J.S. HAMILTON POLAND LTD.

download report

Transcript J.S. HAMILTON POLAND LTD.

Badania "product to product" alternatywa dla testu konserwacji
produktu kosmetycznego
Małgorzata Stachowiak
J.S. HAMILTON POLAND S.A.
Tytułem wstępu
Człowiek jako źródło zanieczyszczenia
mikrobiologicznego
Całkowita masa bakterii wynosi ok. 2 kg
99% DNA , które mamy w sobie , to w
rzeczywistości DNA bakterii
zamieszkujących nasze jelita
Definicja
Dobór i ocenę skuteczności działania
konserwantów przeprowadzić można za
pomocą
TESTU KONSERWACJI
( TESTU OBCIĄŻENIOWEGO , CHALLENGE TEST )
Cel testu konserwacji:
• ocena działania konserwantów wobec szczepów
środowiskowych;
• dobór i sprawdzenie skuteczności układu
konserwującego użytego w produkcie na etapie
końcowym;
• potwierdzenie stabilności użytego układu
konserwującego
PN-EN ISO 11930:2012
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Test skuteczności i
ocena zakonserwowania produktów
kosmetycznych
Metoda przeznaczona przede wszystkim dla
produktów kosmetycznych rozpuszczalnych w
wodzie lub mieszających się z wodą i może
wymagać dostosowania na przykład do badania
produktów, w których woda jest fazą wewnętrzną
product to product inoculation
Ocena zakonserwowania produktów kosmetycznych
polegająca na zaszczepianiu badanej próbki porcją
zanieczyszczonego produktu kosmetycznego.
Utrzymanie wirulencji szczepów
oportunistycznych
cel
.
Odzwierciedlenie
zanieczyszczenia kosmetyku w
trakcie produkcji
Utrzymanie agresywności
zanieczyszczonego produktu
Cechy zarazka
• Inwazyjność - umiejętność przenikania do organizmu
i szerzenia się w nim
• Zjadliwość - zdolność przełamania sił obronnych
i wywołania objawów
Białka błony zewnętrznej ściany komórkowej bakterii Gram-ujemnych
szczepy oportunistyczne
Burkholderia cepacia , Pseudomonas aeruginosa
zakażające chorych lub osoby osłabione –
związane z zakażeniami przyrannymi, zakażeniami
układu moczowego, posocznicą ,wtórnymi
zapaleniami płuc, a także zakażeniami szpitalnymi.
Hiszpania -2006 rok , oddział OIOM
Rezerwuar B.cepacia- mleczko
nawilżajace
PN-EN ISO 29621:2011
Test skuteczności konserwacji przeprowadzany zgodnie z
normą ISO 11930 i metodyka product to product nie jest
wymagany w przypadku tych produktów kosmetycznych, w
przypadku których ryzyko mikrobiologicznego
zanieczyszczenia zostało ustalone na niskim poziomie ,
zgodnie z normą
PN-EN ISO 29621:2011(Kosmetyki – Mikrobiologia – Przewodnik
do oceny ryzyka i identyfikacji produktów niskiego ryzyka
mikrobiologicznego)
PN-EN ISO 29621:2011
Podatność na zakażenie
wysoka
średnia
mała
Sprasowane pudry
Preparaty w sztyfcie
Sypkie pudry
Pudry do kapania (talki)
Grupa produktów
w formie aerozoli
 Pudry do oczu i sztyfty





 Preparaty alkoholowe
(>=20%)
 Dezodoranty i
antyperspiranty
 Sole do kapania
 Aerozole
 Surowce z właściwościami
przeciwdrobnoustrojowymi
 Produkty stosowane wokół
oczu
 Emulsje
 Kremy do ust
 Produkty na bazie wody
 Surowce pochodzenia
naturalnego
PN-EN ISO 29621:2011
Brak podatności na zakażenie
Produkty, w których drobnoustroje nie rozwijają się, określone
na podstawie:
 Wyników wykonywanych testów obciążeniowych
 Danych historycznych i charakterystyki mikrobiologicznej
wynikającej z zawartości i produkcji produktów na
przestrzeni lat
PN-EN ISO 29621:2011
Ocena ryzyka
aw
pH
alkohol
surowce
Produkcja,
pakowanie
PN-EN ISO 29621:2011
Czynnik
fizyko – chemiczny
Limit
Przykład
pH
<3
Produkty do oczyszczania skory na
bazie glicolic acid
Produkty do włosów
> 10
Produkty utleniające
Utleniające do włosów
Alkohol etylowy
> 20%
Produkty do włosów (rozpylacze,
toniki, perfumy)
Temp. napełniania
> 650 C
aw
<0.75
Produkty do ust, pomadki, błyszczyki w
kremie
Produkty na bazie rozpuszczalników
Aluminium chlorohydrate
Lakiery do paznokci
> 25%
antyperspiranty
product to product inoculation
Test konserwacji polega na :
 kontrolowanym, jednorazowym kontaminowaniu próbek
zakonserwowanego produktu określonymi szczepami testowymi
umieszczonymi w zanieczyszczonym produkcie
Jest to symulacja wtórnego zakażenia jakie może powstać podczas
użytkowania produktu przez konsumenta
product to product inoculation
Parametry testu konserwacji :





