Beth sy`n bod? - forestschoolscsg

download report

Transcript Beth sy`n bod? - forestschoolscsg

Hendrefoelan
Hydref 21ain









Patrymau Allweddol
Geirfa
Ynganu
Cyfarchion
Gorchmynion
Ga i…?
Tywydd
Salwch
Gwisgo/Hoffi









Key Patterns
Vocab
Pronunciation
Greetings
Commands
May I…?
Weather
Illness
Wearing/Liking

Pwy ydy pwy?
◦ Pwy wyt ti?
◦ Kara dw i
◦ Shw’mae!
◦ Pwy,
◦ Pwy,
◦ Pwy,
◦ Kara
pwy, pwy wyt ti?
pwy, pwy wyt ti?
pwy, pwy wyt ti?
dw i!

Ffrindiau'r Wyddor








Ch
Dd
Ff
Ng
Ll
Ph
Rh
Th







a, e, i, o, u, w, y
ai, ae, au
aw
eu, ei, ey
oe, oi, ou
ow
wy
aisle
cow
say
boy
own
bwyd
partner
angel
Euros
cell
faint
pump
union
paid
truth
bun
allan
gem
march
campus
afraid
her
hurt
person
murmur
dull
dawn
sail
toes
draw

Bore da!

Sut wyt ti?





Prynhawn da!
Da iawn, diolch!
Gweddol
Ofnadwy!
Ddim yn ddrwg
Wedi blino!
Noswaith dda!
Ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling
Clychau Santa Claus
Ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling
Yn canu yn y nos
Ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling
Cluchau Santa Claus
Ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling
Yn canu yn y nos


Mae pen tost gyda fi.
Mae bola tost gyda fi
O druan bach!


Dw i mor hapus,
Dw i mor hapus,
Dw i mor hapus yn y tŷ,
Dw i mor hapus,
Fel yr enfys,
Un bach hapus iawn ydw i.
Dw i mor dawel,
Dw i mor dawel,
Dw i mor dawel yn y tŷ,
Dw i mor dawel,
Fel yr awel,
Un bach tawel iawn ydw i.
Mr Hapus ydw i, ydw i!
Mr Hapus ydw i, ydw i!
Mr Hapus ydw i,
Mr Hapus ydw i!
Mr Hapus ydw i, ydw i!
Mr Tawel ydw i, ydw i!
Mr Tawel ydw i, ydw i!
Mr Tawel ydw i,
Mr Tawel ydw i!
Mr Tawel ydw i, ydw i!
Mr Trist ydw i, ydw i!
Mr Trist ydw i, ydw i!
Mr Trist ydw i,
Mr Trist ydw i!
Mr Trist ydw i, ydw i!
Mr Swnllyd ydw i, ydw i!
Mr Swnllyd ydw i, ydw i!
Mr Swnllyd ydw i,
Mr Swnllyd ydw i!
Mr Swnllyd ydw i, ydw i!
Beth sy'n bod ar tedi bach?
Beth sy'n bod ar tedi bach?
Beth sy'n bod ar tedi bach?
Ar tedi bach?
Mae peswch cas ar tedi bach
Mae peswch cas ar tedi bach
Mae peswch cas ar tedi bach
Ar tedi bach!
Beth sy’n bod? Beth sy’n bod?
Pen tost! Pen tost!
Beth sy’n bod? Beth sy’n bod?
Pen tost! Pen tost!
Beth sy’n bod? Beth sy’n bod?
Bola tost! Bola tost!
Beth sy’n bod? Beth sy’n bod?
Bola tost! Bola tost!
Pa = which
 Pa & treiglad meddal

 lliw > liw
Coch a melyn a foiled a glas
Porffor ac oren a gwyrdd.
Dyma liwiau’r enfys,
Lliwiau’r enfys,
Lliwiau’r enfys hardd

Sawl un?
Pum lindys bach yn mynd am dro
Un yn dweud hwyl fawr
Sawl un sy ar ôl?

http://twfcymru.com/yourtoolkit/resources/t
wfsongs/twfsongscd2/?lang=en

Martyn Geraint

TWF www.twfcymru.com

Un bys, dau fys, tri bys yn dawnsio
Pedwar bys, pum bys, chwe bys yn dawnsio
Saith bys, with bys, naw bys yn dawnsio
Deg bys yn dawnsio’n llon!

