hoe komt u er met het openbaar vervoer?

Download Report

Transcript hoe komt u er met het openbaar vervoer?

HOE KOMT U ER MET HET
OPENBAAR VERVOER?
Bereikbaarheid van verschillende
bestemmingen
22 november 2012
5 adressen, 5 bestemmingen
Gelderlandplein
Station Zuid
Concertgebouw
Bouvigne
Drakenstein
Oudaen
Minervalaan
Stadionweg
22 november 2012
Leidseplein
VUmc
22 november 2012
OVERZICHT OV
• TRAMS: lijn 4, 5,16, 24
• SNELTRAM/METRO: lijn
50,51
• BUSSEN: 62, 176, 170,
172, 199
22 november 2012
HOE KOMT U ER MET HET OV?
• Mevrouw Jansen (1)woont op Bouvigne, dat is
de Zuidoostkant van Buitenveldert. Zij is jong
en heeft een kind in de kinderwagen.
22 november 2012
22 november 2012
5 adressen, 5 bestemmingen
Bouvigne
Gelderlandplein
Station Zuid
Concertgebouw
Leidseplein
VUmc
lopen
62,51 + 7
minuten
199+ 16 min
62,51/50 + 7
minuten
62,5 + 7
minuten
62,50/51,5 +
9 minuten
62,12 + 2
minuten
62,51,10+ 8
minuten
62,5+ 7
minuten
62,51,5+ 9
minuten
176 + 18
minuten
62 + 7
minuten
22 november 2012
HOE KOMT U ER MET HET OV
• De heer de Boer (2)
woont op Drakenstein,
dat is de Noord-Oost
kant van Buitenveldert.
Hij loopt met een stok.
22 november 2012
22 november 2012
5 adressen, 5 bestemmingen
Drakenstein
Gelderlandplein
Station Zuid
Concertgebouw
Leidseplein
VUmc
62 + 4
minuten
62,50/51+ 5
minuten
199 + 16
minuten
62,5+ 7
minuten
176,16 + 12
minuten
62,50/51, 5+
11 minuten
62,51,10+ 7
minuten
62,5 + 7
minuten
176,5, + 15
minuten
176 + 15
minuten
62 + 5
minuten
22 november 2012
HOE KOMT U ER MET HET OV?
• De heer en mevrouw de
Groot (3) wonen al jaren op
Oudaen. Zij gaan graag met
het Openbaar vervoer naar
de stad, maar doen hun
boodschappen op het
Gelderlandplein
22 november 2012
22 november 2012
5 adressen, 5 bestemmingen
Oudaen
Gelderlandplein
Station Zuid
Concertgebouw
Leidseplein
VUmc
5/51 + 14
minuten
62
5/51 + 4
minuten
5+4
minuten
5+4
minuten
62 + 9
minuten
170 + 15
minuten
22 november 2012
HOE KOMT U ER MET HET OV?
• De heer en mevrouw de
Vries (4) wonen op de
Minervalaan. Zij bezoeken
graag het Concertgebouw
en de Schouwburg
22 november 2012
22 november 2012
5 adressen, 5 bestemmingen
Gelderlandplein
Minervalaan 5 + 15
minuten
199 + 4
minuten
Station Zuid
Concertgebouw
Leidseplein
VUmc
lopen
5+3
minuten
5+3
minuten
176 + 10
minuten
22 november 2012
HOE KOMT U ER MET HET OV?
• Mevrouw Dekker (5)
woont op de
Stadionweg. Zij is
betrokken bij haar
buren en bezoekt ze
ook in het ziekenhuis.
22 november 2012
22 november 2012
5 adressen, 5 bestemmingen
Stadionweg
Gelderlandplein
Station Zuid
Concertgebouw
Leidseplein
VUmc
5 + 15
minuten
65 + 7
minuten
5+5
minuten
5+5
minuten
5+ 5
minuten
24 + 5
minuten
65,176 + 9
minuten
22 november 2012
5 adressen, 5 bestemmingen
Gelderlandplein
Station Zuid Concertgebouw
Leidseplein
VUmc
Bouvigne
lopen
62,51,
199
62,51/50
62,5
62,50/51,5
62,12
62,51,10
62,5
62,51,5
176
62
Drakenstein
62
62,50/51
199
62,5
176,16
62,50/51, 5
62,51,10
62,5
176,5,170
176
62
Oudaen
5/51
62
5/51
5
5
62
Minervalaan 5
199
lopen
5
5
176
Stadionweg
65
5
5
5
24
65,176
5
22 november 2012
CONCLUSIES
• Gebruik maken van het Openbaar vervoer
vergt vaak overstappen, veel tijd en veel lopen
• Vooral de Oostkant van Buitenveldert mist een
Oost-West verbinding
• Bus 62 rijdt vaak niet op tijd, ‘s avonds elk half
uur en maakt een zeer grote omweg
22 november 2012