brosjyre 5 m hagetunnel.

download report

Transcript brosjyre 5 m hagetunnel.

Oktober 2014
Nyhet!
5 m bred hagetunnel
Vi kan nå tilby 5 m bred hagetunnel
med dobbeltdør! Dette gjør det
enklere å bruke større redskap i
tunnelen. Det blir også enklere
å oppbevare utstyr inni den.

Galvanisert stål i ramme
og forankring

Festes med 80 cm
jordspyd, enkelt å flytte
tunnel.

Vevd plast med
innebygd SMART
luftesystem

Bestem lengde selv
— fra 4 til 20 m

Kan også montere 1 m
bred enkeltdør
Dimensjon:___________
Bredde
Lengde
5m
4-20 m
2 m seksjoner
Dør bredde
1 m enkel
2 m dobbel
Dør høyde
2m
Tunnel høyde 2,73 m
Myhrene AS
Kirkerudveien 4
3410 Sylling
Turid Aas Myhrene
tlf: 95 81 44 04
[email protected]
myhrene.no
hagetunnel.no