Mat Rhifau CCC



Sut mae’r tywydd heddiw?
Sut mae’r tywydd heddiw?
Sut mae’r tywydd heddiw?
Mae hi’n bwrw glaw!
Sut mae’r tywydd heddiw?
Sut mae’r tywydd heddiw?
Sut mae’r tywydd heddiw?
Mae hi’n gymylog!
Sut mae’r tywydd heddiw?
Sut mae’r tywydd heddiw?
Sut mae’r tywydd heddiw?
Mae hi’n heulog!
Dydd
Dydd
Dydd
Dydd
Sul, Dydd Llun,
Mawrth, Dydd Mercher,
Iau, Dydd Gwener,
Sadwrn, Hwre!

Ionawr, Chwefror, Mawrth ac Ebrill
Mai, Mehefin, Gorffennaf, Awst
Medi, Hydref a Thachwedd
Ac yn olaf Rhagfyr.
Months can also be sang to #Men of Harlech:

Ionawr, Chwefror, Mawrth ac Ebrill
Mai, Mehefin a Gorffennaf,
Awst, Medi, Hydref, Tachwedd
Rhagfyr- deuddeg mis!

Ga i fynd i’r tŷ bach, os gwelwch yn dda?

Ga i fanana, os gwelwch yn dda?
◦ Cei, wrth gwrs.
◦ Cei, dyma ti.
◦ Na chei, mae’n flin gyda fi.

http://www.youtube.com/watch?v=8fjUdJqa5
Hg
P
B
T
D
C
G
B
F
D
DD
G
M
F
LL
L
RH
R
Peanut Butter

Ga i oren os gwelwch yn dda?
Ga i oren os gwelwch yn dda?
Ga i oren os gwelwch yn dda?
Cei, wrth gwrs!

Ga i ddŵr os gwelwch yn dda?

Ga i ddŵr os gwelwch yn dda?





Ga i ddŵr os gwelwch yn dda?
Na chei, na chei!


Beth sy yn y fasged siopa?
Afal. Mae afal yn y fasged siopa!


Beth sy yn y fasged siopa?
Beth sy yn y fasged siopa?
Hei-ho hei-di-ho?
Dewch i ni gael gweld!
Mae afal yn y fasged siopa!
Mae afal yn y fasged siopa!
Hei-ho hei-di-ho!
Blasus, blasus iawn!


Beth wyt ti’n wisgo?
Dw i’n gwisgo…
Cot ddu
Esgidiau du
Siwmper lwyd
Ffrog wen
Het binc
Sgert las
Trowsys llwyd
Crys-T gwyn
Hwdi pinc
Crys glas
 Beth
wyt ti’n wisgo?
 Beth wyt ti’n hoffi?
 Dw
i’n gwisgo…
 Dw i’n hoffi…







Bore da!
Sut wyt ti?
Ga i….?
Dw i’n hoffi…
Beth sy yn y fasged?
Dyma ti. Diolch…
Hwyl fawr!











Tedi Twt
Caneuon Cyfnod Sylfaen (Foundation
Phase Songs – Y Ganolfan
Gymraeg)
Joio Dan 5 + disg caneuon (Siop Ty
Tawe or Gwales.com)
Storiau Fflic a Fflac + disg caneuon
(Siop Ty Tawe or Gwales.com)
Caneuon Mudiad Meithrin Martin
Geraint – Songs
Welsh Children’s songbook (Amazon)
Arwyddion i’r ysgol (signs for school)
Twincl.co.uk
Communication4all.co.uk
Sparklebox
Primarytreasurechest.co.uk









www.gwales.com
https://hwb.wales.gov.uk/
Home/
www.bbc.co.uk astro antics
http://www.bbc.co.uk/wale
s/learning/
http://www.wjec.co.uk/
www.urdd.org
http://www.learnict.org.uk/
http://cyw.s4c.co.uk/cy
Rimbojam – available on
hwb website