dobór szczepów testowych - środowiskowych;
gęstość inokulum zakażającego;
liczba wysiewów;
czas kontaktu szczepów z produktem;
stopień przeżycia drobnoustrojów
podłoża
TSA- agar tryptozowo-sojowy- bakterie
Podłoża
rozcieńczalniki
SDA-Sabouraud dextrose agarpleśnie i drożdże
Eugon LT 100 liquid broth,rozcieńczalnik z
peptonem, rozcieńczalnik z Tween 80
inokulum zakażajace
Dodać 1-1,05g /ml inokulum zakażającego do 9 ml bulionu Eugon
LT 100, wymieszać
Wykonać serię rozcieńczeń w MRD do 10-7
Oznaczyć liczbę bakterii na podłożu TSA
i pleśni/drożdży na SDA wysiewając 1 ml z rozcieńczenia
od 10-4 do 10-7
Inkubować 30,0 ± 1,0 0C –72 h – bakterie , drożdże ,
25,0 ± 1,0 0C –5 dni - pleśnie
inokulum zakażajace
Ważne
1. Zanieczyszczony produkt przechowywać w temperaturze
pokojowej
2. Ocenę najwyższego odzysku przeprowadzić na co najmniej
pięciu próbkach , dwie z najwyższym odzyskiem użyć do testu
konserwacji
Poziom odzysku drobnoustrojów po inokulacji w
badanej próbce –min. 1,0 x 104 jtk/g lub ml
badanie
Odważyć aseptycznie 30±0.5g badanej próbki do pojemnika z polipropylenu
Dodać więcej niż 0,5 g zanieczyszczonego produktu lub mieszanki do
próbki testowej, wymieszać
Oznaczyć liczbę drobnoustrojów po 5 minutach od zaszczepienia- dzień
0, ponownie po 48h (tylko bakterie), 7,14 i 28 dniach wykonując posiewy
rozcieńczeń próbki 10-1 do 10-4
przechowywać próbki w 22,5 °C między kolejnymi przesiewami
interpretacja wyników
Kryteria oceny aktywności przeciwdrobnoustrojowej
Logarytm redukcji liczby zdolnych do życia drobnoustrojów
(R):
Rx = log N0 – log Nx
log No – logarytm liczby mikroorganizmów w 1 g próbki
bezpośrednio po zakażeniu;
log Nx – logarytm liczby mikroorganizmów w 1 g próbki po
określonym czasie posiewu.
interpretacja wyników
• Redukcja inokulum zakażającego o 2 log10 w ciągu
48 h i liczba nie zwiększa się po 7 , 14 i 28 dniach po
zaszczepieniu
• Kryteria - odpowiednik Farmakopei Europejskiej redukcja inokulum zakażającego o 2 log10 w ciągu
48 h i o 3 log10 po 7 dniach, po 14 i 28 liczba nie
zwiększa się
wyniki
Log reduction
The product to
product
inoculum
T0
T2
criteria
T7
criteria
T 14
criteria
T28
criteria
5,72
2,79
≥2
4,72
NI
4,72
NI
4,72
NI
T0- log drobnoustrojów po 5 minutach od zakażenia
Rx =lg N0- lgNx
No- liczba drobnoustrojów w czasie t0
Nx- liczba drobnoustrojów w czasie tx
NI- liczba drobnoustrojów nie zwiększa się w czasie T7,T14,T28 dni
Dziękuję za uwagę