Program m.m.

download report

Transcript Program m.m.

SMAF-dagarna 2012
Augusti 2012
Årets SMAF-dagar går av stapeln i
Göteborg. Vi ser fram emot två givande
dagar fyllda av kunskapsinhämtning,
vetenskapliga och fackliga frågor, SMAF:s
årsmöte och sociala aktiviteter.
Tidpunkt och plats
Måndag den 15:e oktober, start 9.30; avslut tisdag den 16:e oktober 15.30
Oterdahlska huset, Spannmålsgatan 9, Göteborg, se www.eniro.se
Lokal: Rydbergsalen
Anmälningar: till sekreterare Marianne Sjöholm, ÖNH klinikens administrativa enhet SU, Gröna stråket 11, 413
45 Göteborg, mail: [email protected]
Boende
Rekommenderar bokning av rum på nya Clarion Hotel Post
http://www.choicehotels.se/choice/sv/goteborg-hotel-clarion-se099-sv?cid=2083893&tab=0
Bokas helst via Lingmerths Företagsresor, tel 0380-55 50 40, ange ”Konferens VGR”.
Programpunkter
Måndag
Ankomst
Aktuellt inom hörapparatteknologi – en översikt med anpassningsinslag
HA för gravt hörselskadade i kombination med cochleaimplantat
Stimuleringsstrategier för personer med CI
Benledningshörapparater – något nytt?
Indikationer på glid, vart är vi på väg? Fallpresentationer
Årsmöte
Gemensam middag
Tisdag
Genetik – nutid och framtid
Hörselgenetik och gen-etisk vägledning
Etiska dilemman och etiska ronder
Sällsynta diagnoser – kartläggning, informationsstöd
Nationellt kompetenscentrum – sällsynta diagnoser Ågrenska
Vad en audiolog behöver veta om mitokondriesjukdomar
Avslut
Föreläsare är Karin Stenfelt, Daniell Brattgård, Lennart Magnusson, Marie Grunditz,
Christoffer Lindberg m fl.
För Sahlgrenskakliniken
Radi Jönsson och medarbetare