Mİcrosoft Word`de Kapak Tasarımı ve Sayfanın Etkili Bir Biçimde

download report

Transcript Mİcrosoft Word`de Kapak Tasarımı ve Sayfanın Etkili Bir Biçimde

MİCROSOFT WORD'DE KAPAK
TASARIMI VE SAYFANIN ETKİLİ
BİR BİÇİMDE KULLANILMASI
Microsoft Word’de
Sayfayı Düzenleme
 Bu bölümde;
 Sayfa düzeninin öneminden bahsedeceğiz.
 Sayfayı düzenlemede kullanılan araç
çubuklarını öğreneceğiz.
Araç Çubukları
Araç çubuğu
Pano
Yazı Tipi
Yazı Tipi ve Boyutu
Büyük / Küçük Harf
Biçimlendirmeyi
Temizle
Yazı Stilleri
Yazı Rengi ve Efektleri
Paragraf
Girinti Artır/ Azalt
Göster / Gizle
Madde / Numaralandırma İşaretleri
Metin Hizalama
Sırala
Satır / Paragraf Aralığı
Gölgelendirme ve Kenarlıklar
Stiller
Yazı Stilleri
Düzenleme
Düzenleme
Sayfalar
Kapak Sayfası
Sayfa Sonu
Boş Sayfa
Çizimler
Resim / Küçük Resim
Ekran Görüntüsü
Smart Art
Grafik
Şekiller
Sayfa Yapısı ve Sayfa Arka Planı
Kenar Boşlukları
Boyut
Yönlendirme
Sütunlar
Filigran
Sayfa Kenarlıkları
Sayfa Rengi
Yerleştir
Konum
Öne Getir
Seçim Bölmesi
Metni Kaydır
Arkaya Gönder
Hizala
Gruplandır
Döndür
Kapak Tasarımı
 Bu bölümde;
 Kapak tasarımının öneminden bahsedeceğiz.
 Kapak tasarım uygulaması yapacağız.