Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

download report

Transcript Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet.
Så är det att jobba
på Skellefteå Kraft.
”Varför Skellefteå Kraft?
Här får jag arbeta med
hållbar utveckling, som
är viktig både för Sverige
och resten av världen.”
Det många kopplar ihop Skellefteå
Kraft med är företagets drivande
utvecklingsarbete inom förnybara
energikällor. 
Stora satsningar på
anläggningar för såväl vind- och
vattenkraft som bioenergi har gjort
Skellefteå Kraft till en av Sveriges
största kraftproducenter. Skellefteå Krafts personalstyrka
rymmer allt ifrån ingenjörer och
tekniker med specialinriktning på
förnybara energikällor, till elmontörer, säljare, projektledare och
ekonomer.
Allmänna fakta 2010
Anställda Cirka 640
Omsättning 4,5 miljarder kr
Årsproduktion el
4,4 TWH
Antal kunder
Cirka 150 000
VerksamhetSOMRÅDEN
Vindkraft
Vattenkraft
Elnät
Bioenergi
Energiunderhåll
Fjärrvärme
Biopellets
Bredband
Fastigheter
När man tar en närmare titt på våra
medarbetare, finns det några tydliga gemensamma nämnare. Både
vad gäller inställningen till arbetet
och för vilken roll det spelar i ens
liv. Det tänkte vi berätta om på de
följande sidorna.
3
”Eftersom jag ställs
inför nya situationer
hela tiden, växer jag
i min yrkesroll.”
4
Balans är säkert ett ord som många
skulle använda för att beskriva livet
på Skellefteå Kraft. Inte minst med
tanke på de goda möjligheterna att
kombinera arbete och ett berikand­e
fritidsliv.
kompetens och
Men det handlar lika mycket om
att hitta en fungerande balans i
yrkeslivet. Vi tänker oss att varje
medarbetares arbetsuppgifter ska
ligga på en stimulerande nivå.
program för
Du ska få chansen att prestera och
ställas inför utmaningar som resulterar i att du växer i yrkesrollen. I
kombination med möjligheterna
till vidareutbildning skapar det utrymme för att sätta upp nya mål i
din karriär.
vidareutbildning Viljan att utvecklas är en stark drivkraft.
Utbildningsprogram och kompetens­
utveckling ingår som en naturlig del av
verksamheten.
LEDARSKAPSUTVECKLING
Målet är ett ledarskap där alla blir sedda
och rättvist behandlade. Programmen riktar
sig till både befintliga och nya chefer.
MÖJLIGHETER FÖR
FRAMTIDA LEDARE
Alla medarbetare som strävar efter att
­arbeta som ledare kan söka Filosofi­
programmet, som en förberedelse för
en eventuell framtida chefsposition.
5
”Ambitionen att hela
tiden se längre präglar
arbetsplatsens kultur.”
Förmågan att se längre brukar beskrivas som en av Skellefteå Krafts
viktigaste styrkor.  Det hand­­lar själv­­klart till stor del om kunskapen och
viljan att driva utvecklingen inom
våra olika verksamhetsområden.
Men även hur vi skapar den arbetsmiljö vi vill leva i varje dag.
Dessutom talar många om styrkan
i att företagets kärnvärden är så
­ge­nu­­­­int förankrade i identiteten.
Vi arbetar kontinuerligt med att
säkerställa att vi faktiskt lever och
verkar i enlighet med våra kärnvärden. Det gör att de blir mer än bara
fina ord. De blir en verklig beskrivning av hur vi är, både mot kunder,
samarbetspartners och varandra.
6
våra kärnvärden Drivande
Pålitliga
Ansvarstagande
Nära
idérik belönar
Kreativitet
För att stimulera innovativa
idéer och kreativitet har
Skellefteå Kraft skapat
belöningssystemet Idérik, som
premierar alla förslag som kan
leda till förbättringar.
”Mycket handlar så klart
om utmaningen.
Att verkligen testa gränserna
för vad man klarar av.”
