Common
Regulations); installation of computer software.
Reg nr:
Designerad:
1114999
2011-12-14
Publicerad:
2013-06-20
QICRAFT
Prioritet:
Begärd från Norge, 2011-07-01, nr 201107784, .
Innehavare:
Qicraft Norway AS, Pilestredet 56, N-0167 Oslo, Norway.
Varor och tjänster:
35: Advertising; business management; business administration; office functions; compilation of information into computer
databases; on-line advertising on a computer network, sales and distribution of training and fitness equipment and spare parts
for training and fitness equipment.
37: Repair services; maintenance services.
38: Telecommunications; providing user access to a global computer network; providing telecommunications connections to
a global computer network; computer aided transmission of messages and images.
41: Providing fitness centres and training studios, including systems for making appointments in fitness centres and training
studios; education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/126
42: Interior design services, including design and interior decoration of fitness centres and training studios.
Reg nr:
Designerad:
1115013
2011-12-20
Publicerad:
2013-06-20
SQUIRREL
Prioritet:
Innehavare:
Begärd från Ryska federationen, 2011-06-29, nr 2011720640, .
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "RUSINVEST", Novomytishchenskiy prospekt, 41,
korp. 1, Mytishchi, RU-141018 Moskovskaya Oblast, Russian federation.
Varor och tjänster:
32: Aperitifs, non-alcoholic; waters [beverages]; kvass [non-alcoholic beverages]; cocktails, non-alcoholic; lemonades;
peanut milk [soft drink]; non-alcoholic beverages; isotonic beverages; non-alcoholic honey-based beverages; whey
beverages; non-alcoholic fruit juice beverages; milk of almonds [beverage]; fruit nectars, non-alcoholic; orgeat; beer; beer,
non-alcoholic; powders for effervescing beverages; sarsaparilla [soft drink]; syrups for lemonade; syrups for beverages;
tomato juice [beverage]; cider, non-alcoholic; vegetable juices [beverages]; fruit juices; preparations for making aerated
water; preparations for making liqueurs; preparations for making mineral water; preparations for making beverages; must;
pastilles for effervescing beverages; sherbets [beverages]; non-alcoholic fruit extracts; extracts of hops for making beer;
essences for making beverages.
33: Aperitifs; arak [arrack]; brandy; wines; whisky; vodka; gin; digesters [liqueurs and spirits]; cocktails; liqueurs; alcoholic
beverages, except beer; spirits [beverages]; distilled beverages; mead [hydromel]; peppermint liqueurs; bitters; rum; sake;
cider; rice alcohol; alcoholic extracts; alcoholic essences.
Reg nr:
Designerad:
1115023
2012-02-06
Publicerad:
2013-06-20
MALAKITE
Prioritet:
Innehavare:
Begärd från Schweiz, 2011-09-01, nr 625512, .
BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Wädenswil, Moosacherstrasse 2, AU,
Switzerland.
Varor och tjänster:
1: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, in particular plant strengthening preparations, plant growth
regulating preparations, seed treatment preparations, tensio-active preparations; natural or artificial chemicals for
agricultural, horticultural and silvicultural purposes used as sex baits or agents for disorientating insects.
5: Preparations for exterminating and combating vermin; fungicides, herbicides, pesticides.
Reg nr:
Designerad:
1115028
2012-01-09
Publicerad:
Figurklass:
Prioritet:
Innehavare:
27.05.01.
Begärd från Kina, 2011-08-10, nr 9830264, .
Nantong Henghui Gloves Co., LTD., West side of Huangshan Rd.,
Rudong New Development Zone, Nantong, 226400 Jiangsu, China.
2013-06-20
Varor och tjänster:
9: Protection devices for personal use against accidents; clothing for protection against accidents, irradiation and fire; antiglare glasses; protective helmets; respiratory masks, other than for artificial respiration; gloves for protection against
accidents; protective masks; shoes for protection against accidents, irradiation and fire; ear plugs; clothing for protection
against fire.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Designerad:
2013-06-20
1115029
2012-03-16
25/2013/127
Publicerad:
2013-06-20
Figurklass:
27.05.10; 27.07.01; 29.01.12.
