Produktblad HR-stöd

Download Report

Transcript Produktblad HR-stöd

Qtym AB
054-14 18 00
Läs mer på
www.qtym.se
Qtym HR-stöd
Beroende på din verksamhets behov bistår vi er med kvalificerad hjälp inom personalområdet. Hos Qtym kan du
hyra en HR chef, en specialist eller generalist inom HR-området. Vi jobbar hos dig på löpande timme eller på
tidsbegränsat uppdrag beroende på hur ditt behov ser ut. Även ni som har en personalavdelning kan nyttja oss
som en extra resurs i samband med arbetstoppar, projekt eller frånvaro inom personalavdelningen.
Ett alternativ är att teckna ett supportavtal med oss där du ringer in för rådgivning – ett annat är att du tecknar
dig för ett tillgänglighetsavtal där vi finns på plats under bestämda tider för att kunna ge organisationen den
hjälp som behövs inom HR-området.
Du kan också anlita oss som konsulter vid specifika projekt gällande t ex kompetensutveckling, omstrukturering,
ledarutveckling, lönekartläggning, administrativa rutiner gällande HR-frågor mm.
Vi brinner för personalfrågor och kan ge dig och din organisation bra erfarenheter – vilket i sin tur bidrar till att
skapa affärsnytta för din verksamhet.
Qtym HR-stöd erbjuder:
Rekrytering, arbetsrätt, arbetsmiljö
Jämställdhet
Rehabilitering
Kompetensutveckling
Chefstöd vid svåra samtal
Lönekartläggning
Uppsägning
Anställningsavtal
Rekrytering
Bemanning
Coaching och omställning
Verksamhets- och HR-stöd
Businesspartner
telefoni, ekonomi, löner, kundtjänst, säljstöd
Vill du veta mer:
the[email protected]
direkt 054-14 18 26
mobil 0733-14 18 91