Transport og grovfôrkostnader.

download report

Transcript Transport og grovfôrkostnader.

Transport og grovfôrkostnader

.

   Strukturutvikling Jordleie Transportkostnad i grovfôrproduksjon

 120 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Kvote, l 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

  Hva er egentlig ønska utvikling?

   Beskriv bruken av jordbruksarealet Beskriv de økonomiske konsekvensene av dagens drift av jordbruksarealet Omsett kunnskapen til praktisk veiledning

   Intervju av utleiere av jord Registrering av jordleieforhold – areal - avstander Regnskapsanalyser for å finne ut litt om økonomiske konsekvenser

Grong Overhalla Nærøy Vikna

 ◦ ◦ ◦ ◦ 88 % sier det IKKE er aktuelt å selge Beredskapsgrunner Slektsforhold Har vært i slekta Ikke lønnsomt å selge

Gjsn avstand eget areal Gjsn avstand leid areal Gjsn andel leid Maks avst. eget Maks avst. leid Grong 1 km 4,3 km 34% 9,6 km 18,8 km Overhalla Vikna 0,8 km 1,5 km 2,9 km 28% 13,9 km 45 km 3,3 km 34% 15,3 km 21,6 km Nærøy 1,1 km 3,5 km 36% 20,3 km 28,8 km

Og hvordan kunne det ha vært i en idiell verden ?

500 m Arealet innenfor en avstand på 500 m fra gården er 780 dekar. Gjennomsnittsavstand 250 m, og ingen transport.

Hvordan blir egentlig transportbehovet?

• Transport av maskiner og redskaper for å gjøre arbeidsoperasjoner • • og spesielt i grovfôrproduksjon: Transport av avling (60 – 80 % vann) mellom jord og fjøs Transport av husdyrgjødsel (90 - 97 % vann) andre vegen

   Transport av fôr og gjødsel fører med seg store maskinkostnader («dekk og diesel», kapitalkostnader, innleie av entreprenører)  Transporten er arbeidskrevende og kan gjøre at det blir for lite tid til å gjøre viktig arbeid i grovfôrproduksjonen godt nok Mye leiejord gjør at jorda blir dårligere vedlikeholdt Stor tilgang på leiejord gjør at fokus på produksjon av godt grovfôr blir mindre

Antall bruk Grong 6 Variasjon i gj. sn. kjøre avstand 0,7 km – 3,9 km Overhalla Vikna 9 6 0,3 km – 3,3 km 0,4 km – 5,7 km Nærøy 9 0,6 km – 5,6 km

Sjølkostberegning: Kr. pr f.e Variable kostnader Arbeidskostnader Jord, grøfter, veger Fôrlager Gjennomsnitt 0,84 0,85 0,31 0,07 Maskinkostnader 1,52 Andre faste kostnader 0,07 Sum kostnader Arealtilskudd 3,66 1,02 Sjølkost etter tilskudd 2,64 Variasjon 0,56 – 1,25 0,55 – 1,32 0,16 – 0,69 0,00 – 0,10 1,32 – 1,86 0,05 – 0,12 2,88 – 5,03 1,99 – 3,43

4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 -1,00 -2,00 Sjølkost Arealtilskudd Maskinkostnader Fôrlager Jord, veger, grøfter Arbeidskostnader Variable kostnader

Sjølkostberegning: Kr. pr dekar Variable kostnader Arbeidskostnader Jord, grøfter, veger Fôrlager Gjennomsnitt 350 352 125 29 Maskinkostnader 637 Andre faste kostnader 29 Sum kostnader Arealtilskudd 1 522 417 Sjølkost etter tilskudd 1 105 Variasjon 226 - 451 231 - 504 65 - 213 0 - 58 579 - 746 18 - 57 1 208 -1 967 854 – 1 563

    Bruk av arbeidstid Energiforbruk 20 – 25 % av total maskinkostnad Slitasje, vedlikehold Kapitalkostnader på maskiner og redskaper

Ulike innfallsvinkler: Svensk undersøkelse: Eksempel viser ca 4 øre pr f.e. og km

Regnskapstall fra Rogaland: Snitt-tall fra Regnskapslaga i Jæren og Dalane 2012: Maskinkostnad på 1000 kr pr dekar + 10 % pr km transportavstand

 Erfaringstall og beregna tall:    Transport av fôr: Transport av gjødsel: Sum kr 0,04 – 0,12/fem/km kr 0,04 – 0,06/fem/km kr 0,08 – 0,18/fem/km   Eller: 25 – 50 kr pr dekar og km ved 300 fem pr dekar 40 – 90 kr pr dekar og km ved 500 fem pr dekar Eller: grovfôrprisen kan auke med 3 – 6 % pr km som kjøres.

Eksempelbruk: 45 kyr, 300 tonn melkekvote, 360 dekar fulldyrka Egen jord: 160 dekar ved gården Behov for leiejord 200 dekar Kjøreavstand til leiejorda 2 km Transportkostnad 16 000 – 36 000 kr Kjøreavstand til leiejorda 5 km Transportkostnad 40 000 – 90 000 kr Kjøreavstand til leiejorda 10 km Transportkostnad 80 000 – 180 000 kr

Avhenger sterkt av transportutstyr Større traktorer / fôrvogner / gjødseltanker gir + billigere transport - betydelig større fare for jordpakking under ugunstige forhold.

Hva koster transporten?

Fôr skal kjøres fra jord til fjøs - og gjødsel andre vegen Grovfôr- kostnad Kr Kraftfôr pris Ønsker du hjelp til å finne denne på gården din? Transportavstand

 ◦ ◦ ◦ ◦ Skaffe oss jord som er nærmere Dyrke? Kostnad 4 000 – 12 000 kr pr da Kjøpe ? 88 % av utleierne svarer at de ikke vil selge jorda. Leie ? Hva kan vi betale for leiejord til ulike produksjoner: Grønt – korn – grovfôr? Jfr transportkostnad: Jord som ligger 5 km unna gården kan ha en ekstra kostnad på 250 kr pr dekar .

Hva kan du betale i jordleie?

Kr Jordleie Lønnsomt å leie jord til fôrproduksjon Transportavstand Kraftfôr er billigere!

   Eksempel: Ytelse 8000 l/årsku, 530 fem pr dekar: 3400 kr pr dekar + prod.tilsk ca 1000 kr. Ytelse 6000 l/ årsku, 320 fem pr dekar: 1600 kr pr dekar + prod.tilsk ca 1000 kr Er det litt for defensivt å sette grensa på jordleie til grovfôr på 200 kr???

  Begrensa interesse og muligheter for å investere i vedlikehold Mange leieavtaler har for dårlige bestemmelser om ansvar for vedlikehold

   Arealformidling i organisert form? Arealbank? Markedsplass for utleie av jord?

 Utnytte avlingspotensialet på den jorda vi har !

1.

2.

3.

4.

Utnytt avlingspotensialet på den jorda du har som ligger nærmest gården! Vedlikehold av jorda og god agronomi! Vær ikke redd for å betale et par hundre kroner mer i jordleie for jord som har optimal beliggenhet dersom den er viktig for deg Vurder om kraftfôr blir billigere enn grovfôr når transportavstanden overstiger 5 til 10 km