Beskrivning:
Pink and blue. L'eau is in pink; Kenzo is in blue.
Prioritet:
Begärd från Frankrike, 2011-11-22, nr 3876021, .
Innehavare:
KENZO, 18 rue Vivienne, F-75002 PARIS, France.
Varor och tjänster:
3: Toilet soap; perfumes; eaux de Cologne and eaux de toilette; cosmetic products; make-up; essential oils for personal use;
milks, lotions, creams, emulsions, gels for the face and body; these products are for cosmetic use; deodorants for personal
use.
Reg nr:
Designerad:
1115048
2012-03-22
Publicerad:
2013-06-20
BELOVEZHSKAYA
Innehavare:
Proizvodstvenno-torgovoe respublikanskoe unitarnoe predpriyatie "MINSK KRISTALL" RUP
"MINSK KRISTALL", d.15, ul. Oktyabrskaya, 220030 Minsk, Belarus.
Varor och tjänster:
32: Aperitifs, non-alcoholic; non-alcoholic beverages, including non-alcoholic fruit juice beverages; waters (beverages),
including aerated water, mineral water (beverages), table waters; cocktails, non-alcoholic; lemonades; vegetable juices
(beverages); fruit juices; fruit nectars, non-alcoholic; preparations for making aerated water; preparations for making mineral
water; preparations for making liqueurs; preparations for making beverages; non-alcoholic fruit extracts; essences for making
beverages.
33: Alcoholic beverages, except beer; including alcoholic beverages containing fruits; aperitifs, included in this class; arak
(arrack); brandy; wine; piquette; whisky; vodka; gin; digesters (liqueurs and spirits); cocktails, included in this class;
liqueurs; spirits (beverages); distilled beverages; hydromel (mead); peppermint liqueurs; bitters; rum; sake; cider; rice
alcohol; alcoholic extracts; fruit extracts, alcoholic; alcoholic essences.
Reg nr:
Designerad:
1115075
2012-02-29
Publicerad:
2013-06-20
XFAST
Prioritet:
Begärd från Tyskland, 2011-09-06, nr 30 2011 049 363.4/01, .
Innehavare:
BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, Germany.
Varor och tjänster:
1: Chemicals used in industry, namely chemical additives for producing lacquers, paints, varnishes, coatings, printing inks,
coating agents; unprocessed plastics.
2: Lacquers, paints, varnishes, coatings, printing inks, coating agents, and the components of the abovementioned goods
(included in this class), in particular for plaster, wood and metal; colorants; pigments.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/128
057 – Kungörelse av rättelse enligt 26 § förvaltningslagen av tidigare meddelat beslut
avseende internationell registrering.
Reg nr:
Kungörelse av
underrättelse:
Gjorda ändringar:
Designerad:
798122
2004-08-13
The change in name and/or address of the holder has been amended.
INFIL
Beskrivning:
The trademark consists of the word INFIL, which is part of the applicant's name.
Prioritet:
Begärd från Italien, 2002-12-31, nr TO2002C003856, .
Innehavare:
INFIL S.R.L., Via Santa Caterina 5, I-28100 NOVARA, Italy.
Varor och tjänster:
25: Clothing, footwear, headgear.
2003-02-05
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/129
059 – Kungörelse av att ny innehavare antecknats avseende en internationell
registrering.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
2000-09-04
235230
SJ Incorporated, 8th F, 202 Dong, Chunui Techno-Park 11, 202 Chunui-Dong, Wonmi-Gu,
Bucheon-Shi, Kyungki-Do 420-857, Republic of Korea.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
236403
ALTIA INDUSTRY, 80 rue Jouffroy d'Abbans, F-75017 PARIS, France.
1998-10-12
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
486283
Holmenkol GmbH, Westring 24, 48356 Nordwalde, Germany.
2008-03-26
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
594825
Eaton Technologies GmbH, Auf der Heide 2, 53947 Nettersheim, Germany.
