Voorstelling aannemer Marcel Nijs

download report

Transcript Voorstelling aannemer Marcel Nijs

• Fasering en Planning
• Verloop werf
• FAQ
Werfverloop: Bewonersbrieven
Werfverloop: Opbraak fietspad/voetpad
Fietspad: frezen van het asfalt
Voetpad: opbraak met kraan
Opritten worden
aangewerkt in freesasfalt!
Werfverloop: Opbraak rijweg in beton
Werfverloop: Droogzuiging - Bronbemaling
Proefbemaling Drinkteilstraat
Geboorde GWT putten op privé-domein
Werfverloop: Inzagen verharding – Bronbemaling (?)
Werfverloop: Aanleg riolering
• streefdoel: 40 lm per dag
• 2 à 3 dagen ernstige hinder
• Opritten worden terug aangewerkt
Werfverloop: Aanleg minder hinder steenslag
Werfverloop: Huisaansluitingen
Werfverloop: Boordstenen - Glijbekisting
Werfverloop: Fundering rijweg
Werfverloop: Onderlaag asfaltverharding
Werfverloop: voetpaden
- Plaatsen van:
- Boordstenen
- Fundering
- Betonstraatstenen
Signalisatie:
Wij streven naar een correcte signalisatie van de werken
FAQ
• Bereikbaarheid oprit
• Ophalingen afval - verzamelpunt
• (grote) Leveringen (vb. mazout)
• Contactgegevens Marcel Nijs
• 014/40.41.80
• [email protected]
• Zelf werken gepland?
• Aansluitingen op nutsleidingen