Klikk her for å lese referatet fra det 39. møte i Landsstyret 3. mai 2014

download report

Transcript Klikk her for å lese referatet fra det 39. møte i Landsstyret 3. mai 2014

Evangelisk Luthersk Misjonslag

Referat fra: 39. møte i landsstyret Referent: Jon Espeland Møtedato: Møtested: 3. mai 2014 Breidal Tid: Neste møte: 10:00 Lørdag 14. juni 2014 på Flekkerøy Tilstede: Forfall: Kopi til:

Svein Mangelrød, Karl Løvås, Jon Espeland, Olav Malerød, Mathias Mangelrød, Ragnvald Lende og Olaf André Klavenæs (ELM’s sekretær) Ingen Møtedeltakere og protokoll Styremøtet ble innledet med sb 130, andakt av Olav Malerød (Fil 4:4-7). Felles bønn og sb 588.

Sak 11 /14 12 /14 Rode og Håkon Malerød kalles til misjonærtjeneste i Peru.

Landstyret i ELM kaller Rode og Håkon Malerød til misjonærtjeneste i Peru. Det planlegges misjonærinvielse på sommerbibelskolen på Bygland 10. august 2014.

Ansvar/frist Olaf André Svein Olaf André Olav 13 /14 14 /14 15 /14 16 /14 17 /14 18 /1 4 Godkjenning av referat fra forrige styremøte.

Referat fra styremøte 15/03-14 på Flekkerøy ble godkjent med enkelte kommentarer.

Sommerbibelskolen på IMI Stølen 3.- 6. juli 2014.

Tema: Kjøpt med Jesu blod Ledere: Karl Løvås og Ragnvald Lende. Praktisk ansvar og påmelding: Mariann og Olav Malerød (inkl. bønnemøter og sangkrefter). Talere: Mats Gisselson, Sverige, tel +46763942486 (3 t), Øyvind Klavenæs (3 t), Malvin Torsvik (3 t), Petter Skipnes (1 t) og Ragnvald Lende (1 t). o Emner til Mats Gisselsons møter: Rettferdiggjørelsen, 2 t fra Rom 3, 1 t fra Rom 5 o Emner til Malvin Torsviks møter: 3 t fra 1. Mosebok o Emne til Petter Skipnes’ møte: Joh 4:34 o Frie emner til Øyvind Klavenæs’ møter o Emne om sangforfatter(e) av Ragnvald Lende

Bibelcamping på Bygland 1.- 7. august 2014.

Møteledere og praktiske ledere: Jane og Tore Mangelrød og Solveig og Lars Fredrik Ellingsen. Det blir møter kl 10:00 og kl 20:00. Tom Eftevand og Arnfinn Barlaup blir med som talere. Eget program utarbeidet for bibelcampingen.

Sommerbibelskolen på Bygland 7.- 10. august.

Tema: Se, jeg kommer snart Ledere: Asbjørn Mangelrød, Jon Espeland og Mathias Mangelrød. Økonomi og påmelding: Olaf André Klavenæs. Praktisk ansvar: Inger Lise og Svein Mangelrød (inkl. bønnemøter og sangkrefter). Talere: Jan Tore Olsen (4 t), Arthur Salte (2 t), Jon Espeland (1 t), Lars Fredrik Ellingsen (2 t), Tore Mangelrød (1 t). Tekstønkse fra Landsstyret til Jan Tore Olsens møter: Sendebrevene i Joh. Åp. Tekstønkse fra Landsstyret til Lars Fredrik Ellingsens møter: Åp 19:5-9 + Åp 19:11-16 Misjonærinnvielsen blir søndag kl 10:30 og middag kl 13:00.

Bibelhelg på Kvinatun 10.-12. oktober 2014

Kvinatun er bestilt og bekreftet til 10.-12. oktober 2014. Olaf André og Ragnvald er ansvarlige for bibelhelga. Ledere: Margrethe og Øyvind Egeland og Randi Kristine og Jon Mangelrød. Flere forespørres til å delta.

Økonomisk situasjon pr. dato

Følgende beløp står på de ulike konti pr. dato: Hovedkonto Kontingentkonto 1638 21 01514 1503 07 50710 Barnehjemskonto 1503 11 21849 kr 40 384,- kr 85 163,- kr 19 816,- Perukonto Sum 3000 13 23454

Misjonsarbeidet i Peru

kr 212 823,- kr 358 189,- Jon Espeland hadde en gjennomgang av arbeidet i Peru. Det er en stor nød at en av våre ansatte har underslått et større beløp. Det meste av beløpet er dekket inn gjennom private gaver.

Olaf André Olav Olaf André Olav Olaf André Olav Olaf André Karl Olav / Bjørg Jon/Svein

19 /14 20 /14 21 /14 22 /14 Kontakten mellom NLL og Peru

LS fører samtaler med NLL omkring begrenset samarbeid i misjonsarbeidet i Peru.

Bladet «På Hjemveg»

LS takker redaksjonskomiteen for arbeidet som er utført med bladet så langt. Komiteen står fritt til å endre farger og layout.

Dåp i ELM

LS setter ned følgende komité for å utrede og foreslå retningslinjer for hvem som kan døpes i ELM: Olaf André, Olav og Svein. Forslaget legges fram for LS så fort det er klart.

Neste styremøte

Neste styremøte blir på Flekkerøy lørdag 14. juni 2014 kl 10:00.

Adresser : Svein Mangelrød,

Kveldsvik, 3282 Kvelde, 33 11 20 47,

Olav Malerød,

Breidal, 3282 Kvelde, 33 11 38 33,

Karl Løvås,

Vragesløyfen 85, 4625 Flekkerøy, 38 10 00 26

Jon Espeland,

Svartefjell 24, 4625 Flekkerøy, 38 10 00 61

[email protected] [email protected] [email protected]

[email protected] Mathias Mangelrød,

3282 Kvelde, 924 24 829

Ragnvald Lende,

Torland, 4365 Nærbø, 51 43 34 88

Olav André Klavenæs,

Ravn. 254C, 3220 Snfjd, 33473175,

[email protected]

– – –

[email protected] Jon Svein Olaf André Svein

Flekkerøy 22.05.2014 Jon Espeland

Referatet godkjennes …………………...

(sted)

………………….

(dato)

……………………… Svein Mangelrød ………………………....... Mathias Mangelrød .......……………..... Olav Malerød ……………………… Jon Espeland Karl Løvås .....……………………… ................................... Ragnvald Lende