1997-02-07
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
2000-02-15
738315
BLANCO Professional GmbH + Co KG, Flehinger Str. 59, 75038 Oberderdingen, Germany.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
2000-05-25
742774
Schober Holding International GmbH, Max-Eyth-Str. 6-10, 71254 Ditzingen, Germany.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
2000-12-06
749700
ONKYO KABUSHIKI KAISHA (ONKYO CORPORATION), 1-go, 2-ban, Nisshin-cho,
Neyagawa-shi, Osaka-fu 572-8540, Japan.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
2008-10-21
758836
TWIN SET - SIMONA BARBIERI S.R.L., Via Della Chimica, 21, I-41012 CARPI (Modena), Italy.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
788827
NORTHWAVE S.r.l., Via Levada, 145, I-31040 Pederobba (TV), Italy.
2002-08-08
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
790537
NORTHWAVE S.r.l., Via Levada, 145, I-31040 Pederobba (TV), Italy.
2002-08-08
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
799983
ENTECH S.R.L., Via Valle Sabbia, 27, I-25076 Odolo (BS), Italy.
2003-03-07
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
2003-07-09
807445
Zeyko Möbelwerk GmbH & Co. KG, Hans-Böckler-Straße 12, 97424 Schweinfurt, Germany.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
2003-06-06
808399
TWIN SET - SIMONA BARBIERI S.R.L., Via Della Chimica, 21, I-41012 CARPI (Modena), Italy.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
814356
Itssome Limited, 54 Ormesby Way, Kenton, Middlesex HA3 9SF, United Kingdom.
2003-08-14
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/130
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
838751
T. & T. van Leeuwen V.O.F., Artsefweg 6, NL-5971 NR Grubbenvorst, Netherlands.
2004-10-22
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
2004-05-07
844671
Schober Holding International GmbH, Max-Eyth-Str. 6-10, 71254 Ditzingen, Germany.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
2004-11-04
847426
GATAN, INC., 780 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15086, United States.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
2005-06-08
856281
FRIMA International AG, Heinrich-Wild-Straße 202, CH-9435 Heerbrugg, Switzerland.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
2007-04-18
897956
PARK, Kwang Woo, 219-1101, Raemian Jangan 2(i)-cha Apts., 167, Janganbeotkkot-ro,
Dongdaemun-gu, Seoul 130-762, Republic of Korea.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
912299
"DELICPOL" Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 8, PL-42-125 Kamyk, Poland.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
2007-03-07
921588
NUGA MEDICAL CO., LTD., San 2-1, Gagok-ri, Jijeong-myeon, Wonju-si, Gangwon-do,
Republic of Korea.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
2008-02-14
953301
SHENZHEN ANNIL KIDSWEAR CO., LTD., 7th Floor, 6B of 618 Building, Bagualing Industrial
Zone, Shenzhen, China.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
969274
Cornelia Hoff-Weller, Richard-Wagner-Str. 26, 66280 Sulzbach, Germany.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
2009-04-07
1004233
TWIN SET - SIMONA BARBIERI S.R.L., Via Della Chimica, 21, I-41012 CARPI (Modena), Italy.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
1033849
"DELICPOL" Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 8, PL-42-125 Kamyk, Poland.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
2011-05-06
1084443A
DC International Holding B.V., Crown Building North, Hullenbergweg 375, NL-1101 CR
AMSTERDAM ZUIDOOST, Netherlands.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
551873B
Harry Winston Inc., 718 Fifth Avenue, New York, NY 10019, United States.
2007-01-05
2008-04-23
2010-02-18
2001-07-25
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/131
061 – Kungörelse enligt 6 kap. 5 § varumärkeslagen av att en licens antecknats i
varumärkesregistret eller diariet.
Reg nr
Designerad:
Anteckningsdatum:
1084443A
2011-05-06
LINX
Prioritet:
Innehavare:
Licenstagare:
Begärd från Benelux, 2010-11-08, nr 1213300, .
