Djupstudier av dödsolyckor med fyrhjulingar 01-12 n=42

download report

Transcript Djupstudier av dödsolyckor med fyrhjulingar 01-12 n=42

Dödsolyckor på väg
med ”fyrhjulingar”
2001-2012 Rev 13-10-07
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna i vägtrafiken
Olyckstyp
42 omkomna på fyrhjuling 2001-2012
100%
90%
80%
60%
40%
20%
5%
2%
Korsning
Möte
2%
0%
Singel
Upphinnande
9 av 10 dödsolyckorna var singelolyckor
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg
Hastighetsgräns
42 omkomna på fyrhjuling 2001-2012
70%
57%
60%
50%
40%
30%
19%
20%
10%
7%
5%
10%
2%
0%
< 50 km/h 50 km/h
70 km/h
80 km/h
90 km/h
okänt
8 av 10 omkom på en väg med hastighetsgräns upp till 70 km/h
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg
Vägbredd
42 omkomna på fyrhjuling 2001-2012
45%
40%
40%
35%
30%
25%
21%
20%
15%
12%
10%
10%
10%
5%
5%
2%
0%
<3,9
4,0-5,7 5,7-6,6 6,7-7,9 8,0-10,0 > 10,0
okänt
4 av 10 omkom på en väg smalare än 4 meter
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg
Väghållare
42 omkomna på fyrhjuling 2001-2012
60%
55%
50%
40%
33%
30%
20%
12%
10%
0%
enskild
kommunal
statlig
Nästan 6 av 10 omkom på en väg med enskild väghållare
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg
Väghållare, terränghjuling
29 omkomna på terränghjuling 2001-2012
70%
62%
60%
50%
40%
31%
30%
20%
10%
7%
0%
enskild
kommunal
statlig
4 av 10 omkomna på terränghjulingar omkom på en väg med statlig eller kommunal väghållare.
Terränghjulingar får i normalfallet endast köras på enskild väg samt korsa allmän väg.
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg
Beläggning
42 omkomna på fyrhjuling 2001-2012
70%
60%
60%
50%
40%
33%
30%
20%
7%
10%
0%
asfalt
grus
annat/okänt
6 av 10 omkom på en grusväg
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg
Ålder omkomna
42 omkomna på fyrhjuling 2001-2012
35%
29%
30%
25%
20%
17%
15%
17%
14%
10%
10%
7%
7%
5%
0%
11-17
18-24
25-34
35-44
45-54
54-64
65+
Medelåldern i dödsolyckor på väg är 38
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg
Dödsorsak
42 omkomna på fyrhjuling 2001-2012
skalle + hjärna
7%
hjärna
24%
skalle
24%
okänt/annat
10%
nacke
2%
multipla
5%
kvävning
7%
inre blödning/förblödning
5%
drunkning
5%
buk
5%
bröst
7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Huvudskador står för mer än hälften av de dödliga skadorna
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg
Hjälmanvändning
42 omkomna på fyrhjuling 2001-2012
7 av 10 dödade
förare som ej använt
hjälm var
alkoholpåverkade
10%
17%
5%
ja mc/moped
12%
ja tgsk
nej mc
7%
nej oreg
nej tgsk
50%
okänt
9 av 10 som omkommit på terränghjuling har ej använt hjälm
Hälften av de som omkom på mc saknade hjälm
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg
Alkohol förare
42 omkomna på fyrhjuling 2001-2012
60%
48%
50%
40%
33%
30%
20%
12%
10%
5%
2%
0%
ja mc
ja oreg
ja tgsk
nej
okänt
Mer än 60 % av förarna i dödsolyckor med fyrhjuling var alkoholpåverkade
Medelvärdet av de alkoholpåverkade var ca 2,0‰
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg
Månad
42 omkomna på fyrhjuling 2001-2012
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug sep
okt
nov dec
Få dödsolyckor skedde under vintersäsongen
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg
Tidpunkt
42 omkomna på fyrhjuling 2001-2012 (antal visas)
Samtliga olyckor
förutom en skedde
på fritiden
12
1010
10
8
7
7
6
6
6 6
6
alkoholrelaterad
4
4
2
3
2
totalt
2
0
06.00 - 10.00 - 14.00 - 18.00 - 22.00 - 02.00 - okänt
09.59 13.59 17.59 21.59 01.59 05.59
Minst 8 av 10 av olyckorna som skedde på kväll/natt var alkoholrelaterade
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg
Ägarförhållande
42 omkomna på fyrhjuling 2001-2012
40%
36%
33%
30%
20%
17%
12%
10%
2%
0%
förare
inom fam
okänt
spontanlån
stulen
Minst 1 av 3 omkom på någon annans fyrhjuling
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg
Körkortstyp
42 omkomna på fyrhjuling 2001-2012
35%
33%
30%
25%
21%
20%
15%
10%
12%
10%
7%
7%
5%
5%
2%
2%
0%
A+B
B
B + C A + B + AM
C
B + tgsk fb okänt saknas
