cache=cache;Din Guide - Institutionen för informatik

download report

Transcript cache=cache;Din Guide - Institutionen för informatik

Institutionen för informatik

Din Guide

till Institutionen för informatik Vårterminen 2012

Din guide till Informatik

Registrering – Omregistrering – Avbrott

Registrering på kurs i Ladok är en förutsättning för att man ska kunna delta i undervisning och examination samt kunna få sina studiemedel från CSN. Denna registrering sker – för studenter som befunnits behöriga – efter uppropet som hålls vid kursstarten. Omregistrering på tidigare kurs anmäls tillsammans med personnummer till expeditionen, se nedan under Tentamen. Även avbrott på kurs anmäls till expeditionen.

Datorsalar – Skrivare – Passerkort

Datorsalar finns på nedre plan (plan 0) i rum 001, 007 (kallas även PC1), 011, 015 (kallas även PC2) och 059. De är öppna för alla informatikstudenter utan bokning, men de kan vara uppbokade för undervisning (se bokningsschema utanför). Skrivare finns i rum 017, i anslutning till PC2. Information, utskrifter, skrivarfärg, etc.: systemansvarig, Michael Hindsö (kontaktuppgifter nästa sida). Passerkort behövs för tillträde till datorsalarna dygnet runt samt till ytterdörr till EC2 under kväll och helg. Har du redan passerkort uppdateras detta automatiskt vid kursstarten. Du som inte har kort skaffar ett sådant i Studiecentrum, John Erikssons väg 4. För öppettider m.m. se http://www.lu.se/student/gemensamt-passerkort .

[email protected]

och

StiL (= Student i Lund)

Alla studenter vid EHL får tillgång till studentportalen [email protected] ( http://liveatlund.lu.se/) . Där finner du de kurser du är antagen till (schema, litteratur, kursmaterial, ex-tentor etc.), din studentmail och Ladok (dina resultat). Ett par veckor innan terminsstart får du tillgång till

kurstillfällessidan

för din kurs denna termin. Logga in med ditt StiL-konto. Om du glömt dina inloggningsuppgifter, kontakta Receptionen i EC1, [email protected]

eller 046 - 222 02 70. Om du har problem att logga in, kontakta [email protected][email protected]

eller 046 - 222 34 10.

Grupprum

Det finns sex grupprum på institutionen, två på entréplan och fyra på nedre plan. Utanför varje grupprum finns ett bokningsschema och där finns också anslaget de bokningsregler som gäller. Bokningsreglerna har utformats i samråd med studenterna för att ge fler möjlighet att använda grupprummen. För att en bokning ska vara giltig måste den göras enligt bokningsreglerna!

Läsesal med studieplatser

I rum 155 på entréplan finns plats för studier – enskilt eller i grupp. Här behöver man inte boka plats.

Studentföreningen – Studentkök

LundaEkonomerna Informatik, LEKIS, har sin expedition på entréplan i EC2. Som student vid Institutionen för informatik blir du automatiskt, och gratis, medlem då du går med i Studentlund, http://studentlund.se/ . LEKIS arrangerar många olika sociala aktiviteter som sittningar, pubkvällar, arbetsmarknadsdagar, gästföreläsningar, idrottsevenemang m.m. Se http://www.lundaekonomerna.se/education/informatik . LEUu, föreningens utbildningsutskott, ägnar sig åt utbildningsbevakning och andra studierelaterade frågor och företräder informatikstudenterna vid möten med institutionen. Varje kurs ska ha ett kursombud som representerar studenterna via LEUu. Studentköket finns i källaren och hålls öppet i LEKIS regi alla vardagar kl. 12-13. Här finns mikrovågsugnar där informatikstudenter kan värma sig lite medhavd mat.

Tentamen – Omtentamen – Augustitentamen – Tentamensvisning – Ex-tentor

Tentamensanmälan? Se nedan vilken kategori du och din kurs tillhör!

1. På kurs där du är förstagångsregistrerad:

Du är automatiskt anmäld till terminens tentamenstillfällen, d.v.s. ordinarie samt omtentamen inom terminstid (1 september – 6 juni).

2. På kurs där du har resttentamen från tidigare termin:

Obligatorisk omregistrering och anmälan

via expeditionen, [email protected]

. På kurser som gått den senaste terminen men ej går följande termin erbjuds en extra tentamen någon gång under följande termin. (Alltså: Under VT2012 erbjuds extra tentamen på kurs som gått HT2011 o.s.v.).

