Klockan är åtta Rebecca, fem över åtta, Rebecca Kvart över åtta

download report

Transcript Klockan är åtta Rebecca, fem över åtta, Rebecca Kvart över åtta

Klockan är åtta Rebecca,
fem över åtta, Rebecca
Kvart över åtta, Rebecca
Åh, varför kommer du alltid för sent?
Ska jag står och vänta här,
utanför en skoaffär,
Tills jag faller ner av sorg i en röd papperskorg?
Klockan är åtta Rebecca,
fem över åtta, Rebecca
Kvart över åtta, Rebecca
Åh, varför kommer du alltid för sent?