PRINCIPI ZA*TITE ELEKTROMOTORNIH POGONA

download report

Transcript PRINCIPI ZA*TITE ELEKTROMOTORNIH POGONA

PRINCIPI ZAŠTITE
ELEKTROMOTORNIH POGONA
Prof. Dr Janko Janković, dipl.ing.el.
• Zaštite elektromotornih pogona
svrstavamo u sledeće grupe:
1. Zaštita elektromotornog pogona od štetnog uticaja
mreže,
2. Zaštita mreže od štetnog uticaja elektromorotnog
pogona,
3. Zaštita djelova elektromotornog pogona od
međusobnog štetnog uticaja,
4. Zaštita elektromotornog pogona od uticaja sredine.