tgsk fb
Minst 1 av 5 omkomna saknade förarbevis eller körkort
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg
Fordonstyp
42 omkomna på fyrhjuling 2001-2012
70%
60%
60%
50%
40%
30%
21%
20%
10%
10%
7%
2%
0%
mc reg
moped reg
tgsk reg
tgsk oreg
okänt oreg
7 av 10 av fordonen inblandade i dödsolyckor var terränghjulingar
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg
Fordonstyp och modell
Märke
Dinli
Kawasaki
Kymco
MC CFMOTO
National
Polaris
SMC
Yamaha
Yamaha
Modell
DL901-450
KSV 700 A6F
MXER 150
CF500-2
Extreme
Sportsman 500 H.O.
Wildcat 500
YFM 350 R
YFM 350 R
cc
450
700
150
500
300
500
500
350
350
årsmodell
2007
okänt
2006
2012
2005
2010
2008
2005
2005
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg
Märke
Modell
cc
Artic Cat
300 4X4
300
Artic Cat
okänt
okänt
Bombardier
CAN-AM OUTL 650 XT
650
BRP
Can AM Outlander 800 XXC 800
BRP
Outlander 400 4x4
400
BRP
Outlander 650
650
Honda
TRX 400
400
Honda
TRX 680 Rincon
680
Honda
TRX420FE
420
Honda
TRX 500
500
Kawasaki
KVF 300A
300
Kawasaki
KVF 360 A8
360
Kawasaki
KVF 700
700
Polaris
4x4 L/C
350
Polaris
Sportsman 500 X2
500
Polaris
Sportsman 800
800
Polaris
Sportsman 800 EF
800
Polaris
Sportsman 500 EF
500
Polaris
Workman 500 ATV
500
Suzuki
LT-F4WD
okänt
Suzuki
LTA 750 XP
750
Suzuki
LTA 750 XP
750
Yamaha
350
350
Yamaha
Grizzly 700
700
Yamaha
Twing 350
350
Yamaha
YFM 400
400
Yamaha
YFM 660
660
Yamaha
YFM 450 FAVR
450
Yamaha
YFM 400
400
årsmodell
2001
okänt
2012
2011
2006
2007
1999
2010
2008
2001
2001
2008
okänt
1990
2007
2005
2007
2007
1996
1991
2010
2011
okänt
okänt
okänt
2002
2005
2006
2003
Trimning
42 omkomna på fyrhjuling 2001-2012 (antal visas)
45
41
40
35
30
25
20
15
10
5
1
0
trimning
okänt
I nästan alla olyckor är det okänt om trimning har förekommit eller inte
Endast ett känt fall finns med en trimmad fyrhjuling.
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg
Andra tekniska brister
42 omkomna på fyrhjuling 2001-2012
80%
70%
69%
60%
50%
40%
30%
19%
20%
7%
10%
2%
2%
bromsar
tappat hjul
0%
nej
punktering
okänt
I 1 fall av 10 hade fordonet brister av avgörande betydelse
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg
Förklarande händelse till dödsfall
42 omkomna på fyrhjuling 2001-2012
14
13
12
11
10
8
8
6
4
2
3
2
2
2
1
0
drunkning ej hjälm
ev ej
hjälm
fastklämd övervåld övervåld / övervåld /
ej hjälm medicinsk
tillstånd
oklart
Minst 1 av 4 omkomna skulle ha överlevt med hjälm (Ej hjälm)
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg
Vältning
42 omkomna på fyrhjuling 2001-2012
29%
vältning
nej
71%
7 av 10 omkom i olycka där fyrhjulingen välte
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg
Vältriktning
30 omkomna på fyrhjuling vid vältning 2001-2012 (2 okända)
5 st
7 st
5 st
6 st
5 st
0
0
0
I dessa vägtrafikolyckor har fyrhjulingen alltid vält framåt eller åt sidorna
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg
Hur sker vältningen?
30 omkomna på fyrhjuling vid vältning 2001-2012
60%
50%
50%
40%
40%
30%
20%
10%
7%
3%
0%
efter en
kollision
endast vältning i samband med
en kollision
innan en
kollision
I hälften av de dödliga vältolyckorna har fyrhjulingen inte kolliderat med något annat föremål
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg
Inledande händelse till vältningen
30 omkomna på fyrhjuling vid vältning 2001-2012
50%
47%
40%
30%
30%
20%
17%
10%
7%
0%
kollision
sladd
dikeskörning tekniska brister
Hälften av de omkomna på en vält fyrhjuling dog i samband med dikeskörning
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg
Har de åkande fått fordonet över sig
någon gång under olycksförloppet?
42 omkomna på fyrhjuling 2001-2012
7%
33%
ja
nej
okänt
60%
Minst 1 av 3 av det totala antalet omkomna har fått fordonet över sig
någon gång under olycksförloppet
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg
Återfanns den åkande under
fyrhjulingen?
42 omkomna på fyrhjuling 2001-2012
5%
21%
ja
nej
okänt
74%
Minst 1 av 5 av det totala antalet omkomna återfanns under fordonet
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg