Powerpoint International Lungekræftdag – Jesper Holst Pedersen

download report

Transcript Powerpoint International Lungekræftdag – Jesper Holst Pedersen

Nyt om (kirurgisk) behandling af
Lungekræft.
International Lungekræftdag 2014
17.November 2014
Jesper Holst Pedersen
Overlæge, dr.med.
Thoraxkirurgisk Klinik, Rigshospitalet
Rigshospitalet
The Heart Center
Department of
Cardiothoracic
Surgery
LUNGECANCER STATUS I DAG
Rigshospitalet
The Heart Center
Department of
Cardiothoracic
Surgery
2012; 4600 nye tilfælde af LC (1000 mere end i 2000)
2012: 3822 døde af lungecancer iht Dødsårsagsregisteret
Den kræft sygdom der dræber flest.
Flere lever med sygdommen: i 2012 var 8750 personer i live
med eller efter sygdommen.
> 50 % (50,4 %) påvises nu hos kvinder.
Ved diagnosen er kun 40 % i et sygdoms stadium hvor de kan
tilbydes helbredende behandling.
Lunge cancer er fortsat en kæmpe udfordring……
Der er gjort rigtigt meget for at forbedre behandlingskvalitet
og overlevelse…..
OPRUSTNING OG CENTRALISERING AF
UDREDNING OG BEHANDLING
Opererende afdelinger i 1996:
Opererende afdelinger i 2008:
Udredende afdelinger i 1992:
Udredende afdelinger i 2013:
11
4
90
13
Alle har adgang til CT, PET, Endoskopisk
ultralyd og advanceret patologi
Lovgivning og kræftpakker 1-3
Rigshospitalet
The Heart Center
Department of
Cardiothoracic
Surgery
Dansk Lunge Cancer Gruppe (1992) og
Dansk Lunge Cancer Register (2000).
I alt 38.661 LC patienter fra 2003-2012
Antal opererede patienter øget: 525 til 711
(2003-12)
Rigshospitalet
The Heart Center
Department of
Cardiothoracic
Surgery
Rigshospitalet
The Heart Center
Department of
Cardiothoracic
Surgery
Dansk Lunge Cancer Register
Årsrapport 2013. Operations mortalitet
Rigshospitalet
The Heart Center
Department of
Cardiothoracic
Surgery
DLCR Årsrapport 2013. 1 års overlevelse
efter operation
Rigshospitalet
The Heart Center
Department of
Cardiothoracic
Surgery
DLCR Årsrapport 2013. 5 års
overlevelse efter operation
Rigshospitalet
The Heart Center
Department of
Cardiothoracic
Surgery
Rigshospitalet
The Heart Center
Department of
Cardiothoracic
Surgery
Jesper Holst Pedersen. 2014
Rigshospitalet
The Heart Center
Department of
Cardiothoracic
Surgery
Jesper Holst Pedersen. 2014
Rigshospitalet
The Heart Center
Department of
Cardiothoracic
Surgery
Jesper Holst Pedersen. 2014
Rigshospitalet
The Heart Center
Department of
Cardiothoracic
Surgery
Jesper Holst Pedersen. 2014
Rigshospitalet
The Heart Center
Department of
Cardiothoracic
Surgery
Jesper Holst Pedersen. 2014
Kikkertoperation :VATS
Rigshospitalet
The Heart Center
Department of
Cardiothoracic
Surgery
The camera port
Jesper Holst Pedersen. 2014
VATS Lobektomi.
Rigshospitalet
The Heart Center
Department of
Cardiothoracic
Surgery
Fjernelse af ½ lunge med endo-bag.
Jesper Holst Pedersen. 2014
Lunge sparende operationer:
Sleeve resektioner
Rigshospitalet
The Heart Center
Department of
Cardiothoracic
Surgery
Rigshospitalet
The Heart Center
Department of
Cardiothoracic
Surgery
Rigshospitalet
The Heart Center
Department of
Cardiothoracic
Surgery
DLCR Årsrapport 2013.
Resektionsrate
Rigshospitalet
The Heart Center
Department of
Cardiothoracic
Surgery
Dansk Lunge Cancer Register
Årsrapport 2013
Rigshospitalet
The Heart Center
Department of
Cardiothoracic
Surgery
DLCR Årsrapport 2013.
Operations typer inklusiv VATS
Rigshospitalet
The Heart Center
Department of
Cardiothoracic
Surgery
Rigshospitalet
The Heart Center
Department of
Cardiothoracic
Surgery
KONKLUSION:
Rigshospitalet
The Heart Center
Department of
Cardiothoracic
Surgery
• Centralisering har været en faglig succes.
• En hel række kvalitetsindikatorer har vist væsentlige
forbedringer fra 2003-2013 (ikke alle vist).
• Flere LC patienter bliver opereret ( fra 525 til 711)
• Lille forbedring i resektions raten (fra 19,3 til 21,3 %)
• Risikoen for død ved operation er faldet fra 3,2 % til 1,4 %
• Overlevelsen 1 (og 2) år efter operation er forbedret ca. 10 %
• Flere tilbydes kikkert- og lungesparende operationer
• Færre pneumonektomi (fra 15 % til 4 %)
• Færre explorativ torakotomi (op. uden resektion).(fra 11 % til 2
%)
Fremtiden ?
• Mere minimal invasiv kirurgi (mere komplekse
indgreb, øget udbredelse i DK).
• Øget anvendelse af lunge sparende indgreb,
thoraxvægs-resektioner og andre komplekse
indgreb.
• Øget integration af onkologisk behandling
(kemoterapi, stereotaksi, RFA behandling)
• Integreret rehabilitering.
• Lungecancer CT screening.
Rigshospitalet
The Heart Center
Department of
Cardiothoracic
Surgery
Skal vi screene for lungecancer ?
Rigshospitalet
The Heart Center
Department of
Cardiothoracic
Surgery
 En reduktion af LC dødeligheden med ca. 20 % !
 Spørgsmål om Cost-effektivitet, ulemper, risici,
sundhedsøkonomi og definition af risikogrupper
forventes afklaret primo 2015.
 Begynde national drøftelse og proces først fagligt og
herefter politisk i 2015.
 Implementering i 2016 eller 2017 (forudsat politisk
opbakning).
Tak for opmærksomheden.
Rigshospitalet
The Heart Center
Department of
Cardiothoracic
Surgery
CT scanning af Radio Frekvens Ablations
behandling af mindre lunge cancer.
Rigshospitalet
The Heart Center
Department of
Cardiothoracic
Surgery
Kaplan-Meier Kurver for Lung Cancer overlevelse
(Lunge Cancer dødelighed i NLST)
20 % reduktion i LC
dødelighed.
6,7 % reduktion i generelle
dødelighed
Table 11.5.3d
Rigshospitalet
The Heart Center
Department of
Cardiothoracic
Surgery
DLCR Årsrapport 2013. Overlevelse
efter operation for LC i DK
Rigshospitalet
The Heart Center
Department of
Cardiothoracic
Surgery