Klikk her for å lese referatet fra det 43. møte i Landsstyret 13

download report

Transcript Klikk her for å lese referatet fra det 43. møte i Landsstyret 13

Evangelisk Luthersk Misjonslag
Referat fra:
43. møte i landsstyret
Møtedato:
13. des. 2014
Referent:
Jon Espeland
Møtested:
Flekkerøy
Tilstede:
Forfall:
Kopi til:
Tid:
Neste
møte:
10:00
Lørdag 14. febr.
2015 på Flekkerøy
Svein Mangelrød, Karl Løvås, Jon Espeland, Olav Malerød, Mathias Mangelrød,
Ragnvald Lende og Olaf André Klavenæs (ELM’s sekretær)
Ingen
Møtedeltakere og protokoll
Styremøtet ble innledet med sb nr. 442, og andakt av Olaf André Klavenæs med utgangspunkt i Mat 11:1-6.
Deretter felles bønn.
Sak
Ansvar/frist
49 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
/14 Referat fra styremøte 13/9-14 ble godkjent og undertegnet av styremedlemmene.
50
/14
Bibelhelg på Norsjø 6.-8. mars 2015
51
/14
Sommerbibelskolene og bibelcamp 2015
Bekreftede ledere: Charles Stålerød, Harald Lie og Wilber Marca. Bekreftede talere: Jon
Espeland 2 t, Øyvind Klavenæs 2 t, Einar Kristoffersen 2 t.

9.-12. juli. IMI Stølen. Hovedledere: Karl Løvås og Ragnvald Lende. Påmelding og
praktisk ledelse: Olav Malerød. Ingvar Johansson har sagt ja til 3 t. Andre talere er
forespurt, og vi avventer svar.
 31. juli - 6. august. Bibelcamp på Bygland. Ledere: Jane og Tore Mangelrød, Anne
Marta og Arne Straumstein. Talere forespørres.
 6.-9. august. Sommerbibelskole på Bygland m/årsmøte fredag formiddag.
Hovedledere, talere og praktiske ledere er ikke endelig avklart.
Olav og Olaf André koordinerer og spør aktuelle talere til alle tre arrangementene.
52
/14
Møtevirksomhet vinteren 2015, og reiserute for Tore Mangelrød
53
/14
Rode og Håkon Malerød
54
/14
Økonomisk situasjon pr. dato
55
/14
56
/14
Olav
Olaf André
LS samtalte om virksomheten vinteren 2015. Tore Mangelrød har lagt opp sin reiserute for
januar og februar. Olaf André og Tore koordinerer.
Håkon Malerød har et vikariat i politiet ut februar 2015, og søker nytt vikariat for 6 mnd.
mars-august. Hvis han får dette forventes utreise i september 2015.
Følgende beløp står på de ulike konti pr. dato:
Hovedkonto
1638 21 01514
kr 48 894,91
Kontingentkonto
1503 07 50710
kr
6 989,82
Barnehjemskonto 1503 11 21849
kr
9 641,62
Perukonto
3000 13 23454
kr 329 490,00
Sum
kr 395 016,35
Olav
Olaf André
NB
Olaf André
Olav
Olaf André
Olav / Bjørg
I tillegg står det kr 574 920,- på bedehuskonto i Vestfold krets av ELM
Misjonsarbeidet i Peru
LS samtalte om misjonsarbeidet i Peru. 1 PEN (peruansk sol) koster p.t. NOK 2,50. Dette
er nesten 35 øre over budsjett og påfører ELM betydelige valutautgifter. Videre samtalte LS
om evangelistene, prekenstedene, lønninger, investeringer etc. LS har fokus på arbeidet i
Horacio når det gjelder investeringer framover.
Utviklingen i evt. samarbeid med NLL i Peru har blitt noe komplisert pga informasjon i Lov
og Evangelium som ikke ar avklart med ELM’s landsstyre. LS ber nestformann Olav
Malerød om å ta kontakt med Reidar Heian for å avklare situasjonen. LS ber også om svar
på brev til NLL av 14. august 2014.
Betalingsautomat
Olav
Svein
LS går inn for å leie kortleser under sommerbibelskolen på IMI Stølen og Bygland. Det blir
for dyrt med innkjøp og abonnement for kortleser til permanent bruk i ELM.
Olaf André
57
/14
58
/14
Betalingsautomat
LS går inn for å leie kortleser under sommerbibelskolen på IMI Stølen og Bygland. Det blir
for dyrt med innkjøp og abonnement for kortleser til permanent bruk i ELM.
Olaf André
Neste styremøte
Neste styremøte blir på Flekkerøy lørdag 14. februar 2014 kl 10:00.
Styremøtet ble avsluttet med bønn og sang fra sb nr 85.
Svein
Adresser :
Svein Mangelrød, Farrisvn. 1367, 3282 Kvelde, 33 11 20 47
[email protected]
Olav Malerød, Lysebovn. 192, 3282 Kvelde, 33 11 38 33,
[email protected]
Karl Løvås, Vragesløyfen 83, 4625 Flekkerøy, 476 17 653
[email protected]
Jon Espeland, Svartefjell 24, 4625 Flekkerøy, 38 10 00 61
[email protected]
Mathias Mangelrød, Svartangvn. 781, 3282 Kvelde, 924 24 829 [email protected]
Ragnvald Lende, Torlandvn. 249, 4365 Nærbø, 51 43 34 88
–––
Olaf André Klavenæs, Ravn. 254C, 3220 Sandefjord, 33473175 [email protected]
Flekkerøy 13.12.2014
Jon Espeland
Referatet godkjennes …………………...(sted) …………………. (dato)
………………………
Svein Mangelrød
.......…………….....
Olav Malerød
……………………….......
Mathias Mangelrød
………………………
Jon Espeland
.....………………………
Karl Løvås
...................................
Ragnvald Lende