DC International Holding B.V., Crown Building North, Hullenbergweg 375,
NL-1101 CR AMSTERDAM ZUIDOOST, Netherlands.
LINX TELECOMMUNICATIONS B.V., Crown Building North, Hullenbergweg 375,
NL-1101 CR Amsterdam Zuidoost, Netherlands.
Varor och tjänster:
37: Setting up, repair and installation services related to telecommunication apparatus, telecommunication installations and
computers.
38: Telecommunication services; advising in the field of telecommunications; providing access to worldwide
communication and information networks; rental of telecommunication apparatus.
42: Scientifical and technological services, research and design relating thereto; industrial analysis and research services;
design and development of computers and software; web hosting and web management.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
062 – Kungörelse enligt 5 kap. 17 § varumärkeslagen av att internationell
registrering förnyats.
Reg nr
Nästa förnyelse
259239
477208
477697
600836
601020
601162
602204
602429
602695
603092
603295
603296
603911
794272
803287
804168
804191
804286
804624
804733
804858
804898
805012
805069
805082
805117
805279
805307
805456
805528
805973
805984
806304
806719
806745
806934
807012
807013
807105
807677
807997
808208
808575
808576
808829
2022-08-31
2023-05-26
2023-05-24
2023-05-25
2023-05-25
2023-05-27
2023-05-27
2023-05-28
2023-05-24
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-25
2023-05-28
2022-12-09
2023-05-21
2023-05-28
2023-05-26
2023-05-27
2023-05-28
2023-05-30
2023-05-23
2023-05-26
2023-05-23
2023-05-19
2023-05-28
2023-05-23
2023-05-26
2023-05-28
2023-05-28
2023-05-19
2022-12-20
2023-05-28
2023-05-24
2023-05-30
2023-05-21
2023-05-28
2023-05-19
2023-05-19
2023-05-30
2023-05-28
2023-05-26
2023-05-24
2023-05-28
2023-05-28
2023-05-28
25/2013/132
Svensk Varumärkestidning
809624
809722
810185
811677
812926
813125
813268
814252
814253
814255
814257
815591
817679
818327
2013-06-20
2023-05-30
2023-05-28
2023-05-27
2023-05-23
2023-05-30
2023-05-26
2023-05-23
2023-05-28
2023-05-28
2023-05-28
2023-05-28
2023-05-23
2023-05-23
2023-05-26
25/2013/133
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/134
063 – Kungörelse av att internationell registrering avförts ur varumärkesregistret.
791589
792712
794016
797208
792735
797794
791591
792929
794156
797923
792740
797844
791785
793024
794254
798657
792982
807042
791960
793092
794409
800727
793264
792100
793100
794431
801284
793285
792315
793103
794878
804206
793363
792318
793377
795611
804207
793364
792319
793627
795978
805548
794619
792697
793652
796254
262596
794644
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/135
064 – Kungörelse av att internationell registrering delvis upphört att gälla i Sverige.
Nedan angivna internationella registreringars giltighet har delvis upphört att gälla i Sverige.
Registreringarna återges i ändrad omfattning.
Reg nr
807527
Designerad:
2003-06-24
DAVIDOFF
Prioritet:
Begärd från Schweiz, 2003-03-14, nr 512056, .
Innehavare:
Davidoff & Cie SA, Rue de Rive 2, CH-1200 Genève, Switzerland.
Varor och tjänster:
35: Retail sale (also by means of global computer and telecommunication networks), grouping for third parties of various
products (excluding their transport) enabling consumers to examine and buy them at their convenience; retail sale of tobacco
goods, cigarettes and cigars, smokers' articles; advertising and public relations; advertising via electronic media and more
specifically via the global communication network called "Internet"; provision of commercial information via the global
telecommunication means known as the Internet; advertising mail; distribution of catalogs, mail and samples for advertising
purposes, dissemination of advertisements, computer file management, organization of exhibitions for commercial and
advertising purposes, sales promotion (for third parties), updating of advertising material, advertising by mail order (in
particular by means of the global computer network (the Internet), including electronic catalogs for distance selling);
business information on product research; professional business consultancy; business management; commercial
administration and advise, organizational consultancy, professional business consultancy; business administration of a
company; office functions; cost price analyses; market research and analyses, opinion polling; professional business
consultancy relating to mergers, takeovers, franchising and liquidation of companies; professional business consultancy
relating to franchising; all these services concerning tobacco products and smokers' articles.
