Regelverk for klassifisering innen ID spor

Download Report

Transcript Regelverk for klassifisering innen ID spor

Regelverk for klassifisering innen ID spor.
Utarbeidet av distriktskontakt m/flere i Rogaland, vedtatt av styret i Norsk
eurasierklubb 14/12-11
Ved ID spor skal hunden kunne velge ut og følge sporet etter en bestemt person, og
ignorere eventuelle spor etter andre mennesker og dyr i samme område. Hunden får
snuse på et plagg fra den bortkomne personen og skal følge sporet og finne
figuranten. ID sporhunder brukes både i by og terreng. Dette regelverket gjelder for
klassifisering og konkurranser for ID spor i Eurasierklubben.
Betegnelser
Figurant er den personen som går sporet og som hunden skal finne. Dette skal ikke
være en i hundens husstand.
Falsk figurant er en person som også har gått sammen med figuranten deler av sporet
men som hunden ikke skal følge eller markere på. Dette skal ikke være en i hundens
husstand.
Smeller som tilhører figuranten og som hunden skal lukte på. Dette kan være en lue,
hansker, skjerf, en t-skjorte, stillongs eller lignende som figuranten har båret inntil
kroppen. Smelleren legges i en passe størrelse og ubrukt plastpose som åpnes og
smeller gjøres lett tilgjengelig for hunden å lukte på.
Hundefører er den som fører hunden gjennom sporet.
Generelle regler som gjelder alle klasser.
Dommer gir figurantene beskjed om hvor sporet skal gås. Sporet skal ikke merkes
og hundefører skal ikke ha kjennskap til hvor sporet er lagt. Det er ikke tillatt å
legge ut mat, godbiter, gjenstander eller leker i sporet. Hunden skal ikke ha
kontakt med figuranten før sporet starter. Hundefører kan bruke valgfri kommando
for å starte sporet men hunden skal få lukte på en smeller fra figuranten, i det
sporet starter. Hundefører benytter en sporline på minimum 5 meter og skal alltid
følge bak hunden. Dommer går ved siden av hundefører og, unntaksvis der
terrenget krever det, rett bak hundefører. Hundefører skal ikke gi tegn eller
kommandoer til hunden som indikerer hvilken retning figuranten har gått. Hunden
er ikke nødt til å gå oppå sporet, vindforhold og underlag kan gjøre at hunden går
ved siden av sporet. Det er ingen krav til at nesen skal være i bakken, noen hunder
går med hevet hode i ID spor.
Regelverk for ID spor v2, November 2011
Side 1
Dersom hunden går feil vil dommer avgjøre når hundefører skal stoppe hunden og
lede den tilbake til riktig spor. Dersom hunden får overvær og tar “en snarvei” er
ikke dette nødvendigvis feil, hundens oppgave er å finne figuranten. Dommer
avslutter søket og diskvalifiserer hundefører og hund dersom regelverket ikke
følges, dersom avstraffelse av hund skjer på konkurranseområdet, eller at hunden
viser aggresjon eller redsel.
Beskrivelse av klasser
Klasse 1
Hunden skal kunne gå et spor med minimum lengde i terreng på 250m. Det skal være
minimum en vinkel. Utgangspunktet i denne klassen er at “hunden settes på sporet”
det vil si at en gir hunden start kommandoen der hvor figuranten har startet.
Figuranten skal gå sporet ferdig, legge seg klar på post og underrette dommer før
hundefører starter sporsøket. Dommer gir hundefører en indikasjon på hvilken retning
sporet går de første 20 meterne.
Klasse 2
Hunden skal kunne gå et spor med minimum lengde i terreng på 1000m eller 500 m
på asfalt. Sporet skal krysse over annet underlag (for eksempel asfalt eller grus for
terrengspor, terreng eller grus på asfalt) på minimum 7 meter. Det skal være
minimum fire vinkler og det skal brukes falsk figurant. Figurantene vil skille av i et Tkryss. Utgangspunktet i denne klassen er at “hunden settes på sporet” det vil si at en
gir kommandoen der hvor personen har startet. Figurantene skal gå sporet ferdig,
legge seg klar på post og underrette dommer før hundefører starter sporet.
Klasse 3
Terrengspor: Hunden skal kunne gå et spor med minimum lengde på 1500 m i terreng.
Utgangspunktet i denne klassen er at “hunden settes på sporet” det vil si at en gir
kommandoen der hvor personen har startet. Figuranten skal gå sporet ferdig, legge
seg klar på post og underrette dommer. Sporet skal ligge i minimum 1 time før
dommer tillater at hundefører starter sporingen.
eller
Asfaltspor: Hunden skal kunne gå et spor med minimum lengde på 750m på asfalt. Det
skal være en naturlig rute med minimum to vinkler og minimum en kryssing av vei.
Det er lov å passere over gress eller terreng, dog ikke mer enn totalt 100m.
Utgangspunktet i denne klassen er at “hunden settes på sporet” det vil si at en gir
Regelverk for ID spor v2, November 2011
Side 2
kommandoen der hvor personen har startet. Figuranten skal gå sporet ferdig, legge
seg klar på post og underrette dommer.
Elite klasse
Hunden skal kunne gå et spor med minimum lengde på 1000m på asfalt. Sporet skal
ligge i minimum 1 time før dommer tillater at hundefører starter sporet.
Utgangspunktet i denne klassen er at hunden skal søke opp riktig spor innen en radius
på 50 meter. Ved enden av sporet vil tre figuranter stå på linje og hunden skal
markere på den riktige figuranten. De to falske figurantene skal ikke ha gått sporet
men ta seg fram til posten fra en annen retning.
Poengberegning
Max oppnåelige poeng innen hver klasse er 100. Listen viser poengtrekk.
·
·
·
·
·
10 poeng trekkes dersom hunden ikke selv starter sporet etter å ha fått lukte på
figurantens “smeller” og må ledes det første stykket av hundefører
10 poeng trekkes dersom hunden går feil og stoppes av dommer. Det er ikke
trekk i poeng dersom hunden selv oppdager at den har gått feil og selv søker
tilbake til sporet. Dommer oppgir i forkant hvor stor “feilmargin” en har å gå på
her.
10poeng trekkes dersom hunden følger feil figurant og stoppes av dommer. Det
er ikke trekk i poeng dersom hunden selv oppdager at den har gått feil og selv
søker tilbake til sporet av riktig figurant. Dommer oppgir i forkant hvor stor
“feilmargin” en har å gå på her.
10 poeng trekkes dersom fører leder hunden med singaler, med kroppen eller
med kommando.
10 poeng trekkes dersom hunden må settes i gang igjen med smeller underveis
i sporet
Oppnådd
Oppnådd
Oppnådd
Oppnådd
Oppnådd
60 poeng gir bestått
70 poeng gir 3 plass
80 poeng gir 2. plass
90 poeng gir 1.plass
100 poeng gir Hederspremie
Opprykk
Man får automatisk opprykk til neste klasse når en har oppnådd minimum to
andreplasser (80 poeng) i en klasse. Det skal benyttes forskjellig figurant de to
gangene, og det er ikke tillatt å bruke samme figurant i neste klasse.
Regelverk for ID spor v2, November 2011
Side 3
Konkurranser
I konkurranser hvor lik poengsum oppnås innenfor en klasse vil den ekvipasjen som
brukte minst tid være vinneren.
Dommer
Det finnes ingen godkjente dommere i Norge i dag, i Stavanger vil en benytte
hundeinstruktører som underviser i ID spor.
Dette regelverk revideres for 2013 etter et forsøksperiode.
Regelverk for ID spor v2, November 2011
Side 4