Modern och effektiv portallösning hjälper dig att fatta rätt beslut!

download report

Transcript Modern och effektiv portallösning hjälper dig att fatta rätt beslut!

www.invid.se Tel. 036-30 88 88
vä
An
INVID erbjuder en effektiv och användarvänlig portallösning för att bygga
ledningssystem och rita processer med tillhörande informationshantering inklusive
styrning av dokument. Lösningen gör det enklare för dig att fatta rätt beslut och att
sedan få dessa beslut att genomsyra din verksamhet i realtid via uppdaterade styrdokument.
Företagsledning
Förfrågan
Nya
kundkrav
1:a
order
Sälja och
Tecknat
avtal
Offert
Beredd
artikel
Prototyp
order
PPAP-order
KO&TO
g
rin
OUTPUT
INPUT
Förfrågan
Avtal
e
ic
bl
pu r
h sse
oc ce
ng ro
ni p
gg ns
lä io
rt at
ka nis
ig a
nl rg
vä n o
a r di
nd av
Modern och effektiv portallösning
hjälper dig att fatta rätt beslut!
Verktygsorder
Information
Sälja och offerera >>
Lev.plan
EDI
Normalorder
NO
Inköpsanmodan
Prototyp
TO
Tillverkningsorder
OE till
kund
Tillverkningsorder
Artiklar på
lager
Utfallsprover
Inköpsorder
Ankommet
gods
Order
Nöjd kund
Kundkrav
PPAPTO
Lego
leverans
Organisation
Rapportera
en avvikelse
Producera
Kundorderbehov
mot lager
Underhåll
Lego
Skeppad
leverans
Leverera
Miljö
PPAPdokument
Ekonomi
Inköp
HR
Kvalitet
Exempel på huvudprocess publicerad i SharePoint
Två programvaror i ett!
Lösningen baseras på två olika programvaror, nämligen Microsofts SharePoint och programvaran AutoFlowChart.
MS SharePoint är ett informationshanteringssystem som ingår i Microsoft Office vilket används för att underlätta samarbete,
tillhandahålla funktioner för innehållshantering och för att ge användarna tillgång till information som är viktig för
företagets dokumenthantering.
Programvaran AutoFlowChart är ett användarvänligt och effektivt verktyg för att enkelt designa, utveckla, visualisera
och förnya en organisations ledningssystem. Organisationens processer utgör verksamhetsledningssystem och alla
dokument är tillgängliga med ett ”klick” i processerna. Med AutoFlowChart finns också möjligheten att grafiskt presentera
organisationens nyckeltal.
Missa inte att vända på bladet för mer information om hur lösningen fungerar i praktiken samt hur man
kan testa funktonaliteten via en demosida.
r
Va
Dessutom presenteras kortfattat vad som erbjuds i vårt attraktiva startpaket.
go
d
vä
nd
Hur fungerar det i praktiken?
Ledningssystemets utseende och design hanteras i AutoFlowChart medan rättigheter och åtkomlighet styrs av SharePoint.
Efter det att man har designat och skapat ledningssystemet med AutoFlowChart länkar man till aktuella dokument som
lagras i SharePoint.
När systemet är klart publiceras hela systemet på ett par minuter och ett komplett system finns tillgängligt på en SharePoint-yta.
Tecknat
avtal
Genomgång av
avtalsunderlag
Godkännande
av avtal
Avtalsförhandling
Förfrågan
teckna avtal
Lägg upp ny kund
S&M till IFS
Underlag till
kundorder
Order
Förfrågan
från kund
Genomgång av
förfrågansunderlag
APQP FAS 1-3
Offert?
Ja
Offertarbete
Order?
Ja
Genomgång av
beställning
Nej
Ny
kund?
Artikelberedning
Genomgång ok?
Nej
PPAP/Utfallsprov
order
Meddela kund
Artikelberedning
Skapa KO
& PPAP TO
PPAP/
APQP FAS 4
Godkänd
PPAP?
JA
Skapa EDI-avtal
för artikel i IFS
Utvärdering av
erfarenheter
APQP FAS 5
Nej
Användarvänligt
Lösningen är väldigt användarvänlig där varje processägare ansvarar för ”sin” process och del av ledningssystemet. Förändringar i
processer utförs enkelt på några minuter och man behöver inga som helst specialkunskaper om html eller webb.
Hur fungerar driften?
Man väljer själv om man vill drifta lösningen i egen regi eller, något som vi verkligen rekommenderar, i INVIDs toppmoderna
datacenter med all tillhörande säkerhet och bekymmersfrihet.
Mer information
Välkommen att kontakta oss på
INVID för mer information om
denna attraktiva lösning;
Robert Stenmarker
Mail: [email protected]
Tel: 036-30 14 48
Mobil: 0721-99 74 57
Drift
Infrastruktur
Produkter
Utveckling
Vi
gö
r
Affärssystem
lt
Missa inte att testa funktionaliteten
via en demosida enligt nedan:
http://ledningssystem.jkp.invid.se/
IT
•
Grafisk profil (mall)
•Startsida
•
Process-baserat ledningssystem
•Dokumentbibliotek
•
Fristående SharePoint-kalender
•Diskussionsforum
• Utbildning
Demosida
ke
I vårt populära startpaket ingår en färdig
SharePoint-portal med följande beståndsdelar:
en
Startpaket