Tutvu lähemalt MS Dynamics NAV 2013 versioonile ülemineku

download report

Transcript Tutvu lähemalt MS Dynamics NAV 2013 versioonile ülemineku

Microsoft Dynamics NAV 2013
versioonivahetus
Ivo Truus
arendusjuht
Versioonivahetusega seotud teemad
• Dynamics NAV-i versioonide toetus Microsofti poolt ning
litsentseerimine
• Partneri poolne toetus NAV-i versioonidele ja vanemate
versioonide piirangud
• SEPA teema pangamaksete ja -laekumiste näitel
• Mida tähendab versioonivahetus kliendi jaoks
• Dynamics NAV 2013 uuendused
Dynamics NAV-i versioonide toetus ja litsentseermine
Versioonide toetus
• Microsoft toetab kahte viimast Dynamics NAV-i versiooni:
 Dynamics NAV 2009
 Dynamics NAV 2013
• Microsoft ei toeta Dynamics NAV 5.0 ja sellest vanemaid versioone.
• Vanemate Dynamics NAV-i versioonidega ei kohandu MS Office’i tooted.
Litsentseerimine
• NAV 2013 hinnakirja on lisandunud soodsa hinnaga piiratud NAV-i lisatöökoht, mille
saab soetada näiteks aruanandluse vaatamiseks. Hind 450 Eurot.*
• Microsoft pakub sõltuvalt litsentsi tüübist olemasolevatele klientidele tasuta
lisafunktsionaalstust:
 AM litsentseeritud kasutajatele kõiki seni hinnakirjas olnud eraldiseisvad
funktsionaalseid graanuleid, mida sai varem soetada lisatasu eest.
 BE litsentseeritud kasutajatele uut funktsionaalsust – Komplekteerimine ja
Rahavoogude ennustus
* Hinnale lisandub käibemaks
Partneri poolne toetus NAV-i versioonidele ja vanemate
versioonide piirangud
Partner annab tuge ka varasematele versioonidele, kuid
• Uute versioonide väljatulekuga hääbuvad aja jooksul partneri teadmised vanemate
versioonide kohta.
• Programmivea või puuduse avaldumisel saab aidata vaid partner.
• Puuduse avastamisel toob Microsoft suure tõenäosusega toetuses olevate versioonide
jaoks välja servicepacki ehk toeparanduse, mille paigaldamine on vähem aeganõudev ja
soodsam.
Muudatused seadusandluses, mis seavad piirangud või täienduse vajadused
tarkvaralahendustele
• Microsofti poolt toetatavates versioonides on uuendused realiseeritud. Näiteks on
olemas 2014 pankade vahelise arveldusena kehtima hakkav SEPA funktsionaalsus.
• Varasematele versioonidele ei tee Microsoft uuendusi ja neid saab teostada partner
erilahendustena.
SEPA teema pangamaksete ja -laekumiste näitel
Laekumiste formaat
• Enimkasutatud “TH5” formaatidesse ei mahu ära IBAN kood.
• Panga väljavõttel on formaadi “TH5” puhul probleemiks ettevõtte oma
kontonumber.
Laekumistele e. panga väljavõtetele ülemineku osas pole lõpptähtaega sätestatud.
Maksete formaat
• Pank pakub IBAN-i jaoks kohandatud formaadid “TH6” – need formaadid kehtivad
kuni üleminekuaja lõpuni ehk kuni 01.02.2015.
Uued ISO formaadid muutuvad maksefailide osas kohustuslikuks alates 01.02.2015.
Mida tähendab versioonivahetus kliendi jaoks?
• Microsofti kehtiva aastase arendustasuga on kaetud Dynamics NAV 2013 litsentsi
kasutusõigus!
• Lisandub Eesti lokalisatsiooni litsents sõltuvalt paketi tüübist:
 Litsentsi tüüp AM - 1 790,00 EUR* + arendustasu 16% aastas.
 Litsentsi tüüp BE - 990,00 EUR* + arendustasu 16% aastas.
• Lisanduvad vajaminevate Microsofti klassikaliste litsentside (Windows, SQL, Office)
uuendamise tasud.
• Sõltuvalt ülemineku strateegiast lisanduvad uue versiooni paigaldamisega seotud
tööde mahud ja tasud.
PS! Eelnevatel slaididel toodud DynamicsNAV 2013 –le ülemineku litsentseerimise hinnangud on antud üksnes Perpetual (AM ja BE) litsentseerimist kasutatavatele
klientidele. Varasematel litsentsitüüpidel (UBP ja Professional) olevatel klientidel tuleb NAV versioonivahetuse litsentseerimistingimusi uue DynamicsNAV2013 kohta
küsida partnerilt.
Täpsema ülemineku strateegia, litsentside ja tööde mahud ning ajaplaanid hindame ära juba järgnevate tegevuste käigus, mille kava lepime omavahel täiendavalt kokku.