Reg nr
807528
Designerad:
2003-06-24
Figurklass:
27.05.01.
Prioritet:
Begärd från Schweiz, 2003-03-14, nr 512088, .
Innehavare:
Davidoff & Cie SA, Rue de Rive 2, CH-1200 Genève, Switzerland.
Varor och tjänster:
35: Retail sale (also by means of global computer and telecommunication networks), grouping for third parties of various
products (excluding their transport) enabling consumers to examine and buy them at their convenience; retail sale of tobacco
goods, cigarettes and cigars; advertising and public relations; advertising via electronic media and more specifically via the
global communication network called "Internet"; provision of commercial information via the global telecommunication
means known as the Internet; advertising mail; distribution of catalogs, mail and samples for advertising purposes,
dissemination of advertisements, computer file management, organization of exhibitions for commercial and advertising
purposes, sales promotion (for third parties), updating of advertising material, advertising by mail order (in particular by
means of the global computer network (the Internet), including electronic catalogs for distance selling); business information
on product research; professional business consultancy; business management; commercial administration and advise,
organizational consultancy, professional business consultancy; business administration of a company; office functions; cost
price analyses; market research and analyses, opinion polling; professional business consultancy relating to mergers,
takeovers, franchising and liquidation of companies; professional business consultancy relating to franchising; all these
services concerning tobacco products and smokers' articles; all these services concerning tobacco products and smokers'
articles.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr
817003
2013-06-20
Designerad:
25/2013/136
2003-05-05
Figurklass:
27.05.01.
Prioritet:
Begärd från Frankrike, 2002-11-04, nr 02 3 192 123, .
Innehavare:
DECATHLON, 4, Boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE-D'ASCQ, France.
Varor och tjänster:
9: Apparatus for recording, transmitting or reproducing sound or images; data processing apparatus; amplifiers; video tapes;
audio and video compact disks; magnetic disks; optical disks; optical compact disks; floppy disks; projection screens;
magnetic encoders; sound recording carriers; intercommunication apparatus; apparatus for games adapted for use with
television receivers only; audio and video receivers; protection devices for personal use against accidents, namely protective
goggles, protective nets, safety restraints other than for vehicle seats or sports equipment, safety nets; sighting telescopes for
firearms; apparatus and instruments for astronomy; electric devices for attracting and killing insects, scales, luminous
beacons, barometers, altimeters; marking and signalling buoys; directional compasses, fog signals, protective helmets,
swimming and life-saving belts, dog whistles, heartrate monitors; diving suits, gloves and masks; ski masks; pedometers,
teeth protectors; spectacles (optics), sunglasses, mountaineering glasses, swimming goggles, eyeglass cases, fire
extinguishers; bullet-proof vests; hydrometers, hygrometers, guiding systems (GPS); meteorological information systems
(nto metering); binoculars, optical lamps, batteries for pocket lamps, rules (measuring instruments), breathing apparatus for
underwater swimming, instruments for navigation, observation instruments, photographic cameras, life-saving rafts,
speedometers, revolution counters, limb guards (not for sports).
18: Leather and imitations thereof; animal skins, hides; goods of leather or imitation leather (excluding cases adapted to the
products for which they are intended, gloves and belts); hand and travel bags; saddlery; trunks and suitcases; roller suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery; purses, satchels, wallets, document holders, key cases
(leatherware); school satchels, schoolbags, attaché cases, purses, not of precious metal, briefcases (leatherware), beach bags;
bags for climbers; mountaineering sticks; saddle trees and straps; bridles (harness); bags for campers; game bags; collars,
saddle covers, halters, all the aforementioned items intended for horses; straps for skates; sling bags for carrying infants;
hunting bags; harness for animals; bits for animals (harnessing); rucksacks; sports bags (other than those adapted to the goods
for which they are made), travel bags (not made of leather or imitation leather); shopping bags; golf bags, bags for tennis and
for racket games (not adapted to the objects for which they are intended); bags for climbing powder, bags for diving.