3. På tentamen i augustiperioden:

Samtliga tentor som gått det senaste läsåret har omtentamen i augusti.

Obligatorisk anmälan för alla,

samt dessutom omregistrering om du inte läste kursen innevarande vårtermin!

Observera!

Extra tentamen under terminstid samt augustitentamen ges endast under förutsättning att det finns anmälda studenter innan anmälningstidens slut

, vilket är en vecka innan tentamen under terminstid, och i mitten av juni (exakt datum meddelas i april-maj) för augustitentamen. Legitimation måste alltid visas upp vid tentamen. Rättad tentamen kvitteras ut vid tentamensvisningen då du har möjlighet att diskutera resultat och rättning med läraren. Om ditt resultat inte blivit registrerat i Ladok inom rimlig tid, kontakta Expeditionen. Är du godkänd har du inte rätt att skriva om för att höja betyget. Ex-tentor finns på resp. kurssida i [email protected]

Fler frågor?

Se www.ics.lu.se

eller www.ehl.lu.se

eller kontakta studievägledare eller expeditionen.

Öppettider och kontaktinformation

Öppettider för EC2

Huvudentré

: kl. 8-17.

Institutionen för informatik

, plan 2 (expedition och personal): kl. 8-16.30 (lunchstängt kl. 12-13). Helger och kvällar behövs passerkort för tillträde till EC2. Större helger och delar av sommaren är hela byggnaden stängd för alla studenter.

Studerandeexpeditionen

Expeditionen finns i rum EC2-289 och är normalt öppen måndag till torsdag kl. 9.30-11.30. Expeditionen har bl.a. hand om studentrelaterade uppgifter, t.ex. kommunikationen med Ladok (kursregistrering, prov- och kursbetygsregistrering m.m). Mail [email protected]

, telefon 046-222 80 20.

Studievägledare och programkoordinatorer

Viktoria Svenby och Linda Öberg har hand om allt som rör antagning, behörighetskrav, studieuppehåll, tillgodoräknande m.m., samt ger råd angående studierna. För mottagnings- och telefontider se: www.ics.lu.se/studievagledare . Viktoria är koordinator för kandidatprogrammet och sitter i rum EC2-279. Mail [email protected]

, telefon 046-222 80 25. Linda är koordinator för magisterprogrammet och sitter i rum EC2-273. Mail [email protected]

, telefon 046-222 39 88.

Studierektor och chef för kandidatprogrammet

Bo Andersson, rum EC2-281. Har hand om kursrelaterade frågor. Till honom kan man vända sig t.ex. vid problem med någon kurs eller lärare. Mail [email protected], telefon 046-222 33 84.

Prefekt

Andreas Jacobsson, rum EC2-201. Kan kontaktas vid t.ex. frågor om rättning, om man inte kommer överens med läraren. Även trakasserier anmäls till Andreas. Mail [email protected]

, telefon 046-222 80 58.

Ställföreträdande prefekt och chef för magisterprogrammet

Professor Sven Carlsson, rum EC2-225. Mail [email protected]

, telefon 046-222 80 26.

Dator- och nätverksansvarig

Michael Hindsö svarar på frågor om datorer och nätverk. Mottagningstider på rum EC2-268 måndagar och onsdagar kl. 9-10 och kan även kontaktas via telefon 046-222 80 22 eller mail, [email protected]

.

Lärare och övrig personal

Mottagningstider finns på resp. personalhemsida samt utanför resp. dörr. I entrén på plan 2 i EC2 finns en brevlåda för meddelanden, uppgifter etc. till lärare, studievägledare och expedition. Viktigt: Skriv tydligt mottagare och avsändare samt behåll alltid en egen kopia av viktiga dokument.

Vaktmästeri

Finns på entréplan i EC1. I vaktmästeriets expedition säljs vissa kurskompendier. Öppet: vardagar kl. 10-14. Mail [email protected]

, telefon 0702-19 91 19, 046-222 97 87.

LUSEM-receptionen

På entréplan i EC1, utanför vaktmästeriet. Receptionen kan hjälpa till med Ladok-utdrag, schema, inloggningsuppgifter till StiL m.m. Öppet: vardagar kl. 8-17. Länk till guiden: http://www.ics.lu.se/utbildning/studentguide