”Chansen att
hitta en bra
balans i livet.”
Vi har en tydlig vision för vår roll
som arbetsgivare. Vi ska vara bäst i
branschen. Naturligtvis inser vi att
det kan framstå som ett tufft mål.
Till och med kaxigt. Men vi ser det
mer som en inspirerande utmaning.
Som branschens bästa arbetsgivare
vill vi omge oss med välutbildade
medarbetare. Människor som ges
chansen att vidareutvecklas och ta
tillvara både kompetens och engagemang. Och som samtidigt har tid
och ork att njuta av en aktiv och
meningsfull fritid.
10
För oavsett hur fascinerande ett arbete än är, måste det alltid finnas
utrymme för annat i livet. Vänner
och familjeliv. Fritidsintressen och
rofylld tid för att samla ny energi.
Som anställd på Skellefteå Kraft
ska du ha möjlighet till just det.
Att helt enkelt skapa en fungerande
­balans mellan arbete och privatliv.
En viktig faktor är vår sunda inställning till arbetet, som aldrig ska
upplevas som det enda livet går ut
på. Men även flexibla arbetstider,
som ger utrymme för mer än bara
jobb.
en fungerande tillvaro
Du ska kunna kombinera
ett intressant jobb, med små­
barnsår och en okomplicerad
livsstil. Att få livspusslet att
gå ihop, även med en hög
ambitionsnivå i arbetet.
”Jag får utlopp för
min energi. Både på
jobbet och fritiden.”
Som arbetsgivare ser vi till att
arbetsmiljön lever upp till högt
­
ställda ambitioner. Förutom att
vara trygg, sund och säker, ska den
även bygga på en ömsesidig respekt
mellan oss som arbetar här.
Vi arbetar förebyggande för att
minimera eventuella risker och
­
stimu­lerar medarbetarna att bidra
till en trivsam arbetsmiljö.
Förutom den fysiska miljön och relationen kollegor emellan, arbetar
vi även med en hel del hälsofrämjande åtgärder. Både för att det är
betydelsefullt med friska medarbetare, men även för att alla ska få
större möjligheter att utveckla en
aktiv fritid.
12
friskvård Varje medarbetare erbjuds
möjlig­heter till personliga
friskvårdsinsatser, anpassade
till eget intresse och situation
i livet.
företagshälsovård
Vi arbetar förebyggande i
ett treårigt program, där de
anställdas frisk- och riskfaktorer
ligger till grund för individuella
handlingsplaner.
personalföreningEN
För medlemmarna arrangeras
bland annat friluftsaktiviteter,
jakt, kultur nöjen, kurser och
sportevenemang.
13
”Som utpräglad tävlingsmänniska trivs jag med
att ställas inför utmaningar.
Samtidigt blir fritiden
enormt okomplicerad.”
Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter, med egna produktionsan­läggningar
för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi. Verksamheten består av såväl teknisk utveckling som försäljning och leve­rans. Med omfattande investeringar i förnybar energiproduktion är
­bolaget drivande inom utvecklingen av miljöanpassad energi i Sverige. Skellefteå Kraft har egna
elnät och erbjuder en­ergi- och underhållstjänster. Dessutom bedrivs verksamhet inom fastighetsuthyrning och bredband. Bolaget är helägt av Skellefteå kom­mun och 2010 var antalet
anställda cirka 640, med en omsättning på 4,5 miljarder kronor.
Intresserad av att jobba på Skellefteå Kraft? På skekraft.se kan du läsa mer både
om hur vi tänker och hur det är att jobba här. Dessutom ser du vilka tjänster som vi söker för
tillfället och hittar information om hur du gör för att söka ett jobb.
Skulle det inte finnas något lämpligt jobb just nu, är du alltid välkommen att skicka in ditt CV till
oss ändå. Då vet vi ju att du finns om något intressant skulle dyka upp i framtiden.
JANUARI 2012
Kontakta oss via [email protected] eller på tel 0910–77 25 00.