20: Furniture, camping furniture, mirrors, frames; display boards, racks, drinking straws, bedding material (excluding linen),
sleeping bags for camping, garment covers (storage), non-metallic identity and registration plates, non-metallic vehicle locks,
infant walkers; inflatable mattresses.
22: Ropes (neither made of rubber, nor intended as strings for rackets or musical instruments), string, fishing nets, nets for
camouflage, tents, tarpaulins (neither as safety tarpaulins, nor as pushchair covers), sails (rig), padding and stuffing materials
not of rubber or plastics; raw fibrous textile materials; covers for sails.
25: Clothing for men, women and children, namely knitwear, underwear, house coats, bathing robes, swimming costumes,
swimming caps; bath sandals and slippers; pyjamas, dressing gowns, sweaters, skirts, dresses, trousers, jackets, coats,
anoraks (not waterproof), shirts, T-shirts, baby clothes, ties, scarves, belts, gloves (clothing), waterproof clothes, namely
coats, raincoats, anoraks; ski suits, wet suits for water skiing, hats, caps, socks, stockings, tights, gaiters for skiing; footwear
(except orthopaedic footwear), slippers, boots; sports, beach and ski footwear, snow boots, climbing shoes, soles; sportswear
(except diving clothes), namely trousers, jackets, shorts, T-shirts, pullovers; head bands (clothing).
28: Games, toys, play balloons; gymnastics and sports apparatus (excluding clothing, footwear, mats); skating boots with
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/137
skates attached, roller skates, inline roller skates, covers for inline roller skates; boxing gloves; hang gliders; archery
implements; covers for bows for archery; bows for archery; bobsleighs; kites; kite reels; strings for rackets; gut for rackets;
tennis rackets, tennis racket covers, table tennis bats, covers for table tennis bats, badminton rackets, covers for badminton
rackets, shuttlecocks, balls for games; fishing tackle; sailboards, covers for sailboards, surf boards without automotive power,
surfboards, covers specially designed for surfboards, snowboards, boards for swimming, snorkels, nose clips; balls, baseballs,
balls, nets (sports articles); golf clubs, golf tees, nets for golf, golf equipment and accessories, protective covers for golf
clubs, golf bags (with or without wheels), skis, ski poles, waterskis, edges of skis, ski bindings, ski covers, snowshoes; covers
for snowshoes; fishing rods and fishing accessories, covers for fishing rods, fishing reels, lines, floats, fish hooks, bait and
lures; weights and dumbbells; crossbows and arrows; harpoon guns (sports articles); flippers for swimming; water games and
toys; swimming pools (sports or play articles); slides (games); skateboards; practical jokes (novelties); swings; billiard tables
and billiard balls, billiard cues; stationary exercise bicycles; chest expanders (exercisers); fencing weapons; hockey sticks;
skittles and bowls; petanque balls, covers for petanque balls; machines for physical exercises; abdominal boards (gymnastics
apparatus); fittings and accessories for climbing walls, namely climbing harnesses, handled jumars for climbing, snap-hooks
for climbing; tables for table tennis; elbow guards (sports articles); knee guards (sports articles); shin guards (sports articles);
golf gloves, fencing gloves, baseball gloves, boxing gloves; theatrical masks; sleighs (sports articles); sledges; scooters;
Christmas tree decorations (excluding lighting and confectionery); playing cards; coin-operated amusement machines,
climbing chalk.
Svensk Varumärkestidning
2013-06-20
25/2013/138
066 – Kungörelse av beslut att internationell registrering inte ska gälla i Sverige.
Nedan angivna internationella registreringar ska inte gälla i Sverige.
1045500
1050550