Кластерний аналіз розвитку територій (на прикладі пілотних областей)

download report

Transcript Кластерний аналіз розвитку територій (на прикладі пілотних областей)

Кластерний аналіз економіки міста:
приклад Львова та Кривого Рога
Максим Борода
Консультант з аналізу даних та прогнозування
Проект РЕОП
Що таке кластер?
Це група взаємопов’язаних компаній та
організацій, сконцентрованих на певній
території
Ознаки кластеру:
• Географічна наближеність
• Спорідненість технологій
• Спільність сировинної бази
• Наявність інноваційної складової
Приклади успішних кластерів
• Силіконова долина (США) – комп’ютерні
технології
• Голівуд (США) – кіноіндустрія
• Роттердам (Нідерланди) – логістика
• Бангалор (Індія) – програмне
забезпечення
• Шеньчжень (Китай) – високі технології
Переваги кластерного підходу
• Ефект концентрації: зростання
продуктивності
• Ефект масштабу: зниження собівартості
• Ефект кіл на воді: залучення інновацій
• Ефект матрьошки: стимулювання бізнесактивності
Як ми аналізували кластери?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Вибір структурного показника: зайнятість та обсяги реалізації
Середнє значення та середнє кумулятивне реальне зростання за 5
років дозволили обійти питання циклічних коливань та торгівельних
запасів (у випадку з обсягами реалізації)
Оцінка рівня відносної концентрації: рівень зайнятості (або обсяги
реалізації) галузі в місті / рівень зайнятості (або обсяги реалізації) галузі в
Україні
Відбір протокластерів: частка галузі міста в зайнятості / обсягах
реалізації України > частка міста в зайнятості / обсягах реалізації України
Формування кластерів: сукупна зайнятість / обсяги реалізації груп
споріднених протокластерів та суміжних галузей
Оцінка конкурентоздатності кластерів за допомогою інтерв'ю з
представниками ключових підприємств
8%
Кластерна карта економіки м. Львів
7%
Частка Льова у зайнятості України
6%
Одяг та взуття
7,335
Готелі і ресторани
4,172
5%
Приладобудування
7,323
Бізнес-послуги
27,680
4%
Гума і пластик
1,646
Торгівля
35,193
Фінансові послуги
10,467
Транспорт і зв'язок
34,107
3%
Дерево, папір і друк
3,661
2%
1%
0%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
5-річне середнє зростання
2%
4%
6%
25%
Кластерна карта економіки м. Кривий Ріг
Металургія
45,352,763
Частка Кривого Рогу у реалізації України
20%
15%
10%
5%
Будівельні матеріали
867,906
Машинобудування
1,344,268
Бізнес-послуги
197 233
Гума та пластик
66,694
Роздрібна торгівля
516,636
0%
-5%
-5%
0%
5%
10%
15%
5-річне середнє зростання
* Примітка: дані щодо обсягів реалізації наведені у тис. грн.
20%
25%
30%
Критерії оцінки конкурентоздатності
Критерії
Опис
Економічний
потенціал
• Здатність до динамічного зростання, висока додана вартість
продукції та інноваційна складова
Внесок у сталий
розвиток
• Позитивний вплив на якість життя у місті, зокрема на
зайнятість, доходи населення, соціальну сферу та довкілля
Потенціал МСБ /
Контрциклічність
• Врахування підприємницької ментальності, сприяння
розвитку середнього класу / Стійкість до коливань
економічної кон’юнктури
Відповідність
стратегії міста
• Відповідність місії та стратегічному баченню розвитку міста
Використання активів • Ефективне використання ресурсів і конкурентних переваг
міста та регіону
міста та регіону
Синергія з іншими
кластерами
• Забезпечення синергії з іншими кластерами і галузями
економіки міста та регіону
Критерії
Кластери
Гума та пластик
Одяг та взуття
Фінансові послуги
Дерево, папір та друк
Торгівля
Транспорт
Приладобудування
Бізнес-послуги
Туризм
Загальна
оцінка
Синергія з
іншими
кластерами
Використання
активів міста
та регіону
Відповідність
стратегії міста
Врахування
потенціалу
МСБ
Внесок у
сталий
розвиток
Економічний
потенціал
Львів: попередня оцінка
Кластери
Металургія
Будівельні матеріали
Машинобудування
Гума та пластик
Роздрібна торгівля
Бізнес-послуги
Критерії
Загальна оцінка
Синергія з іншими
кластерами
Використання
активів міста та
регіону
Відповідність
стратегії міста
Внесок у сталий
розвиток
Контрциклічність
Економічний
потенціал
Кривий Ріг: попередня оцінка
Львів: відбір кластерів
Фінансові послуги
У місті управлінські
рішення не
приймаються
Роздрібна торгівля
Розвитку перешкоджає Деревообробка
близькість Польщі та
«традиційна»
ментальність
Місцеві виробники
фактично позбавлені
доступу до сировини
Приладобудування
Залишки радянських
виробництв (в т.ч.