*Hinnale lisandub käibemaks
NAV 2013 - Uuenenud tehnoloogia
Tehniline areng tagab oluliselt kiirema suhtluse NAV-i ja SQL andmebaasi vahel, mis võimaldab
luua tõhusamaid integratsioone teiste kasutatavate tarkvaradega.
• Suhtlus NAVi serveri ja SQL-i vahel ei toimu enam OLEDB/ODBC vaid ADO.NET kaudu, mis on
oluliselt uudsem ja kiirem tehnoloogia.
• Dimensioonide loogika muudatused - dimensiooniväärtused salvestatakse andmebaasi
kombinatsioonidena. Väheneb andmebaasi salvestatavate andmete hulk ja paraneb jõudlus.
• Odata protokoll veebiteenuste jaoks - uus protokoll, mis võimaldab tunduvalt kiiremat ja
jõudlust säästvamat andmete lugemist andmebaasist (lingid väliste vahenditega kui infot on
vaja ainult lugeda, nt. Excel).
Klientprogrammide kasutusvõimaluste areng tagab selle, et NAV-i klientprogrammi
saab installeerida ja kasutada mugavalt ka üle kaugvõrgu.
• ClickOnce - tehnoloogia, mis võimaldab serveris koostada kliendi installeerimise paketi ja
publitseerida selle veebilehele. See lihtsustab oluliselt klientide installeerimist ning vajalike
uuenduste lisamist NAV klientprogrammile.
• Veebiklient - kohe kasutusvalmis veebiklient, millega saab teha suurema osa NAV-i
tegevustest.
• SharePointi klient (framework) - keskkond, mis võimaldab kõiki NAV-i ekraanivorme kasutada
SharePointi keskkonnas ja linkida olemasoleva Intraneti või dokumendihalduse keskkonnaga.
NAV 2013 - Funktsionaalse osa täiendused
• Lisandunud graanulid
• Rahavoogude ennustus - rahavoogude prognoosimiseks ja analüüsiks (BE ja AM kasutajale
tasuta).
• Kuluarvestus - võimaldab võtta aluseks baasinfo finantsarvestusest, muuta selle liigendust,
sisestada käsitsi lisakandeid, muuta kulude jaotust kulukohtade või -objektide osas. Võimalus
paindlikult andmeid korrigeerida (AM kasutajale tasuta).
• Komplekteerimine - Võimalus teha komplekteerimistellimusi (nt. lihtne tootmine) või müüa
kaupasid komplektina aga taustal lähevad maha komponendid (BE ja AM kasutajale tasuta).
• Tööprotsesside tõhustamine
• Ridade kopeerimine Excelist NAV-i - Varem oli võimalik ridu NAV-ist Excelisse kopeerida, aga
mitte vastupidi.
• Ostu- ja müügitehingute konteerimise järjekord - Kui arvete mahud on suured, siis ostu- ja
müügitehingute konteerimise järjekord peaks võimaldama lahendada võimalikke lukustuse
teemasid ning kiirendama tööprotsesse.
• Unicode - Samasse andmebaasi on võimalik salvestada erinevate koodilehtede sümboleid (nt.
venekeelset infot) ja selle põhjal teha väljatrükke.
NAV 2013 - Uued kasutusmugavused
Parem visualiseerimine
• Kauba saadavus tegevuse järgi, ajajoon - paremad visualiseerimise ja liigendamise
võimalused kauba saadavuse jälgimiseks.
• Võimalus määrata vormidel kasutajapõhiselt, millised väljad jätab programm Enter
klahvi vajutades vahele. Tagab mugavama ja kiirema andmete sisestamise.
• Võimalus vaadata kõiki loendeid graafiliselt. Nt. kuvada klientide loend graafiliselt
maksetähtaja ületanud summade järjestuses.
• Kiirinfosse saab lisada graafikuid ja pilte. Nt. kaupade loendisse, kaardile välja tuua pilt,
graafik saadavuse kohta.
Mitmekülgsemad päringud
• Uus päringute süsteem, mis võimaldab luua kiirelt päringuid ühe või mitme seotud
tabeli kohta. Nende alusel on võimalik kas otse NAV-i luua uusi graafikuid või kuvada
antud info välja Excelisse.
• Võimalus lisada aruannetele linke, graafikuid, liigendamist . Aruande eelvaates on
võimalik kokku koondada või avada detailsemat vaadet ja jooksvalt muuta sorteerimist.
Dynamics NAV 2013 kasutaja rollipõhise vaate näidis
Täname!
Dynamics NAV 2013 versioonivahetusega seotud küsimuste ja
ettepanekute korral võtke HÄT Systemsiga ühendust:
www.hat.ee
tel: +372 881 0400