ВПК) та менеджменту
Машинобудування
Залишки радянських
виробництв та
менеджменту (виняток
– «Електронтранс»)
Одяг та взуття
Конкурентоздатні
виробництва на
давальницькій
сировині
Харчова
промисловість
Всеукраїнські бренди
та зв’язок з туризмом
Транспорт та
логістика
Львів зараз не є
транспортним
центром, але цілком
може ним стати
Папір та друк
Унікальна освітня база
та сильні культурні
традиції
Гума та пластик
Дрібне виробництво
для місцевого ринку
Кривий Ріг: відбір кластерів
Роздрібна торгівля
Потенціал зростання обмежується внутрішнім ринком та
близькістю Дніпропетровська, як важливого торгівельного центру
Гума та пластик
Не є самостійною галуззю – основний випуск забезпечує
Криворізький залізорудний комбінат для власних потреб
Транспорт та
логістика
Потенціал Кривого Рогу як транспортного центру є низьким через
географічне розташування, особливості просторової організації та
стан дорожньої інфраструктури в регіоні
Машинобудування
Залишки радянських виробництв, що практично не мають
виробничих зв'язків між собою та переважно перебувають на межі
банкрутства
Будівництво та
будматеріали
Конкурентними перевагами є спеціалізація на
великомасштабному промисловому будівництві, наявність
виробничих зв'язків та зв’язок з будівельним кластером в регіоні
ІТ-послуги
Кваліфікована робоча сила, невисокі операційні витрати та
високий попит на зовнішніх ринках забезпечують сприятливі
умови для формування аутсорсингового майданчику ІТ-послуг
Львів: кластер
«Транспорт та логістика»
Короткотермінові заходи
•
•
•
Підтримка «точки зростання»: розвиток сегменту експедиторських послуг
(можливо, як частини кластеру бізнес-послуг)
Розвиток бізнес-зв'язків: формування відкритої бази даних перевізників та
транспортно-логістичних підприємств
Стимулювання збуту: просування культури аутсорсингу логістичних процесів
Середньотермінові заходи
•
•
•
Зміна політики: анонсуванням планів повного закриття міста для важкого
вантажного транспорту (фур) через один-два роки
Розвиток інфраструктури: виділення ділянок на кільцевій під логістичні вузли,
пошук інвесторів для розбудови логістичної інфраструктури
Підвищення якості трудових ресурсів: організація навчань для перевізників
Довготермінові заходи
•
•
Зміна правил гри: повна заборона на в’їзд фур у місто (крім кільцевої)
Усунення «вузьких місць»: лобіювання збільшення пропускної здатності та
кількості пунктів перетину кордону, а також прокладання залізничної євро-колії
Львів: кластер
«Папір та друк»
Короткотермінові заходи
•
•
Промо-компанія: просування культури читання та купування книжок («книга –
кращий сувенір зі Львова», подарункові книги від мера)
Розвиток бізнес-зв'язків: налагодження внутрішньогалузевої (виробництво
паперу-пакування, видавництво-друк) та міжгалузевої (харчова, туристична)
співпраці, формування відкритої бази даних виробників та продукції, віртуальної
біржі замовлень
Середньотермінові заходи
•
•
Розширення ринку: стимулювання локалізації виробництва у паперовополіграфічній та суміжних галузях за допомогою системи знижок на оренду землі
Стимулювання збуту: запуск проекту «Львівська книгарня» (муніципальна)
Довготермінові заходи
•
•
Підвищення якості трудових ресурсів: співпраця з Академією друкарства
Посилення конкурентних переваг: розвиток та комерціалізація місцевих інновацій
(переведення стародруків у віртуальний вигляд, видання для людей з обмеженими
потребами)
Кривий Ріг: кластер
«Будівництво та будматеріали»
Короткотермінові заходи
•
•
•
Формування кластеру: ініціювати об'єднання ключових будівельних підприємств та виробників
будматеріалів у Криворізьку будівельну асоціацію
Розвиток регіональної співпраці: забезпечити участь Кривого Рогу в структурах управління
будівельного кластеру Дніпропетровської області
Поліпшення регуляторного середовища: запровадити систему онлайн-моніторингу стану
розгляду заявок на одержання дозвільної документації для будівництва
Середньотермінові заходи
•
•
•
Активізація внутрішнього ринку: сприяти замовленню великими підприємствами ГМК
будівництва житла для своїх співробітників, як елементу КСВ
Розвиток інфраструктури: лобіювати приведення автошляхової та залізничної (в т.ч. рухомого
складу) інфраструктури регіону у відповідність до потреб кластеру
Розширення ринку: стимулювати локалізацію виробництва будматеріалів за допомогою системи
знижок на оренду землі
Довготермінові заходи
•
•
•
Стимулювання збуту: сприяти залученню криворізьких будівельних підприємств до масштабних
проектів промислового будівництва закордоном (насамперед в СНД та Азії)
Спеціалізація: стимулювати розвиток сегментів проектування промислових об'єктів та їх
обладнання інженерними мережами, як таких що мають високу додану вартість
Підвищення якості трудових ресурсів: налагодити співпрацю з ВНЗ за напрямком спеціалізації
Кривий Ріг: кластер
«ІТ-послуги»
Короткотермінові заходи
•
•
•
Розвиток бізнес-зв'язків: сформувати відкриту базу даних ІТ-підприємств міста та
віртуальної біржі замовлень
Партнерство з владою: реалізувати спільні проекти в сфері ІТ (гео-інформаційна система,
елементи електронного врядування)
Промо-компанія: популяризувати ІТ-рішення серед місцевого бізнесу
Середньотермінові заходи
•
•
Інвестиційний маркетинг: позиціонувати та просувати Кривий Ріг як аутсорсинговий
майданчик для ІТ-послуг (підготовка інформаційних матеріалів, розробка інвестиційних
проектів, участь у міжнародних заходах, організація спеціальних подій)
Підвищення якості трудових ресурсів: організувати тренінги для керівників ІТ-підприємств
щодо запуску старт-апів, залучення венчурного капіталу, комерціалізації проектів
Довготермінові заходи
•
•
•
Розвиток інфраструктури: виділити земельні ділянки під бізнес- та виставкові центри,
залучити інвесторів для розбудови бізнес-інфраструктури, просувати інноваційні рішення
(бізнес-інкубатори, коворкінгові центри)
Поліпшення доступу до фінансових ресурсів: організувати конкурс ІТ-старт-апів, залучити
венчурні фонди з США, ЄС та Росії
Підвищення якості трудових ресурсів: налагодити співпрацю ВНЗ з ІТ-підприємствами
Інституційне забезпечення
Рада конкурентоспроможності
•
•
•
Виконавчий комітет Ради
конкурентоспроможності
•
•
•
Кластрені асоціації (робочі групи)
•
•
•
Координаційний центр
•
•
Здійснює стратегічне управління розвитком
кластерів
Оцінює результати виконання та здійснює
перегляд планів розвитку кластерів
Включає керівників виконавчих органів Міської
ради, бізнес-асоціацій, ключових підприємств
кластерів, ВНЗ
Забезпечує виконання планів розвитку кластерів
Координує діяльність виконавчих органів Міської
ради щодо розвитку кластерів
Включає керівників виконавчих органів Міської
ради
Здійснюють операційне управління розвитком
кластерів
Координують діяльність учасників кластерів
Включають представників підприємств кластерів
та ВНЗ
Надає організаційне забезпечення роботи Ради,
її Виконкому та Кластерних асоціацій
Здійснює регулярний моніторинг стану
виконання планів розвитку кластерів
Дякую за увагу!